Vài hình ảnh trình làng thi tập DUYÊN THƠ TRAO NGƯỜI của thi sĩ Thanh Song Kim Phú