BOOK SIGNINGS

Book Signings of Viet PEN authors

Ra Mắt Sách của hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Kính mời quý vị xem hình ảnh các buổi Ra Mắt Sách sau đây:

Press these following titles for Book Signing Photos:

Ngày 29/10/ 2011 Kỷ niệm 60 năm sáng tác văn thi phẩm của cố thi sĩ HÀ BỈNH TRUNG

Ra Mắt sách HỆ LUỴ của nhà văn Ngọc Cường( Nguyễn Tường Cường) ngày 4 tháng 6 năm 2017
Ra Mắt tuyển Tập HOA TƯƠNG TƯ của văn thi sĩ Hồng Thuỷ ngày 26 tháng 3 năm 2017