VĂN HOÁ và ĐỜI SỐNG-Lê Nguyễn Nga

VĂN HOÁ và ĐỜI SỐNG

Văn hoá là tất cả điều thiết yếu để giúp giữ gìn phẩm chất của đời sống.  

Văn hoá đã thể hiện từ thời xa xưa cho đến thời hiện tại. Văn hóa  không chỉ được nói trong tiến trình của lịch sử, trong văn chương trong thi ca, qua hội hoạ và âm nhạc.

Văn hóa còn được thể hiện qua đời sống hằng ngày , qua lời nói, qua cách giao tiếp. Văn hoá qua cách trang phục v.v.

Văn hoá là nền tảng của bước tiến văn minh trên căn bản và nguồn gốc riêng của mỗi dân tộc, được bảo tồn và lưu truyền qua nhiều thế hệ .

1.  Văn hoá được thể hiện trong Tôn  Giáo và trong Luân Lý Gia Đinh. 

 – Xin tính từ hơn 400 năm trước thế  kỷ thứ 1 . Phật giáo đã đến với nhân loại . 
– Từ thể kỷ 1, Thiên Chúa Giáo đã đến với nhân loại, bắt đầu từ Âu Châu . 
 Và trước  thế kỷ 14 Thiên Chúa Giáo đã đến  với A Châu,  vậ  Việt Nam. Kể  đó Đạo Tin Lành đã đến với nước ta.

Luân lý gia đình . Gia đình là nền tảng của xã hội. Xin lấy ví dụ Nhật Bản, Nam Hàn người cha, mẹ chịu trách nhiệm dạy con. Trên tinh thần,  người cha phải chịu nhận lỗi  nếu người con trong gia đình làm những điều sai trái, phạm tội trước pháp luật .
Luân lý của Việt Nam đâu  còn nữa khi vào năm 1945 tại Bắc Việt, Cộng Sản xúi dục nông dân đúng  lên làm cuộc cách mạng Cải Cách Ruộng Đất, CS bắt  con cái trong nhà phải viết giấy chính thức tô cáo Cha Me cho đến khi cha mẹ  bị xử  tôi chết.
Tất cả tôn giáo đều khuyên dạy tin đồ, rèn luyện nhân phẩm và nâng cao lòng bác ái của con người.

Nhưng, chế độ Cộng Sản vào lúc khởi đầu 1930 đã ra  lý thuyết  bác bỏ tôn giáo, theo chủ nghĩa Tam vô . Vô Tỗ Quốc, Vô Gia Đình, Vô Tôn Giáo.

Nói như vậy là Cộng Sản đã cản trở, làm suy thoái và dẫn đến sự hủy hoại văn hoá .

2. Văn hoá được thể hiện qua sự hiểu biết về công bằng.

Từ thời thượng  cổ khi người dân chưa biết dùng   tiền tệ, loài người đã biết trao đổi những vất riêng của mình đang có  để đội  những món hàng mình cần thiết tại những phiên chợ trong làng.
Đó là  trao đổi nhu cầu và thực hiện nó bằng sự trao đổi công bằng.
Đó chính là nền tảng cho xã hội.
Sự hiểu biết công bằng là do có văn hóa mà ra.

Đãng CS chủ trương khuyến khích tất cả  người nghèo đúng lên làm  Cách Mang,
Tiêu diệt người có hoc gọi làm Tiểu Tư Sản trị.thức, giết người để lấy nhà, lấy tai sản  của người giàu hơn mình 
 Như vậy là đâu có công bằng vì người giàu cũng đã suốt nhiều đời ông cha đã  làm việc cực khổ và lo giáo dục con cái, xây dựng gia đình.
Cướp của người rồi giết cả một giai cấp tiêu biểu trong một xã hội. Vậy là CS áp bức và muốn tiêu diệt để trả thù giai cấp. Như vậy CS tiêu diệt văn hoá,

Cộng Sản đâu có ý duy trì văn hoá. Không hiểu rằng lịch sử của một dân tộc đã được xây dựng từ nhiều ngàn năm.

Cộng Sản  chủ trương  viết  lại lịch  sử.
Lịch sử của những  quốc gia bị Cộng Sản chiếm  được viết lại bắt đầu từ ngày Cộng Sản đã cướp  được đất nước đó.


3.  Văn hoá  được tiếp nhận nhiều nhất nơi học đường.


Đó là điểm son trọng bước tiến văn minh của nhân loại.
Văn hoá thể hiện qua lời nói và cách viết 

Lịch sử  ngôn ngữ Việt  Nam bắt nguồn  từ chữ Hán  rồi đến chư Nộm, rồi đến Quốc Ngư với 24 chư cái gọi là   Alphabet do nhà truyền giáo Alexsandre de Rhode lập ra khoảng những năm 1624- 1628.
Ông có công rất lớn với tiếng Việt. Nhưng, lập ra tiếng Quốc ngữ không phải là lập ra nền văn hoá Việt Nam.

 Văn hoá có từ trong dòng máu di truyền trong gia dinh và với phương cách học hỏi thêm trong giáo dục.
Tiếng Quốc  ngữ Việt Nam giúp phát triển Văn Hoá VN  trong toàn đất nước và trên thế giới .
Từ đó sách giáo khoa về lịch sử, văn  học sử và các bộ mộn thi ca, các tiểu thuyết VN  ra đời với  Quốc Ngữ .
Văn hoá là lễ phép khi giao tiếp.  Khi  gặp nhau chào hỏi.
 Văn hoá là trong gia đình thương yêu cha me, kinh trong  các Bác tiền bối , kính  trọng  người trên.
Văn hoá được thế hiện trong ngôn ngữ lịch sự  và khiêm tốn. 
Cộng Sản dùng ngôn ngữ thiếu lễ phép khi muốn nói về những Chánh khách .
 Nếu CS VN tự hào là Đỉnh Cao Tri Tuệ , tại  sao lại chủ trương dùng người công nhân nông dân  không được đi học. 
Có thể hiểu là  CS  tự chọn chính sách  ngu dân.
CS giết tất câ  những người  học cao, hiểu rộng  từ năm 1939.
Trong lịch sử Trung Quốc,  năm  1989 CS  tiêu diệt tất cả nhóm sinh viên  ngồi biểu  tình đòi tự do tai Thiên An Môn. 
 CS  đem tất cả những người trong làng quê chưa bao giờ được đi học ra lập Chánh Quyền cai trị dân từ thấp đến cao trong chính quyền .
Giai cấp Lãnh Đạo nồng cốt là nông dân và  công nhân . Giai Cấp lãnh đạo it hoc cai trị  một đất nước to lớn.
Chính quyền đã áp dụng chính sách ngu dân . Dân phải theo lệnh, không được cải lại .
Cải lại là sẽ bị tước hết quyền sống.
Dân phải tuân theo chỉ  thị của Đảng suốt hơn 65 năm nay. Dân ít học thì cả nước kém văn hóa .
4. Văn  hoá  sau cuộc Cách  Mạng của  CS tai Trung Quốc và tại Việt Nam thấp niên 1939-1945.
Thành phần  Chánh  là  công nhân và nông dân  làm cách mạng dụng lên và lập ra nước  CS Trung Quốc và CS VN tại Bắc Việt.
Trong vài năm cách mạng 1940-1945 , những gia đình thuộc hoàng gia và giai cấp quý phái tri thức có tiền đã thoát chạy qua Đài Loan, thành lập Trung Hoa Dân Quốc.
 Đài Loan được sự bảo vệ quân sự của Hạm Đội  Thứ 7 của  Hoa Kỳ sau khi thành  lập nước Trung Hoa Dân  Quốc.

Đài Loan được thành lập  để thế giới may mắn biết đến nền văn minh xuất xứ của nước Trung Hoa xưa.
Một đất nước với nền văn hoá thâm nho đã ảnh hưởng đến toàn diện Đông Nam Á trong đó có nước Việt Nam chúng ta
Nền văn hoá xưa của  Trung Hoa  với Tam Giáo, đó là Phật Giáo, Khổng Giáo và Lão Giáo.
Văn hóa dạy con người Nhân, Nghĩa, Lễ,Trí,Tín . Đó là cân ban đạo đức. Đó chính là văn hoá.
Nhưng, từ năm 1939 đến  ngày nay, Chánh quyền  Trung  Quốc  đã  chủ động  dựng  nồng cốt từ giai cấp công nông, là những  người it  hoc.
CS  Trung Quốc đã ra lịnh người dân  phá  bỏ những  Di Tích Phật  Giáo từ ngàn năm trước và những di tích lịch sử của những Tôn  giáo khác. 
Những  năm  đầu  cách mạng 1939  đảng  CS TQ nói  riêng, và đảng CS thể giới nói chung.
Nồng cốt của Đảng  là công nhân và nông dân nên phần đông  là học kém .
Hơn nữa thế kỷ dưới chế độ CS.  Vào Thập niên 2000 CS Trung Quốc cho dân chúng đi ra ngoài nước du lich.
Người Trung Quốc khi ra ngoài nước đã đem theo hình ảnh thiếu vệ sinh  cho cá thể giới kinh ngạc về sự kém văn hóa của người dân Trung Quốc . Người CS Trung Quốc ra nước ngoài du lịch đã làm thế giới ngạc nhiên kinh sợ về sự tranh  miếng ăn trong các nhà hàng buffet  với  sự thiếu văn minh này.
Các chủ nhân nhà hàng cố gắng từ chối không tiếp nhận khách Trung Quốc. 

Đó là hình ảnh kém văn hóa của dân du lịch của nước CS Trung Quốc.
Cuộc cách mạng  của CS Trung Quốc  đã đem  đến  cuộc cách mang CS tại VN Văn hoá Việt Nam đã suy thoái .  

– Dựng chính sách lừa  dối tạo  ra cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Sau cùng khi thành công thì cướp công, loại bỏ tất cả người của MTGPMN.
— Không tự trọng, tuyến bố nói láo trên chính trường.

Xin nói  rõ là sau năm 1954. đời sống dân miền Nam – VNCH, với nền học vấn  và đạo  đức cao.
Việt Nam  Cộng Hoà  được phát triển văn hoá theo Tây Phương. Văn chương, báo chí được tự do ngôn luận.
 
 5. Văn hoá  suy đồi của Việt Nam sau ngày 30 tháng  4-1975

 Những  người trong chính phủ  CS miền Bắc it hiểu biết, đã đến tiếp thu Saigon.
 Kinh tế không có kết quả trong tay người kém hiểu biết về kỷ thuật và kinh tế . Tất cả dân miền Bắc đi vào Nam vơ vét tài sản.

Lập ra hệ thống lãnh đạo từ trên xuống dưới đều là người Bắc, đa số là những người trong miền quê của Bắc Việt .
Tất cả ngành  buồn bán hàng  hoá  sản  xuất đa số  là không đúng với phẩm chất đã quy định.
Nhiều sản phẩm có chất độc hại, người dùng  có thể bị thiệt mạng.
Nơi  thành  phố , kết thành xã hội  buôn bản lừa đảo .
 Thanh niên sống  bằng lao động thiếu thốn. sinh ra lừa dối và xảy ra cướp giật. 

Đạo đức suy thoái lừa lọc. 

Trẻ em từ, 17, 18  và phụ nữ đã phâi bán  mình nơi các Quán Bia sa đọa để kiếm sống và nuôi gia đình. 

Tại các chợ và hàng quán. Người chủ vừa bán vừa chửi  khách hàng nếu người mua trả giá thấp. 
– Trên truyền thông, người đọc với giọng nhà quê , người đọc không thể phát âm những địa danh hoặc tên riêng của người bằng tiếng Pháp hoặc  tiếng Anh .
  Người viết bài với lời  ít học 
– Viết  lên những tiếng mới kỳ quặc. Người viết  vì học kém  lại kiêu ngạo, lập ra chữ viết  với  những  danh từ mới. Họ  cho là sự thay đổi cách viết là tiến bộ của cách mạng.

   Người viết trong bài viết những chữ ghép mới,tưởng rằng thông minh đã tạo ra chữ Việt, mà những chu này ngàn đời không có trong Từ Điển Việt Nam. 

–   Đưa người thiếu tư cách đưa ra nước ngoài với hình thức du học sinh nhưng  lại di ăn cắp mọi nơi.
    Nhật Bản đã ra thông cáo canh cáo người Việt Nam an cặp tại các cửa hàng của  Nhật. Thật là không biết xấu hổ  vi  trong đời chưa bao giờ được biết đến long tư trọng .
– Bắt chước dân Tây Âu mặc áo hở hang. Nói trên truyền thông giọng đặc miền quê Bắc Việt.
   Dân Việt Cộng vừa  qua  đến Mỹ, sống bằng nói láo vì nguồn gốc thiếu văn  hoá . Người sinh viên  Việt  Cộng  mới đến Mỹ đã nói láo với giong nói nhà quê Bắc Việt,  nhưng  nói là  được sinh ra tại  Mỹ – born in the USA.  Nhưng, với giọng nói  là  Bắc Kỳ nhà  quê.
   Những người Việt Nam chân  chính đều tránh xa nhưng người Bắc VN mới đến này . 
   Xin qua Mỹ đi du hoc với  Adult school trước. Sinh viên  nêu  được đi học College / University là thưởng đã ăn cắp bài thi.
  Saigon vẫn ngập tràn những thảm cảnh từ hơn 47 năm nay.

  Người dân, công nhân lao động làm việc lương thấp kém không sống được.

 Hàng  triệu  công nhân nghèo sống trong Xóm Trọ, nói bốc  phát một trận Covid-19  rất nặng  với  nhiêu  ngàn người thiệt mạng vì y tế địa phương không đáp ứng được nhu cầu ngàn   chân dịch bệnh .

Chánh  quyển CS không bao giờ nói thật để nước ngoài giúp đỡ.
Năm 2021 tháng 8 , Sau nhiều  tháng  chống chọi với Covid 19,  Saigon đã lãnh một kết quả đau khổ là dân chúng hàng ngày xếp hàng lãnh cơm từ thiện từ những người hảo tâm trong nước và hải ngoại. Xã hội càng đời khổ con người càng sinh ra tham lam và lừa dối.

Các thế hề  con em vừa mới lớn, vì cuộc sống, đã phải học theo nhiều điều gian dối .
Xã hội Việt Nam với đời  sống hiện tại của người dân càng ngày càng sẽ bị thoái hoá. 

Văn Hoá Việt  Nam hiện  tại  đã suy đồi và sẽ dẫn đến thảm cảnh  trong tương lai sẽ là những điều suy sụp hơn thế nữa..

Lê Nguyễn Nga
tháng  06, 2022