HÌNH ẢNH SINH HOẠT TRƯỚC ĐÂY CỦA VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

HỘI NGỘ VĂN BÚT HÈ 2015 Chúa Nhật 30/8/2015