SINH HOẠT VBVNHN Vùng Đông Nam Hoa Kỳ- Ra Mắt Sách của các Văn hữu: Uyên Thuý Lâm, Lý Bửu Lộc, Vũ Quang Minh, và Hoa Rau Muống