Sơ Lược VỀ CỘNG ĐỒNG VIET NAM TẠI HOA KỲ- Lê Trường Sơn

SƠ  LƯỢC VỀ CỘNG ĐỒNG VIET NAM TẠI HOA KỲ
   Bài viết của Lê Trường Sơn
      Kể từ ngày lưu vong khi CS Bắc Việt dung vũ lực xâm chiếm nước VNCH, một số quan chức chính quyền, quân đội và nhân dân đã đào thoát khỏi miền Nam Việt Nam để tránh sự trả thù tàn độc của Cộng Sản Bắc Việt. Số người còn lại phải sa cơ vào tay giặc trong lao tù Công Sản Bắc Việt mà CS dùng danh từ mỹ miều “ HỌC TẬP CẢI TẠO  
để ru ngủ những người không hiểu biết chính sách dả mắn của CS, gia đình của Quân, Công , Cán Chính  thương dân vô tội đã bị trục xuất và đày đi vùng Kinh Tế Mới nơi rừng sâu nước độc  Thảm cảnh Bắc Việt Cộng Sản giết người Việt Quốc Gia đã bắt đầu sau ngày 30 tháng tư năm 1975. 
Hàng triệu người Việt Quốc Gia không thể sống trong chế độ người  bóc lột người, nên đã liều chết ra đi tìm tự do bằng cách băng rừng qua Cao Miên, Lào để hy vọng đến Thái Lan tìm đường sinh lộ hoặc dùng ghe, tàu đi Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương v.v. Đa số người tìm tự do đã không đến được miền đất hứa mà thân xác đã chôn vủì nơi chốn hoang vu mà người thân sẽ không biết nơi nào để đưa về nơi cố quán. So với những quốc gia tự do mà người Việt tỵ nạn định cư thì Hoa Kỳ là nước dẳn đầu với hơn 2 triệu người theo báo cáo dân số. Tuy nhiên mải đến năm 1990, Cố Thiếu Tướng Trần Văn Nhựt ( người hung Tử Thủ An Lộc ) đã vận động với quý vị hoạt động cộng đồng tại các Tiểu Bang và tổ chức thành lập Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ (CĐVNTHK). Sinh hoạt của CDVNTHK tiếp tục sinh hoạt cho đến khi BS Trương Ngọc Tích vỉ bệnh nên gởi email cho Ông Mạc Hồng Quang, Đồng Chủ Tịch  để đứng ra tổ chức bầu cử CDVNTHK . Lúc bấy giờ Bác Sĩ Tôn Thất Sơn có hỏi CDVNTHK ly do BS Trương Ngọc Tích tại sao không tổ chức mà lại giao cho Ông Mạc Hồng Quang. Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa và Ông Mạc Hồng Quang đã gởi 2 email của BS Tích từ chức vì bệnh và chính thức yêu cầu Ông Mạc Hồng Quang đảm trách việc bầu cử Tân Ban Chấp Hành. Trong khi chúng tôi tổ chức bầu cử tại Texas thì vài thành viên trong Ban Chấp Hành đã móc nối với BS Tích để tổ chức bầử cử  tại New York mặc dầu lúc bấy giờ tình trạng sức khỏe của BS Tích không được tốt. Việc bầu cử tại New York đã có sự cải vả giửa TT Lý Tòng Bá và Ông Nguyễn Văn Tần ( CDVN VA, MD và WDC) mà báo chí có đăng tải. Sự xung đột nầy cũng là lý do có sự ra đời của các Cộng đồng khác tại Hoa Kỳ. Riêng CDVNTHK tại PA do Ông Mạc Hồng Quang làm Chủ Tịch HĐĐB/CDVNTHK đã xin giấy phép hoạt động nhiều Tiểu Bang kể cả TB/PA.
 
CĐVNTHK nhận thấy nhiều Tiểu Bang và Thành Phố có đ6ng người Việt tỵ nạn  sinh sống  đã vận động thành công yêu cầu quý vi  Thống Đốc, Thị Trưởng ký sắc luật công nhận Quốc Kỳ
VNCH là biểu tương truyền thống tư do và dân chủ cho cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. Do đó, không quản ngại tốn kém công sức và thời gian, chúng tôi đã được Dân Biểu Tony Payton (D) và 17 Dân Biểu TB/PA bảo trợ Dự Luật HR-613, Dân Biểu Dennis M. O’Brien ® Chủ Tịch Quốc Hội TB/PA đã ban hành Sắc luật ngày 07/04/2008.
      Song song với thành qủa đạt được với sự cộng nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ của TB/PA nên chúng tôi đã tiếp tục vận động với Nghị viên At- Large  David Oh để yêu cầu Hội Dồng Thành Phố Philadelphia chấp thuận cho CDVNTHK treo cờ VNCH trước tiền đình Thành Phố Philadelphia nhân ngày Quốc Hận 30/04 và Thương Kỳ VNCH tại CITY HALL , CITY OF PHILADELPHIA hang năm từ  10 sáng dến 5 chiều.
       Một chiến hửu của chúng tôi  là Ông Frank Bud Kowalewski , cưụ chiến binh Hoa Kỳ đã chiến đấu trong cuộc chiến Việt Nam bị thương, giải ngủ  và đã sát cánh cùng CDVNTHK hơn 20 năm qua đã mời Ông Mạc Hồng Quang đến họp với Hội Cựu Chiến Binh Philadelphia để biết thêm chi tiết về chương trình trùng tu khu  vực Đài Kỹ Niệm Penn’s Landing ( South Philadelphia ). Trong những phiên họp trong năm năm. 2012. Ông Mạc Hồng Quang nhân danh CDVNTHK  có yêu cầu Ban Quản Trị và Ông Terry Williamson, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tại Philadelphia chấp thuận cho CDVNTHK xây dựng Kỳ Đài Việt Nam song song với Kỳ Đài Của Mỹ. Sau nhiều tháng thảo luận và bàn cải, Ông Terry Williamson đã gởi thư  chấp thuận cho Ông Mạc Hồng Quang , Chủ Tịch HĐĐB/ CĐVNTHK  được phép xây Kỳ Đài Việt Mỹ ngày 19/07/2013 tại Penns Landing cho Cộng Đồng Tỵ Nạn CSVN. Vì nghĩ đây là việc công ích cho CĐVN tại Philadelphia nên Ông Mạc Hồng Quang đã nhờ một thành viên trẻ để đứng ra làm Trưởng Ban Tổ Chức gây quỷ xây dựng Kỳ Đài. Việc xây dựng kỳ đài Việt Mỹ tại Philadelphia đã gây xáo trộn trong Cộng Đồng vì một vài cá nhân đã thao túng và lũng đoạn vì miếng đỉnh chung và có lập trường Hòa Hợp Hòa Giải với CSVN.
 
      Kết luận: Thành viên của CĐVNTHK chỉ thi hành  theo  Nội Quy và Điều Lệ đã được minh định trong hiến chương năm 1990  có ghi rỏ:
–          Chống Cộng Sản độc tài dưới mọi hình thức.
–          Không chủ trương  Hòa Hợp, Hòa Giải  với CSVN.
–          Thành viên BCH/CĐVNTHK đương nhiệm không được phép về VN.
–          Tất cả mọi thành viên vi phạm sẽ bị khai trừ khỏi CĐVNTHK.
 http://sbprabooks.com/ QuangHongMac.Author 3 books