LINKS/LiÊN KẾT

https://pen-international.org/news/spain-release-rapper-and-uphold-freedom-of-expression

Spain: Release rapper and uphold freedom of expression
 

22 February 2021 – The Spanish authorities must immediately release Pablo Hasél and amend legislation that stifles freedom of expression, PEN International and PEN Català said today, as the rapper starts a nine-month prison sentence for his lyrics and tweets.
 
On 16 February, riot police entered the University of Lleida, near Barcelona, and arrested Pablo Hasél who had barricaded himself inside the building after refusing to hand himself in to the police to serve a prison term for ‘glorifying terrorism’ in his songs and on Twitter. His arrest triggered protests and clashes in several cities in the country.
 
‘The jailing of Pablo Hasél for his lyrics and tweets is yet another example of the Spanish authorities’ silencing of artistic voices. Democracies don’t jail poets, even if the words they express are disturbing or uncomfortable. It is astonishing that Spain has just done that. Peaceful expression, even when it seems insulting or disrespectful, must never be criminalized. The Spanish authorities must release Pablo Hasél at once’, said Salil Tripathi, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee.
 

Hasél was sentenced under Article 578 of the Spanish Criminal Code, which prohibits ‘glorifying terrorism’. He was also found guilty of insulting the Crown and state institutions. Spain’s Criminal Code unduly restricts freedom of expression in the name of national security. In recent years, scores of musicians have been unfairly prosecuted on the grounds of glorification of terrorism and/or insulting the Crown, resulting in increased self-censorship and a broader chilling effect on freedom of expression in the country. The Justice Ministry recently announced its intention to amend the Criminal Code to reduce penalties in cases that involve artistic, cultural and intellectual activities.
 
‘While we welcome the Spanish authorities’ stated intention to uphold artistic freedom, we urge them to immediately repeal Article 578 of the Criminal Code and to bring its provisions in line with international human rights law and standards. All criminal defamation laws should be amended, and issues of reputation should be addressed as civil law matters where the government has no role’, said Àngels Gregori, President of PEN Català. 
 
Additional information
 
In March 2018, Pablo Hásel – real name Pablo Rivadulla Duro – was sentenced to two years and one day of imprisonment and a fine of 24,300 euro, for glorifying the terrorist groups ETA and GRAPO as well as insulting the Crown and state institutions. The charges related to multiple Twitter posts published between 2014 and 2016 and a song posted on YouTube, in which he criticises the Spanish royal family. Hásel’s sentence was reduced to nine months and one day of imprisonment on appeal in September 2018, and upheld by the Supreme Court in May 2020.
 
Hásel had already received a two-year prison sentence in 2014 – suspended in 2019 – for ‘glorifying terrorism’ in his songs posted on YouTube. On 18 February 2021, a Court in Lleida upheld a two and a half year prison sentence handed down against him in March 2020 for obstruction of justice and threats – subject to appeal before the Supreme Court. Hásel is currently being held in Ponent prison, Lleida.
 
PEN International and PEN Català have repeatedly called on the Spanish authorities to uphold freedom of expression and artistic freedom. In July 2019, the organisations submitted a joint report to the Universal Periodic Review of Spain outlining serious concerns relating to the rights to freedom of expression, information and peaceful assembly in the country. The report notably urged the authorities to reform key provisions used to restrict freedom of expression, and to repeal Article 578 of the Criminal Code.
 
For more information about the state of freedom of expression in Spain, please click here.
 
For further details contact Aurélia Dondo at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 Fax  +44 (0) 20 7405 0339 e-mail: Aurelia.dondo@pen-international.org
Tây Ban Nha: Trả tự do cho rapper và đề cao quyền tự do ngôn luận

Ngày 22 tháng 2 năm 2021 – Các nhà chức trách Tây Ban Nha phải trả tự do ngay lập tức cho Pablo Hasél và sửa đổi luật ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, PEN International và PEN Català cho biết hôm nay, khi anh rapper này bắt đầu bản án 9 tháng tù vì lời bài hát và tweet của anh ấy.

Vào ngày 16 tháng 2, cảnh sát chống bạo động ập vào Đại học Lleida, gần Barcelona, ​​và bắt giữ Pablo Hasél, người đã tự rào lại bên trong tòa nhà sau khi từ chối giao nộp mình cho cảnh sát để chịu án tù vì tội ‘tôn vinh chủ nghĩa khủng bố’ trong các bài hát của anh ta và trên Twitter. Việc bắt giữ ông đã gây ra các cuộc biểu tình và đụng độ ở một số thành phố trong nước.

‘Việc bỏ tù Pablo Hasél vì lời bài hát và dòng tweet của anh ta là một ví dụ về việc chính quyền Tây Ban Nha lảng tránh đối với tiếng nói nghệ thuật. Các nền dân chủ không nên bỏ tù các nhà thơ, ngay cả khi những từ ngữ họ diễn đạt sự phiền nhiễu hay gây khó chịu. Thật ngạc nhiên khi Tây Ban Nha đã làm như vậy. Những diễn đạt ôn hòa, ngay cả khi nó có vẻ xúc phạm hoặc thiếu tôn trọng, không bao giờ được hình sự hóa. Các nhà chức trách Tây Ban Nha phải thả Pablo Hasél ngay lập tức ‘, Salil Tripathi, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của Văn Bút Quốc Tế đã nói thế.

Hasél đã bị kết án theo Điều 578 của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha, cấm ‘tôn vinh chủ nghĩa khủng bố’. Ông cũng bị kết tội xúc phạm Vương quyền và các cơ quan nhà nước. Bộ luật Hình sự của Tây Ban Nha hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận nhân danh an ninh quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều nhạc sĩ đã bị truy tố bất công với lý do tôn vinh chủ nghĩa khủng bố và / hoặc xúc phạm Vương miện, dẫn đến việc tăng cường kiểm duyệt bản thân và ảnh hưởng rộng lớn hơn đến quyền tự do ngôn luận trong nước. Bộ Tư pháp gần đây đã công bố ý định sửa đổi Bộ luật Hình sự để giảm hình phạt trong các trường hợp liên quan đến hoạt động nghệ thuật, văn hóa và trí tuệ.

‘Trong khi chúng tôi hoan nghênh các nhà chức trách Tây Ban Nha’ đã nêu ý định duy trì tự do nghệ thuật, chúng tôi kêu gọi họ ngay lập tức bãi bỏ Điều 578 của Bộ luật Hình sự và đưa các điều khoản của nó phù hợp với luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Àngels Gregori, Chủ tịch PEN Català, cho biết, tất cả các luật về bôi nhọ tội phạm nên được sửa đổi và các vấn đề về danh tiếng phải được giải quyết như các vấn đề dân sự mà chính phủ không có vai trò gì ‘.

Thêm thông tin:

Vào tháng 3 năm 2018, Pablo Hásel – tên thật là Pablo Rivadulla Duro – đã bị kết án hai năm một ngày tù và nộp phạt 24.300 euro, vì đã tôn vinh các nhóm khủng bố ETA và GRAPO cũng như xúc phạm Vương quyền và các tổ chức nhà nước. Các cáo buộc liên quan đến nhiều bài đăng trên Twitter được xuất bản từ năm 2014 đến 2016 và một bài hát được đăng trên YouTube, trong đó anh ta chỉ trích hoàng gia Tây Ban Nha. Bản án của Hásel đã được giảm xuống còn chín tháng và một ngày tù khi kháng cáo vào tháng 9 năm 2018 và được Tòa án tối cao giữ nguyên vào tháng 5 năm 2020.

Hásel đã phải nhận bản án hai năm tù vào năm 2014 – đình chỉ vào năm 2019 – vì tội ‘tôn vinh chủ nghĩa khủng bố’ trong các bài hát của anh ta được đăng trên YouTube. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, một Tòa án ở Lleida đã giữ nguyên bản án hai năm rưỡi tù giam đối với anh ta vào tháng 3 năm 2020 vì tội cản trở công lý và đe dọa – có thể bị kháng cáo trước Tòa án Tối cao. Hásel hiện đang bị giam tại nhà tù Ponent, Lleida.

Văn Bút Quốc Tế và Văn Bút Català đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha đề cao quyền tự do ngôn luận và tự do nghệ thuật. Vào tháng 7 năm 2019, các tổ chức đã đệ trình một báo cáo chung lên Đánh giá định kỳ phổ quát của Tây Ban Nha nêu rõ những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền tự do ngôn luận, thông tin và hội họp hòa bình ở nước này. Báo cáo đặc biệt kêu gọi các nhà chức trách cải cách các điều khoản quan trọng được sử dụng để hạn chế quyền tự do ngôn luận và bãi bỏ Điều 578 của Bộ luật Hình sự.
Để biết thêm thông tin về tình trạng tự do ngôn luận ở Tây Ban Nha, vui lòng nhấp vào đây.

Để biết thêm chi tiết, hãy liê
n hệ với Aurélia Dondo tại PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 Fax +44 (0) 20 7405 0339 e-mail: Aurelia. dondo@pen-international.org

https://pen-international.org/news/belarus-pen-centres-world-wide-call-for-an-end-to-the-abuse-of-fundamental-rights-of-those-who-speak-out-against-repression
Belarus: PEN Centres world-wide call for an end to the abuse of fundamental rights of those who speak out against repression
Mike Halmshaw
PEN International
mike.halmshaw@pen-international.org


Protest rally against Lukashenko, 18 October 2020. Minsk, Belarus
Over the six months since the rigged election of August 2020, thousands of people have taken to the streets of Belarus in peaceful protest. Hundreds have been detained, many more have been beaten by police and others have lost their livelihoods for taking part. Writers, artists, musicians, and performers have played an important role in the protests, using their art as cultural resistance to the oppression. They have staged theatrical and street performances, held public readings, written poetry, or simply lent their public support to and taken part in the protests.


For this, they have suffered terrible consequences. Between August and December 2020, according to a recent PEN Belarus report, over 590 writers and artists have been persecuted, with over 230 detained and many suffering beatings and torture. Others have been attacked in the streets by police and pro-government supporters, leading in one case to a tragic death, that of artist Roman Bondarenko. Others have found themselves forced to resign or dismissed from their jobs, losing contracts, and having performances and readings cancelled because of their engagement in the opposition protests. Their persecution continues today.


The scale of the repression against the cultural sector, alongside that of many others from across civil society and the media who also took part in mass protests, is unprecedented in the recent history of Belarus. PEN International and its member Centres are dismayed to see the perpetuation of the oppression of writers and artists who stand up for the rights to freedom of expression and peaceful protest.


We call on the Belarusian authorities for an immediate halt to the abuse of fundamental rights of all those who speak out. We also appeal to governments worldwide to strongly condemn and demand an end to attacks against writers, artists, and cultural workers in clear retaliation for their attempts to raise their concerns and combat injustice.

1.     PEN International
2.     PEN America
3.     PEN Austria
4.     PEN Bangladesh
5.     PEN Belarus
6.     PEN Belgium – Flanders
7.     PEN Belgium – French Speaking
8.     Croatian PEN
9.     Cuban Writers in Exile PEN Centre
10. Czech PEN
11. English PEN
12. PEN Esperanto
13. Estonian PEN
14. Danish PEN
15. German PEN
16. PEN Georgia
17. Ghana PEN Centre
18. Independent Chinese PEN Centre
19. Iranian PEN Centre in Exile
20. Irish PEN/PEN na hÉireann
21. PEN Latvia
22. PEN Lebanon
23. PEN Club Liechtenstein
24. Lithuanian PEN
25. PEN Melbourne
26. PEN Moscow
27. NZSA Te Puni Kaituhi o Aoteroa (PEN New Zealand)
28. PEN Norway
29. PEN Nederland
30. PEN Perth
31. Polish PEN Club
32. PEN Portugal
33. PEN Québec
34. Romanian PEN Centre
35. Russian PEN
36. San Miguel PEN
37. Serbian PEN Centre
38. St-Petersburg PEN
39. Suisse Romand PEN Centre
40. Swedish PEN
41. Trieste PEN
42. PEN Turkey
43. PEN Ukraine
44. PEN Venezuela
45. Vietnamese Abroad PEN Centre
46. PEN Zimbabwe
47. PEN Armenia
48. PEN Catàla
 
Belarus: Trung tâm PEN trên toàn thế giới kêu gọi chấm dứt lạm dụng các quyền cơ bản của những người lên tiếng chống lại sự đàn áp
Mike Halmshaw
PEN quốc tế
mike.halmshaw@pen-international.org
Cuộc biểu tình phản đối Lukashenko, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Minsk, Belarus
Trong hơn sáu tháng kể từ cuộc bầu cử gian lận vào tháng 8 năm 2020, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ôn hòa ở Belarus. Hàng trăm người đã bị bắt giữ, nhiều người khác bị cảnh sát đánh đập và những người khác đã mất kế sinh nhai vì tham gia. Các nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình, sử dụng nghệ thuật của họ như một sự phản kháng văn hóa chống lại sự áp bức. Họ đã tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu và đường phố, tổ chức các buổi đọc sách trước công chúng, viết thơ hoặc đơn giản là cho công chúng ủng hộ và tham gia các cuộc biểu tình.

Vì điều này, họ đã phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020, theo báo cáo gần đây của PEN Belarus, hơn 590 nhà văn và nghệ sĩ đã bị đàn áp, với hơn 230 người bị giam giữ và nhiều người bị đánh đập và tra tấn. Những người khác đã bị tấn công trên đường phố bởi cảnh sát và những người ủng hộ chính phủ, dẫn đến một trường hợp dẫn đến cái chết thương tâm, đó là nghệ sĩ Roman Bondarenko. Những người khác đã bị buộc phải từ chức hoặc bị sa thải khỏi công việc của họ, mất hợp đồng và bị hủy bỏ các buổi biểu diễn và các buổi đọc vì tham gia vào các cuộc biểu tình của phe đối lập. Cuộc bức hại của họ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Quy mô của cuộc đàn áp đối với lĩnh vực văn hóa, cùng với nhiều người khác từ các xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông cũng tham gia vào các cuộc biểu tình lớn, là chưa từng có trong lịch sử gần đây của Belarus. PEN International và các Trung tâm thành viên của tổ chức này rất thất vọng khi thấy sự kéo dài của sự đàn áp các nhà văn và nghệ sĩ, những người đứng lên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa.


Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Belarus chấm dứt ngay việc lạm dụng các quyền cơ bản của tất cả những người lên tiếng. Chúng tôi cũng kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới lên án mạnh mẽ và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà văn, nghệ sĩ và nhân viên văn hóa để trả đũa rõ ràng cho những nỗ lực của họ nhằm nâng cao mối quan tâm và chống lại bất công.
1.Văn Bút Quốc Tế
2. Văn Bút MỸ
3.Văn Bút Áo
4.Văn Bút Bangladesh
5. Văn Bút Belarus
6 Văn Bút Bỉ – Flanders
7. Văn BútBỉ – Nói tiếng Pháp
8. Văn Bút Croatia
9. Nhà văn Cuba ở Trung tâm Văn Bút lưu vong
10. Văn Bút Czech
11. Văn Bút Anh
12. Văn Bút Esperanto
13. Văn Bút Estonian
14. Văn Bút Đan Mạch
15. Văn Bút Đức
16. Văn Bút Georgia
17. Văn Bút Ghana
18. Văn Bút Trung Quốc độc lập
19. Văn Bút Iran ở lưu vong
20. Văn Bút Ailen / Văn Bút na hÉireann
21. Văn Bút Latvia
22. Văn Bút Lebanon
23. Câu lạc bộ Văn Bút Liechtenstein
24.Văn Bút Litva
25. Văn Bút Melbourne
26. Văn Bút Moscow
27. NZSA Te Puni Kaituhi o Aoteroa (Văn Bút New Zealand)
28. Văn Bút Na Uy
29. Văn Bút Nederland
30. Văn Bút Perth
31. Câu lạc bộ Văn Bút Ba Lan
32. Văn Bút Bồ Đào Nha
33. Văn Bút Québec
34. Trung tâm Văn Bút Romania
35. Văn Bút Nga
36. Văn Bút San Miguel
37. Văn Bút của Serbia
38. Văn Bút St-Petersburg
39. Văn Bút Suisse Romand
40. Văn Bút Thụy Điển
41. Văn Bút Trieste
42. Văn Bút Thổ Nhĩ Kỳ
43. Văn Bút Ukraine
44. Văn Bút Venezuela
45. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
46. Văn Bút Zimbabwe
47. Văn Bút Armenia
48.Văn Bút Catàla
Thông tin từ VĂN BÚT QUỐC TẾ: Nhân chứng về các nhà văn đang gặp rủi ro ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

https://pen-international.org/news/new-episode-of-pen-internationals-creative-witnesses-premiered-in-solidarity-with-writers-at-risk-in-the-asia-pacific-region


Nhân chứng về các nhà văn đang gặp rủi ro ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Thông Tin từ trang Artists at risk Connection: Kết Nối giữa các nghệ sĩ đang trong tình trạng Nguy Hiểm
A Safety Guide for Artists
Hướng dẫn An Toàn cho Nghệ Sĩ


https://artistsatriskconnection.org/guide

A Safety Guide for Artists

Trang website của Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ