KIẾM HẬN MÊ LINH- Lê TRường Sơn(Mạc Hồng Quang)

KIẾM HẬN MÊ -LINH

Kịch xảy ra trong thời kỳ Hán xâm lăng lần thứ hai. Hai Bà Trưng khởi 
nghĩa năm 40 sau Tây Lịch. 
—————————– 
Nhân vật: 
Đặng-Thi-Sách 
Trưng -Trắc 
Trưng -Nhị
Thánh -Thiện Công Chúa 
Tô-Định 
Thành-Công 
Quân hầu

MÀN 1 :

Thi Sách ra đi 
Thi -Sách: Trăng tỏa hào quang vằng vặc 
Mây tần lạc nẻo bơ vơ
Từ chốn dinh môn tâm sự não nề
Mang uất hận của người dân đau khổ
Ôi ! Thi- Sách, lòng người đầy tủi hổ
Tái tê buồn lê gót đến dinh thù 
Nuốt căm hờn nhìn tủi đến thiên thu 
Người Lạc-Việt, thương ôi người Lạc-Việt ! 
Trước dinh tặc chắc là ta phải chết 
Người Việt ơi ! Nghiệp lớn có ai đương ? 
Ngùi trông điệp điệp trường giang 
Gót giầy xâm lược xéo tan cơ đồ Ai người nếm mật năm xưa 
Ta đành thua ! phải , đành thua sao đành … 
Dinh Tô-Định 
Tô – Định:- Chư tướng ,,,,, 
Diên-Châu huyện tướng đã tới chưa, hay trễ lệnh thiên triều? 
Quân Tàu: bẩm tới rồi, còn chờ lệnh vào chầu, 
Xin chủ tướng gia ân cho diện kiến 
Tô-Định: Ta hạ lệnh vệ quân cho nhập điện 
Thi- Sách: Thần Diên-Châu huyện tướng cuí đầu thưa 
Liên tiếp mất mùa dân đói xác sơ
Dân bản huyện cũng lâm vào đói rét 
Cam bất lực xin lệnh trên soi xét 
Biết lấy gì nộp thuế cho thiên triều ? 
Tôi cúi xin đạo đạt một hai điều 
Miển thuế cho dân từ năm trước 
Giảm nô dịch, nghiệm trưng quân bạo ngược 
Lấy nghĩa nhân để cai trị toàn dân 
Nòi Hán xưa dưới chế độ bạo Tần 
Thiên Quốc đã bao năm đồ than 
Bởi tàn bạo nên Lưu – Bang phục Hán 
Gương ngàn xưa vằng-vặc đến ngàn sau 
Ôi ! tướng công là Bắc đại anh hào 
Chắc hẳn lầu thiên kinh vạn quyển ? 
Sức căm phẩn là sóng ngầm đáy biển 
Khi âm ba phẫn nộ khó long ngăn 
Sợ đường cùng sức mạnh của toàn dân Kẻ mất nước phải vùng lên cứu nước 
Tô-Định : Không thể được ,,, 
Thi-Sách : Tôi là kẻ cầm đầu trong một huyện 
Xin thiên triều miển thuế có một năm 
Đại diện dân, dân cậy chẳng làm xong 
Xin trả ấn trở về đời dân dả
Tô-Định : Này Thi-Sách , ta thiếu gì tướng tá 
dưới tay ta mà ta phải cần ngươi 
Cho ngươi về rồi chống mắt mà coi 
Dân Lạc – Việt sẽ nếm mùi đồ thán 
Thi-Sách : Luật cai trị dĩ dân vi bản 
Gương bạo Tần người Hán chắc chưa quên 
Miệng nói thương dân mà gieo rắc điêu linh 
Đừng vội nghĩ Nam-Man mà khuynh đảo 
Rán mỡ dân cho thỏa tình cơm áo 
Luật tồn vong sao tránh khỏi phục thù 
Gươm Thái-A mãi mãi dưới trăng thu 
Ắt có lúc phải đem ra thi thố
Tô-Định : Người im đi…… Chống lại ta ? – Man rợ
Gót chân ta dẫm nát cỏ ngàn phương 
Thi-Sách : Tôi biết ngài có sức mạnh phi thường 
Đủ sức xua quân gây tàn khốc 
Sinh vật nhỏ hay có nhiều nọc độc 
Dù ăn thua cũng châu chấu đá xe 
Nước tôi nghèo, dân tôi ít, Trí tôi dư
Đủ can đảm bước lên đài tranh đấu Tô-Định ( giận dữ ) : Cho ngươi lui 
Thi-Sách ( than ) : Nắng bạc trời xanh dãi mái đầu 
Ai hưng nghiệp lớn cứu đàng sau 
Nước non nhuộm thắm màu tang tóc 
Tình hận bên tim, máu đục ngầu 
Đôi mắt trông về nẻo cố hương 
Non song mờ phủ một màn sương 
Nhắn ai đừng bận tình ly biệt 
( chuyển ) Nhạc trổi khúc đoạn trường 
Đầu xanh đừng vội chít khan tang 
Để bận lòng nhau dưới suối vàng 
Tuốt kiếm đầu voi xua giặc nước 
Phất cờ nương tử cứu giang san 
Vệ-Binh : Thi- Sách đứng lại 
Thi-Sách : Bắt ta ư ? 
Ta nào có ngại….. 
Người anh hung biết trước buổi gian lao. 
Không một lưởi gươm, không mảnh nhung bào 
Hùm thiêng thất thế chui vào bẩy thưa 
Vệ – Binh : Ngươi biết chưa ? 
Thi – Sách: ( cười lớn ) ngươi…..Lính hầu, Tô-Định ? 
Người Việt ư ? Hảy trông kìa cổ kính Gương soi 
chung sáng tỏ khắp trời Nam . 
Phản tỉnh đi huynh, con cháu Hồng – Bàng 
Vệ – Binh : Không thể đươc, con ngươi tôi tư mản 
Thi-Sách: Ô hay nhỉ, huynh trọng kìa núi Tản Nơi kết tinh linh khí tổ tiên xưa 
Đã do ai huynh tồn tại đến bây giờ 
Ơ không trả huynh nở nào phản quốc 
Tôi thương huynh trót lầm đường lạc bước 
Tỉnh lên huynh quay gót chúng ta về
Vệ-Binh : Không thể được, chúng ta đi… 

MÀN HAI 
( cảnh dinh Trưng Trắc ) 
Trưng Trắc : Cho lui quân hầu 
– Thi-Sách chàng ôi khả kính 
Người anh hung vì nước chết là vinh 
( ra đi ) 
Lạc loài than gái lênh đênh 
Ra đi nợ nước nợ tình ngổn ngang 
Rối bời tâm sự nặng mang 
Biết đâu nhạn Bắc, tin Nam mà tìm 
Trưng Nhị: Chị ơi gánh nặng tổ tiên 
Cùng ai chèo lái con thuyền phong ba 
Long-Biên đường hảy còn xa 
Biết đâu máu đã thắm hòa Nùng Sơn 
Tiếng Vọng : Máu đã nhuộm Nùng Sơn chiều hôm ấy 
Đi làm chi, trở lại đi làm chi 
Trưng Trắc: Ồ ai đó ! tiếng ai kỳ quái vậy 
Ta bao ngày ngưởng vọng rách bờ mi 
Tiếng Vọng : Về đi, quay gót trở về Mài gươm rửa hận còn gì mà mong 
MÀN BA 
( Cảnh Núi Rừng ) 
Thành Công : Rừng khuya lạc bóng Hằng Nga 
Đi đâu hảy nói để ta đón nàng 
Trưng Trắc ( giật mình ) Rừng khuya thân gái dặm trường 
Vì chồng lạc bước tìm đường đi theo 
Thành Công : Đây rừng khuya ngự trị của muôn beo 
Chắc người ấy đã gởi thân miệng cọp 
Về láng trại, theo ta đừng hồi hộp 
Về với ta người sẽ được tin dung 
Nếu dọ đường cho một lũ cuồng xâm 
Đầu nhi nữ chắc phải bêu ngọn kiếm 
Trưng Trắc : Ta thân gái vượt muôn trùng nguy hiểm 
Chống tử thần và chống cả muôn beo 
Hảy nhìn ta với lưởi kiếm ta đeo 
Không phải kẻ để các ngươi khuynh loát 
Trước nhục nước chúng ta đừng sát phạt 
Ta ganh đua là ta giết nòi ta 
Nghe lắng đâu đây văng vẳng hồn ma 
Đang rên siết kêu la đòi đất tổ
Thánh Thiện: Khoan những kẻ đón đường vô cớ
Cợt nữ nhi trong một góc rừng xanh 
Ta thẳng tay trừng trị lũ súc sanh 
Lúc quốc biến không mưu đồ phục quốc Thân bảy thước, than ôi! thân bảy thước 
Giữa rừng xanh toan dở thói dâm ô 
Thật lũ ngươi chỉ là lũ côn đồ
Không xứng đáng là dân trên nước Việt 
Thành Công : Đa tạ cô nương kẻ hèn đã biết 
Xin cô nương bình tĩnh chớ nặng lời 
Tôi ẩn chốn sơn lâm cũng bởi giống nòi 
Chẳng phải kẻ làm nghề thảo dã 
Muốn hiểu nhau phải biết nhau trước đã 
Xin nương nương cho điện hạ biết tên 
Thánh Thiện : Cô gái Mường, tôi tên gọi Thánh Thiên 
Còn Đại huynh 
Thành Công : Thành Công là hiệu 
Học kiếm cung ngay thuở còn niên thiếu 
Theo nghiệp cha tìm trả nợ non song 
Muốn thoát thân cá chậu chim lồng 
Mới mượn rừng sâu chiêu tài, luyện tướng 

Trưng Trắc : ………………………..Thi-Sách phu nhân 
Thánh – Thiên : Thế ra chị là cột trụ của toàn dân 
Đây đó nghe danh đều ngưỡng mộ 
Quân chị đâu mà một mình một ngựa 
Đêm đã tàn còn lạc giữa rừng sâu 
Em Thánh -Thiên chi bộ chận địa đầu 
của Thi-Sách….. 
Trưng Trắc : ……………………của Thi-Sách ? Thánh – Thiên : Em chỉ huy Mường, Mán, Thổ
Trưng Trắc : Thế là ta gặp gở ….. 
Đi tìm em trời đã chỉ cho ta 
Hận muôn đời tạm gác bỏ vinh hoa 
Ta tìm em để mưu đồ đại nghiệp 
Ngọn kiếm đầu voi phơi gan nữ kiệt 
Sống vì dân thì chết phải vì dân 
Trên tinh kỳ viết thảo một chử nhân 
Bên cạnh Trưng-Vương trừ rợ Bắc 
Thành -Công : Thưa Lệnh bà kẻ hèn thảo tặc 
Đã vô tình xúc phạm đến long nhan 
Xin lệnh bà rộng lượng ra ân 
Thân nguyện đem quân về quy nạp 
Trưng Trắc : Thành Công đừng câu chấp 
Không tội gì mà bảo dung tha 
Hãy trở về luyện tập quân cơ
Ta sẽ tìm Thành-Công đàm đạo 
Thành-Công : Tâu lệnh bà, kẻ hèn xin lĩnh giáo 
( hạ màn )

MÀN NĂM 
( Trưng Trắc ngồi suy nghỉ ) 
Thánh Thiên : Đêm đã khuya sao chị chưa đi ngủ
Trăng đã tà, sương nặng hạt đêm thâu 
Bên hiên tây rừng im tiếng hú 
Vươn ru con bặt tiếng đã từ lâu Trưng-Trắc : Chị vừa ngủ mơ thấy người Thi-Sách 
Trở về đây quần áo rách tả tơi 
Chị cũng biết người anh linh hiển hách 
Trở về đây phò hộ chị mà thôi 
Em cho người liên lạc khắp nơi 
Hẹn tất cả đúng ngày hành sự 
Ta cùng nhau phất ngọn cờ Nương tử
Diệt sài lang để cứu lấy non song 
Thánh- Thiên : Tuân lệnh, nhưng …….. 
Trưng Trắc : ……………Nhưng sao ? 
Thánh-Thiên : Kìa một bóng hồng… 
vừa hé hào quang trong màn sô trắng 
Chị nhìn xem hình ma im lặng 
Lơ lửng giữa thinh không 
Trưng Trắc : Ờ nhỉ một bóng hồng 
Thấp thoáng như ma chơi ẩn hiện 
Hởi hồn ma tâm sự gì bí hiểm 
Nói cho ta, hảy nói với ta đi 

Hồn Ma : Trưng Trắc ơi đêm buồn em có biết 
Từ cố đô ta tới viếng thăm đây 
Ta đến cùng em để báo tin vĩnh biệt 
Nhưng hồn ta lơ lửng mải từng mây 
Đi theo em để bảo toàn tính mạng 
Của riêng em và cả giống Rồng Tiên Tạm biệt em kìa vừng đông ló dạng 
Ta theo em và sống mải bên em 
Trưng-Trắc : Trời ! Thi-Sách chàng ơi ở lại 
Để cùng em bàn chuyện cứu giang sơn 
Em là gái nhưng xin chàng đừng ngại 
Trên đầu voi em phất ngọn cờ vàng 
Hai lưởi gươm khi chặt đầu Tô-Định 
Để dân Nam trọn hưởng kiếp tự do 
Thì Thi-Sách chàng ơi khả kính 
Chín suối xa xăm hai đứa hẹn hò…. 
Thánh Thiên Đừng nói gở, chị ơi đừng nói gở
Giết xong thù ai tiếm vị an dân ? 
Con thuyền Việt ngả nghiêng ai chèo đở
Thường tình chi cho mang tiếng thoa quần ? 
Trưng-Trắc : Ham chi cái ấn Vương hầu 
Hy sinh không phải mưu cầu Vinh hoa 
Thánh Thiên : Chị em ta hãy trở vào nhà ….. 

HẠ MÀN 
( Hồi trống đổ ) 
Trưng Nữ Vương mặc chiến bào, giương cao kiếm, cờ
Thánh-Thiên : Đã đến giờ hành sự
Các chư tướng cùng muôn dân quyết tử
Một trận thư hung trực chỉ Long- Biên 
Giải quyết sống còn trong phút thiêng liêng 
Không thắng địch toàn dân Nam tiêu diệt Trưng- Trắc : Đã đến giờ quyết liệt 
Trẩm chiếu truyền cho Tả, Hửu, Trung quân 
Chết trước ba quân sẽ được phong thần 
Tên tuổi ghi vào trang quốc sử ………. 
( TUNG HÔ QUYẾT CHIẾN ) 
…. ——————– 
Philadelphia, ngày 18 tháng 3 năm 2021 
Lê – Trường – Sơn 
( Raphael M.V. Mạc )