Vài hình ảnh Ra Mắt Thi phẩm TÂM KHÚC CHO ĐỜI của thi sĩ Hoàng Phượng