THƠ VUI

Tóc Bạc

Tóc bạc phau phau đẹp quá mà
Tớ không cần nhuộm phải không ta
Tóc đen chưa hẳn nhiều kinh nghiệm
Tóc bạc phong sương mới gọi là
 
Tóc bạc nhưng tình có bạc đâu
Tình cho đất nước trước như sau
Tình phu thê vẫn như hồi trẻ
Tình bạn xa gần mãi gọi nhau
 
Tóc bạc có lắm người kêu ông
Hơn cha chú bác sướng hơn không
Lên xe mở cửa nhường ngồi trước
Lo bạc làm chi để bận lòng
 
Tóc bạc được lên chức Cao Niên
Hằng năm mời cúng giỗ tổ tiên
Chẳng cần nói tuổi ai cũng biết
Đổi tóc đen chi chuốt lấy phiền
 
Tóc bạc tớ vẫn còn tinh thông
E-mail ngày gởi mấy chục lần
Diễn đàn thảo luận đều có mặt
Thơ văn xướng họa thật ung dung
 
Tóc bạc có giờ tập thể thao
Ngày hai ba tiếng khỏe làm sao
Cơm rau cá nhấp vài chung rượu
Đời thú vị hơn phải không nào
 
Tóc bạc một mình tớ lái xe
Đường xa ngàn dặm chẳng e dè
Vợ nhà tủm tỉm cười: Ông khỏe
Tóc bạc phong trần thế mới ghê
 
Tóc đen rồi bạc tự nhiên thôi
Tư duy phong thái tớ vậy rồi
Nhuộm bao nhiêu lớp không che được
Nên tớ cứ vui thoải mái cười
 
Việt-Chỉnh  30-10-2020