CELEBRATING LITERATURE DAY

City of Houston
Proclamation

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas

Vietnamese Abroad  PEN  Centre Days in Houston, Texas  

Houston, August 19, 2016,  Lloyd Duong organized Vietnamese Abroad PEN Centre’s first-ever Summer Camp.

The event was honored by the City of Houston with a Proclamation signed by Mayor S. Turnet declaring Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days (Vietnamese Abroad  PEN  Centre Days) in Houston, Texas.
Houston 19-8-2016.  VH Vịnh Thanh tổ chức Trại Hè Văn Bút đầu tiên được Thị Trưởng  Thành phố Houston S. Turner tuyên bố là Những Ngày Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại  tại TP Houston (Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas).

Executive Board . Ban Chấp Hành
 
President . Chủ tịch Lloyd Duong
 
Vice President . Phó Chủ tịch Lê Hữu Liệu
 
Secretary General . Tổng Thư Ký Sean Nguyễn
 
Treasurer . Thủ Quỹ Nguyễn Thị Tuyết Nga