CAMPAIGNS

This section contains:

  1. Protecting Writers at risk in Vietnam ( Bảo Vệ các tác giả đang trong tình trạng nguy hiểm tại Việt Nam)
  2. Protecting Writers at risk across the globe( Bảo Vệ các tác giả đang trong tình trạng nguy hiểm trên toàn thế giới)
  3. Authors and Literary Collection ( Kế hoạch phát hành Văn Nhân Lục)
  4. Notifications : Literary Events and others (Thông báo về các sự kiện của Văn Bút VIệt Nam Hải Ngoại)

Tin từ Ross: Sự kiện sắp đến:
Kính mời quý hội viên theo dõi cuộc đàm thoại ngày mai (01 tháng 3 năm 2022) của các văn hữu Văn Bút Ukraine and the Ukrainian Institute.
Livestreamed ở trang Facebook của Văn Bút Quốc Tế and Văn Bút Ukraine