LITERARY EVENTS

SINH HOẠT VĂN HỌC- ĐẠI HỘI VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Đại Hội Kỷ Niệm 40 năm Thành Lập Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

The 40th Anniversary of the Establishment of the Vietnamese Abroad PEN center

Saturday March 31,2018
HARVEST MOON
7260 ARLINGTON BLVD
FALL CHURCH VA 22041 US

Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XI

Vinh danh các văn hữu của VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Buổi họp do Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại tổ chức tại nhà hàng Việt House – Toronto- CANADA
Ngày 16/12/2017
https://youtu.be/tIsxFq3GHDk

Chủ Tịch Dương Thành Lợi BCH Văn Bút Tặng Bằng Khen Cho Các Thành Viên

Đại Hội Đồng VBVNHN kỳ XI đã thông qua Nghị Quyết
cho phép quay phim và chụp ảnh

Xem hình ảnh Đại Hội VBVNHN kỳ XI . See more photographs of the 11th Congress at
https://photos.app.goo.gl/C8ge3bea6zE020qn2

Video:  Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi chào mừng văn thi thân hữu
trong Dạ Tiệc Văn Bút 16-12-2017
President Lloyd Duong’s speech
https://www.youtube.com/watch?v=9KdMH7WctlA&feature=youtu.beVideo:
  Cựu PCT Nguyễn Thế Giác ngâm thơ
Former VP Giac The Nguyen presented his poem affectionately
https://www.youtube.com/watch?v=Xcy9Y0wQ9sw&feature=youtu.beVideos:
  Chủ tịch VBVNHN Dương Thành Lợi tặng bằng khen cho văn thi thân hữu
President Lloyd Duong presented Plaques of Appreciation
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Đại Hội X
Vietnamese Abroad PEN Centre’s Congress X

Let’s build something great together.