CONTACT

In this section

Contact information
BOARD of EXECUTIVES 2021-2023
ADVISORY COMMITTEE
Trang này gồm có:
***Thông tin liên lạc***
Ban Chấp Hành VBVNHN
Ban Cố Vấn VBVNHN
Các vùng văn Bút:
1. Đông Bắc Hoa Kỳ : Ct Hồng Thủy
2. Đông Nam Hoa Kỳ: Ct Tạo Ân
3. Tây Nam Hoa Kỳ: Ct Đình Duy Phương
4. Nam Hoa Kỳ: Ct Cù Hòa Phong
Contact information
(Thông tin liên lạc)

Address:
PEN Vietnam
2 Stratford Garden Ct
Silver Spring MD 20904
USA

Phone:
(240) 401-8698
(301)758-5427

Email:
Contact:
1. Chủ tịch Cung Thị Lan, President   
cungthilan@penvietnam.org
penvietnam@mail.com
cunglan@yahoo.com
lanthicung@gmail.com
2. Tổng Thư Ký Lê Thị Nhị Secretary General kynguyenmoi1@gmail.com