Osman Kavala – Turkey Osman Kavala – Thổ Nhĩ Kỳ

The accusations brought against me, which constitute the grounds for my pre-trial detention…are based on a number of factually unfounded allegations against logic as well as presumptions that are not corroborated by evidence. Factual events have been distorted and a fantastic fiction has been constructed.
From the defence statement of Osman Kavala dated 24 June 2019.

Những lời buộc tội chống lại tôi, tạo thành cơ sở cho việc giam giữ tôi trước khi xét xử … dựa trên một số cáo buộc vô căn cứ đã chống lại lý giải khoa học cũng như những giả định không được chứng thực bằng chứng cứ. Các sự kiện thực tế đã bị bóp méo và sự hư cấu đặt điều đã được tái tạo
Từ tuyên bố bảo vệ của Osman Kavala ngày 24 tháng 6 năm 2019.
Publisher, civil and cultural rights activist, and philanthropist Osman Kavala was arrested on 18 October 2017, and has been held in pre-trial detention at Silivri Prison on the outskirts of Istanbul since November 2017. 
He was first charged, 16 months after his arrest, for being responsible for crimes allegedly committed by protesters across Turkey during the 2013 Gezi Park protests. 
In December 2019, the European Court of Human Rights ruled for Osman Kavala’s immediate release, as it found his detention ‘pursued an ulterior purpose…namely that of reducing [him] to silence’. The Turkish authorities continue to ignore the binding judgment of the Court and the decisions from the Council of Europe’s Committee of Ministers.  
On 18 February 2020, he was acquitted of charges related to Gezi Park protests. However, instead of being released, he was sent back to Silivri Prison, having been informed that a court had ordered his detention again due to another investigation. 
On 8 October 2020, following the acceptance of a new indictment, it was announced that Kavala would face a new trial on charges of threats to ‘constitutional order’ which carry a life sentence. He faces an additional charge of ‘espionage’, punishable with up to 20 years in prison.’ He remains in pre-trial detention. 
Osman Kavala’s detention for more than three and a half years is emblematic of the arbitrary detention and judicial harassment of dissidents in Turkey, particularly since the coup attempt of July 2016 and the breakdown of the rule of law that followed. 
Nhà xuất bản, nhà hoạt động dân quyền và văn hóa, và nhà từ thiện Osman Kavala đã bị bắt vào ngày 18 tháng 10 năm 2017 và đã bị giam giữ trước khi bị đưa ra xét xử tại nhà tù Silivri ở ngoại ô Istanbul kể từ tháng 11 năm 2017.
Anh ta bị buộc tội lần đầu tiên, 16 tháng sau khi bị bắt, vì chịu trách nhiệm về những tội mà những người biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ cho là đã phạm phải trong các cuộc biểu tình tại Công viên Gezi năm 2013.
Vào tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân quyền Châu Âu đã ra phán quyết trả tự do ngay lập tức cho Osman Kavala vì họ phát hiện việc giam giữ anh ta ‘theo đuổi một mục đích thầm kín… cụ thể là khiến anh ta im lặng’. Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phớt lờ phán quyết ràng buộc của Tòa án và các quyết định từ Ủy ban Bộ trưởng của Hội đồng Châu Âu.
Vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, anh ta được trắng án về các cáo buộc liên quan đến các cuộc biểu tình ở Công viên Gezi. Tuy nhiên, thay vì được trả tự do, anh ta bị đưa trở lại Nhà tù Silivri, vì có thông báo cho rằng tòa án đã ra lệnh giam giữ anh ta một lần nữa vì một cuộc điều tra khác.
Vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, sau khi bản cáo trạng mới được chấp nhận, Kavala sẽ phải đối mặt với một phiên tòa mới với tội danh đe dọa “trật tự hiến pháp” và bản án chung thân. Anh ta phải đối mặt với một tội danh bổ sung là ‘gián điệp’, có thể bị phạt tới 20 năm tù. ”Anh ta vẫn bị giam giữ trước khi xét xử.
Osman Kavala bị giam giữ trong hơn ba năm rưỡi là biểu tượng của việc giam giữ tùy tiện và sách nhiễu tư pháp đối với những người bất đồng chính kiến ​​ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là từ cuộc đảo chính vào tháng 7 năm 2016 và sự huỷ hoại của luật pháp tiếp theo đó.
Osman Kavala and the Life of the Mind
TAKE ACTION :
Send your message for Osman Kavala
HÃY HÀNH ĐỘNG:
Vào trang web sau và gửi thông điệp của bạn ủng hộ Osman Kavala
https://www.englishpen.org/campaign/turkey/osman-kavala-turkey/