Protecting Writers At Risk Across The Globe

BẢO VỆ CÁC NHÀ VĂN ĐANG TRONG TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

PEN International Writers-at-Risk Crisis Appeal

WiPC 2022 Annual Report
Press photo or link:  https://anyflip.com/qdece/pznd/
Thư từ Văn Bút Quốc Tế của giám đốc điều hành Romana Cacchioli gửi đến hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Ngày 12 tháng 12,2022
Lan thân mến,
Tôi xin cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các bạn cho Văn Bút Quốc Tế năm nay, và sự đóng góp hào phóng gần đây của các bạn cho chiến dịch huy động quỹ cho các nhà văn  của chúng ta đang trong tình trạng nguy hiểm.
Xin hãy chuyển đến các Hội viên của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lòng tấm lòng biết ơn của chúng tôi đối với việc các bạn đóng góp cho chiến dịch này. Hiện nay, chúng ta đã đạt được một nửa chỉ tiêu đặt ra.
Như các bạn đã biết, chúng tôi gặp nhiều thử thách khi huy động quỹ  cho những việc làm trọng yếu, đặc biệt là chương trình bảo vệ các nhà văn đang gặp nguy hiểm. Sự đóng góp của các bạn giúp  Văn Bút QuốcTế chúng ta củng cố việc làm quan trọng và nhạy cảm mà chúng ta không thể phổ biến rộng rãi qua việc truyền thông bên ngoài. Chúng tôi không thể làm được chuyện quan trọng này nếu không có sự hỗ trợ của các bạn. Vì vậy tôi vô cùng biết ơn các bạn.
Bây giờ chúng ta cố gắng giữ vững và bảo vệ tất cả những phần mà chúng ta có thể thêm vào trong công cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới. Chúng ta sẽ tiêp tục phát triển và mở rộng nghiên cứu, chiến dịch, và hoạt động liên kết  cho những nhà văn đang trong tình trạng  nguy hiểm, chúng ta sẽ tìm cách nới rộng, và củng cố sự hỗ trợ cho những trung tâm Văn Bút hoạt động ở các nước yếu kém và độc tài.
Xin liên lạc với tôi nếu bạn có thắc mắc hay góp ý cho công việc bảo vệ hay chương trình xã hội dân sự của Văn Bút Quốc Tế.
Gửi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp của tôi,
Romana Cacchioli
Giám đốc điều hành
Call for release Şebnem Korur Fincancı / Hãy lên tiếng đòi tự do cho Şebnem Korur Fincancı

PEN International and PEN Norway today issued an urgent statement on the arrest of our colleague, the academic and human rights defender Şebnem Korur Fincancı.

Hôm nay Văn Bút Quốc Tế và Văn Bút Na Uy đã thông báo khẩn cấp về sự bắt giữ Văn hữu của chúng tôi, nhà bảo vệ nhân quyền và học thuật Şebnem Korur Fincancı.
https://norskpen.no/eng/nyheter/pen-norway-pen-international-call-for-release-of-prof-dr-sebnem-korur-fincanci/

Myanmar: PEN Myanmar member facing potential death sentence-Myanmar: Thành viên PEN Myanmar đối mặt với án tử hình
PEN International is gravely concerned by the Myanmar military junta’s decision to bring writer, activist and PEN Myanmar member, Wai Moe Naing, to trial on a charge of high treason. Already serving 10-year prison sentence, he now faces the death penalty if convicted. His next trial date is due to take place on 29 September 2022. He is unable to defend himself according to international fair trial norms. PEN International calls for his immediate and unconditional release, and for all charges against him to be dropped. 
TAKE ACTION: Please send appeals to your country’s diplomatic service responsible for engagement with Myanmar: 
Urging for Wai Moe Naing’s case to be immediately raised as an issue of grave concern through bilateral communication with representatives of the military junta; 
Calling for Wai Moe Naing’s case to be immediately raised at international fora, including at the United Nations and Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); and 
Requesting that your government’s diplomatic representatives publicly call for the release of all those arbitrarily detained for their peaceful expression in Myanmar. 
Appeals directed to your country’s diplomatic service can be sent to: 
Please consult your country’s diplomatic service for updated info on diplomatic missions or administrative united responsible for Myanmar. 
TAKE ACTION: Please also send appeals directly to the military junta: 
Calling for Wai Moe Naing’s immediate and unconditional release; 
Urging for the dropping of all charges made against him under the Myanmar Penal Code and other legislation; 
Providing Wai Moe Naing with immediate and unimpeded access to independent legal representation and his family; and 
Calling for an end to the crackdown on all those engaged in peaceful expression in Myanmar. 
Văn Bút Quốc Tế rất lo ngại trước quyết định của chính quyền quân sự Myanmar đưa nhà văn, nhà hoạt động và thành viên Văn Bút Myanmar, Wai Moe Naing, ra xét xử với tội danh phản quốc cao độ. Đã chấp hành bản án 10 năm tù, giờ đây anh ta phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội. Ngày xét xử tiếp theo của anh ta sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2022. Anh ta không thể tự bào chữa theo tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế. Văn Bút Quốc Tế kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh ta, đồng thời bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại anh ta.
THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG: Vui lòng gửi kháng nghị đến cơ quan ngoại giao của quốc gia bạn chịu trách nhiệm về việc can dự với Myanmar:
Thúc giục trường hợp của Wai Moe Naing ngay lập tức được nêu ra như một vấn đề được quan tâm nghiêm trọng thông qua liên lạc song phương với các đại diện của chính quyền quân sự;
Kêu gọi trường hợp của Wai Moe Naing ngay lập tức được nêu ra trên các diễn đàn quốc tế, bao gồm tại Liên hợp quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); và
Yêu cầu đại diện ngoại giao của chính phủ của bạn công khai kêu gọi trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ tùy tiện vì biểu hiện ôn hòa của họ ở Myanmar.
Các kháng nghị được chuyển đến cơ quan ngoại giao của quốc gia bạn có thể được gửi đến:
Vui lòng tham khảo cơ quan ngoại giao của quốc gia bạn để biết thông tin cập nhật về các cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan hành chính thống nhất chịu trách nhiệm về Myanmar.
HÀNH ĐỘNG: Vui lòng gửi đơn kháng cáo trực tiếp đến quân đội:
Kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Wai Moe Naing;
Thúc giục hủy bỏ tất cả các cáo buộc chống lại anh ta theo Bộ luật Hình sự Myanmar và các luật khác;
Cung cấp cho Wai Moe Naing quyền truy cập ngay lập tức và không bị cản trở vào cơ quan đại diện pháp lý độc lập và gia đình của anh ta; và
Kêu gọi chấm dứt đàn áp đối với tất cả những người có biểu hiện hòa bình ở Myanmar.
Appeals directed to the military junta can be sent to: 
Dr Thida Oo, 
Role: Attorney General of the Ministry of Legal Affairs, Republic of the Union of Myanmar 
Address: Building 25, Nay Pyi Taw, Myanmar 
Telephone: +95 067 404054 
Fax: + 95 67 404106 
Email: ago.h.o@mptmail.net.mm 
** Please send appeals immediately. Check with PEN International if sending appeals after 30 October 2022 ** 
Please inform PEN International of any action you take and any responses you receive. Messages can be sent to Ross Holder, Asia/ Pacific Programme Coordinator: Ross.Holder@pen-international.org 
Publicity 
PEN members are encouraged to: 
Publish articles and opinion pieces in your national or local press highlighting the case of Wai Moe Naing and freedom of expression in Myanmar; 
Share information about Wai Moe Naing and your campaigning activities via social media calling for the quashing of charges against him and for his immediate, unconditional release. 
** Please keep PEN International informed of any action you take in regard to Wai Moe Naing’s case, including any responses you receive from the authorities ** 
Các kháng nghị tới quân đội Junta có thể gửi đến:
Tiến sĩ Thida Oo,
Vai trò: Tổng chưởng lý của Bộ Pháp lý, Cộng hòa Liên bang Myanmar
Địa chỉ: Tòa nhà 25, Nay Pyi Taw, Myanmar
Điện thoại: +95 067 404054
Số fax: + 95 67 404106
Email: ago.h.o@mptmail.net.mm
** Vui lòng gửi kháng nghị ngay lập tức. Kiểm tra với PEN International nếu gửi kháng nghị sau ngày 30 tháng 10 năm 2022 **
Vui lòng thông báo cho PEN International về bất kỳ hành động nào bạn thực hiện và bất kỳ phản hồi nào bạn nhận được. Thông báo có thể được gửi tới Ross Holder, Điều phối viên Chương trình Châu Á / Thái Bình Dương: Ross.Holder@pen-international.org
Công khai
Các thành viên Văn Bút được khuyến khích:
Đăng các bài báo và các ý kiến ​​trên báo chí quốc gia hoặc địa phương của bạn nêu bật trường hợp của Wai Moe Naing và quyền tự do ngôn luận ở Myanmar;
Chia sẻ thông tin về Wai Moe Naing và các hoạt động vận động tranh cử của bạn thông qua phương tiện truyền thông xã hội kêu gọi xóa bỏ các cáo buộc chống lại anh ta và trả tự do ngay lập tức, vô điều kiện cho anh ta.
** Vui lòng thông báo cho Văn Bút Quốc Tế về bất kỳ hành động nào bạn thực hiện liên quan đến trường hợp của Wai Moe Naing, bao gồm bất kỳ phản hồi nào mà bạn nhận được từ các cơ quan chức năng *
Additional information 
Wai Moe Naing is a writer, activist, and member of PEN Myanmar. He began writing as a student, with his first short story being published in Teen Magazine at the age of 13. His writing has since been published in several literary outlets, including Khit Yanantthit Magazine and Pae Tin Tharn Journal. In the immediate aftermath of the military coup, Wai Moe Naing rose to prominence as a leader of the anti-coup protest movement and was among those who popularised the idea of banging pots and pans as a non-violent act of resistance to the military junta’s rule. 
Wai Moe Naing was arrested on 15 April 2021 by junta forces after they reportedly used an unmarked vehicle to ram Wai Moe Naing while he was driving on a moped as part of a protest rally in the Monywa region. When he tried to escape on foot, a group of armed men disembarked and attacked him and a female protestor before detaining them both. 
As reported previously, on 12 August 2022, Wai Moe Naing was found guilty multiple counts of incitement under section 505(A) of the Penal Code, which has been routinely used by the military junta to target critics of the regime. Following the conviction, Wai Moe Naing was sentenced to ten years’ imprisonment. According to reports, Wai Moe Naing did not appeal the court’s ruling, stating that the allegations were not committed by him, so there was nothing to appeal. Several other charges, including murder, are remaining. The charges are reported to relate to the killings of two police officers in the Monywa region, but no evidence has emerged that links Wai Moe Naing to the crime. Wai Moe Naing’s friends and family have rejected the accusation of murder on the strongest possible terms. 
On 8 September 2022, the military junta added the charge of high treason (Art. 122 of Myanmar’s Penal Code) against Wai Moe Naing for his role as a protest leader and for his alleged affiliation with the outlawed Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), which comprises of law makers from the ousted NLD government who oppose military rule. If convicted of this politically motivated charge, Wai Moe Naing faces life in prison or a potential death sentence. His next trial date is due to take place on 29 September. 
As reported previously, two of Wai Moe Naing’s legal representatives have been arrested, with many others now unwilling to represent him out of fear of retaliation from the military junta, raising significant concerns over Wai Moe Naing’s ability to defend himself according to international fair trial norms. During his most recent hearing on 22 September, Wai Moe Naing was forced to represent himself. 
In July, the military junta carried out the first judicial executions to have taken place in Myanmar in decades, resulting in the abhorrent killing of writer and pro-democracy activist, Kyaw Min Yu, and three others following similarly unjust and politically motivated trials. The military junta’s resumption of the use of capital punishment against anti-coup activists gravely imperils the lives of those currently detained for their peaceful opposition to military rule. 
For more information about PEN International’s work on Myanmar and the state of freedom of expression in the country, please click here. Wai Moe Naing notably featured in PEN International’s 2021 Case List
For further information please contact Ross Holder, Asia Programme Coordinator at PEN International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel.+ 44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen-international.org. 
Thêm thông tin
Wai Moe Naing là một nhà văn, nhà hoạt động và thành viên của Văn Bút Myanmar. Anh bắt đầu viết văn khi còn là một sinh viên, với truyện ngắn đầu tiên của anh được đăng trên Tạp chí Teen ở tuổi 13. Bài viết của anh kể từ đó đã được đăng trên một số tờ báo văn học, bao gồm Tạp chí Khit Yanantthit và Tạp chí Pae Tin Tharn. Ngay sau cuộc đảo chính quân sự, Wai Moe Naing nổi lên như một nhà lãnh đạo của phong trào biểu tình chống đảo chính và là một trong những người phổ biến ý tưởng đập xoong nồi như một hành động bất bạo động phản kháng lại quân đội. qui định.
Wai Moe Naing bị lực lượng quân đội bắt giữ vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 sau khi họ được cho là đã sử dụng một chiếc xe không có nhãn hiệu để đâm Wai Moe Naing khi anh ta đang lái xe mô tô như một phần của cuộc biểu tình ở vùng Monywa. Khi anh ta cố gắng chạy bộ để trốn thoát, một nhóm những người đàn ông có vũ trang đã xuống xe và tấn công anh ta và một người biểu tình nữ trước khi bắt giữ cả hai.
Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, Wai Moe Naing bị kết tội nhiều tội kích động theo mục 505 (A) của Bộ luật Hình sự, vốn thường được quân đội sử dụng để nhắm vào những người chỉ trích chế độ. Sau khi bị kết tội, Wai Moe Naing bị kết án 10 năm tù. Theo các báo cáo, Wai Moe Naing đã không kháng cáo phán quyết của tòa án, nói rằng các cáo buộc không phải do anh ta thực hiện, vì vậy không có gì để kháng cáo. Một số tội danh khác, bao gồm cả tội giết người, vẫn còn. Các cáo buộc được cho là liên quan đến vụ giết hai sĩ quan cảnh sát ở vùng Monywa, nhưng không có bằng chứng nào liên quan đến Wai Moe Naing với tội ác. Bạn bè và gia đình của Wai Moe Naing đã bác bỏ cáo buộc giết người bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất có thể.
Vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, chính quyền quân đội đã bổ sung tội danh phản quốc cao độ (Điều 122 của Bộ luật Hình sự Myanmar) đối với Wai Moe Naing vì vai trò của ông là một nhà lãnh đạo biểu tình và vì bị cáo buộc liên kết với Ủy ban ngoài vòng pháp luật Đại diện cho Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), trong đó bao gồm các nhà lập pháp từ chính phủ NLD bị lật đổ, những người phản đối sự cai trị của quân đội. Nếu bị kết tội vì động cơ chính trị này, Wai Moe Naing sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc có thể là tử hình. Ngày xét xử tiếp theo của anh ta sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9.
Như đã đưa tin trước đó, hai đại diện pháp lý của Wai Moe Naing đã bị bắt, nhiều người khác hiện không muốn đại diện cho anh ta vì sợ bị quân đội trả thù, làm dấy lên lo ngại đáng kể về khả năng tự vệ của Wai Moe Naing theo các tiêu chuẩn xét xử công bằng quốc tế . Trong phiên điều trần gần đây nhất vào ngày 22 tháng 9, Wai Moe Naing buộc phải đại diện cho chính mình.
Vào tháng 7, chính quyền quân sự đã thực hiện các vụ hành quyết tư pháp đầu tiên diễn ra ở Myanmar trong nhiều thập kỷ, dẫn đến việc giết hại ghê tởm nhà văn và nhà hoạt động ủng hộ dân chủ, Kyaw Min Yu, và ba người khác sau các phiên tòa bất công và có động cơ chính trị tương tự. Việc chính quyền quân sự nối lại việc sử dụng hình phạt tử hình đối với các nhà hoạt động chống đảo chính sẽ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của những người hiện đang bị giam giữ vì phản đối hòa bình của họ đối với chế độ quân sự.
Để biết thêm thông tin về công việc của Văn Bút Quốc Tế về Myanmar và tình trạng tự do ngôn luận ở nước này, vui lòng nhấp vào đây. Wai Moe Naing nổi bật đáng chú ý trong Danh sách trường hợp năm 2021 của Văn Bút Quốc Tế.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ross Holder, Điều phối viên Chương trình Châu Á tại PEN International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel. + 44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen -international.org.
PEN Norway articles and interviews
Các bài viết và phỏng vấn của Văn Bút
Na Uy
Turkey’s National Alliance – how do they stand on freedom of expression?
PEN Norway and Seyhan Avşar ask representatives from each party in Turkey’s new National Alliance where they stand on the rule of law and freedom of expression, ahead of planned elections next year.
Read the article here: Avşar_Article_TİP-EN(2)
Türkçesini okumak için buraya tıklayınız: Avşar_Article_TİP-TR(2)
“It is crucial to reinforce the notion of “us” with all our differences, and to build a democratic Turkey where fundamental rights and freedoms are guaranteed within the framework of the Council of Europe and European Union norms, and where individuals can freely express their thoughts and live their lives according to their beliefs, as equal and free citizens.”
– Excerpt from the multi-party Joint Declaration to Return to the Strengthened Parliamentary System.
Liên minh Quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ – Làm thế nào để họ đồng thuận quyền tự do ngôn luận?
Văn Bút Na Uy và Seyhan Avşar yêu cầu đại diện của mỗi bên trong Liên minh Quốc gia mới của Thổ Nhĩ Kỳ nơi họ đứng trên pháp quyền và tự do ngôn luận, trước cuộc bầu cử dự kiến vào năm tới.
Đọc bài viết tại đây: Avşar_Article_TİP-EN(2)
Türkçesini okumak için buraya tıklayınız: Avşar_Article_TİP-TR(2)
“Điều quan trọng là củng cố khái niệm“ chúng tôi ”với tất cả những khác biệt của chúng tôi và xây dựng một Thổ Nhĩ Kỳ dân chủ, nơi các quyền và tự do cơ bản được đảm bảo trong khuôn khổ các quy tắc của Hội đồng Châu Âu và Liên minh Châu Âu, và nơi các cá nhân có thể tự do bày tỏ suy nghĩ và sống cuộc sống của họ theo niềm tin của họ, với tư cách là những công dân bình đẳng và tự do. ”
Trích từ Tuyên bố chung nhiều đảng trở lại hệ thống nghị viện được củng cố.

PEN Norway interview imprisoned Gezi defendant and film maker Çiğdem Mater
“These days will pass, we know it. Knowing we are in the right strengthens our state of inner peace.”
 
Read the Çiğdem Mater interview here: Cigdem Mater interview_TİP-EN
Türkçesini okumak için buraya tıklayınız: Çiğdem Mater Söyleşi_TİP-TR
 
PEN Norway has followed every hearing in the Gezi trial in which film maker Çidem Mater was one of sixteen original defendants charged with ‘Attempting to bring down the state by violent means’.  Mater was accused of having made a documentary about the Gezi Park protests of 2013 and yet no such film was made or shown in a film festival, as the prosecutor claimed.
 
On 25 April, 2022 Çiğdem Mater and her co-defendants in the room were sentenced to 18 years in prison and were immediately arrested. Defendant Osman Kavala, who was already in pre-trial detention was sentenced to life in prison with no parole. PEN Norway witnessed this shocking abuse of the justice system and are interviewing each imprisoned defendant in turn.
01-07-2022
Phỏng vấn PEN Na Uy bỏ tù bị cáo Gezi và nhà sản xuất phim Çiğdem Mater
“Những ngày này sẽ trôi qua, chúng tôi biết điều đó. Biết mình đang ở bên phải sẽ củng cố trạng thái bình an nội tâm của chúng ta ”.
Đọc cuộc phỏng vấn Çiğdem Mater tại đây:
Cuộc phỏng vấn Cigdem Mater_TİP-EN
Cigdem Mater interview_TİP-EN
Türkçesini okumak için buraya tıklayınız:
Çiğdem Mater Söyleşi_TİP-TR
Çiğdem Mater Söyleşi_TİP-TR
 
Văn Bút Na Uy đã theo dõi mọi phiên điều trần trong phiên tòa xét xử Gezi, trong đó nhà sản xuất phim Çidem Mater là một trong mười sáu bị cáo ban đầu bị buộc tội ‘Cố gắng hạ bệ nhà nước bằng biện pháp bạo lực’. Mater bị cáo buộc đã làm một bộ phim tài liệu về các cuộc biểu tình ở Công viên Gezi năm 2013 và chưa có bộ phim nào như vậy được thực hiện hoặc trình chiếu trong một liên hoan phim, như công tố viên tuyên bố.
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2022, Çiğdem Mater và các đồng phạm của cô ta trong phòng bị kết án 18 năm tù và bị bắt ngay lập tức. Bị cáo Osman Kavala, người đã bị giam giữ trước khi xét xử, bị kết án tù chung thân không ân xá. Văn Bút Na Uy đã chứng kiến ​​sự lạm dụng đáng kinh ngạc này đối với hệ thống tư pháp và đang lần lượt phỏng vấn từng bị cáo bị bỏ tù.
All about Publisher, civil and cultural rights activist, and philanthropist Osman Kavala
Osman Kavala – Turkey Osman Kavala – Thổ Nhĩ Kỳ
Hãy tìm hiểu tình trạng của nhà xuất bản, nhà hoạt động dân quyền văn hóa, và nhà từ thiện Osman Kavala

gửi thông điệp ủng hộ tinh thần trong tình đoàn kết
LETTER OF OBJECTION Protesting the Burmese Junta Military’s violence against unarmed Myanmar civilians
KHÁNG THƯ Phản đối bạo lực của Quân đội Junta Miến Điện đối với thường dân Miến Điện không vũ khí
                                                            

Feb 15,2022
Bulletin
HS: 2022/KT4

LETTER OF OBJECTION
Protesting the Burmese Junta Military’s violence against unarmed Myanmar civilians
 
The Vietnamese Abroad PEN strongly condemns the Burmese Junta Military’s violent assaults on unarmed Myanmar civilians, who are demanding democracy and liberty for all citizens.
 
Over the past year the Junta Military has been attacking and oppressing Myanmar civilians, who expressed their independent opinions. Many Myanmar civilians were reportedly killed while many thousands were arrested and detained. Among those spoke out against the dictatorship are poets and writers such as poets K Za Win, Myint Myint Zin and Khet Thi.


Despite these brutal attacks, Burmese writers and poets continued to publish their works and collections of writings. The collections of poems and essays of Ko Ko Thett and Brian Haman and novel of Dr. Myint Zaw highlight the sufferings of unarmed civilians under the current violent attacks.
 
Burmese writer and Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee, Dr. Ma Thida, describes how the Burmese people expressed themselves peacefully in opposition to the coup and the Junta Military:
 
“Almost a month into the protests and there is no division based on class, gender, race or religion. No bad words, no bad behaviour, no looking down, no personal appraisals. There were almost no car accidents. Even when one did occur, it was solved amicably, not in the usual way, with a quarrel or a fight. Only one common enemy, the military dictatorship, brought such diverse peoples together.
Within our history, this is a rare moment of unity, discipline, determination and cooperation. How dare someone say that the people of Myanmar do not deserve democracy. How dare someone say that the people of Myanmar are violent, jealous and ignorant.”
 
The Vietnamese Abroad PEN condemns and opposes the Burmese Junta Military’s brutal repression, arbitrary arrest and imprisonment of innocent Myanmar civilians and hereby demands the immediate and unconditional release of all those detained for peacefully expressing their view and demanding democracy.  We – Vietnamese writers and artists – stand in solidarity with the people and writers and poets of Myanmar for always and forever.

Vietnamese Abroad PEN Centre


CungThi Lan
President 

Email:  PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
____________________________________________________________________

USA:  2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904, USA

 
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 


                    Ngày 15 tháng 2 n ăm 2022
Bản tin
             HS: 2022 / KT4

KHÁNG THƯ
Phản đối bạo lực của Quân đội Junta Miến Điện đối với thường dân Miến Điện không vũ khí
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cực lực lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bạo lực của Quân đội Miến Điện đối với thường dân Miến Điện không vũ khí, những người đòi hỏi dân chủ và tự do cho mọi công dân.
 
Trong năm qua, Quân đội Junta đã tấn công và đàn áp thường dân Miến Điện, những người đã bày tỏ ý kiến độc lập của họ. Nhiều thường dân Miến Điện đã thiệt mạng trong khi hàng nghìn người bị bắt và giam giữ. Trong số những người lên tiếng chống lại chế độ độc tài có các nhà thơ và nhà văn như nhà thơ K Za Win, Myint Myint Zin và Khet Thi.
 
Bất chấp những cuộc tấn công tàn bạo này, các nhà văn và nhà thơ Miến Điện vẫn tiếp tục xuất bản các tác phẩm và tuyển tập tác phẩm của họ. Các tập thơ và tiểu luận của Ko Ko Thett và Brian Haman và tiểu thuyết của Tiến sĩ Myint Zaw nêu bật những đau khổ của những thường dân không có vũ khí dưới các cuộc tấn công bạo lực hiện nay.
 
Nhà văn Miến Điện và Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của Văn Bút Quốc Tế, Tiến sĩ Ma Thida, mô tả cách người dân Miến Điện thể hiện bản thân một cách ôn hòa khi phản đối cuộc đảo chính và Quân đội Junta:
 
Gần một tháng diễn ra các cuộc biểu tình và không có sự phân chia dựa trên giai cấp, giới tính, chủng tộc hay tôn giáo. Không nói xấu, không cư xử xấu, không coi thường, không đánh giá cá nhân. Hầu như không có tai nạn ô tô nào xảy ra. Ngay cả khi một sự việc xảy ra, nó đã được giải quyết một cách thân thiện, không theo cách thông thường, bằng một cuộc cãi vã hoặc đánh nhau. Chỉ có một kẻ thù chung, chế độ độc tài quân sự, đã đưa các dân tộc đa dạng lại gần nhau.
Trong lịch sử của chúng ta, đây là khoảnh khắc hiếm hoi của sự đoàn kết, kỷ luật, quyết tâm và hợp tác. Làm sao ai đó dám nói rằng người dân Miến Điện không xứng đáng với nền dân chủ. Làm sao ai đó dám nói rằng người dân Miến Điện bạo lực, ghen tị và thiếu hiểu biết ”.
 

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án và phản đối sự đàn áp tàn bạo của Quân đội Miến Điện, bắt bớ tùy tiện và bỏ tù những thường dân Miến Điện vô tội, đồng thời yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người bị giam giữ vì đã bày tỏ quan điểm của họ một cách hòa bình và đòi hỏi dân chủ. Chúng tôi – những nhà văn, nghệ sĩ Việt Nam – luôn đoàn kết với nhân dân và các nhà văn, nhà thơ Miến Điện mãi mãi.
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 

Cung Thi Lan
Chủ tịch


Email:  PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
____________________________________________________________________

USA:  2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904, USA

 
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 
____________________________________________________________________

More Information about MYANMAR Thêm nhiều tin về Miến Điện

Press on the titles for Vietnamese translations
Vui lòng nhấn vào những tựa đề để xem phần chuyển ngữ tiếng Việt
Picking off new shoots will not stop the spring: Witness poems and essays from Burma/Myanmar (1988-2021)
Ngắt những chồi non mới sẽ không ngăn cản mùa xuân: Chứng cớ trong ​​những bài thơ và tiểu luận của Miến Điện / Myanmar (1988-2021)
Myanmar: On the one-year anniversary of the coup, voices from Myanmar remain defiant in the face of tyranny-
Miến Điện: Nhân kỷ niệm một năm cuộc đảo chính, tiếng nói từ Miến Điện: vẫn bất chấp đối mặt với chế độ chuyên chế
We call for releasing a prominent journalist Sedef Kabas who is being detained for ‘insulting the president’
Chúng tôi kêu gọi trả tự do nhà báo nổi tiếng Sedef Kabas đang bị giam giữ vì tội ‘xúc phạm tổng thống’


Here is our tweet: https://twitter.com/pen_int/status/1485554195419828226 and Facebook post: https://www.facebook.com/peninternational/
Sedef Kabaş: Turkish journalist jailed for reciting proverb
Sedef Kabaş is accused of insulting President Recep Tayyip Erdogan
A Turkish court has detained well-known journalist Sedef Kabas for allegedly insulting the country’s president.
Ms Kabas was arrested on Saturday in Istanbul and a court ordered her to be jailed ahead of a trial.

She is accused of targeting President Recep Tayyip Erdogan with a proverb which she quoted on live television on an opposition-linked TV channel. She denies the charge.

The charge carries a prison sentence of between one and four years.
There is a very famous proverb that says that a crowned head becomes wiser. But we see it is not true,” she said on the Tele1 channel. “A bull does not become king just by entering the palace, but the palace becomes a barn.”

She also later posted the quote on Twitter.
Mr Erdogan’s Chief Spokesman Fahrettin Altun described her comments as “irresponsible”.
“A so-called journalist is blatantly insulting our president on a television channel that has no goal other than spreading hatred,” he wrote on Twitter.
In her court statement, Ms Kabas denied intending to insult the president.
Editor of the Tele1 channel Merdan Yanardag criticised Ms Kabas’ arrest.
“Her detention overnight at 2am because of a proverb is unacceptable,” he said. “This stance is an attempt to intimidate journalists, the media and society”.
Mr Erdogan spent 11 years as prime minister before becoming the country’s first directly-elected president in August 2014 – a supposedly ceremonial role.
His silencing of critics has caused alarm abroad, contributing to frosty relations with the EU, which has stalled Turkey’s bid to join the bloc.
Thousands of people have been charged with insulting Mr Erdogan since he became president.
In 2020 more than 31,000 investigations related to the charge were filed, Reuters news agency reports.
Sedef Kabaş: Nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ bị bỏ tù vì đọc câu tục ngữ
Sedef Kabaş bị cáo buộc xúc phạm Tổng thống Recep Tayyip Erdogan
Một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam nhà báo nổi tiếng Sedef Kabas với cáo buộc xúc phạm tổng thống nước này.
Cô Kabas đã bị bắt hôm thứ Bảy tại Istanbul và một tòa án đã ra lệnh bỏ tù cô trước khi xét xử.

Cô ấy bị cáo buộc nhắm vào Tổng thống Recep Tayyip Erdogan bằng một câu châm ngôn mà cô ấy trích dẫn trên truyền hình trực tiếp trên một kênh truyền hình liên kết với phe đối lập. Cô ấy phủ nhận cáo buộc.
Tội danh có mức án tù từ một năm đến bốn năm.
Cô chia sẻ trên kênh Tele1: “Có một câu tục ngữ rất nổi tiếng nói rằng một cái đầu được trao vương miện sẽ trở nên khôn ngoan hơn. Nhưng chúng tôi thấy điều đó không đúng”. “Một con bò đực không trở thành vua chỉ bằng cách vào cung điện, nhưng cung điện trở thành một cái chuồng gia súc.”
Cô ấy sau đó cũng đăng câu nói này trên Twitter.
Người phát ngôn chính của ông Erdogan Fahrettin Altun mô tả những bình luận của bà là “vô trách nhiệm”.
“Một nhà báo được gọi là đang lăng mạ tổng thống của chúng tôi một cách trắng trợn trên một kênh truyền hình không có mục tiêu gì khác ngoài việc gieo rắc lòng căm thù”, anh viết trên Twitter.
Trong tuyên bố trước tòa, bà Kabas phủ nhận ý định xúc phạm tổng thống.
Biên tập viên Merdan Yanardag của kênh Tele1 đã chỉ trích vụ bắt giữ bà Kabas.
Ông nói: “Việc giam giữ cô ấy qua đêm lúc 2 giờ sáng vì một câu tục ngữ là không thể chấp nhận được. “Lập trường này là một nỗ lực nhằm đe dọa các nhà báo, giới truyền thông và xã hội”.
Ông Erdogan đã có 11 năm làm thủ tướng trước khi trở thành tổng thống được bầu trực tiếp đầu tiên của đất nước vào tháng 8 năm 2014 – một vai trò được cho là mang tính chất nghi lễ.
Việc ông im lặng trước những lời chỉ trích đã gây ra cảnh báo ở nước ngoài, góp phần vào quan hệ băng giá với EU, điều này đã cản trở nỗ lực gia nhập khối của Thổ Nhĩ Kỳ.
Hàng nghìn người đã bị buộc tội xúc phạm ông Erdogan kể từ khi ông trở thành tổng thống.
Hãng tin Reuters đưa tin vào năm 2020, hơn 31.000 cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc này đã được đệ trình.
Joint Action
Hành động chung
“No justification” for persecution: International artists demand freedom for Cuban artists
“Không biện minh” cho sự đàn áp: Các nghệ sĩ quốc tế đòi tự do cho các nghệ sĩ Cuba
December 8, 2021
Ngày 8 tháng 12 năm 2021
In the last several months, the campaign of persecution and harassment against artists in Cuba has reached terrifying new levels. On July 11, after historic mass protests broke out across the country, police and security forces carried out arbitrary arrests and physical attacks against peaceful protesters, detaining more than 1,120 artists and creatives. At least 50 artists have been under house arrest, imprisoned, or criminal investigation in recent months.

Artists have been on the frontlines of the protest movement in Cuba for months, using their platforms to draw national and international attention to social and political inequities on the island. Now, over 300 prominent figures from the arts are calling on the Cuban government to immediately stop its abuses against Cuban artists in a powerful statement co-signed by PEN International, the Artists at Risk Connection (ARC) at PEN America, and Human Rights Watch.

Signatories include Meryl Streep, Orhan Pamuk, Paul Auster, Elena Poniatowska, Isabel Allende, J. M. Coetzee, Jules Feiffer, and Khaled Hosseini, as well as notable Cuban artists, including Tania Bruguera, Coco Fusco, and Hamlet Lavastida.  

Our letter calls on the Cuban regime to respect the fundamental role that art and artists play in society, and immediately stop harassing artists for engaging in political and social critiques of the regime while exercising their right to creative expression.
Trong vài tháng gần đây, chiến dịch đàn áp và quấy rối các nghệ sĩ ở Cuba đã đạt đến những cấp độ mới đáng sợ. Vào ngày 11 tháng 7, sau khi các cuộc biểu tình quần chúng lịch sử nổ ra trên khắp đất nước, lực lượng cảnh sát và an ninh đã tiến hành bắt giữ tùy tiện và tấn công thân thể nhằm vào những người biểu tình ôn hòa, giam giữ hơn 1.120 nghệ sĩ và nhà sáng tạo. Ít nhất 50 nghệ sĩ đã bị quản thúc, bỏ tù hoặc điều tra hình sự trong những tháng gần đây.


Các nghệ sĩ đã đi đầu trong phong trào biểu tình ở Cuba trong nhiều tháng, sử dụng các diễn đàn của họ để thu hút sự chú ý của quốc gia và quốc tế đến những bất bình đẳng xã hội và chính trị trên hòn đảo này. Giờ đây, hơn 300 nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật đang kêu gọi chính phủ Cuba ngay lập tức ngăn chặn hành vi ngược đãi các nghệ sĩ Cuba trong một tuyên bố mạnh mẽ được đồng ký bởi PEN International, Tổ chức Các nghệ sĩ gặp rủi ro (ARC) tại PEN America, và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền .

Các nhà ký hợp đồng bao gồm Meryl Streep, Orhan Pamuk, Paul Auster, Elena Poniatowska, Isabel Allende, J. M. Coetzee, Jules Feiffer và Khaled Hosseini, cũng như các nghệ sĩ Cuba đáng chú ý, bao gồm Tania Bruguera, Coco Fusco và Hamlet Lavastida.

Bức thư của chúng tôi kêu gọi chế độ Cuba tôn trọng vai trò cơ bản của nghệ thuật và nghệ sĩ trong xã hội, đồng thời ngừng ngay việc quấy rối các nghệ sĩ tham gia vào các hoạt động phê bình chính trị và xã hội đối với chế độ trong khi thực hiện quyền thể hiện sáng tạo của họ.
Artists from around the world send this message to the Cuban government: LET CUBAN ARTISTS LIVE AND WORK FREELY
Nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới gửi thông điệp này tới chính phủ Cuba: HÃY ĐỂ CÁC NGHỆ SĨ CUBAN SỐNG VÀ LÀM VIỆC TỰ DO
LET CUBAN ARTISTS LIVE AND WORK FREELY

We, the undersigned artists—along with PEN International, PEN America’s Artists at Risk Connection (ARC), and Human Rights Watch—call on the Cuban government to respect the fundamental right to freedom of expression, including artistic freedom, in Cuba. The Cuban government should immediately stop its unrelenting abuses against artists, release all arbitrarily detained artists, and drop all charges against them.

Art is powerful. Regardless of discipline, art allows us to reveal truths about our society and ourselves, promote dialogue, express our cultural identity, and bear witness to inhumanity. Artists can rally our communities and serve as a beacon of light amid darkness. It is because of the power of art that many governments, including the Cuban government, fear and condemn artists.


Cuban artists, including from the San Isidro, 27N, and Archipiélago movements, have drawn domestic and international attention to the Cuban government’s callous disregard for human rights, partially laying the foundation for the massive protests that erupted across the country on July 11, 2021. For years, these independent artists have organized peaceful demonstrations and increasingly used the internet to mobilize protests and report on abuses. For instance, the viral song “Motherland and Life” (Patria y Vida), which repurposes the Cuban government’s old slogan, “motherland or death” (patria o muerte) to criticize repression in the country, was later sung by demonstrators during protests.


In response, the Cuban government has systematically targeted Cuban artists, including, more recently, those who participated in the July 11 protests. Several dozen have reportedly been arrested, detained, or placed under house arrest. Several remain in detention and face bogus criminal charges. Others are under house arrest and subject to constant surveillance. Many others who fled the country have not been allowed to return and will remain in exile for the foreseeable future.

There is no justification for persecuting artists for peacefully expressing their views. We call on the Cuban government to respect the fundamental role that art and artists play in society and immediately stop harassing artists for engaging in political and social critiques that are not in line with the government’s rigid ideology.


Throwing artists in jail or exiling them from the country forever – in response to their art, words, and ideas – is abusive and inhumane. We stand proudly in solidarity with Cuban artists. Art should be free from censorship and repression, in Cuba and everywhere.
Signed,
HÃY ĐỂ CÁC NGHỆ SĨ CUBAN SỐNG VÀ LÀM VIỆC TỰ DO

Chúng tôi, các nghệ sĩ ký tên dưới đây — cùng với PEN International, PEN America’s Artists at Risk Connection (ARC) và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền — kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng quyền cơ bản về tự do ngôn luận, bao gồm cả tự do nghệ thuật, ở Cuba. Chính phủ Cuba nên chấm dứt ngay những hành vi lạm dụng không ngừng đối với các nghệ sĩ, trả tự do cho tất cả các nghệ sĩ bị bắt giữ tùy tiện và bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại họ.

Nghệ thuật có sức mạnh. Bất kể kỷ luật nào, nghệ thuật cho phép chúng ta tiết lộ sự thật về xã hội và bản thân, thúc đẩy đối thoại, thể hiện bản sắc văn hóa của chúng ta và làm chứng cho sự vô nhân đạo. Các nghệ sĩ có thể tập hợp cộng đồng của chúng tôi và đóng vai trò như một ngọn hải đăng ánh sáng giữa bóng tối. Chính vì sức mạnh của nghệ thuật mà nhiều chính phủ, bao gồm cả chính phủ Cuba, sợ hãi và lên án các nghệ sĩ.

Các nghệ sĩ Cuba, bao gồm từ các phong trào San Isidro, 27N và Archipiélago, đã thu hút sự chú ý trong nước và quốc tế về việc chính phủ Cuba nhẫn tâm coi thường nhân quyền, một phần đặt nền móng cho các cuộc biểu tình lớn nổ ra trên khắp đất nước vào ngày 11 tháng 7 năm 2021. Trong nhiều năm, các nghệ sĩ độc lập này đã tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa và ngày càng sử dụng internet để vận động các cuộc biểu tình và báo cáo về các vụ lạm dụng. Ví dụ, bài hát có tính lan truyền “Motherland and Life” (Patria y Vida), bài hát tái hiện lại khẩu hiệu cũ của chính phủ Cuba, “đất mẹ hoặc cái chết” (patria o muerte) để chỉ trích sự đàn áp trong nước, sau đó đã được những người biểu tình hát trong các cuộc biểu tình.

Đáp lại, chính phủ Cuba đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào các nghệ sĩ Cuba, bao gồm gần đây là những người đã tham gia cuộc biểu tình ngày 11/7. Vài chục người được cho là đã bị bắt, giam giữ hoặc quản thúc tại gia. Một số vẫn bị giam giữ và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự không có thật. Những người khác bị quản thúc tại gia và bị giám sát liên tục. Nhiều người khác trốn khỏi đất nước đã không được phép trở về và sẽ phải sống lưu vong trong tương lai gần.

Không có lý do nào biện minh cho việc bắt bớ các nghệ sĩ vì đã bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba tôn trọng vai trò cơ bản của nghệ thuật và nghệ sĩ trong xã hội và ngay lập tức ngừng quấy rối các nghệ sĩ tham gia vào các bài phê bình chính trị và xã hội không phù hợp với hệ tư tưởng cứng nhắc của chính phủ.


Ném các nghệ sĩ vào tù hoặc đày họ ra khỏi đất nước mãi mãi – để đáp lại nghệ thuật, ngôn từ và ý tưởng của họ – là lạm dụng và vô nhân đạo. Chúng tôi tự hào đứng về tình đoàn kết với các nghệ sĩ Cuba. Nghệ thuật phải không bị kiểm duyệt và đàn áp, ở Cuba và ở khắp mọi nơi.
Ký tên,
Jane Aaron
Héctor Abad Faciolince
José Luis Acevedo Daza
Chimamanda Ngozi Adichie
Ben Andoni
Folu Agoi
Ayad Akhtar
Shahidul Alam
José Antonio Albertini
Carlos Alberto Montaner
Masih Alinejad
Isabel Allende
Diane Alméras
Angélica Altuzar Constantino
Ileana Álvarez González
Asieh Amini
Carlos Aníbal Alonso
Kwame Anthony Appiah
Marie Arana
Homero Aridjis
Salman Asif
Reza Aslan
Jessica Atal
Fidaa Ataya
Paul Auster
Nadezda Azhgikhina
Asiel Babastro
Badiucao
Alec Baldwin
Jürgen Banscherus
Peter Barbey
Lee Bellavance Diamond
Gioconda Belli
Carlos Betancourt
Katherine Bisquet
Erling Borgen
Beatriz Bracher
Luis Brandoni
Nick Brandt
Marta Breen
Mogos Brhane
Roberto Briones
Roberto Brodsky
Tania Bruguera
Ahmed Burić
Romana Cacchioli
Lydia Cacho
Jennine Capó Crucet
Adriana Carranca
Iliana Cepero
Francisco Céspedes
Baltasar Cevc
Helena Chávez Mac Gregor
Suhyun Choi
Sandra Cisneros
Jorge Encinas Cladera
Jennifer Clement
J.M. Coetzee
Isabel Coixet
Sarah Cooper
Anton Corbijn
Armando Correa
Jeff Cowen
Ricardo Cravo Albin
Luis de la Paz
María del Pilar Clemente
Fanny del Río
Enkel Demi
Jeanne Demuth
Denise Desautels
Ernesto Díaz Rodríguez
Reinier Díaz Vega
Nelson Dino
Ana Dipp
Jan J. Dominique
Theophilus Donoghue
Rita Dove
Christopher Durang
Gregorio Duvivier
Jennifer Egan
Kai Eide
Álvaro Enrigue
Louise Erdrich
María Eugenia Ayala
Lena Falkenhagen
Jules Feiffer
David Francis
Julia Franck
Jonathan Franzen
Julia Fullerton-Batten
Coco Fusco
Inga Gaile
Angye Gaona
Yunior García Aguilera
Ivette García González
Dominique Gaucher
Sylvia Geist
Cris Gera
Ulrike Gerold
Daniel Giménez-Cacho
Amber Ginsburg
Jorge Glem
Jacques Godbout
Susanne Goga
Francisco Goldman
Mónica Gómez
Adam Gopnik
Nina Gorfer
Eric Gottesman
Scarlett Hooft Graafland
Nicholas Griffin
Niall Griffiths
Lev Grossman
Jean-Louis Grosmaire
Wendy Guerra
Lars Gule
Agnete G. Haaland
Solomon Hailemariam
Jaime Hales
Signe Hammer
Daniel Handler
Wolfram Hänel
James Hannaham
Linda Hansen
Dennis Haskell
Tom Healy
Elke Heinemann
Georges Hélal
Elizabeth Hemmerdinger
Alban Nikolai Herbst
Ramón Hernández
Khaled Hosseini
Iman Humaydan
Tanya Huntington
Siri Hustvedt
David Henry Hwang
Tiina Itkonen
Bianca Jagger
Jeffrey James
Elisha July
Wanuri Kahiu
Kätlin Kaldmaa
Sofia Karim
Mary Karr
Entela Kasi
Lucina Kathmann
Nicholas Kawinga
Phil Klay
Hubert Klöpfer
José Kozer
Enrique Krauze
Ebo Krdum
Konstantin Küspert
Marco Kusumawijaya
Maira Landa
Ola Larsmo
Hamlet Lavastida
Eric Lax
Chang-rae Lee
Joanne Leedom-Ackerman
Svenja Leiber
Jonathan Lethem
Jonathan Levi
Luciana Levinton
Gwyneth Lewis
Christoph Links
John Lithgow
Aurora López Cancino
Jorge Mañes Rubio
Carlos Manuel Álvarez
Luis Alberto Mariño Fernández
Lesley Marshall
Émile Martel
Yann Martel
Sara Martínez Castro
Michel Matos
Colum McCann
Jay McInerney
Layda Melián
Dinaw Mengestu
Claire Messud
Arno Rafael Minkkinen
Marta Minujín
Herman Mondaca Raitieri
Ricardo Montaner
Milena Montaño Cavero
Rosa Montero
Charles Montpetit
Rick Moody
Michel Mouffe
Silvanos Mudzvova
Paul Muldoon
Maximillia Muninzwa
Víctor Muñoz
Besnik Mustafaj
Perumal Murugan
Azar Nafisi
Ahmed Naji
Toni Navarro
Ralf Nestmeyer
Hege Newth
Sylvie Nicolas
Lynn Nottage
Yanelys Núñez Leyva
Kurt Oesterle
Jorge Olivera Castillo
Nduko o’Matigere
Begoña Osés
Raquel Otheguy
Amaury Pacheco del Monte
Orhan Pamuk
Gregory Pardlo
Daniel Pedreira
Michel Perea Enríquez (Nonardo Perea)
Izet Perviz
Virginia Phiri
Juan Enrique Piedrabuena Ruiz-Tagle
Claudia Piñeiro
Robert Pinsky
Platon
Elena Poniatowska Amor
Antonio Prata
Ahmet Prenci
Francine Prose
Marilyn Pupo
Shwan Dler Qaradaki
Alicia Quiñones
Selma Raljevic
Sergio Ramírez
Alejandro Riaño
Elvira Rodríguez Puerto
Germán Rojas
Anamely Ramos
Claudia Rankine
Farvash Razav
Elif Refig
Molly Ringwald
Arturo Ripstein
Alix Ritchie
Romina Ressia
Kurt Roessler
Alexis Romay
José A. Ruano
Karina Sainz Borgo
Fakhri Saleh
Salomón Salcedo Baca
Arturo Sandoval
Francis Sánchez
Philippe Sands
Sandra Santana
John Ralston Saul
George Saunders
Simon Schama
Steve Schapiro
Stacy Schiff
Manfred Schlösser
Eugene Schoulgin
Torsten Schulz
Dread Scott
Alice Sebold
Daniel Seekersway
Gabriel Seisdedos
Tanya Selvaratnam
Ingeborg Senneset
Oleg Sentsov
Enrique Serna
Oumar Farouk Sesay
Jan Schlegel
Kim Schwanhäuße
Helene Schmitz
Flamur Shala
Paata Shamugia
Omaid Sharifi
Guillermo Sheridan
Musa Sheriff
Gary Shteyngart
Jane Smiley
Kiki Smith
Zadie Smith
Bosco Sodi
Andrew Solomon
Burhan Sönmez
Chak Sopheap
Alec Soth
Vee Speers
Art Spiegelman
Cornelia Springer
Kjersti Løken Stavrum
Richard Stengel
Siri Stolt-Nielsen
Tom Stoppard
Michi Strausfeld
Meryl Streep
Rose Styron
Dariel Suárez
Aatish Taseer
Elma Tataragic
Rae Marie Taylor
Jennifer Teo
Danielle Thibault
Ma Thida
Colm Toibin
Mauricio Tolosa
Carles Torner
Edmundo Torrejón Jurado
Daniel Torres Rodríguez
Julie Trébault
Calvin Trillin
Salil Tripathi
Margarita Trushina
Tanja Tuma
Scott Turow
Anne Tyler
Kanchana Ugbabe
Luis Alberto Urrea
Alexis Valdés
Mario Vargas Llosa
Carlos Vásconez
Astrid Vehstedt
Burkhart Veigel
Oscar Vela
Leni Velasco
Xavier Velasco
Regula Venske
Mélissa Verreault
Lia Villares
Félix Villeneuve
Ayelet Waldman
Per Wästberg
Peter Wawerzinek
Jacob Weisberg
Catrina Wessels
Tara Westover
Herbert Wiesner
Tobias Wolff
Kacey Wong
Yotuel
Gabriel Zaid
Moisés Zamora
THÔNG TIN VÀ CẬP NHẬT
A letter from Kurdish PEN Centre 
Thư từ trung tâm Văn Bút Kurd
Ngày 08 tháng 12 năm 2021
Dear Members of International PEN,

We have often wrote about what happened to the Kurds. This time we would like to write a little about the history and culture of the Kurds. As it is known, after the First World War, Kurdistan was divided between four countries (Turkey, Iran, Iraq and Syria) and since then these four countries have been working together to eliminate the Kurds. Books about the Kurds were destroyed, the names of the Kurds and Kurdistan were removed from the books, the Kurdish language was banned, their culture was stolen, Since education in Kurdish was non-existent and prohibited, Kurds such as Yaşar Kemal and Yılmaz Güney, who are famous not only in Turkey but also in the world, were forced to produce their products in Turkish and because of their Turkish-language productions, they became known as Turks, not Kurds. In other parts of Kurdistan are same. For example, Kurdish writers Ehmed Şewqi, Cemil Sidqi Zehawi, Selim Berekat have written in Arabic, and Dr Ibrahim Ûnisi, Elî Eşref Derwişiyan have written in Persian. That is, they were forced to use their art and knowledge to serve the language of the state that occupied their country. Even Western academics have followed this policy and made the history and culture of Kurdistan the home of the occupiers. Therefore, the true history and culture of the Kurds is not well known.


Archaeological excavations in recent years date the Kurdistan and Kurds back to 12,000 years ago. Agriculture, animal husbandry, civilization and many other great humanities have started for the first time in Kurdistan. Archaeological excavations in the Girê Çemka (Kerboran), Xerabreşk/Göbeklitepe(Riha), Çemê Halan(Bismil)… confirm this. But many remnants of Kurdish history are also destroyed, either stolen or drowned in dams like Hasankeyf. Extremist groups such as ISIS are also destroying the region’s historical monuments.

Kurdish is an ancient and rich language that belongs to the Indo-European language family. According to recent scientific studies, studies by the University of Auckland in New Zealand and the University of Pennsylvania in the United States have shown that Kurdistan is the basis of Indo-European family languages. Since socialization, urbanization, the first inventions for the development of humanity in Kurdistan and its surroundings began, language has also developed here and has become the basis of many languages.
Throughout history, the Kurds have established regional confederations, during which many Kurdish rulers and leaders have valued science and paved the way for scholars. The first universities in the world were established in Kurdistan. One of them is Nisibis School, which was opened in 326. W. A. Wigram in “The Gateway to Humanity/ Life in Kurdistan” says: “Oxford, Cambridge, Paris and Padua may owe more to the Academy of Nisibis.” There are many Kurds who have played a role in the development of science, literature and art. One of them is the world-famous Master Engineer and Father of Robotics, mathematician, physicist Ismail Al-Jazari(1136-1206).
Famous writers such as Baba Tahirê Hemedanî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî have presented very valuable works and have reached the highest peak in poetry. Mestûre Erdelanî, a Kurdish poet and writer (1805-1848), is the first female historian in Kurdistan and the Middle East. These are just a few examples, we can mention thousands. But because of the oppression of the Kurds today, many people are not aware of these values. Anyone who wants to make progress today will be arrested, imprisoned or killed. The situation of Selahattin Demirtaş, Nedim Turfent and Tahir Elçi are a few examples.

Of course, these issues are very broad and difficult to express in a few sentences. Here we want to point out that the Kurdish culture and history are not well known and we do not have the opportunity to work enough in this field due to the lack of a state. We must also mention that, the Kurds are the largest nation (over 50 million people) which are without a state in the world.

The Kurds are also resolutely resisting for their legitimate rights. Today they are in the midst of a great struggle and are moving towards freedom. But many manipulations are taking place, and all four occupying countries are working to stop the Kurdish struggle. In order for the Kurds to achieve their rights, they need your full support. As an intellectual, if you mention the situation of the Kurds in your writings and relations, this will be very useful for the Kurds. We, as Kurdish writers, are waiting for your support. Our aspiration and struggle is for a more dignified world and for human rights.Counting
If you could one by one
count all the leaves in this garden
If you could count all the fish
Little and big
In the flowing river in your front of you
If you could one by one count
The migratory birds
during their migration season
during their migration season
From the north to south
and from the south to north,
I would also promise to count
one by one
All the victims of this beloved land of Kurdistan!
Şêrko Bêkes
08.12.2021  
Kurdish PEN Centre 
Kính gửi các thành viên của Văn Bút quốc tế,

Chúng tôi thường viết về những gì đã xảy ra với người Kurd. Lần này chúng tôi muốn viết một chút về lịch sử và văn hóa của người Kurd. Như đã biết, sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Kurdistan bị chia cắt giữa 4 quốc gia (Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq và Syria) và kể từ đó 4 nước này đã hợp tác với nhau để loại bỏ người Kurd. Sách về người Kurd đã bị phá hủy, tên của người Kurd và người Kurdistan bị xóa khỏi sách, ngôn ngữ của người Kurd bị cấm, văn hóa của họ bị đánh cắp, Vì giáo dục ở người Kurd không tồn tại và bị cấm, những người Kurd như Yaşar Kemal và Yılmaz Güney , những người nổi tiếng không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn trên thế giới, buộc phải sản xuất các sản phẩm của họ bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và vì các sản phẩm nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ của họ, họ được gọi là người Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải người Kurd. Ở các vùng khác của Kurdistan cũng vậy. Ví dụ, các nhà văn người Kurd Ehmed Şewqi, Cemil Sidqi Zehawi, Selim Berekat đã viết bằng tiếng Ả Rập, và Tiến sĩ Ibrahim Ûnisi, Elî Eşref Derwişiyan đã viết bằng tiếng Ba Tư. Có nghĩa là, họ buộc phải sử dụng nghệ thuật và kiến ​​thức của mình để phục vụ cho ngôn ngữ của nhà nước đã chiếm đóng đất nước của họ. Ngay cả các học giả phương Tây cũng tuân theo chính sách này và biến lịch sử và văn hóa của Kurdistan trở thành quê hương của những người chiếm đóng. Vì vậy, lịch sử và văn hóa thực sự của người Kurd không được nhiều người biết đến.

Các cuộc khai quật khảo cổ học trong những năm gần đây xác định niên đại của người Kurdistan và người Kurd cách đây 12.000 năm. Nông nghiệp, chăn nuôi, nền văn minh và nhiều ngành khoa học nhân văn vĩ đại khác đã lần đầu tiên bắt đầu ở Kurdistan. Các cuộc khai quật khảo cổ học ở Girê Çemka (Kerboran), Xerabreşk / Göbeklitepe (Riha), Çemê Halan (Bismil)… xác nhận điều này. Nhưng nhiều tàn tích lịch sử của người Kurd cũng bị phá hủy, hoặc bị đánh cắp hoặc bị nhấn chìm trong các con đập như Hasankeyf. Các nhóm cực đoan như ISIS cũng đang phá hủy các di tích lịch sử của khu vực.

Tiếng Kurd là một ngôn ngữ cổ và phong phú thuộc hệ ngôn ngữ Ấn-Âu. Theo các nghiên cứu khoa học gần đây, các nghiên cứu của Đại học Auckland ở New Zealand và Đại học Pennsylvania ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng tiếng Kurdistan là cơ sở của các ngôn ngữ hệ Ấn-Âu. Kể từ khi xã hội hóa, đô thị hóa, những phát minh đầu tiên cho sự phát triển của nhân loại ở Kurdistan và các vùng phụ cận bắt đầu, ngôn ngữ cũng phát triển ở đây và trở thành cơ sở của nhiều ngôn ngữ.
Trong suốt lịch sử, người Kurd đã thành lập các liên minh khu vực, trong đó nhiều nhà cầm quyền và lãnh đạo người Kurd coi trọng khoa học và mở đường cho các học giả. Các trường đại học đầu tiên trên thế giới được thành lập ở Kurdistan. Một trong số đó là Trường Nisibis, được mở vào năm 326. W. A. ​​Wigram trong cuốn “The Gateway to Humanity / Life in Kurdistan” nói: “Oxford, Cambridge, Paris và Padua có thể còn nợ Học viện Nisibis nhiều hơn.” Có rất nhiều người Kurd đã đóng một vai trò trong sự phát triển của khoa học, văn học và nghệ thuật. Một trong số đó là Kỹ sư bậc thầy nổi tiếng thế giới và Cha đẻ của ngành Robot, nhà toán học, vật lý học Ismail Al-Jazari (1136-1206).
Các nhà văn nổi tiếng như Baba Tahirê Hemedanî, Melayê Cizîrî, Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanî đã trình bày những tác phẩm rất có giá trị và đã đạt đến đỉnh cao nhất của thơ ca. Mestûre Erdelanî, một nhà thơ và nhà văn người Kurd (1805-1848), là nữ sử gia đầu tiên ở Kurdistan và Trung Đông. Đây chỉ là một vài ví dụ, chúng tôi có thể đề cập đến hàng ngàn. Nhưng vì sự áp bức của người Kurd ngày nay, nhiều người không nhận thức được những giá trị này. Bất cứ ai muốn đạt được tiến bộ ngày hôm nay sẽ bị bắt, bị bỏ tù hoặc bị giết. Tình huống của Selahattin Demirtaş, Nedim Turfent và Tahir Elçi là một vài ví dụ.

Tất nhiên, những vấn đề này rất rộng và khó diễn đạt trong một vài câu. Ở đây chúng tôi muốn chỉ ra rằng văn hóa và lịch sử của người Kurd không được biết đến nhiều và chúng tôi không có cơ hội làm việc trong lĩnh vực này do thiếu một lãnh thổ. Chúng ta cũng cần nhận định rằng, Kurd là quốc gia lớn nhất (hơn 50 triệu người) không có lãnh thổ trên thế giới.

Người Kurd cũng kiên quyết kháng cự để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Hôm nay họ đang ở giữa một cuộc đấu tranh lớn và đang tiến tới tự do. Nhưng nhiều cuộc thao túng đang diễn ra, và cả bốn quốc gia đang chiếm đóng đang nỗ lực ngăn chặn cuộc đấu tranh của người Kurd. Để người Kurd đạt được quyền của họ, họ cần sự hỗ trợ nhiệt tâm của bạn. Là một trí thức, nếu bạn đề cập đến hoàn cảnh của người Kurd trong các bài viết và mối quan hệ của bạn,việc này sẽ rất hữu ích cho người Kurd. Chúng tôi, với tư cách là những nhà văn người Kurd, đang chờ đợi sự ủng hộ của các bạn. Khát vọng và cuộc đấu tranh của chúng tôi là vì thế giới tử tế và nhân quyền.

Đếm
Nếu anh có thể một trong từng người một
đếm tất cả những chiếc lá trong vườn này
Nếu anh có thể đếm tất cả những con cá
Nhỏ và lớn
Trong dòng sông chảy trước mặt anh
Nếu anh có thể đếm từng cái một
những loài chim di cư
trong những quãng đường dài của chúng
Từ bắc xuống nam
và từ nam lên bắc,
Em cũng hứa sẽ thêm vào
từng người một
Tất cả những nạn nhân của vùng đất Kurdistan thân yêu này!
Şêrko Bêkes
Ngày 08 tháng 12 năm 2021  
Trung tâm Văn Bút Kurd
Văn Bút Quốc Tế/ Belarus: Hãy thả tự do cho thành viên Văn Bút Belarus Ales Bialiatski
PEN International | Belarus: Free Belarusian PEN member Ales Bialiatski
Belarusian PEN member, writer and prominent human rights defender Ales Bialiatski was arrested on 14 July 2021 and has been held in pre-trial detention in Minsk since 17 July.

Bialiatski is chairman of the Human Rights Center Viasna, a leading human rights organisation whose work and members have been repeatedly targeted by the Belarusian authorities. Bialiatski faces up to seven years in prison on trumped-up charges of tax evasion, under Article 243 (2) of the Criminal Code of Belarus. A date for his trial hearing has yet to be set.
PEN International believes that Ales Bialiatski is being targeted for his human rights work, and for exercising his right to peaceful assembly and expression. The organisation calls for his immediate and unconditional release and for all charges against him to be dropped.

TAKE ACTION: Please send appeals to the Belarusian authorities
Thành viên Văn Bút người Belarus, nhà văn và nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng Ales Bialiatski bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 và đã bị giam giữ trước khi xét xử ở Minsk kể từ ngày 17 tháng 7.

Bialiatski là chủ tịch của Trung tâm Nhân quyền Viasna, một tổ chức nhân quyền hàng đầu có công việc và các thành viên đã nhiều lần bị chính quyền Belarus nhắm tới. Bialiatski phải đối mặt với 7 năm tù giam với tội danh trốn thuế, theo Điều 243 (2) của Bộ luật Hình sự Belarus. Ngày diễn ra phiên tòa xét xử của anh ta vẫn chưa được ấn định. PEN International tin rằng Ales Bialiatski đang được nhắm đến vì công việc nhân quyền và thực hiện quyền hội họp và biểu đạt hòa bình của mình. Tổ chức kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh ta và bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại anh ta.HÃY THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG: Vui lòng gửi kháng nghị đến các cơ quan có thẩm quyền của Belarus
Belarus: Authorities dissolve the Belarusian PEN Centre

10 August 2021 – On 9 August, the Supreme Court of Belarus ruled to close down the Belarusian PEN Centre. Responding to the news Jennifer Clement, PEN International President, said:
‘The PEN Community strongly condemns the closure of the Belarusian PEN Centre. That the Belarusian authorities moved to shut down the Centre on the one-year anniversary of the country’s disputed presidential elections last year is a tragic reminder of the myriad violations faced by the brave people of Belarus in recent months, and their resolve in the face of adversity. The PEN Community stands by the Belarusian PEN Centre and all the people in Belarus who continue to tirelessly fight for their rights. We call on the Belarusian authorities to immediately reverse the dissolution of the Belarusian PEN Centre, and to urgently uphold the rights to freedom of expression, association and peaceful assembly’.
The Belarusian authorities have unleashed a brutal crackdown following the disputed presidential elections of 9 August 2020, which saw Alexander Lukashenko return to a sixth term in office. In the time since, they have arbitrarily detained over 35,000 people and subjected hundreds to torture and other ill-treatment. Since July 2021, they have escalated their ruthless attack on independent media and civil society, detaining dozens of journalists and shutting down over 100 human rights and civil society organisations, including the Belarusian PEN Centre. Founded in 1989, the Centre was admitted to PEN International in May 1990 at the 55th International Congress, held in Madeira, Portugal. It had been a member of PEN International ever since. In a statement published on 10 August 2021, the Belarusian PEN Centre said it was ‘proud of our work, our friends, partners, and volunteers.’
PEN International calls on the Belarusian authorities to urgently end their crackdown on freedom of expression, association and peaceful assembly. All those held for peacefully expressing their views must be immediately and unconditionally released. The harassment and criminal prosecution of independent media and civil society must be stopped, and the arbitrary dissolution of NGOs, including that of the Belarusian PEN Centre, must be reversed.
For more information about the situation for free expression in Belarus and PEN’s work in the country click here.
For further details contact Aurélia Dondo at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 email: Aurelia.dondo@pen-international.org
Belarus: Nhà chức trách giải thể Trung tâm PEN Belarus

Ngày 10 tháng 8 năm 2021 – Ngày 9 tháng 8, Tòa án Tối cao Belarus đã ra phán quyết đóng cửa Trung tâm Văn Bút Belarus. Trả lời tin tức Jennifer Clement, Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế, cho biết:
‘Cộng đồng Văn Bút lên án mạnh mẽ việc đóng cửa Trung tâm Văn Bút Belarus. Việc các nhà chức trách Belarus quyết định đóng cửa Trung tâm vào dịp kỷ niệm một năm cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi của đất nước năm ngoái là một lời nhắc nhở bi thảm về vô số vi phạm mà những người dân Belarus dũng cảm phải đối mặt trong những tháng gần đây và quyết tâm của họ khi đối mặt với nghịch cảnh. Cộng đồng Văn Bút đại diện cho Trung tâm Văn Bút Belarus và tất cả người dân Belarus, những người tiếp tục đấu tranh không mệt mỏi cho quyền của họ. Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Belarus ngay lập tức đảo ngược việc giải thể Trung tâm Văn Bút Belarus và khẩn trương duy trì các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp hòa bình ‘.
Các nhà chức trách Belarus đã mở một cuộc đàn áp tàn bạo sau cuộc bầu cử tổng thống đang tranh chấp vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, chứng kiến ​​Alexander Lukashenko trở lại nhiệm kỳ thứ sáu tại vị. Trong thời gian đó, họ đã bắt giữ hơn 35.000 người một cách tùy tiện và hàng trăm người bị tra tấn và đối xử tệ bạc. Kể từ tháng 7 năm 2021, họ đã leo thang tấn công tàn nhẫn vào các phương tiện truyền thông độc lập và xã hội dân sự, bắt giữ hàng chục nhà báo và đóng cửa hơn 100 tổ chức nhân quyền và xã hội dân sự, bao gồm cả Trung tâm Văn Bút Belarus. Được thành lập vào năm 1989, Trung tâm được kết nạp vào Văn Bút International vào tháng 5 năm 1990 tại Đại hội Quốc tế lần thứ 55, tổ chức tại Madeira, Bồ Đào Nha. Nó đã là một thành viên của Văn Bút Quốc Tế kể từ đó. Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 10 tháng 8 năm 2021, Trung tâm Văn Bút Belarus cho biết họ ‘tự hào về công việc của chúng tôi, bạn bè, đối tác và tình nguyện viên của chúng tôi.’
Văn Bút Quốc Tế kêu gọi các nhà chức trách Belarus khẩn trương chấm dứt hoạt động đàn áp đối với quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp hòa bình. Tất cả những người được giữ vì bày tỏ quan điểm một cách hòa bình phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Phải chấm dứt việc quấy rối và truy tố hình sự đối với các phương tiện truyền thông độc lập và xã hội dân sự, đồng thời phải chấm dứt việc giải tán tùy tiện các tổ chức phi chính phủ, bao gồm cả Trung tâm Văn Bút của Belarus.
Để biết thêm thông tin về tình hình tự do ngôn luận ở Belarus và công việc của Văn Bút tại quốc gia này, hãy nhấp vào đây.
Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Aurélia Dondo tại Văn Bút Quốc Tế , Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 email: Aurelia.dondo@pen-international.org
 Vụ giết phóng viên người Hà Lan Peter R. de Vries.
https://pen-international.org/news/netherlands-horrific-killing-of-crime-reporter-peter-r-de-vries-condemned
Netherlands: Horrific killing of crime reporter Peter R. de Vries condemned
 
19 July 2021 – PEN International and PEN Netherlands are shocked and saddened by the death of Dutch crime reporter Peter R. de Vries, who died on 15 July from injuries sustained in a shooting in Amsterdam nine days earlier. He was 64.
 
Responding to the news, Salil Tripathi, chair of PEN International’s Writers in Prison Committee, said:
 
‘Peter R. de Vries’s murder is a reminder that no matter how committed a society is to freedom of expression and how strong the laws are to protect freedoms, journalists who investigate crimes are taking unprecedented risks. From the murder of Daphne Caruana Galizia in 2017, Ján Kuciak in 2018, and now de Vries in 2021, we see brave journalists investigating the dark underbelly of the European society paying the ultimate price. We call upon the authorities to investigate the murder immediately and thoroughly institute safeguards for journalists.’
 
Peter R. de Vries was shot five times, including in the head, while on his way to a car park after leaving the studio of RTL Boulevard, on which he appeared as a guest. Two suspects were arrested soon after the shooting. De Vries had recently acted as an adviser to the key prosecution witness against alleged drug kingpin Ridouan Taghi. Derk Wiersum, the lawyer of a state witness in the case, was shot dead in Amsterdam in 2019.
 
´Peter R. de Vries was a unique and brave investigative journalist and crime reporter. He has not only made a big impact with reopening cold cases, but also with his never-ending support for the victims’ families. Our thoughts are with his children, family and friends’, said Sophie Zijlstra, President of PEN Netherlands.
 
Background information
 
Peter R. de Vries was a well-respected investigative journalist and crime reporter, who won critical acclaim for his reporting on the Dutch underworld. He notably worked for De Telegraaf and had his own television crime programme Peter R. de Vries, misdaadverslaggever (Crime Reporter).
 
His death comes in the wake of several killings of journalists in the European Union in recent years, including Daphne Caruana Galizia in Malta and Ján Kuciak in Slovakia. Ursula von der Leyen, the European commission president, condemned Peter R. de Vries’s killing, stating that ‘Investigative journalists are vital to our democracies. We must do everything we can to protect them’.
 
The 2021 report of the Council of Europe’s Platform to promote the protection of journalism and safety of journalists records a strong rise in reports of violence against journalists in the Council’s member states, and documents serious threats to press freedom, including those posed by the impunity of crimes against journalists.
 
For further details contact Aurélia Dondo at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 email: Aurelia.dondo@pen-international.org
 
Hà Lan: Vụ giết hại khủng khiếp phóng viên tội phạm Peter R. de Vries bị lên án
Ngày 19 tháng 7 năm 2021 – PEN Quốc tế và PEN Hà Lan bị sốc và đau buồn trước cái chết của phóng viên tội phạm người Hà Lan Peter R. de Vries, người đã chết vào ngày 15 tháng 7 do vết thương trong một vụ xả súng ở Amsterdam chín ngày trước đó. Anh ấy 64 tuổi.
Phản ứng trước tin tức, Salil Tripathi, chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của PEN International, cho biết:
‘Vụ giết người của Peter R. de Vries là một lời nhắc nhở rằng bất kể xã hội cam kết tự do ngôn luận như thế nào và luật pháp bảo vệ quyền tự do mạnh mẽ đến mức nào, các nhà báo điều tra tội phạm đang chấp nhận những rủi ro chưa từng có. Từ vụ sát hại Daphne Caruana Galizia vào năm 2017, Ján Kuciak vào năm 2018 và bây giờ là de Vries vào năm 2021, chúng ta thấy những nhà báo dũng cảm điều tra những mảng tối của xã hội châu Âu phải trả giá đắt. Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách điều tra vụ giết người ngay lập tức và thiết lập kỹ lưỡng các biện pháp bảo vệ cho các nhà báo. ‘
Peter R. de Vries đã bị bắn 5 phát, bao gồm cả vào đầu, khi đang trên đường đến bãi đỗ xe sau khi rời trường quay RTL Boulevard, nơi anh xuất hiện với tư cách khách mời. Hai nghi phạm đã bị bắt ngay sau vụ nổ súng. De Vries gần đây đã hoạt động như một cố vấn cho nhân chứng truy tố quan trọng chống lại ông trùm ma túy Ridouan Taghi bị cáo buộc. Derk Wiersum, luật sư của một nhân chứng nhà nước trong vụ án, bị bắn chết ở Amsterdam vào năm 2019.
´Peter R. de Vries là một nhà báo điều tra và phóng viên tội phạm độc đáo và dũng cảm. Anh ấy không chỉ gây được tiếng vang lớn với việc mở lại các vụ án lạnh mà còn với sự hỗ trợ không ngừng nghỉ dành cho gia đình các nạn nhân. Sophie Zijlstra, Chủ tịch PEN Hà Lan, cho biết suy nghĩ của chúng tôi là với con cái, gia đình và bạn bè của anh ấy.
Thông tin lai lịch
Peter R. de Vries là một nhà báo điều tra và phóng viên tội phạm có uy tín, người đã giành được sự đánh giá cao của giới phê bình vì phóng sự về thế giới ngầm của Hà Lan. Đáng chú ý, anh ta đã làm việc cho De Telegraaf và có chương trình tội phạm truyền hình Peter R. de Vries của riêng mình, người làm báo tội phạm (Người đưa tin tội phạm).
Cái chết của ông xảy ra sau nhiều vụ sát hại các nhà báo ở Liên minh châu Âu trong những năm gần đây, bao gồm Daphne Caruana Galizia ở Malta và Ján Kuciak ở Slovakia. Ursula von der Leyen, chủ tịch ủy ban châu Âu, đã lên án vụ giết Peter R. de Vries, nói rằng ‘Các nhà báo điều tra rất quan trọng đối với nền dân chủ của chúng ta. Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ chúng ‘.
Báo cáo năm 2021 của Cương lĩnh của Hội đồng Châu Âu nhằm thúc đẩy việc bảo vệ báo chí và an toàn của các nhà báo ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ các báo cáo về bạo lực đối với các nhà báo ở các quốc gia thành viên của Hội đồng, và các tài liệu về các mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do báo chí, bao gồm cả những hành vi gây ra bởi tội ác chống lại nhà báo.
Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Aurélia Dondo tại PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 email: Aurelia.dondo@pen-international.orgMeral Simşek is a kurdish writer from turkey. she is a member of kurdish PEN.
Here are some news links about what she went through recently.
Meral Simşek là t nhà văn người kurd , quê quán Thổ Nhĩ Kỳ. cô ấy là Hội Viên Văn Bút người Kurd.
Dưới đây là một số liên kết tin tức về những gì cô ấy đã trải qua gần đây.


https://bianet.org/english/migration/246938-kurdish-writer-meral-simsek-tortured-with-strip-search-by-police-in-greece

https://www.duvarenglish.com/kurdish-writer-assaulted-harassed-strip-searched-by-greek-police-news-58151
Feb 03,2022 Update on Meral Şimşek’s case. The hearing was adjourned again, until 1 March 2022. The request of the prosecution will be announced then, once they obtain the defence of the other defendant in the case.
Ngày 3 tháng 2,2022 Cập nhật về trường hợp của Meral Şimşek. Phiên điều trần lại bị hoãn lại cho đến ngày 1 tháng 3 năm 2022. Sau đó, yêu cầu của bên công tố sẽ được công bố, sau khi họ có được sự bào chữa của bị cáo khác trong vụ án.
Kurdish writer assaulted, harassed, strip searched by Greek police
Kurdish writer Meral Şimşek was assaulted, harassed and strip searched by Greek police at a border crossing, rights groups reported. Facing terrorism charges in Turkey, Şimşek attempted to cross into Greece on June 29, but was beaten and strip-searched by the Greek police.
Ferhat Yaşar / DUVAR
Kurdish writer Meral Şimşek was tortured by the Greek border police when she attempted to cross from Turkey to Greece on June 29, rights groups said.
Facing charges of “making terrorist propaganda” and “being a member of a terrorist group” in Turkey, Şimşek attempted to cross to Greece on June 29 and was detained at the border.
Afterwards, the writer was beaten and strip-searched by the Greek border police.
The police further seized Şimşek’s mobile photo, computer and money, and about 24 hours later, threw her into the Meriç (Evros) River. The Kurdish writer was accompanied by a Syrian woman named Dicle Muhammed during her journey, who was trying to go to Germany to be united with her fiancee.
A member of Kurdish PEN, Şimşek recalled what she went through as follows: “The women [Greek] police strip-searched me and Dicle in the middle of the road, in front of everyone [all police officers.] They even looked through our vaginas…I told them, ‘Do not do this, this is a rights violation, a lawsuit would be launched against you.’ In response, they started to beat me with rifle butts.”
After thrown into a boat by the Greek border police, Şimşek and Dicle made it to the İpsala border checkpoint, where they surrendered to Turkish soldiers.
Şimşek was placed at the Edirne Prison, whereas Dicle was sent to a refugee camp.
At the Edirne Prison, Şimşek was once again stripped searched, where she was imprisoned for seven days. Afterwards, she was released pending trial, under judiciary control and a ban on international travel.
Şimşek demanded that Greek authorities determine the name of police officers who tortured her and initiate the relevant procedures.
“I remember their faces very clearly. We have filled in the documents to make an application to international criminal courts and the United Nations. We will not give up on this. So many people must have gone through similar things, if not worse,” she said.
“The Greek side confiscates everyone’s mobile, mobile, electronic devices, identity cards and passports before they throw people into the Turkish side. I will also file a criminal complaint with regards to the extortion. Nothing that has been taken from us has been given,” she said.
Nhà văn người Kurd bị cảnh sát Hy Lạp hành hung, quấy rối, lột đồ
Nhà văn người Kurd Meral Şimşek đã bị cảnh sát Hy Lạp khám xét hành hung, quấy rối và lột quần áo tại một cửa khẩu biên giới, các nhóm nhân quyền đưa tin. Đối mặt với cáo buộc khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ, Şimşek đã cố gắng vượt biên sang Hy Lạp vào ngày 29 tháng 6, nhưng bị cảnh sát Hy Lạp đánh đập và khám xét.
Ferhat Yaşar / DUVAR
Nhà văn người Kurd Meral Şimşek đã bị cảnh sát biên giới Hy Lạp tra tấn khi cô cố gắng vượt biên từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Hy Lạp vào ngày 29/6, các nhóm nhân quyền cho biết.
Đối mặt với cáo buộc “tuyên truyền khủng bố” và “là thành viên của một nhóm khủng bố” ở Thổ Nhĩ Kỳ, Şimşek đã cố gắng vượt biên sang Hy Lạp vào ngày 29 tháng 6 và bị giam giữ tại biên giới.
Sau đó, nhà văn bị cảnh sát biên giới Hy Lạp đánh đập và khám xét.
Cảnh sát tiếp tục thu giữ ảnh di động, máy tính và tiền của Şimşek, và khoảng 24 giờ sau, ném cô xuống sông Meriç (Evros). Nhà văn người Kurd đã đi cùng với một phụ nữ Syria tên là Dicle Muhammed trong cuộc hành trình của cô, người đang cố gắng đến Đức để đoàn kết với vị hôn thê của mình.
Một thành viên của PEN người Kurd, Şimşek kể lại những gì cô ấy đã trải qua như sau: “Những người phụ nữ [Hy Lạp] cảnh sát lột đồ khám xét tôi và Dicle ở giữa đường, trước mặt mọi người [tất cả cảnh sát.] Họ thậm chí còn nhìn qua chúng tôi. âm đạo … Tôi nói với họ, ‘Đừng làm điều này, đây là một vi phạm quyền, một vụ kiện sẽ được đưa ra chống lại bạn.’ Đáp lại, họ bắt đầu đánh tôi bằng những phát súng trường. “
Sau khi bị cảnh sát biên giới Hy Lạp ném xuống thuyền, Şimşek và Dicle đã đến được trạm kiểm soát biên giới İpsala, nơi họ đầu hàng binh lính Thổ Nhĩ Kỳ.
Şimşek bị đưa vào nhà tù Edirne, trong khi Dicle bị đưa đến trại tị nạn.
Tại nhà tù Edirne, Şimşek một lần nữa bị khám xét tước quyền, nơi cô bị giam trong bảy ngày. Sau đó, cô được thả trong thời gian chờ xét xử, chịu sự kiểm soát của tư pháp và lệnh cấm đi lại quốc tế.
Şimşek yêu cầu nhà chức trách Hy Lạp xác định tên của các sĩ quan cảnh sát đã tra tấn cô và bắt đầu các thủ tục liên quan.
“Tôi nhớ rất rõ khuôn mặt của họ. Chúng tôi đã điền đầy đủ các giấy tờ để làm đơn gửi lên các tòa án hình sự quốc tế và Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ không từ bỏ điều này. Vì vậy, nhiều người chắc hẳn đã phải trải qua những điều tương tự, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn ”, cô nói.
“Phía Hy Lạp tịch thu điện thoại di động, thiết bị di động, thiết bị điện tử, chứng minh thư và hộ chiếu của mọi người trước khi họ ném người sang phía Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cũng sẽ nộp đơn khiếu nại hình sự liên quan đến vụ tống tiền. Không có gì đã được lấy từ chúng tôi đã được đưa ra, ”cô nói.

Azerbaijan: Health concerns for reporter Elchin Mammad
Azerbaijan: Quan Ngại về sức khỏe của phóng viên Elchin Mammad
https://pen-international.org/news/azerbaijan-health-concerns-for-reporter-elchin-mammad
Azerbaijan: Health concerns for reporter Elchin Mammad
Update – 12 July 2021
On 7 July 2021, the Supreme Court of Azerbaijan upheld Elchin Mammad’s prison sentence. His lawyer said he would appeal to the European Court of Human Rights.
Mammad remains in Prison n. 16 of the Penitentiary Service of the Ministry of Justice, in Baku. PEN International urges his immediate and unconditional release.
Azerbaijan: Quan ngại về sức khỏe của phóng viên Elchin Mammad
Cập nhật – ngày 12 tháng 7 năm 2021
Vào ngày 7 tháng 7 năm 2021, Tòa án Tối cao Azerbaijan đã giữ nguyên bản án tù của Elchin Mammad. Luật sư của anh ta cho biết anh ta sẽ kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu.
Mammad vẫn còn ở Prison n. 16 của Cơ quan Sám hối của Bộ Tư pháp, ở Baku. PEN International kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh ta.
Please send appeals:
Protesting Elchin Mammad’s detention on politically motivated charges, and calling on the Azerbaijani authorities to release him immediately and unconditionally and to overturn his conviction and sentence;
Expressing serious concern for his health and well-being and ensuring that, pending his release, he is provided with adequate medical care;
Calling on the Azerbaijani authorities to end the abuse of the legal system to persecute journalists, human rights defenders and other dissident voices, and to immediately release all those held in prison for having exercised their rights to freedom of opinion and expression.
Send appeals to:
President of Azerbaijan Ilham Aliyev
Address: 19 Istiqlaliyyat Street, Baku AZ1066, Azerbaijan
Contact form: https://en.president.az/letters/new_form
Twitter: https://twitter.com/presidentaz
Facebook: https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev/
Send copies to the Embassy of Azerbaijan in your own country. Embassy addresses may be found here: https://embassy.goabroad.com/embassies-of/azerbaijan .
Please also call on your Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives in Azerbaijan to raise Elchin Mammad’s case in bilateral and multilateral fora.
***Please send appeals immediately. Check with PEN International if sending appeals after 12 September 2021. ***
Cập nhật # 1 thành RAN 02/2020
PEN International quan tâm sâu sắc đến sức khỏe của phóng viên, luật sư và nhà bảo vệ nhân quyền Elchin Mammad, người đang thụ án 4 năm tù giam với các tội danh trộm cắp và sở hữu trái phép vũ khí. Gia đình anh cho biết sức khỏe của anh giảm sút nghiêm trọng trong thời gian bị tạm giam. Bị bệnh viêm gan C, anh ấy đã sụt cân đáng kể và không nhận được sự điều trị y tế đầy đủ mà anh ấy cần. Phiên điều trần kháng cáo của Mammad trước Tòa án Tối cao Azerbaijan sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2021. PEN International kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh ta, đồng thời hủy bỏ bản án và lời kết tội của anh ta.
THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG: Chia sẻ trên Facebook, Twitter và các phương tiện truyền thông xã hội khác:
Vui lòng gửi kháng nghị:
Phản đối việc giam giữ Elchin Mammad vì những cáo buộc có động cơ chính trị, đồng thời kêu gọi chính quyền Azerbaijan trả tự do cho anh ta ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời lật lại kết tội và bản án của anh ta;
Bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc đến sức khỏe và hạnh phúc của anh ta và đảm bảo rằng, trong thời gian chờ được trả tự do, anh ta được cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ;
Kêu gọi chính quyền Azerbaijan chấm dứt việc lạm dụng hệ thống luật pháp để bắt bớ các nhà báo, những người bảo vệ nhân quyền và những tiếng nói bất đồng chính kiến ​​khác, đồng thời trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị giam giữ vì đã thực hiện quyền tự do ý kiến ​​và biểu đạt của họ.
Gửi kháng nghị tới:
Chủ tịch Azerbaijan Ilham Aliyev
Địa chỉ: 19 Istiqlaliyyat Street, Baku AZ1066, Azerbaijan
Biểu mẫu liên hệ: https://en.president.az/letters/new_form
Twitter: https://twitter.com/presidentaz
Facebook: https://www.facebook.com/PresidentIlhamAliyev/
Gửi bản sao đến Đại sứ quán Azerbaijan tại quốc gia của bạn. Địa chỉ đại sứ quán có thể được tìm thấy tại đây: https://embassy.goabroad.com/embassies-of/azerbaijan.
Đồng thời, hãy kêu gọi Bộ Ngoại giao và các đại diện ngoại giao của bạn ở Azerbaijan nêu lên trường hợp của Elchin Mammad trên các diễn đàn song phương và đa phương.
*** Vui lòng gửi kháng nghị ngay lập tức. Kiểm tra với Văn Bút Quốc Tế nếu gửi kháng nghị sau ngày 12 tháng 9 năm 2021. ***
SOLIDARITY
Please send messages of support to Elchin Mammad in prison at the following address:
Elchin Mammad, Prison No. 16 of the Penitentiary Service of the Ministry of Justice, Yeni Ramana Road, Baku, Sabunchu, AZ1128, BAKU, AZERBAIJAN
Mammad understands Azerbaijani, Russian, Turkish, Farsi and English.
Please inform PEN International of any action you take and of any responses you receive.
TINH THẦN ĐOÀN KẾT
Vui lòng gửi tin nhắn ủng hộ Elchin Mammad trong tù theo địa chỉ sau:
Elchin Mammad, Nhà tù số 16 của Sở Tư pháp, Đường Yeni Ramana, Baku, Sabunchu, AZ1128, BAKU, AZERBAIJAN
Mammad hiểu tiếng Azerbaijan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Farsi và tiếng Anh.

Vui lòng thông báo cho Văn Bút Quốc Tế về bất kỳ việc làm nào mà bạn thực hiện và bất kỳ phản hồi nào bạn nhận được.
Take action
Please keep sending appeals to President Ilham Aliyev, as well as your Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives in Azerbaijan, and send solidarity messages to Mammad in prison:
Elchin Mammad
Prison No. 16 of the Penitentiary Service of the Ministry of Justice
Yeni Ramana Road, Baku, Sabunchu, AZ1128
BAKU, AZERBAIJAN
Hành động
Vui lòng tiếp tục gửi lời kêu gọi tới Tổng thống Ilham Aliyev, cũng như Bộ Ngoại giao và các đại diện ngoại giao của bạn ở Azerbaijan, đồng thời gửi các thông điệp đoàn kết tới Mammad trong tù:
Elchin Mammad
Nhà tù số 16 của Cơ quan Sám hối của Bộ Tư pháp
Đường Yeni Ramana, Baku, Sabunchu, AZ1128
BAKU, AZERBAIJAN
Background
Elchin Mammad is the founder and editor-in-chief of the Yukselish Namine newspaper, which supports the activities of civil society organisations in Azerbaijan and publishes articles on human rights, freedom of speech and of the press, as well as information about citizens’ access to information. Currently, it is published online only. Mammad is also a human rights lawyer and the president of the Social Union of Legal Education of Sumgait Youth (SULESY), an organisation that provides free legal assistance to low-income families and legal support for local NGOs, and undertakes legal capacity-building activities for civil society actors.

Elchin Mammad was arrested on 30 March 2020 at his home in the city of Sumgait. Police claimed to have found stolen jewellery in his office. The next day, Sumgait City Court remanded him in custody for three months as a criminal suspect. His arrest came a few days after he had published a critical report on the human rights situation in Azerbaijan. While in detention, Mammad was additionally charged with illegal weapons possession. On 14 October 2020, the Sumgait City Court sentenced him to four years in prison for theft and illegal possession of weapons, under Articles 177.2.4 and 228.1 of Azerbaijan’s Criminal Code. According to reports, Mammad was denied a fair trial, with the evidence against him inconsistent, and the investigation phase marred by police tampering. His sentence was upheld by the Sumgayit Court of Appeal on 19 February 2021.


On 12 June 2021, Elchin Mammad was transferred to the Central Penitentiary hospital in Baku, after his health condition seriously deteriorated. He reportedly lost a significant amount of weight, has trouble walking and swollen legs. Being ill with Hepatitis C, he is not receiving the medical care that he needs. His appeal hearing before the Supreme Court of Azerbaijan is due to take place on 7 July 2021. He is currently being held in Prison n. 16 of the Penitentiary Service of the Ministry of Justice, in Baku.
Elchin Mammad has faced harassment and intimidation by the authorities since 2015. He has repeatedly been under judicial or law enforcement investigation involving several alleged crimes. In this context, Mammad has been interrogated and has had his house and office searched on multiple occasions.
The persecution by the Azerbaijani authorities of Elchin Mammad fits a pattern in which critical voices are targeted with politically motivated arrests on spurious charges, prolongued pre-trial detention and custodial sentences. Prison conditions in Azerbaijan are very poor, a situation that is likely exacerbated by the measures taken in the context of fighting the COVID-19 pandemic. Media in the country are under tight government control, and the majority of independent outlets have been forced to close or go into exile. Those still operating face police raids, financial pressures and prosecution of journalists and editors on trumped up charges. PEN International urges Azerbaijan to comply with its obligations under Article 10 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights – to which Azerbaijan is a state party – to protect the right to freedom of expression.


For more information about freedom of expression in Azerbaijan please click here.

For further details contact Aurélia Dondo at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 Fax +44 (0) 20 7405 0339 e-mail: Aurelia.dondo@pen-international.org
Tiểu sử:
Elchin Mammad là người sáng lập và tổng biên tập của tờ báo Yukselish Namine, chuyên hỗ trợ hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Azerbaijan và xuất bản các bài báo về nhân quyền, tự do ngôn luận và báo chí, cũng như thông tin về quyền tiếp cận của công dân. thông tin. Hiện tại, nó chỉ được xuất bản trực tuyến. Mammad cũng là một luật sư nhân quyền và là chủ tịch của Liên minh Xã hội Giáo dục Pháp luật của Thanh niên Sumgait (SULESY), một tổ chức cung cấp hỗ trợ pháp lý miễn phí cho các gia đình có thu nhập thấp và hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức phi chính phủ địa phương, đồng thời thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực pháp lý cho các chủ thể xã hội dân sự.
Elchin Mammad bị bắt vào ngày 30 tháng 3 năm 2020 tại nhà riêng ở thành phố Sumgait. Cảnh sát tuyên bố đã tìm thấy đồ trang sức bị đánh cắp trong văn phòng của anh ta. Ngày hôm sau, Tòa án thành phố Sumgait tuyên bố anh ta bị giam giữ trong ba tháng với tư cách là một nghi phạm hình sự. Việc bắt giữ ông diễn ra vài ngày sau khi ông công bố một báo cáo quan trọng về tình hình nhân quyền ở Azerbaijan. Trong thời gian bị giam giữ, Mammad còn bị buộc thêm tội tàng trữ vũ khí trái phép. Vào ngày 14 tháng 10 năm 2020, Tòa án thành phố Sumgait đã kết án anh ta bốn năm tù về tội trộm cắp và sở hữu trái phép vũ khí, theo Điều 177.2.4 và 228.1 của Bộ luật Hình sự của Azerbaijan. Theo các báo cáo, Mammad đã bị từ chối một phiên tòa công bằng, với các bằng chứng chống lại anh ta không nhất quán, và giai đoạn điều tra bị hủy hoại bởi sự giả mạo của cảnh sát. Bản án của anh ta đã được Tòa phúc thẩm Sumgayit giữ nguyên vào ngày 19 tháng 2 năm 2021.

Vào ngày 12 tháng 6 năm 2021, Elchin Mammad được chuyển đến bệnh viện Trung ương ở Baku, sau khi tình trạng sức khỏe của anh xấu đi nghiêm trọng. Anh ta được cho là đã sụt cân đáng kể, đi lại khó khăn và chân sưng tấy. Bị bệnh Viêm gan C, anh ta không nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết. Phiên điều trần kháng cáo của anh ta trước Tòa án Tối cao Azerbaijan sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7 năm 2021. Anh ta hiện đang bị giam tại Prison n. 16 của Cơ quan Sám hối của Bộ Tư pháp, ở Baku.
Elchin Mammad đã phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa của chính quyền kể từ năm 2015. Anh ta đã nhiều lần bị tư pháp hoặc thực thi pháp luật điều tra liên quan đến một số tội danh bị cáo buộc. Trong bối cảnh đó, Mammad đã bị thẩm vấn và nhiều lần bị khám xét nhà và văn phòng.
Cuộc đàn áp của chính quyền Azerbaijan đối với Elchin Mammad phù hợp với mô hình trong đó các tiếng nói chỉ trích được nhắm mục tiêu với các vụ bắt giữ có động cơ chính trị với cáo buộc giả mạo, kéo dài thời gian giam giữ trước khi xét xử và các bản án giam giữ. Điều kiện nhà tù ở Azerbaijan rất tồi tệ, một tình huống có thể trở nên trầm trọng hơn do các biện pháp được thực hiện trong bối cảnh chiến đấu với đại dịch COVID-19. Các phương tiện truyền thông trong nước đang bị chính phủ kiểm soát chặt chẽ, và phần lớn các cửa hàng độc lập đã bị buộc phải đóng cửa hoặc sống lưu vong. Những người vẫn hoạt động phải đối mặt với các cuộc truy quét của cảnh sát, áp lực tài chính và truy tố các nhà báo và biên tập viên với những cáo buộc cao hơn. PEN International kêu gọi Azerbaijan tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Điều 10 của Công ước Châu Âu về Nhân quyền và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị – mà Azerbaijan là một thành viên – để bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Để biết thêm thông tin về quyền tự do ngôn luận ở Azerbaijan, vui lòng nhấp vào đây.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Aurélia Dondo tại PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 Fax +44 (0) 20 7405 0339 e-mail: Aurelia. dondo@pen-international.org

Arresting Art: Repression, Censorship, and Artistic Freedom in Asia Nghệ thuật bắt giữ: Đàn áp, Kiểm duyệt và Tự do Nghệ thuật ở Châu Á

https://artistsatriskconnection.org/story/arresting-art-repression-censorship-and-artistic-freedom-in-asia
Nghệ thuật bắt giữ
Bầu không khí thù địch đối với các nghệ sĩ trên khắp Nam, Đông Nam và Đông Á ngày càng đe dọa nghiêm trọng trong đại dịch COVID-19 đối với sự tự do nghệ thuật và là bóng ma kiểm duyệt gây nguy hiểm cho khả năng hoạt động và lên tiếng của các nghệ sĩ. Trong một ấn phẩm mới có tên Nghệ thuật bắt giữ: Đàn áp, Kiểm duyệt và Tự do Nghệ thuật ở Châu Á từ Văn Bút Các nghệ sĩ của Mỹ khi Kết nối Rủi ro (ARC) —được sản xuất với sự hợp tác của Trung tâm Văn hóa Mekong (MCH) và Diễn đàn Châu Á về Quyền con người và Phát triển (FORUM -ASIA) —các nhà đấu tranh trên khắp lục địa Châu Á bày tỏ lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là về luật an ninh kỹ thuật số và khuynh hướng dân tộc có nguy cơ áp đặt văn hóa tuân thủ trên một trong những khu vực nghệ thuật đa dạng, sôi động nhất trên thế giới. Nghệ thuật bắt giữ trình bày các cuộc thảo luận và phát hiện từ một hội thảo ảo kín được triệu tập vào tháng 12 năm 2020.
ARC, MCH và FORUM-ASIA đã tổ chức hội thảo vào tháng 12 năm 2020 để hiểu rõ hơn về các mối đe dọa ngày càng tăng đối với tự do nghệ thuật trong khu vực. Với 30 người tham gia và năm điều hành viên đến từ 17 quốc gia trên khắp Nam Á, Đông Nam Á và Đông Á, hội thảo đã khám phá ba vấn đề chính trọng tâm của việc kiềm chế tự do nghệ thuật: kiểm duyệt, tự do ngôn luận và hành động của nhà nước. Hội thảo nhằm tạo cầu nối giữa các lĩnh vực nghệ thuật và nhân quyền, đồng thời hiểu được mối liên hệ và sự không kết nối giữa hai lĩnh vực này.
Những phát hiện chính từ hội thảo bao gồm:
Do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, nhiều nghệ sĩ thấy mình không có việc làm (dù trong lĩnh vực nghệ thuật hay các lĩnh vực khác) và do đó không thể tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.
Đại dịch cũng dẫn đến sự thu hẹp đáng báo động của các không gian công dân đối với các nghệ sĩ có tác phẩm liên quan đến các vấn đề nhân quyền và sự gia tăng các mối đe dọa đối với sự an toàn và hạnh phúc của họ.
Các luật và quy định về an ninh kỹ thuật số đang bình thường hóa hoạt động kiểm duyệt dựa trên internet và giam giữ người trái pháp luật dưới chiêu bài bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Sự kiểm duyệt dựa trên cộng đồng và sự tẩy chay, thường được thúc đẩy bởi các lợi ích chung và truyền thống, đang nhanh chóng trở nên phổ biến, cả trực tuyến và ngoại tuyến, khiến các nghệ sĩ dễ bị tổn thương và mắc kẹt trong cái gọi là “văn hóa tuân thủ”. Hầu hết các nghệ sĩ bị đe dọa thuộc các nhóm tôn giáo, dân tộc và / hoặc giới tính thiểu số.
Ngoài ra, ấn phẩm còn đưa ra các khuyến nghị chính sau đây dựa trên các cuộc thảo luận giữa những người tham gia hội thảo:
Xây dựng mạng lưới bền vững và an toàn để kết nối các nghệ sĩ gặp rủi ro, các tổ chức văn hóa, các tổ chức nhân quyền và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin và tài nguyên quan trọng.
Hoàn thiện các phương pháp đánh giá mà các tổ chức xã hội dân sự sử dụng để làm cho các nguồn lực và dịch vụ của họ dễ tiếp cận hơn với các nghệ sĩ gặp rủi ro.
Điều chỉnh lại các phương pháp và kênh tài trợ để chúng tạo điều kiện thuận lợi hơn là cản trở công việc của nghệ sĩ, đặc biệt là đối với các đối tượng khó khăn.
Xây dựng năng lực và tăng cường đào tạo trong các lĩnh vực như quyền kỹ thuật số, bảo mật dữ liệu, bảo mật tài chính, cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần để giúp nghệ sĩ nhận thức rõ hơn về quyền của họ và các nguồn lực sẵn có.
Tăng cường hỗ trợ pháp lý và các biện pháp khẩn cấp để cung cấp cho nghệ sĩ các bước hành động ngay lập tức và có thể được thực hiện nhanh chóng trong thời gian khủng hoảng.
Ngoài việc chia sẻ những hiểu biết quan trọng về tình trạng tự do nghệ thuật ở châu Á, Aratching Art còn nhằm mục đích cung cấp cái nhìn về trải nghiệm sống của các nghệ sĩ và nhà văn hóa trong khu vực. ARC, MCH và FORUM-ASIA cũng đang phát triển một chuỗi podcast giới hạn ghi lại những câu chuyện về tự do nghệ thuật ở châu Á sẽ mở rộng về những phát hiện chính được nêu bật trong Bắt giữ nghệ thuật với các tài khoản trực tiếp từ các nghệ sĩ mô tả tiền cược, mối đe dọa mà họ phải đối mặt và cộng đồng họ đã xây dựng để bảo vệ bản thân và quyền sáng tạo của họ.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ đọc báo cáo, chia sẻ những phát hiện của chúng tôi với cộng đồng của bạn và cùng chúng tôi kêu gọi sự đoàn kết và một môi trường an toàn hơn, bình đẳng hơn cho các nghệ sĩ ở châu Á và trên toàn cầu, không bị kiểm duyệt và quấy rối.
Xuất bản vào ngày 9 tháng 6 năm 2021

The PEN International Women Writers Committee /Cuộc họp Trực Tuyến của Ủy ban nhà văn nữ quốc tế PEN


https://www.facebook.com/peninternational/videos/282880383194840Các tham luận viên thảo luận về CÁC NỮ NHÀ VĂN  Ở CÁC  CHẾ  ĐỘ  ĐỘC TÀI đã rất ngạc nhiên về sự dũng cảm của hai người tham gia – cho chúng tôi biết về phương pháp viết ra sự thật để trở nên quyền lực ở hai quốc gia rất khó khăn là Miến Điện(Myanmar )và Nga. Bạn có thể xem tại đây:
Thông tin từ Văn Bút Thổ Nhĩ Kỳ
Ngày 28 tháng 5,2021
Hôm nay, Selahattin Demirtaş phải ngồi tù 2 năm 6 tháng.
Selahattin Demirtaş has been sentenced to 2 years and 6 months in prison today.
https://bit.ly/3yMN7yQ

https://bianet.org/english/politics/244814-selahattin-demirtas-sentenced-to-prison-for-targeting-a-prosecutor

* Đoạn trích này là từ một bằng chứng sao chép chưa được chỉnh sửa trước ***
 
Bản quyền © 2018 Selahattin Demirtas
 
Lời nói đầu
 
Tôi viết bài này với tư cách là một tù nhân chính trị trong một nhà tù an ninh cao ở Edirne, Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi tưởng tượng hầu hết các bạn sẽ chưa bao giờ nhận được một lá thư nào từ nhà tù trước đây, vì vậy tôi muốn các bạn nghĩ về lời tựa này như thế này: một bức thư được viết cho bạn từ trong tù.
 
 
Tôi đã bị bắt cách đây một năm mười tháng khi đang là thành viên của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và là đồng chủ tịch của Đảng Dân chủ Nhân dân, được gọi là HDP, với gần sáu triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nằm trong số hàng chục nghìn người bất đồng chính kiến ​​đã bị nhắm mục tiêu bởi các biện pháp trừng phạt được bình thường hóa trong tình trạng khẩn cấp. Cho đến nay, chính phủ đã bắt đầu 102 cuộc điều tra và nộp 34 phiên tòa riêng biệt chống lại tôi. Nếu nó xảy ra theo cách của nó, tôi sẽ phải đối mặt với 183 năm tù.
 
Ở các nước phương Tây, nhà tù thường được coi là nơi mà mọi người bị trừng phạt vì tội ác của họ. Tuy nhiên, ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là một vấn đề khác. Đằng sau những bức tường này, giờ đây có một lượng đáng kể những người có trình độ và học vấn, những người có thể phục vụ nhu cầu của bất kỳ quốc gia hiện đại, quy mô nào. Với tư cách là một luật sư nhân quyền — một người đã không mệt mỏi báo cáo các vi phạm nhân quyền trong các nhà tù của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm — tôi hoàn toàn chắc chắn và đáng buồn khi nói với bạn rằng, kể từ khi trở thành một luật sư vào năm 1998, tôi chưa bao giờ biết đến quyền được bị lạm dụng thường xuyên và nhất quán như hiện nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một quốc gia mà ở đó những người ủng hộ chủ nghĩa độc tài đang gia tăng trong chính phủ — những người bất đồng chính kiến ​​chia sẻ những dòng tweet bị coi là chỉ trích chế độ hiện tại, sinh viên đại học vẫy biểu ngữ phản đối, nhà báo đưa tin trung thực, học giả ký đơn kêu gọi hòa bình, và các thành viên của quốc hội hành động vì lợi ích cộng đồng— nhanh chóng nhận thấy mình bị tống giam. Chính phủ tin rằng chính sách trừng phạt tập thể này sẽ trấn áp hàng triệu người bất đồng chính kiến ​​“ở bên ngoài”, những người đang sống trong một nhà tù nửa công khai. Và vì vậy trong gần hai năm bị giam cầm, trong đầu tôi chưa bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào là tại sao tôi lại ở đây. Giống như nhiều nhà bất đồng chính kiến ​​khác bị giam giữ trong các nhà tù của Thổ Nhĩ Kỳ, tôi cũng đang phải trả một cái giá cần thiết nhân danh hòa bình và dân chủ hóa. Ngay cả khi tôi buộc phải dành cả cuộc đời mình sau song sắt, niềm tin của tôi vào quyền bảo vệ hòa bình, dân chủ và nhân quyền sẽ không lung lay.
 
 Trong thế giới ngày nay, văn học và chính trị được coi là hai lĩnh vực riêng biệt, nhưng tôi chưa bao giờ đăng ký quan điểm này. Điều mà độc giả hoặc cử tri mong đợi ở nhà văn và chính trị gia, về bản chất, đều giống nhau: được truyền cảm hứng. Cả hai đều được mong đợi tạo ra ý nghĩa và quan sát xã hội của họ một cách chặt chẽ và phản ánh các vấn đề mà các xã hội đó phải đối mặt. Nhìn chung, có rất ít sự khác biệt giữa trách nhiệm của các chính trị gia, đặc biệt là những người sống dưới chế độ áp bức và những người trí thức ưu tiên lợi ích của xã hội.
 
 Sự thật là, tôi luôn tin, với tư cách là một chính trị gia và một nhà văn, rằng cuộc đấu tranh của chúng ta phải được tiến hành trên hai cấp độ. Đầu tiên là một cuộc đấu trí diễn ra trong lĩnh vực ngôn ngữ, một lĩnh vực đương nhiên bao gồm cả văn học. Chúng tôi làm điều này để lấy lại các khái niệm hòa bình, dân chủ và nhân quyền, những khái niệm đang bị xói mòn từng ngày, bị bắt khi chúng nằm trong ranh giới thiếu chân thành của các chính phủ và thể chế chính trị. Người ta nói rằng những khái niệm này là thứ phân biệt thế giới phát triển với các chế độ áp bức, phương Tây với phương Đông, tuy nhiên trong các chính phủ phương Tây, tất cả chúng thường hy sinh trước bàn thờ của các lợi ích chính trị và kinh tế. Đây chính xác là những gì nằm ở trung tâm của các cuộc khủng hoảng chính trị đang hoành hành khắp thế giới như tôi viết.
 
 Ngày nay, chúng ta thấy mình đang vật lộn với một diễn ngôn chính trị bị bóp méo ngoài sự công nhận, với các yêu cầu chính trị bị buộc phải im lặng nhân danh hòa bình và ổn định, và các chế độ chà đạp lên quyền tự do dân sự và các cuộc bầu cử nghiêm khắc là “nền dân chủ phát triển”. Một số người có thể nghĩ rằng thật ngây thơ khi chuyển sự chú ý của chúng ta sang vai trò của văn học giữa những rắc rối như vậy. Tôi xin phép khác. Văn học – loại hình nghệ thuật được cho là xương sống của bất kỳ nền văn hóa nào – không chỉ đóng vai trò tiên phong trong tư duy phản biện mà còn đóng vai trò như một chất xúc tác cho những suy nghĩ và cảm xúc tạo ra sự thay đổi chính trị. Chúng ta đừng quên rằng chỉ cần chúng ta tiếp tục thổi hồn cuộc sống vào lời nói, những lời nói đó sẽ không bỏ rơi chúng ta.
Chúng ta phải khôi phục lại vai trò biến đổi của nó đối với văn học. Chúng tôi có khả năng tạo ra một ngôn ngữ mới xoay quanh các khái niệm hòa bình, dân chủ và nhân quyền cũng như các giá trị vốn có của mỗi khái niệm. Nhưng để làm được như vậy, chỉ hoạt động chính trị thôi là chưa đủ: chúng ta còn phải tham gia về mặt trí tuệ và nghệ thuật. Tuy nhiên, nếu chúng ta chân thành trong sứ mệnh của mình, chúng ta nên bắt đầu bằng việc trung thực với chính mình. Vì không chỉ các chính sách của chính phủ là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng dân chủ, mà chính các xã hội, vốn không được tổ chức đầy đủ và do đó không thể cân bằng quyền lực của các chính phủ. Và do đó, bằng cách khám phá ra một cách nói mới, chúng ta có thể chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy trong thế giới phát triển, và các chế độ độc tài đang gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng trên khắp thế giới.
 
 
Ở nhiều quốc gia ngày nay, và đặc biệt là ở Trung Đông, những ràng buộc về giới tính, tôn giáo và bản sắc dân tộc đang đè nặng lên chúng ta. Như một phương tiện sinh tồn, chúng ta trở nên thu mình lại. Bị xã hội trói buộc, chúng ta bắt đầu tự cô lập mình. Những gì chúng ta cần là những hình thức đấu tranh mới, để thoát khỏi xiềng xích đang giam cầm chúng ta và phá bỏ những bức tường đang giam giữ chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể một mình quyết định phương thức phản kháng mới này nên hình thành như thế nào.
 
 Sáng tạo là một quá trình hợp tác. Trong suốt lịch sử, cuộc chiến cho công lý và bình đẳng nhờ sự đổi mới của nó nhờ sự tương tác của các ý tưởng, cảm xúc và hành động tập thể. Nói cách khác, chính những hành động của đàn ông và phụ nữ, không ngại hy sinh vì lợi ích của nền chính trị tiến bộ và tiếp thu những ý tưởng mới, đã thay đổi thế giới. Bất chấp những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ngày nay, dân chủ vẫn tồn tại và tốt đẹp ở nhiều quốc gia. Và những thể chế chịu trách nhiệm giữ cho nền dân chủ tồn tại, thúc đẩy hòa bình và bảo vệ nhân quyền, đã không phát sinh một cách tự phát. Họ được xây dựng trên một lịch sử đấu tranh xã hội đầy hy sinh và thương lượng. Cũng giống như phong trào phụ nữ đã phải đối mặt với nhiều áp lực trong suốt lịch sử khi nó chuyển từ làn sóng này sang làn sóng khác, hoặc phong trào dân quyền đã phải trả giá đắt như thế nào để xóa bỏ các chính sách phân biệt chủng tộc, những người dưới chế độ độc tài ngày nay cũng đang phải trả giá đắt vì tự do và dân chủ. Chúng ta tùy thuộc vào việc tạo ra một con đường mới dựa trên niềm tin bất bạo động vào sự phản kháng của dân chúng, không ngần ngại hy sinh trong cuộc chiến chống lại các chính sách áp bức. Và vì vậy, chúng ta cũng phải tạo ra một ngôn ngữ chính trị phổ quát, có thể nói lên trái tim và tâm trí của những người sống cả trong thế giới phát triển và dưới các chế độ độc tài. Tôi thực sự tin rằng chính phụ nữ, thanh niên và những người bị áp bức ở cả phương Đông và phương Tây sẽ dẫn đầu cuộc chiến chấm dứt bất công và bất bình đẳng và là những người sáng tạo ra ngôn ngữ mới này.
 
 Cuốn sách này là tập hợp những câu chuyện về những con người đời thường, được viết bởi một chính trị gia đấu tranh cho tự do và bình đẳng, sau khi bị giam cầm một cách bất công bởi một chế độ độc tài. Nó chứa những đoạn ngắn từ quá khứ của chính tôi, những mảnh này đã tái hiện lại trong ký ức của tôi khi tôi ở đây trong tù. Hầu hết các chính trị gia tin rằng họ nói ra những chân lý tuyệt vời với những tuyên bố dài dòng và hoành tráng của họ. Mặt khác, tôi luôn tin vào sức mạnh của những câu chuyện của con người. Tôi bị mắc kẹt bên trong bốn bức tường này, nhưng tôi biết rằng hiện tại có hàng ngàn Demirtaşes đang làm việc trên các cánh đồng. Demirtaş đang ở dưới hầm mỏ, tại các nhà máy. Anh ấy có mặt tại các giảng đường, tại các quảng trường, tại các cuộc mít tinh. Anh ấy đang ở công trường. Demirtaş đang đình công, trong cuộc kháng chiến. Anh ta vừa bị sa thải. Demirtaş thất nghiệp và nghèo. Anh ấy trẻ, anh ấy là phụ nữ, anh ấy là một đứa trẻ. Anh ấy là người Thổ Nhĩ Kỳ, anh ấy là người Kurd, anh ấy là người Circassian. Anh ấy là Alawite. Anh ấy là người Sunni. Bất cứ anh là ai, anh là người đầy hy vọng và mạnh mẽ. Điều chính trong mối quan hệ của tôi với chính trị không phải là những lý tưởng cao cả hay những điều trừu tượng, mà là những con người bình thường: những con người bình thường có khả năng thay đổi thế giới.
 
Selahattin Demirtaş,
Edirne Tối Mật
Nhà tù, Thổ Nhĩ Kỳ 
17 tháng 8, 2018

***This excerpt is from an advance uncorrected copy proof***
 
Copyright © 2018 Selahattin Demirtas
 
Preface
 
I write this as a political prisoner in a high-security prison in Edirne, Turkey. I imagine most of you will have never received a letter from prison before, so I would like you to think of this preface as just that: a letter written to you from prison.
 
 
I was arrested one year and ten months ago while I was a member of the Turkish parliament and the cochairman of the Peoples’ Democratic Party, known as the HDP, for which nearly six million people voted in Turkey’s last election. I am among the tens of thousands of dissidents who have been targeted by punitive measures normalized under the state of emergency. The government has so far started 102 investigations and filed 34 separate court cases against me. If it has its way, I will face 183 years in prison.
 
 
In Western countries, prison is generally thought of as a place where people are punished for their crimes. In Turkey, however, it is a different matter. Behind these walls, there is now a considerable population of qualified and educated people who could serve the needs of any modern, decent-size country. As a human rights lawyer—one who has tirelessly reported rights violations in Turkey’s prisons for a number of years—it is with complete certainty and considerable sorrow that I tell you that, since becoming a lawyer in 1998, I have never known rights to be abused as frequently and consistently as they are now. Turkey has become a country in which those who stand up to the rising authoritarianism in the government—dissidents who share tweets considered critical of the current regime, university students who wave protest banners, journalists who truthfully report the news, academics who sign petitions calling for peace, and members of parliament acting in the public interest— quickly find themselves incarcerated. The government believes that this policy of collective punishment will suppress the millions of dissidents “on the outside,” who are living in a semi-open prison as it is. And so in the nearly two years that I have been imprisoned, there has never been any question in my mind as to why I am here. Like many other dissidents held in Turkey’s prisons, I, too, am paying a necessary price in the name of peace and democratization. Even if I were forced to spend my entire life behind bars, my belief in the right to defend peace, democracy, and human rights would not waver.
 
 

In today’s world, literature and politics are thought of as two separate realms, yet I’ve never subscribed to this view. What readers or voters expect from the writer and politician are, in essence, the same: to be inspired. Both are expected to create meaning and to observe their societies closely and reflect upon the issues that those societies face. All in all, there is little difference between the responsibility borne by politicians, particularly those living under oppressive regimes, and intellectuals who prioritize the good of society.
 
 The truth is, I have always believed, both as a politician and a writer, that our struggle must be carried out on two levels. The first is an intellectual struggle fought in the field of language, an area that naturally includes literature. We do this in order to reclaim the concepts of peace, democracy, and human rights, concepts that are being eroded day by day, caught as they are within the insincere boundaries of governments and institutional politics. It is said these concepts are what differentiate the developed world from oppressive regimes, West from East, yet in Western governments they are all too often sacrificed at the altar of political and economic interests. This is precisely what lies at the heart of the political crises raging throughout the world as I write.
 
 Today we find ourselves grappling with a political discourse twisted beyond recognition, with political demands forcefully silenced in the name of peace and stability, and regimes that trample on civil liberties and rig elections as “developing democracies.” Some may think it naive to turn our attention to the role of literature in the midst of such troubles. I would beg to differ. Literature—the art form that arguably comprises the backbone of any culture—remains not only at the vanguard of critical thinking but serves as a catalyst for the thoughts and feelings that in turn create political change. Let us not forget that as long as we continue to breathe life into words, those words will not abandon us.
We must restore to literature its transformative role. We have the capability to create a new language around the concepts of peace, democracy, and human rights, and the values inherent to each. But to do so, political activism alone is not enough: we must also engage intellectually and artistically. If we are sincere in our mission, though, we should start by being honest with ourselves. For it is not only government policies that are to blame for the crisis of democracy, but societies themselves, which are insufficiently organized and therefore unable to balance the power of governments. And so it is by discovering a new way of speaking that we can combat the rise of populism in the developed world, and the authoritarian regimes that are increasing both in number and severity throughout the rest of the world.


In many countries today, and especially in the Middle East, the constraints of gender, religion, and ethnic identities weigh very heavily upon us. As a means of survival, we become withdrawn. Shackled by society, we begin to isolate ourselves. What we need is new forms of struggle, to break free from the chains that confine us, and to tear down the walls that hold us in. Yet it is impossible for us to decide alone just how this new method of resistance should take shape.


Creativity is a collaborative process. Throughout history, the fight for justice and equality owes its innovation to the interaction of ideas, emotions, and collective action. In other words, it is the deeds of men and women, unafraid to make sacrifices for the sake of progressive politics and receptive to new ideas, that have changed the world. Despite the issues that face us today, democracy remains alive and well in many countries. And those institutions responsible for keeping democracy alive, which foster peace and protect human rights, did not arise spontaneously. They were built on a history of social struggle rife with sacrifice and negotiation. Just as the women’s movement has faced numerous pressures throughout history as it transformed from one wave to the next, or how the civil rights movement paid dearly to dismantle racially discriminatory policies, those people under authoritarian regimes today are paying a high price, too, for freedom and democracy. It is up to us to create a new path founded on a nonviolent belief in civil resistance, which does not hesitate to make sacrifices in the fight against oppressive policies. And so, too, must we create a universal language of politics that will speak to the hearts and minds of those living both in the developed world and under authoritarian regimes. I truly believe that it will be the women, the young, and the oppressed people of both the East and the West who will lead the fight to end injustice and inequality and be the creators of this new language.


This book is a collection of stories about everyday people, written by a politician fighting for freedom and equality, after being unjustly imprisoned by an authoritarian regime. It contains short fragments from my own past, which have resurfaced in my memory while I’ve been here in prison. Most politicians believe they speak great truths with their lengthy, grandiose statements. I, on the other hand, have always believed in the power of human stories. I am trapped inside these four walls, but I know that there are thousands of Demirtaşes right now, working the fields. Demirtaş is down in the mines, at the factories. He is at the lecture halls, at the squares, at the rallies. He is at the construction sites. Demirtaş is at strikes, in the resistance. He has just been fired. Demirtaş is unemployed and poor. He is young, he is a woman, he is a child. He is Turkish, he is Kurdish, he is Circassian. He is Alawite. He is Sunni. No matter what he is, he is hopeful and vigorous. What lies at the heart of my relationship with politics is not lofty ideals or abstractions, but ordinary people: ordinary people who are capable of changing the world.

Selahattin Demirtaş,
Edirne High-Security
Prison, Turkey
August 17, 2018
Thổ Nhĩ Kỳ: Các trung tâm Văn Bút trên khắp thế giới kêu gọi tha bổng tất cả các bị cáo tại phiên điều trần Gezi và trả tự do ngay lập tức cho Osman Kavala
Ngày 20 tháng 5 năm 2021 – Chúng tôi, những người ký tên bên dưới của các Trung tâm Văn Bút, lên án hành vi quấy rối tư pháp tiếp tục đối với tất cả các bị cáo trong phiên tòa Gezi, phiên xử mới sẽ diễn ra vào ngày mai. Chúng tôi cũng kêu gọi hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bị cáo trong trường hợp này và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà xuất bản, diễn viên xã hội dân sự và nhà bảo vệ nhân quyền Osman Kavala.


Vào tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã ra phán quyết ủng hộ việc trả tự do ngay lập tức cho Osman Kavala, phán quyết rằng việc giam giữ anh ta “theo đuổi một mục tiêu sau này … cụ thể là im lặng”. Tuy nhiên, các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phớt lờ phán quyết ràng buộc của Tòa án và các quyết định của Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng châu Âu.
Phần lớn các bị cáo trong vụ án này được tuyên trắng án vào tháng 2 năm 2020. Kháng nghị của công tố viên chống lại việc họ được trắng án đã được xác nhận vào tháng 11 năm 2020 và một phiên tòa mới đã được yêu cầu. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt tình trạng quấy rối tư pháp kéo dài này.
Đại diện của các trung tâm PEN đã tham dự mỗi phiên điều trần trong phiên tòa Gezi và quan sát phiên tòa được mở ra và không có cơ sở pháp luật. Chúng tôi ủng hộ bị cáo trong trường hợp này vì đã thực hiện các quyền hiến định của họ để hội họp và biểu tình.

Chúng tôi kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Osman Kavala và bãi bỏ mọi cáo buộc đối với tất cả các bị can trong vụ án này.
CHỮ KÝ
Văn Bút quốc tế
Văn Bút Afrikaans
Văn Bút Mỹ
Văn Bút Bangladesh
Văn Bút Belarus
Văn Bút Bosnia và Herzegovina
Văn Bút Canada
Văn Bút Català
Văn Bút Croatia
Câu lạc bộ Văn Bút của các nhà văn Cuba lưu vong
Văn Bút Đan Mạch
Văn Bút Anh Quốc
Văn Bút Eritrea Lưu Vong
Văn Bút Esperanto
Văn Bút PHÁP
Văn Bút CHÌ
Văn Bút Gambia
Văn Bút Guinea-Bissau
Văn Bút Iraq
Văn Bút Ailen / Văn Bút na Héireann
Văn Bút Nhật Bản
Văn Bút của người Kurd
Văn Bút Liechtenstein
Văn Bút Malawi
Văn Bút Melbourne
Văn Bút Moscow
Văn Bút Myanmar
Văn Bút Hà Lan
Văn Bút Nigeria
Văn Bút Na Uy
Văn Bút Perth
Văn Bút Philippines
Văn Bút Bồ Đào Nha
Văn Bút Quebec
Văn Bút Romania
Văn Bút San Miguel de Allende
Văn Bút Scotland
Văn Bút Sierra Leone
Văn Bút Slovenia
Trung tâm Văn Bút Nam Ấn Độ
Văn Bút Thụy Điển
Văn Bút bằng tiếng Ý Thụy Sĩ và Reto-Romansh
Văn Bút Trieste
Văn Bút Thổ Nhĩ Kỳ
Văn Bút Uganda
Văn Bút Việtnam Hải Ngoại
Wales Văn Bút CymruTrang Bảo Vệ Các Tác Giả đang trong tình trạng nguy hiểm trong trang website của Văn Bút Quebec:
https://penquebec.org/2021/05/20/turquie-des-centres-pen-du-monde-entier-lancent-un-appel-pour-lacquittement-de-tous-les-accuses-lors-de-laudience-gezi-et-pour-la-liberation-immediate-dosman-kavala/
Văn Bút Quốc Tế:
Thông tin và cập nhật:

https://pen-international.org/protecting-writers-at-risk

Turkey: PEN Centres worldwide call for the acquittal of all defendants in the Gezi hearing, and for the immediate release of Osman Kavala
 
20 May 2021We, the undersigned PEN Centres, condemn the continued judicial harassment of all defendants in the Gezi trial, the new hearing of which takes place tomorrow.  We further call for all charges against the defendants in this case to be dropped and for the publisher, civil society actor and human rights defender Osman Kavala’s immediate and unconditional release from prison.
 
Osman Kavala has spent over three-and-a-half years behind bars. First detained in October 2017, he was officially charged 16 months after his arrest – accused of being responsible for crimes allegedly committed by protestors across Turkey during the 2013 Gezi Park protests. Kavala faces a life sentence without the possibility of parole, with an additional 20-year sentence for ‘espionage’. He remains in pre-trial detention in Silivri Prison, outside Istanbul.
 
In December 2019, the European Court of Human Rights ruled for Osman Kavala’s immediate release, as it found his detention ‘pursued an ulterior purpose…namely that of reducing [him] to silence’. Yet the Turkish authorities continue to ignore the binding judgement of the Court and decisions from the Council of Europe’s Committee of Ministers. 
 
The majority of defendants in this case were acquitted in February 2020. The prosecutor’s appeal against their acquittals was upheld in November 2020 and a retrial was ordered. We call for this prolonged, judicial harassment to end.
 
Representatives of PEN Centres have been present at every one of the hearings in the Gezi case and observed the judicial theatre that took place, and which has no basis in law. We support the defendants in this case for exercising their constitutional rights to assembly and demonstration.
 
We urgently call for Osman Kavala’s immediate and unconditional release from prison, and for all charges to be dropped against the defendants in this case.
 
SIGNATORIES
 
1.      PEN International
2.      PEN Afrikaans
3.      PEN America
4.      PEN Bangladesh
5.      PEN Belarus
6.      PEN Bosnia-Herzegovina
7.      PEN Català
8.      Croatian PEN
9.      PEN Club of Cuban Writers in Exile
10.  Danish PEN
11.  English PEN
12.  PEN Esperanto
13.  French PEN
14.  PEN Gambia
15.  German PEN
16.  PEN Guinea-Bissau
17.  PEN Iraq
18.  Irish PEN/PEN na hÉireann
19.  PEN Japan
20.  Kurdish PEN
21.  PEN Liechtenstein
22.  PEN Malawi
23.  PEN Melbourne
24.  PEN Moscow
25.  PEN Myanmar
26.  PEN Netherlands
27.  PEN Nigeria
28.  PEN Norway
29.  PEN Perth
30.  PEN Philippines
31.  PEN Portugal
32.  PEN Québec
33.  PEN Romania
34.  San Miguel de Allende PEN
35.  Scottish PEN
36.  PEN Sierra Leone
37.  Slovene PEN
38.  PEN South India Centre
39.  Swedish PEN
40.  Swiss Italian and Reto-Romanch speaking PEN
41.  PEN Trieste
42.  PEN Turkey
43.  PEN Uganda
44.  Vietnamese Abroad PEN Centre
45.  Wales PEN Cymru
 
https://www.expressioninterrupted.com/

https://www.expressioninterrupted.com/


 Belarus: Khẩn trương chấm dứt cuộc đàn áp leo thang đối với các tiếng nói độc lập
Ngày 25 tháng 5 năm 2021 – Chính quyền Belarussia phải khẩn cấp chấm dứt cuộc đàn áp không ngừng đối với các tiếng nói độc lập và phê phán, Văn Bút Quốc Tế hôm nay cho biết khi các cuộc tấn công nhắm vào các nhà văn, nhà báo và nhân viên văn hóa ở Belarus vẫn tiếp tục không suy giảm.
Vào ngày 23 tháng 5, Roman Protasevich, blogger và cựu biên tập viên của kênh Telegram đối lập nổi tiếng NEXTA, đã bị cảnh sát Belarus tạm giữ sau khi chuyến bay từ Lithuania của anh ta bị chuyển hướng đến Sân bay Quốc gia Minsk. Protasevich đang bay trở về từ một hội nghị kinh tế ở Hy Lạp với thủ lĩnh phe đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya, tới Vilnius, Lithuania, nơi ông ta đang sống lưu vong. Theo BelTA, hãng thông tấn chính thức của Belarus, đích thân Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ra lệnh hạ cánh chiếc máy bay chở khách sau lời đe dọa đánh bom. Không có bom nào được tìm thấy trên tàu.
Roman Protasevich là người chỉ trích thẳng thắn Lukashenko, người tái đắc cử vào tháng 8 năm 2020 sau cuộc bầu cử sai sót đã gây ra các cuộc biểu tình quần chúng dẫn đến số lượng lớn chưa từng có các vụ bắt giữ, giam giữ và đánh đập cảnh sát. Trong một video được phát hành vào ngày 24 tháng 5, Protasevich phủ nhận thông tin rằng anh ta đã gặp vấn đề về sức khỏe kể từ khi bị bắt và nói rằng anh ta ‘thú nhận’ đã kích động bạo loạn hàng loạt, mà anh ta có thể phải đối mặt với 15 năm tù. Anh ta được cho là đang bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ số 1 ở Minsk. KGB – cơ quan an ninh của Belarus – đã đưa tên anh ta vào danh sách những kẻ khủng bố, mà anh ta có thể phải đối mặt với án tử hình. Vụ bắt giữ ông đã thu hút sự lên án của quốc tế, với việc EU nhanh chóng đồng ý áp đặt các biện pháp trừng phạt theo ngành đối với Belarus và cấm các hãng hàng không của EU bay qua quốc gia này.
Đạo luật của Belarus thái quá, tàn ác, không chính đáng và nguy hiểm. Nó đáng bị lên án mạnh mẽ nhất. Việc triển khai các phương tiện như thế để truy lùng một nhà báo quả là vượt quá tiêu chuẩn. Rõ ràng là chính quyền Lukashenko sẽ không dừng lại ở việc bịt miệng những bất đồng chính kiến. Các biện pháp dị thường mà chính phủ của ông đã thực hiện để bắt giữ một blogger ủng hộ phe đối lập, người ăn xin Roman Protasevich. Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh ta, đồng thời bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại anh ta. Vụ bắt giữ gây sốc của Protasevich không chỉ gửi đi một thông điệp ớn lạnh đến những tiếng nói độc lập ở Belarus, mà nó còn tạo ra một tiền lệ cực kỳ đáng lo ngại đối với những người sống lưu vong. Nó cũng viết lại các giao thức hàng không dân dụng quốc tế cũng như luật quốc tế. Cộng đồng quốc tế phải đoàn kết nhất trí để phản đối hành động không tặc này của nhà nước. Salil Tripathi, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của PEN International cho biết, chính quyền Belarus phải chấm dứt cuộc tấn công ngày càng leo thang đối với quyền tự do ngôn luận và trả tự do cho tất cả những người bị bỏ tù một cách sai trái.
Vụ bắt giữ Roman Protasevich là vụ bắt giữ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công leo thang chống lại quyền tự do ngôn luận ở Belarus. Vào ngày 18 tháng 5, Bộ Thông tin đã chặn quyền truy cập vào TUT.BY, một trong những hãng truyền thông trực tuyến độc lập hàng đầu của đất nước, trong khi các quan chức của Cục Điều tra Tài chính đột kích các văn phòng của cơ quan này và thẩm vấn một số nhà báo của họ như một phần của cuộc điều tra tội phạm về ‘grand trốn thuế ‘của đội ngũ quản lý của TUT.BY.
Nhiều nhà văn, nhà báo và nhân viên văn hóa đã phải đối mặt với việc bắt bớ, giam giữ, sa thải và các hành vi kiểm duyệt tùy tiện trong những tháng gần đây, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm trấn áp những bất đồng chính kiến ​​và trừng phạt những người dám lên tiếng chống lại việc lạm dụng các quyền cơ bản. PEN International kêu gọi các nhà chức trách Belarus chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực văn hóa.
______________________________________________________________________________________
Belarus: Urgently end escalating crackdown on independent voices
 
25 May 2021 – The Belarussian authorities must urgently end their relentless crackdown on independent and critical voices, PEN International said today, as attacks against writers, journalists and cultural workers in Belarus continue unabated.
 
On 23 May, Roman Protasevich, blogger and former editor of the popular opposition Telegram channel NEXTA, was detained by Belarusian police after his Lithuania-bound flight was diverted to Minsk National Airport. Protasevich was flying back from an economic conference in Greece with the Belarusian opposition leader Svetlana Tikhanovskaya, to Vilnius, Lithuania, where he has been living in exile. According to BelTA, Belarus’s official news agency, the Belarusian President Alexander Lukashenko personally gave the order to land the passenger jet following a bomb threat. No bomb was found on board.
 
Roman Protasevich is an outspoken critic of Lukashenko, whose re-election in August 2020 following flawed elections sparked mass protests that have led to an unprecedented number of arrests, detentions and police beatings. In a video released on 24 May, Protasevich denied reports that he had suffered health problems since his arrest and said that he was ‘confessing’ to inciting mass riots, for which he could face up to 15 years in prison. He is reportedly being held in Detention Center No. 1 in Minsk. The KGB – Belarus’s security agency – placed his name on a list of terrorists, for which he could face the death penalty. His arrest drew international condemnation, with the EU swiftly agreeing to impose sectoral sanctions on Belarus and to bar EU airlines from flying over the country.
 
‘The Belarusian act is outrageous, criminal, reckless, and dangerous. It deserves the strongest condemnation. It is beyond all norms to deploy such means to go after a journalist. It is clear that the Lukashenko administration will stop at nothing in silencing dissent. The extraordinary measures his government has taken to arrest pro-opposition blogger Roman Protasevich beggar belief. We urgently call for his immediate and unconditional release, and for all charges against him to be dropped. Protasevich’s shocking arrest not only sends a chilling message to the independent voices in Belarus, but it also sets an extremely worrying precedent to those living in exile. It also rewrites international civil aviation protocols as well as international law. The international community must stand firmly united in opposing this act of hijacking by the state. The Belarusian authorities must end their escalating assault on freedom of expression at once, and release all those wrongfully imprisoned, said Salil Tripathi, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee.
 
Roman Protasevich’s arrest is the latest in a series of escalating attacks against freedom of expression in Belarus. On 18 May, the Ministry of Information blocked access to TUT.BY, one of the country’s leading independent online media outlets, while officers of the Financial Investigations Department raided its offices and interrogated several of its journalists as part of a criminal investigation into alleged ‘grand tax evasion’ by TUT.BY’s management team.
 
Scores of writers, journalists and cultural workers have been facing arbitrary arrests, detentions, dismissals and acts of censorship in recent months, in an apparent effort to suppress dissent and punish those who dare to speak out against abuses of fundamental rights. PEN International calls on the Belarusian authorities to immediately end their mounting assault on the cultural sphere.
 
April 29, 2021
View this email in your browserNew episode on relocation of artists at risk in Latin America
 
“We need to distinguish economic support to the cultural sector and the universal right to culture for each and every one.” – Magdalena Moreno Mujica, IFACCA Director
 
Guest host Laurence Cuny, human rights lawyer and researcher, is joined by Magdalena Morena Mujica, executive director of the International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA); Philippe Ollé-Laprune, representative of the International Cities of Refuge Network (ICORN) in Latin America; and Fransk Martinez, Nicaraguan artist and beneficiary of Shelter City Costa Rica and the Martin Roth-Initiative (MRI). In a recent report commissioned by MRI, Cuny maps existing support networks for artists in need of protection and examines the strategies necessary to foster greater collaboration between artistic institutions and human rights organizations in Latin America.

This episode was produced in collaboration with MRI. English transcripts of each episode of ¡El Arte no Calla! are available on our website.
LISTEN


COVID-19 on Canvas in Brazil with Gil Leros
In 2020, Gil Leros painted a mural that became famous worldwide for representing healthcare workers fighting COVID-19. Leros reflects on the mismanagement of the pandemic in Brazil, its consequences for artists, and on muralism as a form of democratic art accessible to all. Listen to Gil>>


The Fight for Free Expression in Cuba with Julio Llópiz Casal
On November 27, 2020, countless independent artists, writers, thinkers, and civil society members formed the “27N movement,” which seeks to open channels of dialogue with the Ministry of Culture and confronts a situation of growing repression against independent artists on the island. Julio Llópiz Casal has been a key member of the movement and discusses his role in demonstrations, the state of artistic freedom in Cuba, and what the movement hopes to achieve. Listen to Julio>>


Repression and Emancipatory Art in Guatemala
Two Guatemalan cultural organizations, Caja Lúdica and Festivales Solidarios, explore processes of collective emancipation and healing in urban and rural communities through the arts. They also discuss the attacks they have suffered as a result of their commitment to Indigenous peoples’ resistance and their outspoken criticism of extractivism and territorial dispossession. Listen to Caja Lúdica and Festivales Solidarios>>


Transgender Art and Censorship in Brazil with Renata Carvalho
Renata Carvalho, a prominent transgender artist and activist from Brazil, suffered repeated attacks due to a theater piece that interpreted the figure of Jesus as transgender. Carvalho speaks about the position of trans people in the Brazilian arts world and society, and how the possibility of inclusion and acceptance still seems to be far from reality in the face of right-wing transphobic religious groups and the Brazilian government’s poor management of the pandemic. Listen to Renata>>

**En español**

Nuevo podcast sobre reubicación de artistas en riesgo en América Latina
 
“Es necesario distinguir entre apoyo económico al sector cultural y el derecho universal a la cultura para todos y cada uno”. – Magdalena Moreno Mujica, Directora de IFACCA”.

La moderadora invitada para este episodio es Laurence Cuny, abogada e investigadora de derechos humanos, quien entrevista a Magdalena Morena Mujica, directora ejecutiva de la Federación Internacional de Consejos de Arte y Agencias de Cultura (IFACCA); Philippe Ollé-Laprune, representante de la Red Internacional de Ciudades Refugio (Shelter City – ICORN) en América Latina; y Fransk Martinez, artista nicaragüense y beneficiario de Shelter City Costa Rica y de la Martin Roth Inititive (MRI). En un informe recientemente publicado por MRI, Cuny mapea las redes de apoyo existentes para artistas que necesitan protección y examina las estrategias necesarias para fomentar una mayor colaboración entre instituciones artísticas y organizaciones de derechos humanos en América Latina. Este episodio fue producido en colaboración con MRI.
ESCUCHA


Manejo de la pandemia y muralismo en Brasil. Con Gil Leros
En 2020, el artista brasileño Gil Leros pintó un mural que se hizo famoso en todo el mundo por representar a los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19. Leros reflexiona sobre las ambigüedades en la gestión de la pandemia en Brasil, sobre las consecuencias de la pandemia para los artistas y sobre el muralismo como una forma de arte democrático y accesible a todos. Escucha a Gil>>


La demanda por libertad de expresión en Cuba. Con Júlio Llópiz Casal
El 27 de noviembre de 2020, numerosos artistas, escritores, pensadores y miembros de la sociedad civil independiente cubana conformaron el “movimiento 27N”, que busca abrir canales de diálogo con el Ministerio de Cultura y enfrenta una situación de creciente represión contra artistas y pensadores independientes en la isla. Julio Llópiz Casal es artista e integrante de este movimiento y reflexiona sobre su experiencia de las manifestaciones y el estado de la libertad artística en Cuba. Escucha a Julio>>


Represión y poder liberador del arte en Guatemala
Dos organizaciones culturales guatemaltecas, Caja Lúdica y Festivales Solidarios, exploran procesos de emancipación y sanación colectiva a través de las artes en comunidades urbanas y rurales. También hablan de los ataques que han sufrido como resultado de su compromiso con la resistencia de los pueblos indígenas y su actitud crítica hacia el extractivismo y el despojo territorial. Escucha a Caja Lúdica and Festivales Solidarios>>


Arte trans y censura en Brazil. Con Renata Carvalho
Renata Carvalho es una destacada artista y activista transgénero de Brasil, quien sufrió repetidos ataques debido a una obra de teatro en que interpreta la figura de Jesús. Carvalho reflexiona sobre la posición de las personas trans en el mundo de las artes y la sociedad brasileña, y sobre cómo los procesos de inclusión y aceptación están siendo limitados por grupos religiosos transfobicos de extrema y por una mala gestión de la pandemia por parte del gobierno brasileño. Escucha a Renata>>
https://pen-international.org/news/spain-release-rapper-and-uphold-freedom-of-expression
Spain: Release rapper and uphold freedom of expression
 

22 February 2021 – The Spanish authorities must immediately release Pablo Hasél and amend legislation that stifles freedom of expression, PEN International and PEN Català said today, as the rapper starts a nine-month prison sentence for his lyrics and tweets.
 
On 16 February, riot police entered the University of Lleida, near Barcelona, and arrested Pablo Hasél who had barricaded himself inside the building after refusing to hand himself in to the police to serve a prison term for ‘glorifying terrorism’ in his songs and on Twitter. His arrest triggered protests and clashes in several cities in the country.
 
‘The jailing of Pablo Hasél for his lyrics and tweets is yet another example of the Spanish authorities’ silencing of artistic voices. Democracies don’t jail poets, even if the words they express are disturbing or uncomfortable. It is astonishing that Spain has just done that. Peaceful expression, even when it seems insulting or disrespectful, must never be criminalized. The Spanish authorities must release Pablo Hasél at once’, said Salil Tripathi, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee.
 

Hasél was sentenced under Article 578 of the Spanish Criminal Code, which prohibits ‘glorifying terrorism’. He was also found guilty of insulting the Crown and state institutions. Spain’s Criminal Code unduly restricts freedom of expression in the name of national security. In recent years, scores of musicians have been unfairly prosecuted on the grounds of glorification of terrorism and/or insulting the Crown, resulting in increased self-censorship and a broader chilling effect on freedom of expression in the country. The Justice Ministry recently announced its intention to amend the Criminal Code to reduce penalties in cases that involve artistic, cultural and intellectual activities.
 
‘While we welcome the Spanish authorities’ stated intention to uphold artistic freedom, we urge them to immediately repeal Article 578 of the Criminal Code and to bring its provisions in line with international human rights law and standards. All criminal defamation laws should be amended, and issues of reputation should be addressed as civil law matters where the government has no role’, said Àngels Gregori, President of PEN Català. 
 
Additional information
 
In March 2018, Pablo Hásel – real name Pablo Rivadulla Duro – was sentenced to two years and one day of imprisonment and a fine of 24,300 euro, for glorifying the terrorist groups ETA and GRAPO as well as insulting the Crown and state institutions. The charges related to multiple Twitter posts published between 2014 and 2016 and a song posted on YouTube, in which he criticises the Spanish royal family. Hásel’s sentence was reduced to nine months and one day of imprisonment on appeal in September 2018, and upheld by the Supreme Court in May 2020.
 
Hásel had already received a two-year prison sentence in 2014 – suspended in 2019 – for ‘glorifying terrorism’ in his songs posted on YouTube. On 18 February 2021, a Court in Lleida upheld a two and a half year prison sentence handed down against him in March 2020 for obstruction of justice and threats – subject to appeal before the Supreme Court. Hásel is currently being held in Ponent prison, Lleida.
 
PEN International and PEN Català have repeatedly called on the Spanish authorities to uphold freedom of expression and artistic freedom. In July 2019, the organisations submitted a joint report to the Universal Periodic Review of Spain outlining serious concerns relating to the rights to freedom of expression, information and peaceful assembly in the country. The report notably urged the authorities to reform key provisions used to restrict freedom of expression, and to repeal Article 578 of the Criminal Code.
 
For more information about the state of freedom of expression in Spain, please click here.
 
For further details contact Aurélia Dondo at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 Fax  +44 (0) 20 7405 0339 e-mail: Aurelia.dondo@pen-international.org
Tây Ban NhaTrả tự do cho rapper và đề cao quyền tự do ngôn luận

Ngày 22 tháng 2 năm 2021 – Các nhà chức trách Tây Ban Nha phải trả tự do ngay lập tức cho Pablo Hasél và sửa đổi luật ngăn chặn quyền tự do ngôn luận, PEN International và PEN Català cho biết hôm nay, khi anh rapper này bắt đầu bản án 9 tháng tù vì lời bài hát và tweet của anh ấy.

Vào ngày 16 tháng 2, cảnh sát chống bạo động ập vào Đại học Lleida, gần Barcelona, ​​và bắt giữ Pablo Hasél, người đã tự rào lại bên trong tòa nhà sau khi từ chối giao nộp mình cho cảnh sát để chịu án tù vì tội ‘tôn vinh chủ nghĩa khủng bố’ trong các bài hát của anh ta và trên Twitter. Việc bắt giữ ông đã gây ra các cuộc biểu tình và đụng độ ở một số thành phố trong nước.

‘Việc bỏ tù Pablo Hasél vì lời bài hát và dòng tweet của anh ta là một ví dụ về việc chính quyền Tây Ban Nha lảng tránh đối với tiếng nói nghệ thuật. Các nền dân chủ không nên bỏ tù các nhà thơ, ngay cả khi những từ ngữ họ diễn đạt sự phiền nhiễu hay gây khó chịu. Thật ngạc nhiên khi Tây Ban Nha đã làm như vậy. Những diễn đạt ôn hòa, ngay cả khi nó có vẻ xúc phạm hoặc thiếu tôn trọng, không bao giờ được hình sự hóa. Các nhà chức trách Tây Ban Nha phải thả Pablo Hasél ngay lập tức ‘, Salil Tripathi, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của VăBút Quốc Tế đã nói thế.

Hasél đã bị kết án theo Điều 578 của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha, cấm ‘tôn vinh chủ nghĩa khủng bố’. Ông cũng bị kết tội xúc phạm Vương quyền và các cơ quan nhà nước. Bộ luật Hình sự của Tây Ban Nha hạn chế quá mức quyền tự do ngôn luận nhân danh an ninh quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều nhạc sĩ đã bị truy tố bất công với lý do tôn vinh chủ nghĩa khủng bố và / hoặc xúc phạm Vương miện, dẫn đến việc tăng cường kiểm duyệt bản thân và ảnh hưởng rộng lớn hơn đến quyền tự do ngôn luận trong nước. Bộ Tư pháp gần đây đã công bố ý định sửa đổi Bộ luật Hình sự để giảm hình phạt trong các trường hợp liên quan đến hoạt động nghệ thuật, văn hóa và trí tuệ.

‘Trong khi chúng tôi hoan nghênh các nhà chức trách Tây Ban Nha’ đã nêu ý định duy trì tự do nghệ thuật, chúng tôi kêu gọi họ ngay lập tức bãi bỏ Điều 578 của Bộ luật Hình sự và đưa các điều khoản của nó phù hợp với luật và tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Àngels Gregori, Chủ tịch PEN Català, cho biết, tất cả các luật về bôi nhọ tội phạm nên được sửa đổi và các vấn đề về danh tiếng phải được giải quyết như các vấn đề dân sự mà chính phủ không có vai trò gì ‘.

Thêm thông tin:

Vào tháng 3 năm 2018, Pablo Hásel – tên thật là Pablo Rivadulla Duro – đã bị kết án hai năm một ngày tù và nộp phạt 24.300 euro, vì đã tôn vinh các nhóm khủng bố ETA và GRAPO cũng như xúc phạm Vương quyền và các tổ chức nhà nước. Các cáo buộc liên quan đến nhiều bài đăng trên Twitter được xuất bản từ năm 2014 đến 2016 và một bài hát được đăng trên YouTube, trong đó anh ta chỉ trích hoàng gia Tây Ban Nha. Bản án của Hásel đã được giảm xuống còn chín tháng và một ngày tù khi kháng cáo vào tháng 9 năm 2018 và được Tòa án tối cao giữ nguyên vào tháng 5 năm 2020.

Hásel đã phải nhận bản án hai năm tù vào năm 2014 – đình chỉ vào năm 2019 – vì tội ‘tôn vinh chủ nghĩa khủng bố’ trong các bài hát của anh ta được đăng trên YouTube. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, một Tòa án ở Lleida đã giữ nguyên bản án hai năm rưỡi tù giam đối với anh ta vào tháng 3 năm 2020 vì tội cản trở công lý và đe dọa – có thể bị kháng cáo trước Tòa án Tối cao. Hásel hiện đang bị giam tại nhà tù Ponent, Lleida.

Văn Bút Quốc Tế và Văn Bút Català đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha đề cao quyền tự do ngôn luận và tự do nghệ thuật. Vào tháng 7 năm 2019, các tổ chức đã đệ trình một báo cáo chung lên Đánh giá định kỳ phổ quát của Tây Ban Nha nêu rõ những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến quyền tự do ngôn luận, thông tin và hội họp hòa bình ở nước này. Báo cáo đặc biệt kêu gọi các nhà chức trách cải cách các điều khoản quan trọng được sử dụng để hạn chế quyền tự do ngôn luận và bãi bỏ Điều 578 của Bộ luật Hình sự.
Để biết thêm thông tin về tình trạng tự do ngôn luận ở Tây Ban Nha, vui lòng nhấp vào đây.

Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Aurélia Dondo tại PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 Fax +44 (0) 20 7405 0339 e-mail: Aurelia. dondo@pen-international.org
https://pen-international.org/news/belarus-pen-centres-world-wide-call-for-an-end-to-the-abuse-of-fundamental-rights-of-those-who-speak-out-against-repression
Belarus: PEN Centres world-wide call for an end to the abuse of fundamental rights of those who speak out against repression
Belarus: Trung tâm PEN trên toàn thế giới kêu gọi chấm dứt lạm dụng các quyền cơ bản của những người lên tiếng chống lại sự đàn áp
Mike Halmshaw
PEN International
mike.halmshaw@pen-international.org


Protest rally against Lukashenko, 18 October 2020. Minsk, Belarus
Over the six months since the rigged election of August 2020, thousands of people have taken to the streets of Belarus in peaceful protest. Hundreds have been detained, many more have been beaten by police and others have lost their livelihoods for taking part. Writers, artists, musicians, and performers have played an important role in the protests, using their art as cultural resistance to the oppression. They have staged theatrical and street performances, held public readings, written poetry, or simply lent their public support to and taken part in the protests.


For this, they have suffered terrible consequences. Between August and December 2020, according to a recent PEN Belarus report, over 590 writers and artists have been persecuted, with over 230 detained and many suffering beatings and torture. Others have been attacked in the streets by police and pro-government supporters, leading in one case to a tragic death, that of artist Roman Bondarenko. Others have found themselves forced to resign or dismissed from their jobs, losing contracts, and having performances and readings cancelled because of their engagement in the opposition protests. Their persecution continues today.


The scale of the repression against the cultural sector, alongside that of many others from across civil society and the media who also took part in mass protests, is unprecedented in the recent history of Belarus. PEN International and its member Centres are dismayed to see the perpetuation of the oppression of writers and artists who stand up for the rights to freedom of expression and peaceful protest.


We call on the Belarusian authorities for an immediate halt to the abuse of fundamental rights of all those who speak out. We also appeal to governments worldwide to strongly condemn and demand an end to attacks against writers, artists, and cultural workers in clear retaliation for their attempts to raise their concerns and combat injustice.

1.     PEN International
2.     PEN America
3.     PEN Austria
4.     PEN Bangladesh
5.     PEN Belarus
6.     PEN Belgium – Flanders
7.     PEN Belgium – French Speaking
8.     Croatian PEN
9.     Cuban Writers in Exile PEN Centre
10. Czech PEN
11. English PEN
12. PEN Esperanto
13. Estonian PEN
14. Danish PEN
15. German PEN
16. PEN Georgia
17. Ghana PEN Centre
18. Independent Chinese PEN Centre
19. Iranian PEN Centre in Exile
20. Irish PEN/PEN na hÉireann
21. PEN Latvia
22. PEN Lebanon
23. PEN Club Liechtenstein
24. Lithuanian PEN
25. PEN Melbourne
26. PEN Moscow
27. NZSA Te Puni Kaituhi o Aoteroa (PEN New Zealand)
28. PEN Norway
29. PEN Nederland
30. PEN Perth
31. Polish PEN Club
32. PEN Portugal
33. PEN Québec
34. Romanian PEN Centre
35. Russian PEN
36. San Miguel PEN
37. Serbian PEN Centre
38. St-Petersburg PEN
39. Suisse Romand PEN Centre
40. Swedish PEN
41. Trieste PEN
42. PEN Turkey
43. PEN Ukraine
44. PEN Venezuela
45. Vietnamese Abroad PEN Centre
46. PEN Zimbabwe
47. PEN Armenia
48. PEN Catàla
 
Mike Halmshaw
PEN quốc tế
mike.halmshaw@pen-international.org
Cuộc biểu tình phản đối Lukashenko, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Minsk, Belarus
Trong hơn sáu tháng kể từ cuộc bầu cử gian lận vào tháng 8 năm 2020, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình ôn hòa ở Belarus. Hàng trăm người đã bị bắt giữ, nhiều người khác bị cảnh sát đánh đập và những người khác đã mất kế sinh nhai vì tham gia. Các nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc biểu tình, sử dụng nghệ thuật của họ như một sự phản kháng văn hóa chống lại sự áp bức. Họ đã tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu và đường phố, tổ chức các buổi đọc sách trước công chúng, viết thơ hoặc đơn giản là cho công chúng ủng hộ và tham gia các cuộc biểu tình.

Vì điều này, họ đã phải gánh chịu hậu quả khủng khiếp. Từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2020, theo báo cáo gần đây của PEN Belarus, hơn 590 nhà văn và nghệ sĩ đã bị đàn áp, với hơn 230 người bị giam giữ và nhiều người bị đánh đập và tra tấn. Những người khác đã bị tấn công trên đường phố bởi cảnh sát và những người ủng hộ chính phủ, dẫn đến một trường hợp dẫn đến cái chết thương tâm, đó là nghệ sĩ Roman Bondarenko. Những người khác đã bị buộc phải từ chức hoặc bị sa thải khỏi công việc của họ, mất hợp đồng và bị hủy bỏ các buổi biểu diễn và các buổi đọc vì tham gia vào các cuộc biểu tình của phe đối lập. Cuộc bức hại của họ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Quy mô của cuộc đàn áp đối với lĩnh vực văn hóa, cùng với nhiều người khác từ các xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông cũng tham gia vào các cuộc biểu tình lớn, là chưa từng có trong lịch sử gần đây của Belarus. PEN International và các Trung tâm thành viên của tổ chức này rất thất vọng khi thấy sự kéo dài của sự đàn áp các nhà văn và nghệ sĩ, những người đứng lên đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa.


Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách Belarus chấm dứt ngay việc lạm dụng các quyền cơ bản của tất cả những người lên tiếng. Chúng tôi cũng kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới lên án mạnh mẽ và yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các nhà văn, nghệ sĩ và nhân viên văn hóa để trả đũa rõ ràng cho những nỗ lực của họ nhằm nâng cao mối quan tâm và chống lại bất công.
1.Văn Bút Quốc Tế
2. Văn Bút MỸ
3.Văn Bút Áo
4.Văn Bút Bangladesh
5. Văn Bút Belarus
6 Văn Bút Bỉ – Flanders
7. Văn BútBỉ – Nói tiếng Pháp
8. Văn Bút Croatia
9. Nhà văn Cuba ở Trung tâm Văn Bút lưu vong
10. Văn Bút Czech
11. Văn Bút Anh
12. Văn Bút Esperanto
13. Văn Bút Estonian
14. Văn Bút Đan Mạch
15. Văn Bút Đức
16. Văn Bút Georgia
17. Văn Bút Ghana
18. Văn Bút Trung Quốc độc lập
19. Văn Bút Iran ở lưu vong
20. Văn Bút Ailen / Văn Bút na hÉireann
21. Văn Bút Latvia
22. Văn Bút Lebanon
23. Câu lạc bộ Văn Bút Liechtenstein
24.Văn Bút Litva
25. Văn Bút Melbourne
26. Văn Bút Moscow
27. NZSA Te Puni Kaituhi o Aoteroa (Văn Bút New Zealand)
28. Văn Bút Na Uy
29. Văn Bút Nederland
30. Văn Bút Perth
31. Câu lạc bộ Văn Bút Ba Lan
32. Văn Bút Bồ Đào Nha
33. Văn Bút Québec
34. Trung tâm Văn Bút Romania
35. Văn Bút Nga
36. Văn Bút San Miguel
37. Văn Bút của Serbia
38. Văn Bút St-Petersburg
39. Văn Bút Suisse Romand
40. Văn Bút Thụy Điển
41. Văn Bút Trieste
42. Văn Bút Thổ Nhĩ Kỳ
43. Văn Bút Ukraine
44. Văn Bút Venezuela
45. Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
46. Văn Bút Zimbabwe
47. Văn Bút Armenia
48.Văn Bút Catàla
Thông tin từ VĂN BÚT QUỐC TẾNhân chứng về các nhà văn đang gặp rủi ro ở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

https://pen-international.org/news/new-episode-of-pen-internationals-creative-witnesses-premiered-in-solidarity-with-writers-at-risk-in-the-asia-pacific-region
Thông Tin từ trang Artists at risk Connection: Kết Nối giữa các nghệ sĩ đang trong tình trạng Nguy Hiểm
A Safety Guide for Artists
Hướng dẫn An Toàn cho Nghệ Sĩ
https://artistsatriskconnection.org/guide

A Safety Guide for Artists