Mỹ Nga tưởng nhớ cậu Trần Trọng Sanh

Thân gửi anh chị em quý mến của diễn đàn VBHNVĐBHK
(Dù vẫn biết có đôi chút riêng tư của gia đình nhưng em cũng mạn phép xin gửi đến các anh chị để cùng đọc nhé. Cám ơn diễn đàn VHHNVĐBHK)

Hôm qua là thánh lễ an táng ông cậu của MN ở Philadelphia. Vì Covid nên thánh lễ an táng được tổ chức trong vòng gia đình, cháu chắt họ hàng ở xa được mời tham dự online qua Zoom của gia đình. Cậu MN mất ngày 28.11.2021, hưởng đại thọ 107 tuổi.
(Cậu MN là nhà giáo, nhà thơ và nhà văn, bút hiệu Tìểu Thạch. Lúc còn ở Huế dạy trường Pellerin, sau vào SG dạy Taberd cho đến 75, di tản sang Mỹ).
Hôm nay MN tìm ra được bài “diễn văn” của ông cậu nhân dịp mừng sinh nhật 102 tuổi của ông cách đây 5 năm.
Cậu tự viết, tự đọc trước đại gia đình và bạn bè. Bài diễn văn ngắn ngủi nhưng có một thông điệp thật thấm thía. Cậu đã nhấn mạnh cái tương quan giữa con người, giữa những thế hệ, giữa cha mẹ con cái, giữa ông bà cháu chắt…. Chúng ta mang ơn lẫn nhau.
 
Quý mến
MN
PS: tấm hình của ông cậu lúc còn sinh thời với cái pipe, cũng vì cái pipe mà cậu vào tù ra khám dài dài
 
Below is Cau’s, my Onkel’s, self written prepared speech from his 102nd birthday party:
 
“Children, grandchildren, great grandchildren.
What can I say?
I’m so happy to have lived for so long and witnessed THAT [emphasized] many of you being born, growing up together, supporting and loving one another.
I’m so happy to see all of my children, grandchildren, and great grandchildren, gathering here, today, to celebrate my 102nd birthday.
 
Thank you. I thank all of you who have spent energy and time to organize this special party for me, especially Sese and Dave for hosting. I thank you all for being here, especially those who flew from L.A. like Son, Bom, and children.
 
In the Vietnamese culture, there is a saying, Sinh con roi sinh cha, sinh chau giu nha roi moi sinh Ong. [the birth of the child takes place before the father is born, the birth of the grandchild takes place before the grandfather is born]. It sounds like a joke, but it’s only a paradox: I can’t be called father unless I have a child first; I can’t be called grandfather unless I have a grandchild first. The explication is based on a systemic approach to the logic of casual relationship.
 
You – my children, grandchildren, and great children – are the cause and my own existence in relation to you, simply the effect. Therefore, the trajectory of the debt of respect and love should be reversed.
 
That’s why I owe you so much.
But most importantly, I would like to take this opportunity to express my sincere and deep gratitude to all of my daughters, who have sacrificed themselves so much for the benefit of my welfare since the passing of my wife. Without them, I wouldn’t be able to survive.
 
Thank you all again.”
 
Tran Trong Sanh – August 7, 2016