Đại Hội VBVNHN kỳ XII Ngày 16 /10/2021 tại nhà hàng Little SaiGon vùng Hoa Thịnh Đốn

Tường trình Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XII- Phóng viên Văn Bút DC Đào Hiếu Thảo

Chủ tịch Cung Thị Lan tường trình Đại Hội Văn Bút VIệt Nam Hải Ngoại kỳ XII tại Hoa Thịnh Đốn ngày 16 tháng 10 năm 2021


2. Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn tường thuật về Liên hoan Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 12 vào ngày 16-10-2021 vừa qua tại Washington:
https://youtu.be/wCGWP07dy-4
Chủ tịch VBVNHN Cung Thị Lan và chủ tịch VB VĐBHK trưởng ban tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ XII Văn thi sĩ Hồng Thuỷ
Chúc Mừng Đại Hội Văn Bút XII Thành Công
Người có tài mà lại có lòng
Cùng nhau họp mặt tạo quyết tâm
Giữ gìn tiếng Việt văn hóa Việt
Gởi một chút gì cho non sông
Đời riêng bận bịu còn chưa trọn
Nhưng vẫn đưa vai gánh việc chung
Tang bồng hồ thỉ nhi nữ phụ
Hồng Thủy Cung Lan đáo thành công
Đại Hội Mười Hai đầy ước vọng
Văn Hữu khắp nơi đến chúc mừng

Dương Vũ
Tường thuật của các đài truyền hình trong vùnng Hoa Thịnh Đốn về Đại Hội VBVNHN Kỳ XII
Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường thuật về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại : Văn học Việt Nam hải ngoại và kỳ vọng cho tương lai
3. Đài SBTN tường thuật về Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 12
https://youtu.be/86fJdf27dMM
 
Liên hoan Đại Hội VBVNHN
12 giờ trưa ngày 16 /10/2021
tại nhà hàng Little SaiGon
https://youtu.be/Omw-PuMy0ok
Chúc Mừng Đại Hội Văn Bút 2021

…Hoan hô huynh Lão Mã Sơn
Mau tay kể chuyện vuông, tròn Hội ta…
Họp, hơn trăm khách gần, xa,
Chào mừng, trao đổi chuyện nhà, chuyên riêng…
Cung Lan, Hồng Thủy thật siêng,
Tả xung, hữu đột…trống, chiêng chẳng cần !
Tiếp theo, vui tiệc tẩy trần,
Thừa lương, ngắm cảnh…hồng trần, lá bay…
Nối vòng tay lớn, bữa nay
Kỳ sau họp lại, ngày rày năm sau !?

21/10/21.
Dương Huệ Anh