Hình ảnh Ra Mắt Sách Mảnh Da Vàng của nhà văn /Đạo diễn Chu Lynh