Nghị quyết nêu lên trình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam Trong Đại Hội VBQT lần thứ 88 tại Uppsala, Thuỵ Điển

“Tại Việt Nam hơn 200 nhà hoạt động đang bị giam giữ và ít nhất 332 nhà hoạt động nằm trong tình trạng nguy hiểm.Trong những người bị bắt có 92 phụ nữ và 71 người gốc dân tộc thiểu số đã nhận án tù nhiều năm trong đó có Phạm Đoan Trang, người bị tuyên án 9 năm tù vào tháng 12-2021 chỉ vì đòi hỏi cải tạo xã hội và bầu cử tự do.”
“In Vietnam, there are over 200 activists in prison and at least 332 activists at risk.  Among the imprisoned activists are 92 women and 71 ethnic advocates, who received lengthy prison sentences, among them writer and activist Pham Doan Trang who was sentenced to nine years’ imprisonment in December 2021 for calling for social reforms and free elections.”