Vài hình ảnh ra mắt tập thơ HY VỌNG và tập truyện GIỮ ĐƯỢC THỜI GIAN của Văn thi sĩ Đình Duy Phương vào ngày 23 tháng 9 năm 2017


Nhà văn Đình Duy Phương trong ngày Ra Mắt Sách Tập thơ HY VỌNG và tập truyện GIỮ ĐƯỢC THỜI GIAN 23/9/ 2017


Diễn giả Giáo Sư Nguyễn Lý Tưởng đang giới thiệu hai Tác Phẩm của Tác giả Đình Duy Phương.

Tác giả Đình Duy Phương (thứ hai từ trái) chụp hình cùng một số thân hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong buổi ra mắt sách. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)
Văn thi sĩ Đình Duy Phương và Nhà Văn Nguyễn thị Mắt Nâu
Tác giả Đình Duy Phương và một số Văn hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Văn thi sĩ Đình Duy Phương và Nhà Văn Nguyễn thị Mắt Nâu
Tác giả Đình Duy Phương và nhà văn Nhất Phương


Tập thơ HY VỌNG và tập truyện GIỮ ĐƯỢC THỜI GIAN trong ngày Ra Mắt Sách 23 tháng 9 năm 2017
Nhà văn Nguyễn Viết Hưng và Phu nhân với Tác giả Đình Duy Phương và Phu Quân Trịnh Ngọc Luyện.