Tưởng Niệm

       TƯỞNG NIỆM
        QUÂN DÂN CÁN CHÍNH VNCH VÙNG CAO NGUYÊN QĐII QUÂN KHU 2
         ĐÃ BỎ MÌNH TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN THÁNG 3-1975  TRÊN TỈNH LỘ 7b
      Hỡi những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân. Hỡi những oan linh của đồng bào thuộc

QĐII & QK2 /Tiểu Khu PLEIKU, KONTUM, PHÚ BỔN, DARLÁC
   Nước VIỆT ta :
Mấy nghìn năm lập quốc Bao thế kỷ yên bờ Thái Bình Dương
Trải bao phen chống giặc gìn giữ cơ đồ

Suốt lịch sử khơi ngòi mở mang đất tổ
Nhưng than ôi
      Đất bằng dậy sóng bọn c
ng nô xé hiệp định Ba Lê đánh chiếm Buônmathuột 10 tháng 3/ 75
      Dân tình hoảng loạn quân lệnh truyền ban rút bỏ Cao Nguyên về miền xuôi theo lộ 7b từ ngày 17-3-1975
      Biết bao cảnh tượng hải hùng tan thương không sao kể xiết : trẻ thơ lạc mẹ, vợ yếu khiêng chồng, trên đường ngập đầy xác chết : đủ cả trẻ già, trai gái, chiến sĩ, đồng bào nằm nơi ven rừng, bờ suối không kịp chôn cất, chẳng có mộ phần
 Tiếng than khóc xé lòng. Trời đất phải âu sầu, thánh thần cũng sa sầm rơi lệ.

Bốn mươi lăm năm trường vắng bóng người thân chẳng hề hương khói, hồn ma bóng quế vất vưởng đó đây
 Ôi thảm thương thay nước mất nhà tan, kẻ chết không mồ biết đâu nương tựa !!!
          Hỡi những anh hồn tử sĩ
        Hỡi những hương linh đồng bào
      Cùng bị chết oan trên đường vượt thoát tìm tự do.
      Trước Tượng Đài Chiến Sỹ VIỆT MỸ Westminster California
      Chúng tôi đại diện Quân Dân Cán Chính thuộc Tỉnh PLEIKU và Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku cùng các Chiến Hữu Quân Đoàn II Quân Khu 2  từ những binh chủng trấn đóng Pleiku còn sống sót.
    Đốt nén hương hướng vọng quê nhà
     Nhớ linh xưa cùng gìn giữ Quốc Gia