AUTHORS and LITERARY COLLECTION- VĂN NHÂN LỤC

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
VĂN NHÂN LỤC
VIETNAMESE AUTHORS and LITERARY COLLECTION
Vietnamese Abroad PEN Centre
We will inform the plan of AUTHOR and LITERARY COLLECTION on January 05, 2021
Chúng tôi sẽ thông báo kế hoạch thực hiện VĂN NHÂN LỤC vào ngày 05 tháng giêng năm 2021 Âm Lịch ( 05/01/2021)
VĂN  BÚT  VIỆT  NAM  HẢI  NGOẠI
VIETNAMESE  ABROAD  PEN  CENTRE
PENVietnam.org                            
                                                                             

 Ngày 05 tháng 1, 2021
 
THÔNG BÁO
Chương trình thực hiện và phát hành VĂN NHÂN LỤC

HS: 2021/02
Kính thưa quý VH Chủ  tịch Vùng và Văn Thi Hữu VNVNHN
Kính thưa  quý Văn Hữu,
               
       Tôi  xin thay mặt Ban  Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023 và ban Văn Nhân Lục tóm tắt chương trình thực hiện và phát hành Văn Nhân Lục(Authors and Literary Collection)
 
 Kính thưa quý anh chị,
 
 Phát hành Văn Nhân Lục là một trong những kế hoạch quan trọng của Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023 bởi vì Văn Nhân Lục sẽ tạo ấn tích trong lịch sử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, ghi lại tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm xuất sắc tiêu biểu đã chọn lọc của văn thi sĩ   của Văn Bút Hải Ngoại nhằm  đánh dấu nỗ lực của cả Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên trong thời gian 2021 đến 2023.
 
***Văn Nhân Lục gồm có hình ảnh, tiểu sử và tác phẩm văn thơ  của các tác giả hội viên tham gia gồm tiếng Anh lẫn tiếng  Việt****
 
Mục đích:
 
 Phát hành Văn Nhân Lục là một trong những kế hoạch quan trọng của Ban Chấp Hành Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại nhiệm kỳ 2021-2023 bởi vì Văn Nhân Lục sẽ tạo ấn tích trong lịch sử Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, ghi lại tiểu sử, sự nghiệp và tác phẩm xuất sắc tiêu biểu đã chọn lọc của văn thi sĩ   của Văn Bút Hải Ngoại nhằm  đánh dấu nỗ lực của cả Ban Chấp Hành và toàn thể hội viên trong thời gian 2021 đến 2023.
 
Phụ trách khối Văn Nhân Lục:  gồm:
1.      Trưởng khối Văn Nhân Lục: Erlinda Thuỳ Linh, Phó Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
2.       Toàn khối Văn Nhân Lục gồm Tổng Thư ký VBVNHN Lê Thị Nhị , Dịch giả Diệm Trân Kratzke , Chủ tịch VBVĐBHK  Hồng Thuỷ,  Phó Chủ Tịch  Đăng Nguyên và Ct Cung Thị Lan.
 
I.                   Điều kiện tham gia:  Chỉ dành cho các hội viên chính thức. Tác phẩm Anh và Việt tuỳ tác giả gửi đăng.
 
– Mỗi hội viên tham gia đều góp $100 Mỹ kim  và sẽ có 5 trang 8.25 inches x 5.5 inches  trong đó 1 trang dành cho hình và tiểu sử còn 4 trang kia là tác phẩm của mình.
 
 *Nếu muốn đăng thêm trang sẽ đóng thêm 10 dollars cho mỗi trang 8.25 inches x 5.5 inches nhưng tối đa chỉ được thêm 5 trang. (Nghĩa là 10 trang tổng cộng) nhưng phải được sự chấp thuận của trưởng  khối Văn Nhân Lục Erlinda Thuỳ Linh và  toàn  khối Văn Nhân Lục.
 
– Các tác giả hội viên chịu trách nhiệm về dịch thuật, lỗi chính tả và nội dung của tác phẩm mình.
– Trưởng khối Văn Nhân Lục: Phó chủ tịch VBVNHN Erlinda Thuỳ Linh sẽ gửi điện thư báo tin sau khi nhận bài và sau đó sẽ báo tin bài có thể đăng hay nên thay bài khác.
 
– Hội viên tham gia Văn Nhân Lục phải là hội viên chính thức đóng tiền niên liễm cho cả ba  năm 2021, 2022 và 2023
 
   II.     Phương cách:
 
                     1. Gửi Bài: Từ 01 tháng 2 đến ngày 1 tháng10 năm 2021:  Các hội viên tham  gia sẽ gửi bài cho khối Văn Nhân Lục  qua các địa chỉ điện thư sau: Erlinda Thuỳ Linh erlinda6464@yahoo.com;  Lê Thị Nhị kynguyenmoi1@gmail.com; Diệm Trân: dtkratzke@gmail.com
; Hồng Thuỷ: tvhongthuy@yahoo.com; Đăng Nguyên: ngdang99@yahoo.com; ;  Cung Thị Lan: cunglan@yahoo.com; cungthilan@penvietnam.org 
 
 + Để tiện, quý anh chị có thể copy các điện thư sau đây của ban Văn Nhân Lục  rồi gắn vào phần To (đến người gửi) khi gửi bài:
 
erlinda6464@yahoo.com; kynguyenmoi1@gmail.com; dtkratzke@gmail.com; tvhongthuy@yahoo.com ; ngdang99@yahoo.com; cunglan@yahoo.com; cungthilan@penvietnam.org 
 
2.      Các tác phẩm gửi đăng: Hoặc là Anh văn hoặc là Việt văn (chỉ trong 4 trang) – Xin xem chi tiết nếu muốn đăng thêm
 
– Tiểu sử cả Anh văn lẫn Việt văn nhưng nên gói gọn trong một trang cùng với hình chân dung.

– Khổ giấy: 8.25 inches x 5.5 inches [nửa trang giấy]
– Font 12 chữ  Times New Roman
 – Hình chân dung khổ :6/9
– Page set: margins:
 Top: 1”             Bottom: 1”
Left:  1”                  Right: 1”
 
* Khi gửi (hình, tiểu sử và các phẩm trong 5 trang ) cùng một lúc trong email  với tên tác giả trong tiêu đề( Title) của email rồi vui lòng gửi ngân phiếu trực tiếp đến địa chỉ của Thủ Quỹ VBVNHN  Lê Thị Ý hay Cung Thị Lan
                         LÊ THỊ Ý
           1321 TITANIA LANE
                          MC LEAN VA 22102
                                          USA
            Hay
                   CUNG THỊ LAN
                  2 STRATFORD GARDEN CT

           SILVER SPRING MD 20904
                                          USA
              Sau khi quý văn hữu gửi ngân phiếu, xin vui lòng:
  – gọi cho chúng tôi Lê Thị Ý (703) 973-5752 hay Cung Thị Lan (301) 758-5427 
 – thông báo qua điện thư cho cả Thủ quỹ Lê Thị Ý ytle39@gmail.com  và Cung Thị Lan cungthilan@penvietnam.org   để chúng tôi hồi đáp là đã nhận check của quý anh chị.

        3.  Thời hạn:
 
a.     Từ 01 tháng 2 đến 1 tháng10 năm 2021: Gửi bài và ngân phiếu (check)
b.   Từ 1 tháng11 đến 15 tháng 11 năm 2021 Trưởng khối  Văn Nhân Lục+ khối  NVL và BCH chọn ngày họp để  thống nhất ý kiến về chuyện chọn tranh bìa, người phụ trách layout, nơi in ấn và ngày in ấn.( Trưởng khối  VNL Erlinda Thuỳ Linh sẽ cụ thể người phụ trách từng mục: Người layout, liên lạc nhà in sau khi chọn lựa)
c.    Từ 16 tháng 11 đến 30 tháng 01 năm 2022: Tiến hành in Văn Nhân Lục .
d.   Từ 15 tháng 2 năm 2022 đến 30 tháng 2 năm 2022: Cố gắng nhận Văn Nhân Lục từ nhà in.
 
 * Văn Nhân Lục:
 
        a. Hình Thức: Bìa cứng, đẹp trang nhã.
              * Thứ tự:
–  Thư cảm ơn của trưởng khối Văn Nhân Lục, phó chủ tịch VBVNHN Erlinda Thuỳ Linh
– Thư Ngỏ của chủ tịch Cung Thị Lan
–  Sơ Lược Lịch sử VBVNHN( Anh Việt)- cựu Chủ tịch Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
–  Các tác phẩm của BCH VBVNHN 2020-2023
–  Các tác phẩm của Hội Viên thứ tự theo alphabet của họ hoặc tên đầu của bút danh.
–  Mục lục
 
        b. Nội Dung: Gồm những tác phẩm chọn lọc  có ý nghĩa và sâu sắc nhằm giới thiệu các hội viên tác giả tham gia với các tác phẩm văn thơ chọn lọc tiếng Anh hay tiếng Việt.
      (Văn Nhân Lục tuyệt đối không có quảng cáo!)
 
           4. Phát hành và nhận sách:

     – Gửi email đến trưởng khối Văn Nhân Lục Erlinda Thuỳ LinhThủ quỹ Lê Thị Ý cho biết muốn  nhận qua bưu điện  đồng thời gửi kèm địa chỉ . Chúng tôi sẽ thông báo giá cước phí, tên và địa chỉ người nhận để quý anh chị gửi check.
– Mỗi hội viên tham gia sẽ nhận 5 cuốn Văn Nhân Lục. Quý anh chị muốn mua thêm sẽ tính theo giá $35.00 một cuốn nhưng không quá 5 cuốn.  Số lượng ấn bản VNL có giới hạn do đó  hội viên đặt thêm VNL trước và trả tiền xong sẽ được ưu tiên.  Đặt thêm hay trả tiền trễ sau khi ấn phẩm hết thì tiền đặt sẽ được hoàn trả.
 
         + Xin ghi rõ số lượng Văn Nhân Lục mà quý anh chị muốn  mua thêm trong email để chúng tôi tiện việc tính toán tổng cộng số tiền mà quý anh chị trả cước phí và tiền số sách thêm vào.
 
       Trên đây là kế hoạch mà chúng tôi đã thống nhất  sau khi bàn bạc trong các cuộc họp nhằm áp dụng cho chương trình thực hiện và phát hành Văn Nhân Lục . 
 
    Chân thành cảm ơn quý  hội viên văn thi hữu quan tâm đến vấn đề này và kính chúc toàn thể quý  hội viên văn thi hữu  luôn dồi dào sức khỏe, an vui và sáng tác đều.
 
 Kính mến,
 
Cung Thị Lan
 Chủ tịch Văn Bút VNHN và BCH Văn Bút VNHN 2021-2023
(Phó Chủ tịch Nguyễn Tường Cường, Phó Chủ tịch Erlinda Thuỳ Linh, Thủ quỹ Lê Thị Ý và  Tổng Thư Ký Lê Thị Nhị)
Cùng thành viên của khối Văn Nhân Lục( Trưởng khối Văn Nhân Lục Erlinda Thuỳ Linh(Phó Chủ tịch VTNHK)
Chủ tịch VBVĐBHK Hồng Thuỷ và dịch gỉả Diệm Trâm Kratzke (VBVĐBHK)