Ngày 16 tháng 6 năm 2021 Văn Bút Quốc Tế Khai Mạc TriỂn Lãm Tài Liệu Lịch Sử kỷ niệm 100 năm thành lập tổ chức Văn BúT

https://pen-international.org/news/unlocking-the-history-of-pen-international
Lịch sử Văn Bút Quốc Tế
PEN International , Văn Bút Quốc Tế là hiệp hội các nhà văn trên toàn thế giới, được thành lập tại Luân Đôn vào năm 1921 nhằm thúc đẩy tình bạn và sự hợp tác trí tuệ giữa các nhà văn ở khắp mọi nơi. Hiệp hội có các Văn Bút Quốc tế tự trị tại hơn 100 quốc gia. Các mục tiêu khác bao gồm: nhấn mạnh vai trò của văn học đối với sự phát triển của sự hiểu biết lẫn nhau và văn hóa thế giới; đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận; và đóng vai trò như một tiếng nói mạnh mẽ thay mặt cho các nhà văn bị quấy rối, bỏ tù và đôi khi bị giết vì quan điểm của họ.
Câu lạc bộ PEN đầu tiên được thành lập tại London vào năm 1921 bởi Catherine Amy Dawson Scott, với John Galsworthy là chủ tịch đầu tiên của nó. Các thành viên đầu tiên của nó bao gồm Joseph Conrad, Elizabeth Craig, George Bernard Shaw và H. G. Wells.
 
PEN ban đầu là viết tắt của “Poets, Essayists, Novelists”, nhưng bây giờ là viết tắt của “Poets, Playwrights, Editors, Essayists, Novelists”, [3] và bao gồm các nhà văn thuộc bất kỳ hình thức văn học nào, chẳng hạn như nhà báo và nhà sử học.
 
Câu lạc bộ thành lập với mục đích sau:
 
Để thúc đẩy hợp tác trí tuệ và sự hiểu biết giữa các nhà văn;
Để tạo ra một cộng đồng các nhà văn trên thế giới nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn học đối với sự phát triển của văn hóa thế giới; và,
Để bảo vệ văn học trước nhiều mối đe dọa đối với sự tồn tại của nó mà thế giới hiện đại đặt ra.
Các chủ tịch trước đây của PEN International bao gồm Alberto Moravia, Heinrich Böll, Arthur Miller, Mario Vargas Llosa, Homero Aridjis, Jiří Gruša và John Ralston Saul. Tổng thống hiện tại là Jennifer Clement ..
PEN International có trụ sở chính tại London và bao gồm các Trung tâm PEN tự trị tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, mỗi trung tâm đều mở cửa cho các nhà văn, nhà báo, dịch giả, nhà sử học và những người khác tích cực tham gia vào bất kỳ ngành văn học nào, bất kể quốc tịch, chủng tộc, màu da. , hoặc tôn giáo.
 
Đây là một tổ chức phi chính phủ có quan hệ tham vấn chính thức với UNESCO [cần dẫn nguồn] và Tư cách tham vấn đặc biệt với Hội đồng kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc. [4]
Hiến chương PEN dựa trên các nghị quyết đã được thông qua tại các Đại hội Quốc tế và có thể được tóm tắt như sau: [5]
 
PEN khẳng định rằng:
 
Văn học không có biên giới và vẫn phải là tiền tệ chung giữa mọi người bất chấp những biến động chính trị hoặc quốc tế. Trong mọi hoàn cảnh, và đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh, các tác phẩm nghệ thuật nói chung là sự yêu quý của nhân loại, không nên bị ảnh hưởng bởi niềm đam mê quốc gia hoặc chính trị. Các thành viên của PEN luôn phải sử dụng những ảnh hưởng mà họ có được nhằm tạo sự hiểu biết tốt và tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia và con người; họ cam kết sẽ làm hết sức mình để xóa tan mọi hận thù và thực hiện lý tưởng một nhân loại sống trong hòa bình và bình đẳng trong một thế giới. PEN là viết tắt của nguyên tắc truyền tải tư tưởng không bị cản trở trong mỗi quốc gia và giữa tất cả các quốc gia, và các thành viên cam kết chống lại mọi hình thức đàn áp quyền tự do ngôn luận trong quốc gia và cộng đồng mà họ thuộc về, cũng như trên toàn thế giới ở bất cứ đâu. có khả năng. PEN tuyên bố cho báo chí tự do và phản đối kiểm duyệt tùy tiện trong thời bình. Nó tin rằng sự tiến bộ cần thiết của thế giới đối với một trật tự chính trị và kinh tế có tổ chức cao hơn khiến các chính phủ, cơ quan hành chính và thể chế không bị chỉ trích là điều bắt buộc. Và vì quyền tự do bao hàm sự hạn chế tự nguyện, các thành viên cam kết chống lại những tệ nạn của báo chí tự do như xuất bản gian dối, cố ý làm sai sự thật và bóp méo sự thật vì mục đích chính trị và cá nhân.
https://pen-international.org/news/unlocking-the-history-of-pen-international
Phần triển lãm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại


https://www.pen100archive.org/lieu-huu-le/
 
 
https://www.pen100archive.org/tuyet-nga-thi-nguyen/
 
 
https://www.pen100archive.org/anh-son-nguyen-sean-nguyen/
 
 
https://www.pen100archive.org/duong-thanh-loi-lloyd-duong/

https://www.pen100archive.org/lloyd-duong-as-a-young-man/