HOA RAU MUỐNG

Ảnh Nghệ Thuật
của Văn hữu Hoa Rau Muống
Nhà Nhiếp Ảnh đoạt nhiều giải thưởng quốc tế
Photos of award-winning Photographer Hoa Rau Muống 
Ảnh Nghệ Thuật
của Văn hữu Hoa Rau Muống
Cu xin thánh Giuse

Lạy cha Thánh Giuse
Bốn mươi năm xa nhà
Đời xa lìa đất mẹ
Con sống đời lưu vong
Quê nhà bao cách trở
Đêm ngày bao nhớ thương
Thương nấm mộ mẹ cha,
Mộ tổ tiên ông bà
Thương anh em ly tán
Thương dân tộc điêu tàn
Thương trẻ nhỏ lầm than
Thương bao đời rách nát
Con cúi xin cha Thánh
Hưởng ơn phúc Chúa Trời
Xin con dân Việt
Biết đoàn kết tương thân
Được muôn vàn phúc ơn
Được an bình sống mạnh
Vẻ vang nước Việt nhà.


Hoa Rau Muống
Màn Đêm
Màn đen bao phủ cảnh đêm thâu

Tí tách mưa rơi ướt trăng sầu
Một bóng rã rời bên song cửa
Vấn vương còn đó chuyện thương đau
 
Thao thức canh tàn bóng lẻ loi
Gió lùa vách lá mảnh trăng soi
Trên bàn chồng chất dăm hình lạ
Trong lặng thinh buồn riêng đơn côi.


Hoa Rau Muống