Myanmar: PEN International Calls for Immediate Release of US Journalist

Miến Điện: Văn Bút Quốc tế kêu gọi thả nhà báo Hoa Kỳ ngay lập tức (Vui lòng vào trang sau)

https://pen-international.org/news/myanmar-pen-international-calls-for-immediate-release-us-journalist

Update – 15 November 2021
On Monday, Danny Fenster was “pardoned” before being released from prison by the military junta, just days after being charged with sedition and terrorism offenses.
Now safely back in the US (a recording of his press conference can be found here), his release on “humanitarian” grounds serves to highlight the spurious nature of the charges brought against him. Our thoughts are with the many Myanmar writers, poets, journalists, and others who remain detained on similar charges for their peaceful expression.

Update – 12 November 2021
This morning, Danny Fenster was sentenced to 11 years’ imprisonment after being convicted on three charges.
The charges include violating the country’s immigration laws, unlawful association with an illegal group, and incitement under section 505-a of Myanmar’s Penal Code.
The charges reportedly hinge on the false allegation that Danny was working for the Myanmar Now news agency which was banned by the military junta following the 1 February 2020 coup. This has been publicly contested by Myanmar Now, who assert that Danny Fenster had resigned from the agency in June 2020 before joining another news agency, Frontier Myanmara month later. By the time the military coup took place, Danny Fenster had already been working for Frontier Myanmar for six months.
Despite being presented with abundant evidence of his employment with Frontier Myanmar that included tax records and witness testimony from a colleague, the court has handed down the maximum sentence for each of the three charges.
Danny still faces two additional serious charges of committing sedition (Article 124-a of the Penal Code) and violating a statute in the newly revised Counter-Terrorism Act (Article 50-a). Both charges were added on 9 November, just three days before today’s sentencing.
PEN International calls for the immediate overturning of Danny’s unjust conviction, the dropping of all remaining charges against him, and to allow him to leave the country freely.

Update – 14 June 2021
We have received reports that US journalist Nathan Maung has been released from detention after the charges against him were withdrawn. While we welcome the news, he should never have been detained for his journalistic work and we continue our call for the immediate and unconditional release of all those who remain wrongfully detained by the Myanmar’s military junta.
PEN International is alarmed over reports that a US journalist Danny Fenster was detained by the junta forces in Myanmar as he was attempting to leave the country on Monday. His detention marks the latest disturbing escalation in the military junta’s efforts to silence independent reporting in the country after it seized power on 1 February 2021.
On 24 May 2021, Danny Fenster, who works as managing editor for independent news outlet Frontier Myanmar, was reportedly detained by junta forces in Yangon International Airport while he was about to embark on a flight to Kuala Lumpur, Malaysia, as part of a journey to visit his family back in the United States. According to his employer, Fenster was subsequently transferred to Insein prison, near Yangon.
The unelected leaders of Myanmar continue to disregard international laws and norms with impunity. Danny Fenster, an American citizen, was about to leave Myanmar for Malaysia, for onward journey to the United States. Instead, he has been arrested and sent to the notorious Insein Prison. Fenster is a journalist whose publication, Frontier Myanmar, is one of the few independent media entities reporting accurately and fearlessly about the situation in Myanmar. Every individual has the right to travel freely, and while governments can place reasonable restrictions on some individuals, it can only be done with due process, following court orders, and under the law. Fenster joins other foreign journalists that Myanmar has arrested in recent months, and he – and the others – must be released unconditionally, and be allowed to return to Myanmar if he wishes to do so. Myanmar must also remove restrictions placed on the media, including periodic crackdowns on access to the Internet, and release other journalists, writers, poets, and human rights defenders it has arrested since the military staged its illegal coup,’ said Salil Tripathi, chair of PEN International’s Writers in Prison Committee.
Danny Fenster’s detention is one of a growing number of cases of international journalists who have been targeted by the military junta in recent weeks, including the arrest and later release of Japanese journalist, Yuuki Kitazumi, and Polish journalist, Robert Bociaga. Another US journalist, Nathan Maung, was detained on 9 March and is yet to be released.
The targeting of international journalists reflects a brazen escalation of the military junta’s efforts to silence any reporting of its campaign of terror, which has resulted in at least 824 civilian deaths, and thousands more detained and at risk of torture. Since the coup began, the military junta has detained dozens of local journalistsimposed extensive internet blackouts, and forced the shutdown of numerous news agencies.
PEN International condemns the military junta’s brutal suppression of the people of Myanmar and calls for the immediate and unconditional release of all those wrongfully detained.
Cập nhật – ngày 15 tháng 11 năm 2021
Hôm thứ Hai, Danny Fenster đã được “ân xá” trước khi được chính quyền quân đội cho ra tù, chỉ vài ngày sau khi bị buộc tội gây rối và khủng bố.
Hiện đã trở về Mỹ một cách an toàn (có thể tìm thấy đoạn ghi âm cuộc họp báo của anh ấy tại đây), việc anh được thả vì lý do “nhân đạo” nhằm làm nổi bật bản chất giả mạo của các cáo buộc chống lại anh. Suy nghĩ của chúng tôi là với nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà báo và những người Miến Điện khác vẫn bị giam giữ với tội danh tương tự vì biểu hiện ôn hòa của họ.

Cập nhật – ngày 12 tháng 11 năm 2021
Sáng nay, Danny Fenster đã bị kết án 11 năm tù sau khi bị kết án về ba tội danh.
Các cáo buộc bao gồm vi phạm luật nhập cư của đất nước, liên kết bất hợp pháp với một nhóm bất hợp pháp và kích động theo mục 505-a của Bộ luật Hình sự Miến Điện.
Các cáo buộc được cho là dựa trên cáo buộc sai lầm rằng Danny đang làm việc cho hãng thông tấn Myanmar Now đã bị quân đội cấm vận sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 năm 2020. Điều này đã bị tranh cãi công khai bởi Myanmar Now, người khẳng định rằng Danny Fenster đã từ chức công ty vào tháng 6 năm 2020 trước khi gia nhập một hãng thông tấn khác, Frontier Myanmar, một tháng sau đó. Vào thời điểm cuộc đảo chính quân sự diễn ra, Danny Fenster đã làm việc cho Frontier Myanmar được sáu tháng.
Mặc dù được trình bày với nhiều bằng chứng về việc làm của anh ta với Frontier Myanmar, bao gồm hồ sơ thuế và lời khai của nhân chứng từ một đồng nghiệp, tòa án đã đưa ra mức án tối đa cho mỗi tội danh trong số ba tội danh.
Danny vẫn phải đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng bổ sung là phạm tội gây mê (Điều 124-a Bộ luật Hình sự) và vi phạm một quy chế trong Đạo luật Chống khủng bố mới được sửa đổi (Điều 50-a). Cả hai cáo buộc đều được bổ sung vào ngày 9 tháng 11, chỉ ba ngày trước ngày tuyên án hôm nay.
Văn Bút Quốc Tế kêu gọi lật lại ngay bản án oan của Danny, bãi bỏ tất cả các cáo buộc còn lại chống lại anh ta, và cho phép anh ta rời khỏi đất nước tự do.
Cập nhật – ngày 14 tháng 6 năm 2021
Chúng tôi đã nhận được báo cáo rằng nhà báo Hoa Kỳ Nathan Maung đã được thả ra khỏi nơi giam giữ sau khi các cáo buộc chống lại anh ta được rút lại. Trong khi chúng tôi hoan nghênh tin tức, đáng lẽ anh ta không bao giờ bị giam giữ vì công việc báo chí của mình và chúng tôi tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả những người vẫn bị chính quyền quân đội Miến Điện giam giữ một cách sai trái.
Văn Bút Quốc Tế tỏ ra hoảng hốt trước các báo cáo rằng một nhà báo Hoa Kỳ Danny Fenster đã bị lực lượng quân đội Myanmar bắt giữ khi anh ta đang cố gắng rời khỏi đất nước vào hôm thứ Hai. Việc giam giữ ông đánh dấu sự leo thang đáng lo ngại mới nhất trong nỗ lực của chính quyền quân sự nhằm bịt ​​miệng báo cáo độc lập ở nước này sau khi chính quyền này lên nắm quyền vào ngày 1 tháng 2 năm 2021.
Vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, Danny Fenster, người làm việc với tư cách là biên tập viên quản lý cho hãng tin độc lập Frontier Myanmar, đã bị lực lượng quân đội bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Yangon khi anh ta chuẩn bị lên chuyến bay đến Kuala Lumpur, Malaysia, như một phần của hành trình để thăm gia đình anh ấy trở lại Hoa Kỳ. Theo chủ nhân của mình, Fenster sau đó đã được chuyển đến nhà tù Insein, gần Yangon.
‘Các nhà lãnh đạo không được bầu cử của Myanmar tiếp tục coi thường luật pháp và chuẩn mực quốc tế một cách không bị trừng phạt. Danny Fenster, một công dân Mỹ, chuẩn bị rời Myanmar đến Malaysia để tiếp tục hành trình đến Hoa Kỳ. Thay vào đó, anh ta đã bị bắt và bị đưa đến nhà tù Insein khét tiếng. Fenster là một nhà báo có ấn phẩm Frontier Myanmar, là một trong số ít các đơn vị truyền thông độc lập đưa tin chính xác và không sợ hãi về tình hình ở Myanmar. Mọi cá nhân đều có quyền đi lại tự do và mặc dù các chính phủ có thể đưa ra những hạn chế hợp lý đối với một số cá nhân, nhưng điều đó chỉ có thể được thực hiện theo thủ tục hợp pháp, tuân theo lệnh của tòa án và theo luật. Fenster tham gia cùng các nhà báo nước ngoài khác mà Miến Điện đã bắt giữ trong những tháng gần đây, và anh ta – và những người khác – phải được trả tự do vô điều kiện, và được phép trở lại Miến Điện nếu anh ta muốn làm như vậy. Miến Điện cũng phải loại bỏ các hạn chế đặt ra đối với các phương tiện truyền thông, bao gồm các cuộc đàn áp định kỳ truy cập Internet, và thả các nhà báo, nhà văn, nhà thơ và nhà bảo vệ nhân quyền khác mà họ đã bắt giữ kể từ khi quân đội tổ chức cuộc đảo chính bất hợp pháp, ‘ông Salil Tripathi, chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của Văn Bút Quốc Tế.
Danny Fenster bị giam giữ là một trong số ngày càng nhiều các trường hợp nhà báo quốc tế bị chính quyền quân sự nhắm mục tiêu trong những tuần gần đây, bao gồm việc bắt giữ và sau đó được thả nhà báo Nhật Bản, Yuuki Kitazumi, và nhà báo Ba Lan, Robert Bociaga. Một nhà báo Hoa Kỳ khác, Nathan Maung, đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 3 và vẫn chưa được thả.

Việc nhắm mục tiêu của các nhà báo quốc tế phản ánh sự leo thang trắng trợn nỗ lực của chính quyền quân sự nhằm bịt ​​miệng mọi báo cáo về chiến dịch khủng bố của họ, khiến ít nhất 824 dân thường thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị giam giữ và có nguy cơ bị tra tấn.