PEN International | Belarus: Free Belarusian PEN member Ales Bialiatski

Văn Bút Quốc Tế/ Belarus: Hãy thả tự do cho thành viên Văn Bút Belarus Ales Bialiatski

26 November 2021
 
RAN 06/2021
 
Belarus: Free Belarusian PEN member Ales Bialiatski
 
Belarusian PEN member, writer and prominent human rights defender Ales Bialiatski was arrested on 14 July 2021 and has been held in pre-trial detention in Minsk since 17 July. Bialiatski is chairman of the Human Rights Center Viasna, a leading human rights organisation whose work and members have been repeatedly targeted by the Belarusian authorities. Bialiatski faces up to seven years in prison on trumped-up charges of tax evasion, under Article 243 (2) of the Criminal Code of Belarus. A date for his trial hearing has yet to be set.
 
PEN International believes that Ales Bialiatski is being targeted for his human rights work, and for exercising his right to peaceful assembly and expression. The organisation calls for his immediate and unconditional release and for all charges against him to be dropped.
 
TAKE ACTION: Please send appeals to the Belarusian authorities, calling on them to:
Release Ales Bialiatski immediately and unconditionally, and drop all charges against him;
Pending his release, ensure that he is provided with regular communication with his family, lawyers and adequate health care;
Abide by their international human rights obligations and uphold the rights to freedom of expression, association, and peaceful assembly.
 
Send appeals to:
 
Andrei Shved
Role: Prosecutor General of the Republic of Belarus
Address: Vul. Internatsianalnaya 22, 220030 Minsk, Belarus
Email: info@prokuratura.gov.by
 
Vladimir Makei
Role: Minister of Foreign Affairs
Address: Vul. Lienina, 19, Minsk 220030, Belarus
Email: mail@mfa.gov.by
 
Send copies to the Embassy of Belarus in your own country. Embassy addresses may be found here: https://mfa.gov.by/en/bilateral/belarus/?asd50
 
Please reach out to your Ministry of Foreign Affairs and diplomatic representatives in Belarus, calling on them to raise Ales Bialiatski’s case in bilateral fora.
 
***Please send appeals immediately. Check with PEN International if sending appeals after 31 January 2022. ***
 
Please inform PEN International of any action you take and any responses you receive. Messages can be sent to Aurélia Dondo, Europe Programme Coordinator: Aurelia.dondo@pen-international.org  
Solidarity
Please send messages of solidarity to:
Ales Bialiatski (Аляксандру Віктаравічу Бяляцкаму)
SIZO-1, vulica Valadarskaha 2
220030, Minsk
Belarus
The prison administration is more likely to accept messages if written in Russian. Please find a model letter below:
Dear Ales, we stand with you and celebrate your work and courage. We will keep advocating for your freedom. 
Дорогой Алесь, мы c вами! Мы невероятно ценим ваш труд и мужество! Мы будем и дальше бороться за вашу свободу!
 
Publicity
 
PEN members are encouraged to:
Publish articles and opinion pieces in your national or local press highlighting the case of Ales Bialiatski and the state of freedom of expression in Belarus;
Share information about Ales Bialiatski and your campaigning activities via social media. Please use #FreeViasna.
 
Belarus: Thành viên Văn Bút tự do của Belarus, Ales Bialiatski
Thành viên Văn Bút người Belarus, nhà văn và nhà bảo vệ nhân quyền nổi tiếng Ales Bialiatski bị bắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2021 và đã bị giam giữ trước khi xét xử ở Minsk kể từ ngày 17 tháng 7. Bialiatski là chủ tịch của Trung tâm Nhân quyền Viasna, một tổ chức nhân quyền hàng đầu có công việc và các thành viên đã nhiều lần bị chính quyền Belarus nhắm tới. Bialiatski phải đối mặt với 7 năm tù giam với tội danh trốn thuế, theo Điều 243 (2) của Bộ luật Hình sự Belarus. Ngày diễn ra phiên tòa xét xử của anh ta vẫn chưa được ấn định.
PEN International tin rằng Ales Bialiatski đang được nhắm đến vì công việc nhân quyền và thực hiện quyền hội họp và biểu đạt hòa bình của mình. Tổ chức kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho anh ta và bãi bỏ mọi cáo buộc chống lại anh ta.
HÃY THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG: Vui lòng gửi kháng nghị tới các cơ quan chức năng của Belarus, kêu gọi họ:
Thả Ales Bialiatski ngay lập tức và vô điều kiện, và bỏ mọi cáo buộc chống lại anh ta;
Trong khi chờ được trả tự do, hãy đảm bảo rằng anh ta được liên lạc thường xuyên với gia đình, luật sư và được chăm sóc sức khỏe đầy đủ;
Tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người và đề cao các quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp hòa bình.
Gửi kháng nghị tới:
Andrei Shved
Vai trò: Tổng công tố viên Cộng hòa Belarus
Địa chỉ: Vul. Internatsianalnaya 22, 220030 Minsk, Belarus
Email: info@prokuratura.gov.by
Vladimir Makei
Vai trò: Bộ trưởng Bộ ngoại giao
Địa chỉ: Vul. Lienina, 19 tuổi, Minsk 220030, Belarus
Email: mail@mfa.gov.by
Gửi các bản sao đến Đại sứ quán Belarus tại quốc gia của bạn. Địa chỉ đại sứ quán có thể được tìm thấy tại đây: https://mfa.gov.by/en/bilateral/belarus/?asd50
Vui lòng liên hệ với Bộ Ngoại giao và các đại diện ngoại giao của bạn ở Belarus, kêu gọi họ nêu ra trường hợp của Ales Bialiatski trên các diễn đàn song phương.
*** Vui lòng gửi kháng nghị ngay lập tức. Kiểm tra với PEN International nếu gửi kháng nghị sau ngày 31 tháng 1 năm 2022. ***
Vui lòng thông báo cho Văn Bút Quốc Tế về bất kỳ hành động nào bạn thực hiện và bất kỳ phản hồi nào bạn nhận được. Có thể gửi tin nhắn tới Aurélia Dondo, Điều phối viên Chương trình Châu Âu: Aurelia.dondo@pen-international.org
Trong tinh thần đoàn kết
Hãy gửi những thông điệp đoàn kết tới:
Ales Bialiatski (Аляксандру Віктаравічу Бяляцкаму)
SIZO-1, vulica Valadarskaha 2
220030, Minsk
Belarus
Ban quản lý nhà tù có nhiều khả năng sẽ chấp nhận các tin nhắn nếu được viết bằng tiếng Nga. Vui lòng tìm một mẫu thư bên dưới:
Ales thân mến, chúng tôi sát cánh cùng bạn và tôn vinh công việc cũng như lòng dũng cảm của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ quyền tự do của bạn.
Дорогой Алесь, мы c вами! Мы невероятно ценим ваш труд и мужество! Мы будем и дальше бороться за вашу свободу!
Công khai
Các thành viên PEN được khuyến khích:
Đăng các bài báo và bài viết quan điểm trên báo chí quốc gia hoặc địa phương của bạn nêu bật trường hợp của Ales Bialiatski và tình trạng tự do ngôn luận ở Belarus;
Chia sẻ thông tin về Ales Bialiatski và các hoạt động vận động tranh cử của bạn qua mạng xã hội. Vui lòng sử dụng #FreeViasna.
Belarusian PEN member Ales Bialiatski

Background
Ales Bialiatski (Аляксандру Віктаравічу Бяляцкаму), born on 25 September 1962, is a literary scholar, essayist, and human rights defender. He was a founding member of the Belarusian literary organisation Tutejshyja (The Locals) and served as a former head of the Maxim Bahdanovich Literary Museum in Minsk. In April 1996 he founded the Viasna Human Rights Centre, a human rights organisation that campaigns for opposition activists who are harassed and persecuted by the Belarusian authorities. He is a member of the Belarusian PEN Centre, the Union of Belarusian Writers and the Belarusian Association of Journalists (BAJ).
In March 2021, the Belarusian Investigative Committee opened a case against Viasna Human Rights Centre under Article 342 of the Criminal Code (organising and financing actions that grossly violate public order), as part of a broader crackdown on independent media and civil society since the disputed presidential elections of 9 August 2020. As Chairman of Viasna, Ales Bialiatski was summoned for questioning to the central office of the Investigative Committee on 7 April 2021. He demanded a protocol of interrogation in Belarusian, which took several days to produce.
On 14 July 2021, Ales Bialiatski was detained alongside several Viasna colleagues following raids by Belarusian law enforcement officers on more than a dozen civil society and human rights organisations, including Viasna. Ales Bialiatski was transferred to pretrial detention on 17 July and subsequently charged under Article 243 (2) of the Criminal Code (tax evasion). He remains in pre-trial detention, a date for his trial hearing has yet to be set. Seven members of Viasna were behind bars on trumped-up charges at the time of writing. There are concerns about their conditions of detentions, as human rights defenders are routinely denied phone calls or visits from family members and their correspondence is often blocked.
It is not the first time Ales Bialiatski is being targeted by the Belarusian authorities. On 4 August 2011, he was arrested on spurious charges of tax evasion – he used his personal bank accounts in Lithuania and Poland to fund Viasna, as the organisation could not hold a bank account in Belarus. On 24 November 2011, Bialiatski was sentenced to four-and-a-half years’ imprisonment in a high security prison colony, with all of his property confiscated. The PEN Community actively campaigned for his release; he was freed under prisoner amnesty on 21 June 2014.
Mass and largely peaceful protests have swept Belarus since the disputed presidential elections of 9 August 2020, which saw Alexander Lukashenko return to a sixth term in office. The Belarusian authorities have responded with brutality and repression, and moved to ‘purge’ civil society, notably dissolving the Belarusian PEN Centre. According to a compelling report published by the Center, over 1000 cultural workers have been persecuted since January 2021.
For more information about PEN’s work on Belarus, including PEN International’s Resolution on Belarus, adopted at Congress in September 2021, please click here.
For more information about Viasna, and the #FreeViasna campaign, please click here.
Watch PEN International’s Webinar Freedom of Expression: Repression and Resolve in Belarus, Nicaragua, and Eritrea (November 2021): https://youtu.be/BvFf4NY-HJE
For further details contact Aurélia Dondo at PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 email: Aurelia.dondo@pen-international.org
Tiểu sử
Ales Bialiatski (Аляксандру Віктаравічу Бяляцкаму), sinh ngày 25 tháng 9 năm 1962, là một học giả văn học, nhà tiểu luận và nhà bảo vệ nhân quyền. Ông là thành viên sáng lập của tổ chức văn học Belarus Tutejshyja (Người dân địa phương) và từng là người đứng đầu Bảo tàng Văn học Maxim Bahdanovich ở Minsk. Tháng 4 năm 1996, ông thành lập Trung tâm Nhân quyền Viasna, một tổ chức nhân quyền vận động cho các nhà hoạt động đối lập bị chính quyền Belarus quấy rối và đàn áp. Ông là thành viên của Trung tâm PEN Belarus, Liên hiệp các nhà văn Belarus và Hiệp hội Nhà báo Belarus (BAJ).
Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban Điều tra Belarus đã mở một vụ án chống lại Trung tâm Nhân quyền Viasna theo Điều 342 của Bộ luật Hình sự (tổ chức và tài trợ cho các hành động vi phạm nghiêm trọng trật tự công cộng), như một phần của cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với các phương tiện truyền thông độc lập và xã hội dân sự kể từ khi tranh chấp bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 8 năm 2020. Với tư cách là Chủ tịch của Viasna, Ales Bialiatski đã được triệu tập để thẩm vấn tại văn phòng trung ương của Ủy ban Điều tra vào ngày 7 tháng 4 năm 2021. Ông yêu cầu một quy trình thẩm vấn bằng tiếng Belarus, mất vài ngày để thực hiện.
Vào ngày 14 tháng 7 năm 2021, Ales Bialiatski bị bắt giữ cùng với một số đồng nghiệp của Viasna sau các cuộc đột kích của các nhân viên thực thi pháp luật Belarus vào hơn một chục tổ chức xã hội dân sự và nhân quyền, bao gồm cả Viasna. Ales Bialiatski bị chuyển đến tạm giam trước xét xử vào ngày 17 tháng 7 và sau đó bị buộc tội theo Điều 243 (2) của Bộ luật Hình sự (trốn thuế). Anh ta vẫn bị giam giữ trước khi xét xử, ngày xét xử vẫn chưa được ấn định. Bảy thành viên của Viasna đã bị buộc tội vào thời điểm viết bài. Có những lo ngại về điều kiện giam giữ của họ, vì những người bảo vệ nhân quyền thường xuyên bị các thành viên gia đình từ chối các cuộc điện thoại hoặc thăm hỏi và thư từ của họ thường bị chặn.
Đây không phải là lần đầu tiên Ales Bialiatski bị chính quyền Belarus nhắm tới. Vào ngày 4 tháng 8 năm 2011, anh ta bị bắt vì cáo buộc giả mạo trốn thuế – anh ta đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân của mình ở Lithuania và Ba Lan để tài trợ cho Viasna, vì tổ chức này không thể giữ tài khoản ngân hàng ở Belarus. Vào ngày 24 tháng 11 năm 2011, Bialiatski bị kết án 4 năm rưỡi tù tại một khu nhà tù an ninh cao, và toàn bộ tài sản của anh ta bị tịch thu. Cộng đồng PEN đã tích cực vận động cho việc trả tự do cho anh ta; anh ta được trả tự do theo lệnh ân xá của tù nhân vào ngày 21 tháng 6 năm 2014.
Các cuộc biểu tình đại chúng và phần lớn là hòa bình đã tràn qua Belarus kể từ cuộc bầu cử tổng thống đang tranh chấp vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, chứng kiến ​​Alexander Lukashenko trở lại nhiệm kỳ thứ sáu tại vị. Các nhà chức trách Belarus đã đáp trả bằng sự tàn bạo và đàn áp, đồng thời chuyển sang ‘thanh trừng’ xã hội dân sự, đặc biệt là giải thể Trung tâm PEN Belarus. Theo một báo cáo hấp dẫn được công bố bởi Trung tâm, hơn 1000 nhân viên văn hóa đã bị bức hại kể từ tháng 1 năm 2021.
Để biết thêm thông tin về hoạt động của PEN đối với Belarus, bao gồm Nghị quyết của PEN Quốc tế về Belarus, được thông qua tại Quốc hội vào tháng 9 năm 2021, vui lòng nhấp vào đây.
Để biết thêm thông tin về Viasna và chiến dịch #FreeViasna, vui lòng nhấp vào đây.
Xem hội thảo trên web của PEN International về Tự do ngôn luận: Đàn áp và Giải quyết ở Belarus, Nicaragua và Eritrea (tháng 11 năm 2021): https://youtu.be/BvFf4NY-HJE
Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với Aurélia Dondo tại PEN International, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, UK Tel: +44 (0) 20 7405 0338 email: Aurelia.dondo@pen-international.org