Tường Trình Cuộc họp thường niên của Ủy ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù (WiPC) và Mạng Lưới Quốc Tế Các Thành Phố Chấp Nhận Văn Nghệ Sĩ Tị Nạn (ICORN)


https://vietpen.org/

 Kính thưa quý Văn Thi hữu VBVNHN,
 Cung Lan xin gửi đến quý Văn hữu Tường Trình  về Cuộc họp thường niên của Ủy ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù (Writer in Prison Committee) và Mạng Lưới Quốc Tế Các Thành Phố Chấp Nhận Văn Nghệ Sĩ Tị Nạn (International Cities of Refuge Network)
                    Ba phiên họp trực tuyến từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021
                                                    chủ đề
                       “SỰ THẬT trái ngược SỰ TUYÊN TRUYỀN và KIỂM DUYỆT”
Ủy ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù (Writer in Prison Committee) và Mạng Lưới Quốc Tế Các Thành Phố Chấp Nhận Văn Nghệ Sĩ Tị Nạn (International Cities of Refuge Network) tổ chức ba phiên họp trực tuyến(từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 5 năm 2021) nhằm nêu lên nhận định sau:
Chúng tôi nghĩ rằng Internet sẽ giải phóng chúng tôi, thay vào đó chúng tôi nói chuyện với  ít người hơn, chủ yếu là với những người mà chúng tôi đồng quan điểm. Trong khi  chờ đợi, chúng tôi cố gắng im lặng, hủy bỏ hoặc phản đối với những người mà chúng tôi không đồng ý, bao gồm việc xóa họ khỏi phương tiện truyền thông xã hội. Nhiều tổ chức đang quyết định các vấn đề một cách tùy tiện.
Cơ quan chính phủ không thể trông cậy được. Các tổ chức phi chính phủ không chuyên chế trong việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận.Trong tình trạng như thế, vai trò của một nhà văn nói sự thật đối với quyền lực là gì? Sự thật của ai? Quyền lực của ai?
Tiến hành: 3 ngày họp trực tuyến: 
I.                   Ngày Thứ  Nhất: Thứ Năm ngày 20 tháng 5 năm 2021-Có khoảng 52  người của 65 trung tâm VB tham dự
13:30 GMT (giờ London) 9:30 giờ HoaThịnh Đốn – Khai mạc cuộc họp (Trò chuyện tự do)
14:00 GMT (giờ London) – Chương trình ICORN (International Cities of Refuge Network) Mạng Lưới Quốc Tế Các Thành Phố Chấp Nhận Văn Nghệ Sĩ Tị Nạn (- Làm thế nào đối phó với sự đe dọa- How to deal with Threats
14:25 GMT (giờ London) – Bầu chủ tịch  Ủy ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù năm 2021
15:00 GMT (giờ London) Chủ tịch đoàn phát biểu hội luận về những vấn đề sau:
1. Lịch sử của Văn Bút đã được định hình bởi các nhà văn sống lưu vong và các cuộc vận động cho các nhà văn bị cầm tù
2.Văn Bút(PEN )và  Mạng Lưới Quốc Tế Các Thành Phố Chấp Nhận Văn Nghệ Sĩ Tị Nạn ( (ICORN) đã phối hợp nhịp nhàng  cách bảo vệ và  đón tiếp các nhà văn và nghệ sĩ gặp nạn- Những điều tiếp theo trong sứ mệnh chung của chúng ta.
3. Bàn thảo về sự ngược đãi, nơi trú ẩn và những gì xảy ra sau đó.
15:45 (giờ London) – Các trung tâmVB tường trình những  cập nhật trong 3 phút .
 VB Việt Nam Hải Ngoại được xếp vào số 11 trong danh sách 65 trung t âm Văn Bút.
Khi Salih Tripathi, người chủ trì  gọi VB Việt Nam Hải Ngoại nhưng không nghe ai lên tiếng do máy CL bị trục trặc, Salih mời  cựu chủ tịch VBVNHN VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi phát biểu. Cựu chủ tịch VBVNHN VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi tường trình những sinh hoạt chính của VB Việt Nam Hải Ngoại về các phong trào vận động cho các nhà văn, nhà báo bị cầm tù tại VN đồng thời nêu rõ sự hỗ trợ của Văn Bút Anh Quốc đối với việc vận động cho nhà báo Phạm Đoan Trang.( Xin lưu ý thêm:  Cựu chủ tịch VBVNHN VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi là người dịch những thông điệp từ Tiếng Anh sang tiếng Việt gửi đến nhà  báo Phạm Đoan Trang)
Dưới đây là phần Cung Thị Lan tường trình trong cuộc họp:

Hello PEN Friends,
This is Lan Cung. I would like to report more about the situation of the Vietnamese independent writers in Vietnam.
Recently, Vietnamse government arrested more writers who had the  writings that opposed Vietnamese communist policies
On April 23, 2021 they sentenced Ms. Tran Thi Tuyet Dieu 8 years in prison. Tran Thi Tuyet Dieu 38 year is  a former reporter, journalist  of Phu Yen newspaper .
On April 20,2021 Vietnamese authorities  arrested three independent journalists Nguyen Thanh Nha, Nguyen Phuoc Trung Bao, and Doan Kien Giang of  Clean Newspaper. Actually, year ago and on December 17, 2020 they arrested Truong Chau Huu Danh. a contributor  the Facebook-based independent news outlet Bao Sach, or “Clean Newspaper” arrest
 “Clean Newspaper had many topics about corruption of Vietnamese government officials, attracted  many readers and they had more than 100,000 followers on Facebook during time the journalist arrest
The Vietnamese government accused these journalists the violation of Article 117 of the Penal Code of Vietnam. “Making, storing, distributing, disseminating and propagating documents aimed to anti and oppose the State of the Socialist Republic of Vietnam” then arrested 7 to 8 years
This is a very wrong accusation and an unjust detainment. In reality, these journalists  writers  just reported the facts in their writing.
The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly condemns the human rights violation committed by the Vietnamese communist government .We call on the Vietnamese authorities to release all those unjust detain and to allow all individuals in Vietnam to express their views freely and without fear of retaliation.
We sent the objection letters and continued posting the updates our VietPEN website. We will continue work on the campaigns for free these writers out of the prisons.
I also would like to reported the activities that we  did for Writers and Journalist  Pham Doan Trang , author  Dr. Pham Chi Dung and other Vietnamese writers:  we organized successfully  the candle Vigil On March 17,2021 We collaborate with English PEN for sending messages to encourage Phạm Đoan Trang. All post on our website VIETPEN. I will send you the link later.
We now continue to collaborate with all PEN centers for solidarity in the continuing to protect freedom of expression of the writers in Vietnam and around the world.
 Thanks everyone for listening
Cung Lan

Tạm dịch như sau:
Xin chào các bạn Văn Bút
Đây là Lan Cung. Tôi xin thông báo thêm về tình hình hoạt động của các nhà văn Việt Nam độc lập ở Việt Nam.
Gần đây, chính quyền Việt Nam bắt thêm nhiều nhà văn có bài viết phản đối chính sách cộng sản Việt Nam
Ngày 23 tháng 4 năm 2021, họ kết án cô Trần Thị Tuyết Diệu 8 năm tù. Cô Trần Thị Tuyết Diệu 38 tuổi, trước đây là phóng viên của báo Phú Yên.
Vào ngày 20 tháng 4 năm 2021 nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt giữ ba nhà báo độc lập Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Báo, và Đoàn Kiên Giang của Báo Sạch. Trên thực tế, năm trước vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 họ đã bắt giữ Trương Châu Hữu Danh. một người đóng góp cho tờ báo độc lập dựa trên Facebook “Báo sạch”, hay còn gọi là Clean Newspaper
 Tờ Báo sạch đã có nhiều chủ đề về tham nhũng của các quan chức nhà nước Việt Nam, thu hút nhiều độc giả và họ có hơn 100.000 người theo dõi trên Facebook trong khoảng thời gian nhà báo này bị bắt.
Chính phủ Việt Nam cáo buộc các nhà báo này đã vi phạm Điều 117 của Bộ luật Hình sự Việt Nam. “Làm, tàng trữ, phát tán, tán phát, tuyên truyền tài liệu chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, và cầm tù họ từ 7 đến 8 năm
Đây là những lời cáo buộc sai sự thật  và là sự bắt bớ vô cớ. Trên thực tế, các nhà báo này chỉ tường thuật sự thật có dẫn chứng qua các bài viết đầy thu phục của họ.
Trung tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cực lực lên án hành vi vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.
Chúng tôi đã gửi thư phản đối và tiếp tục đăng các cập nhật trên trang web VietPEN của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các chiến dịch giải thoát những nhà văn này ra khỏi nhà tù.
Tôi cũng xin báo những hoạt động mà chúng tôi đã làm cho Nhà văn/ Nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà văn Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và các nhà văn kh ác hi ện đang b ị c ầm t ù t ại  Việt Nam: chúng tôi đã tổ chức thành công đêm Thắp Nến vào ngày 17 tháng 3 năm 2021 cho Phạm Đoan Trang. Tất cả những hoạt động của chúng tôi đều được đăng trên website VIETPEN. Tôi sẽ gửi cho các bạn link sau.
Hiện nay, chúng tôi tiếp tục cộng tác với tất cả các trung tâm PEN để đoàn kết trong việc tiếp tục tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận của các nhà văn ở Việt Nam và trên toàn thế giới.
 Cảm ơn mọi người đã lắng nghe
Cung Lan
 
Sau khi Cựu chủ tịch VBVNHN VH Vịnh Thanh Dương Thành Lợi  và  Cung thị Lan tường trình, có vài  tin nhắn gửi đến như sau:
 
From cat Lucas to Everyone:  12:06 PM
So grateful to you and Lan Cung for all your support, Lloyd! Here is the page on Pham Doan Trang in case others would like to send messages:
 PENWrites: Pham Doan Trang – English Pen

PENWrites: Pham Doan Trang – English Pen
PENWrites: Pham Doan Trang – English Pen


From Salil Tripathi to Everyone:  12:15 PM
Thank you Lan Cung, Lloyd had also mentioned English PEN’s work 🙂 As a member of English PEN, I’m delighted.
From cat lucas to Me:  (Direct Message) 12:16 PM
No problem at all – Lloyd kindly mentioned it! Nice to see you both
From cat lucas to Everyone:  12:18 PM
Thank you, Lan Cung – as Salil mentioned Lloyd kindly spoke about the campaign for Pham Doan Trang.
 

17:00 – Cuộc họp bế mạc lúc 2:00 P.M HTĐ
 
II.         Ngày Thứ  Hai: Thứ Sáu ngày 21 tháng 5 năm 2021 
13:30 GMT (giờ London) 9:30 giờ HoaThịnh Đốn – Khai mạc cuộc họp (Trò chuyện tự do)
14:05 GMT (giờ London) – Tân chủ tịch  Ủy ban các nhà văn bị Cầm Tù  năm 2021- cô  Ma Thia( PEN Myanmar) phát biểu  
14:15 GMT (giờ London) – Phiên họp về  Sự đồng ý được thông báo về lý thuyết và thực hành: Nó có ý nghĩa như  thế  nào đối với việc nghiên cứu và vận động nhân quyền?
By R & C
 15:00(giờ London) Tuyên bô  kết  quả  bầu cử: Ma Thia (Văn Bút Myanmar) thắng cử   và  là chủ tịch  Ủy ban các nhà văn bị Cầm Tù  năm 2021
15:15 GMT (giờ London) Văn Bút Quốc Tế  tường trình một số trường hợp năm 2020 phải chịu sự đàn áp bởi những ý tưởng được thể hiện trong các tác phẩm của họ.
Văn Bút Quốc Tế đã nêu ra một số  trường hợp của các nhà văn trên khắp thế giới bị giam giữ hoặc bị đàn áp vì các hoạt động chính trị ôn hòa của họ hoặc vì thực hành nghề viết của họ.
Báo cáo thường niên năm nay, Văn Bút Quốc Tế cung cấp sự  phân tích toàn cầu  sau khi giám  sát về  những trường hợp và các cuộc đấu tranh cho quyền tự do viết.
16:00 P.M đến 17:15 P.M Tham luận viên nhóm #1: Bàn thảo vấn đề  tự do ngôn luận vào năm 2020 từ  các thành viên VB Cuba,Belarus, Eritrea, Ai Cập và Nicaragua
17:20P.M Bế mạc
 
           III.      Ngày Thứ  Ba: Thứ Bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021
13:30 GMT (giờ London) 9:30 giờ HoaThịnh Đốn – Khai mạc cuộc họp (Trò chuyện tự do)
14:00 GMT (giờ London) – Chương trình ICORN( International Cities of Refuge Network) Mạng lưới các thành phố tị nạn quốc tế  – Làm thế nào đối phó với sự đe dọa? How to deal with Threats
14:25 GMT (giờ London)  –  Bầu chủ tịch  Ủy ban các nhà văn bị Cầm Tù  năm 2021- VOTE for WiPC chair Election 2021
15:00 GMT (giờ London) Tham luận viên nhóm # 2: Chủ tịch đoàn tường trình và hội luận ch ủ đề: MYANMAR – TIÊU ĐIỂM CỦA THẾ GIỚI.
16:00 P.M Tham luận viên nhóm # 3: chủ đề: Kỹ thuật số sai lệch.
 Tham luận viên xoay quanh các vấn đề về Internet, về sự hạn chế đối với sự bảo vệ nhân quyền, vi phạm quyền riêng tư, trấn áp những tiếng nói đối nghịch. Phải chăng tương lai kỹ thuật số sẽ khắc nghiệt hơn và nguy hiểm hơn? Các nhà văn và nghệ sĩ cần phải sử dụng những chiến thuật nào để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của họ?
17:00 P.M P.M Bế mạc
 Kính trình quý văn hữu để tường và chúc quý Văn Hữu luôn mạnh khỏe và vạn an
Cung Thị Lan