Thông BáoVB VÙNG NAM HOA KỲ

PEN/VIETNAMESE ABROAD PEN CENTREE/SOUTHERN USA CHAPTER
PEN/TTVBVNHN/VÙNG NAM HOA KỲ
 
Trân trọng thông báo
Tham chiếu cuộc họp bất thường ngày 20 tháng 6 năm 2021
Sau khi thảo luận và biểu quyết (dự trù):
I-/ Đại dịch Wuhan Trung Cộng cũng đã lắng dịu, nên tổ chức cuộc họp thường kỳ vào mỗi 6 tuần, kỳ họp họp dự trù vào Chiều Chủ Nhật, ngày 1/8/21.
II-/ Dự trù tổ chức Đại Hội Vùng NHK vào 2 ngày:
1-    Chiều thứ Bảy ngày 11/12/2021: Tiền Đại Hội mục đích tiếp đón và chào mừng Văn Hữu, Thân Hữu, các Văn Nghệ Sĩ từ xa đến tham dự Đại Hội.
2-    Sáng Chủ Nhật, ngày 12/12/2021: Chính thức Đại Hội .
III-/ Song song với Đại Hội, sáng Chủ Nhật ra mắt Đặc San VĂN BÚT
IV-/ Để có được Đặc San ra mắt, bài vở:
                                                                -Ưu tiên các VH Trong vùng và các Vùng trong TT/VB/VNHN
                                                                -Quý thân hữu ủng hộ VB Vùng NHK.
Ban Biên tập rất mong sự nhiệt tình ủng hộ bằng những sáng tác góp phần & tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành Đặc San VĂN BÚT.
V-/ Để Đặc san Hoàn tất cần phải có tài chánh,
–          Hội viên tích cực vận động và đóng góp tài chánh.
–          Giới thiệu các cơ sở kinh doanh bằng quảng cáo trong Đặc san
–          Vận động Mạnh Thường Quân ủng hộ.
VI-/ Bài vở xin đóng góp từ đây đến hết ngày 30/10/2021.
VII-/ Ngoài 2 việc quan trọng trên, Ban Chấp Hành vinh danh 2 vị Văn Hữu cao niên nhất:
1- Văn Hữu Lưu Thái Dzo, cựu Chủ Tịch Văn Bút Vùng Nam HK đảm nhận chức vụ Chủ Tịch trong thời gian khó khăn và phân tán (2018-2019) cùng sự tích cực từ nhiều năm trong Văn  Bút.
2-    Văn Hữu Lan Cao mặc dù cao tuổi nhưng luôn luôn đóng góp tích cực trong mọi lãnh vực mà Văn Bút nhu cầu.
VIII-/ Văn Hữu Cù Hòa Phong đã mời gọi Luật Sư David Vương đồng ý làm Cố Vấn về Pháp Luật cho VB Vùng Nam Hoa Kỳ.
IX-/ Ủng hộ ngoài Niên Liễm cho Ngân Quỹ Vùng NHK: VH Lan Cao $100.00, VH Cù Hòa Phong $100.00, VH Đặng Toản $100.00 và Cụ Đặng Diệu một thân hữu $100.00, tổng cộng $400.00.
Như vậy tính đến ngày 21/6/2021 là: 1,777.45USD (chưa trừ $450.00 trả tiền chi phí khai thuế cho CPA Hoàng Vũ).
Xin ghi chú: Ban CH Vùng nam Hoa kỳ, tiền Thu đều phải Deposit vào Bank of America và tiền chi cũng hoàn toàn bằng check (chi phiếu) 100%.
Tuyệt đối không chi trả bằng tiền mặt, ngoại trừ chi phí Bank of America  thì trừ thẳng vào Account.
Rất mong quý Văn Thi Hữu nhiệt tình ủng hộ Ban Chấp hành hoàn thành nhiệm vụ quà quý vị giao phó.
Còn điều nào quý vị thấy còn cần thiết bổ sung xin gọi:
                                1-/ VH Lê Hữu Minh Toán: 281-707-7643
                                2-/ VH Cù Hòa Phong: 281-975-9782
Kính chúc quý Văn Thi Hữu và gia đình thật An Lành và Hạnh Phúc.
                                Trân trọng thông báo
                                TM.BCH/PEN/VBVNHN/Vùng NHK
                                Cù Hòa phong
                                Chủ Tịch