THÁNG Giêng 2022

Niềm Tin Năm Nhâm Dần 

Não phiền rồi cũng sẽ qua 
Dang tay níu chút hương hoa xứ người 
Xin trời nắng dậy gượng cười 
Dòng châu lả chả chẳng rời cớ sao 

Mùa Xuân đang ở chốn nao
Thi nhân dỗ dạ tìm xao lãng buồn 
Bao nhiêu tấn kịch bày tuồng 
Hoa Hồng vùi dập đảo cuồng quỵ chân

Xuân kề cố gắng vươn thân
Vườn hoa sương đọng ướp ngần lệ rơi
Lịch nhìn năm cũ đang trôi 
Cặp Hai sắp đến tới rồi nơi đây

Cầu mong tánh “ nhẫn “ chứa đầy 
Ước mong bão gió yên ngày mây trong
Con thuyền trôi lặng giòng sông
Rong  rêu dạt bến, nước không đục càn 

Làn mưa máu đổ ngập chang
Gió tanh chẳng ngớt đêm tàn tối đen
Nhâm Dần sắp cận thầm xin 
Yên bình mọi chốn lòng tin sáng ngời 
            Minh Thuý Thành Nội 
               Tháng 12/26/2021
XÓT THƯƠNG
Tết nhớ quê hương, sống nghĩa tình,
Năm ba trăm bucks giúp thương binh.
Xẻ chia phước lộc cùng chung tuyến,
Vơi bớt đau thương cảnh khổ hình.
Quờ quạng đêm trường trong đói bịnh.
Lết lê khuyết cụt, khó mưu sinh.
Tuân lời Chúa dạy nên thương xót,
Ân đức huyền vi, Phật chứng minh.
Nhật Quang Phi Hồ