Trung Thu và Hoài Niệm

TRUNG THU
Ngồi đây mà nhớ Trung Thu ,
Nhớ bánh dẻo bánh nướng mẹ mua thuở nào .
Bố thì dán đèn ngôi sao ,
Đèn kéo quân – cùng ngắm với bao bạn hiền .
Bố còn kể chuyện thần tiên,
Hằng Nga – Chú Cuội …
bị đầy lên trên trời .
– Chú Cuội chưa bao giờ cười ,
Ngồi gốc đa nhớ cái thời chăn trâu ,
– Hằng Nga vẫn đẹp – thần sầu ,
Khiến cho Lý Bạch nhảy lầu xuống sông .
Ôm Nàng dưới đáy sông trong ,
Nghìn thu Tình Sử lưu trong Sử Truyền .
*Bố Mẹ ơi ! Nay  xa Quê Hương ,
Nhớ Trung Thu Thuở Nhỏ vấn vương vô cùng .
Bố Mẹ thì đã không còn ,
Trung Thu chỉ Ngắm Chị Hằng – thế thôi .
THƯ KHANH – 9-1-2021 ( 25 tháng 7- Tân Sửu )