Rời Việt Nam- Phi Nga

Phương Thị Phi Nga
Sanh năm 1954
Cựu HS trưởng Nữ Trung Học Gia Long ( 1966-1973)
Cựu SV Đại Học Sư Phạm ban Anh văn( 1973-1977)
Đến Đức ( boatpeople) cuối năm 1979
Các tác phẩm Văn Xuôi của tác giả Phi Nga:
Kính mời quý vị viếng các link sau:
1. Rời Việt Nam
2. Những buổi học cuối tháng Tư
3. Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
Kính mời nhấn vào link dưới xem thêm chi tiết:
Phi Nga và Tác Phẩm