PROTECTING WRITERS AT RISK in Vietnam

Calling for immediate and unconditional release of Pham Doan Trang
Kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang
Dear friends,
Today we are publishing an update to our RAN which renews our call for the immediate and unconditional release of Vietnamese writer and activist, Pham Doan Trang.
You can find further information concerning the RAN update on the PEN International website: https://pen-international.org/news/vietnam-release-author-journalist-activist-pham-doan-trang

We have also shared it on our social media channels: 
Twitter: https://twitter.com/pen_int/status/1582333131751043077
Facebook: https://www.facebook.com/peninternational/posts/pfbid01BX2EzMxcsTU9YNMV7MgXuYEtmpNBGpLUvakp78pcrWKrzDH9hCMnnbzV7n18p7El
I am attaching an optional template letter that can be used to help draft the letter of appeal to the Vietnamese authorities (including versions in both English and Vietnamese). 


Finally, I would like to express my deep thanks to our colleagues at the Vietnamese Abroad PEN Centre for their support.
Kindly,
Ross.
—————————————————-
Ross Holder 
Asia Regional Programme Coordinator | PEN International
Koops Mill Mews,
162-164 Abbey Street
London SE1 2AN. 
T: +44 (0)20 7405 0338
E:Twitter | Facebook | www.pen-international.org | Support PEN’s work.
“ Freedom of expression is the foundation of human rights, the source of humanity, and the mother of truth. To strangle freedom of speech is to trample on human rights, stifle humanity, and suppress truth”  Liu Xiaobo, 2009. Get a copy of our Centenary Book, “An Illustrated History” to learn all about PEN’s work since 1921.
Bạn thân mến,
Hôm nay, chúng tôi công bố bản cập nhật cho RAN(RAPID ACTION NETWORK) để hâm nóng lại lời kêu gọi của chúng tôi về việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà văn và nhà hoạt động Việt Nam, Phạm Đoan Trang.
Bạn có thể tìm thêm thông tin liên quan đến cập nhật RAN trên trang web PEN International: 
https://pen-international.org/news/vietnam-release-author-journalist-activist-pham-doan-trang
Chúng tôi cũng đã chia sẻ nó trên các kênh truyền thông xã hội sau:
Twitter: https://twitter.com/pen_int/status/1582333131751043077
Facebook: https://www.facebook.com/peninternational/posts/pfbid01BX2EzMxcsTU9YNMV7MgXuYEtmpNBGpLUvakp78pcrWKrzDH9hCMnnbzV7n18p7El
Tôi đính kèm thư mẫu chọn tuỳ ý được dùng để phác họa thư khiếu nại gửi  đến các cơ quan có thẩm quyền  của Việt Nam (bao gồm cả phiên bản bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt).

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ của các Văn hữu của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại.
Quý mến,
Ross.
Ross Holder
Điều phối viên Chương trình Khu vực Châu Á | Văn Bút Quốc Tế
Koops Mill Mews,
162-164 phố Abbey
London SE1 2AN.
Đt: +44 (0) 20 7405 0338
E: Twitter | Facebook | http://www.pen-international.org | Hỗ trợ các hoạt động của Văn Bút Quốc Tế.
“Tự do ngôn luận là nền tảng của nhân quyền, là cội nguồn của nhân loại, và là mẹ của chân lý. Bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận là chà đạp nhân quyền, bóp chết nhân loại và đàn áp sự thật ”Liu Xiaobo, 2009. Nhận một bản sao của Cuốn sách kỷ niệm của chúng tôi,“ Lịch sử minh họa ”để tìm hiểu tất cả các hoạt động  của Văn Bút Quốc Tế kể từ năm 1921.
PEN AMERICA CONDEMNS TRANSFER OF VIETNAMESE WRITER PHAM DOAN TRANG TO REMOTE PRISON
Vui lòng bấm vào tựa đề để xem nguồn chính từ Văn Bút Hoa Kỳ
VĂN BÚT Hoa Kỳ lên án việc chuyển nhà văn Việt Nam Phạm Đoan Trang đến nhà tù xa

Retaliation Continues Against Author and Leading Voice in Vietnamese Civil Society
FOR IMMEDIATE RELEASE
October 12, 2022
(NEW YORK)—PEN America today condemned the transfer of Vietnamese writer and journalist Pham Doan Trang to a remote prison facility, calling the move retaliation for exercising her right to freedom of expression. PEN America called on Vietnamese authorities to uphold international legal standards in its treatment of wrongfully jailed prisoners.
“From Pham Doan Trang’s lengthy incommunicado detention to the wholly disproportionate and unjustified sentence of nine years in prison handed down in her case last year, it comes as no surprise that she has faced another retaliatory judicial measure from the Vietnamese government,” said Karin Deutsch Karlekar, director of Free Expression at Risk Programs at PEN America. “The ruling party has made it abundantly clear that it wields the legal system as a weapon to criminalize, punish, and silence critical voices. As we continue to condemn the unjust imprisonment of Pham Doan Trang and call for her release, we urge Vietnamese authorities to uphold its commitment to international standards and respect the fundamental rights of its citizens to fair and humane treatment under the law.”
A prolific author and a leading voice in Vietnamese civil society, Pham Doan Trang has been recognized internationally for her writings on politics and human rights. She was arrested on October 6, 2020 and sentenced to nine years in prison on December 14, 2021 under Article 117 of the 2015 Penal Code for “making, storing, distributing or disseminating information, documents and items against the Socialist Republic of Vietnam,” a provision found arbitrary by the United Nations Working Group on Arbitrary Detention. After a rejected appeal this August, Trang was transferred on October 1 to An Phuoc Prison in Vietnam’s southern Binh Duong Province, a facility located 100 kilometers away from Ho Chi Minh City. Transferring political prisoners to remote facilities has been repeatedly used as a punitive measure to cut off communication from family members and the outside world. According to PEN America’s 2021 Freedom to Write Index, Vietnam jailed the eight-highest number of writers and intellectuals globally during 2021.
About PEN America
PEN America stands at the intersection of literature and human rights to protect open expression in the United States and worldwide. We champion the freedom to write, recognizing the power of the word to transform the world. Our mission is to unite writers and their allies to celebrate creative expression and defend the liberties that make it possible.
Learn more at pen.org.
Contact: Suzanne Trimel, STrimel@PEN.org, 201-247-5057
Tiếp tục trả đũa tác giả và tiếng nói hàng đầu trong xã hội dân sự Việt Nam
HÃY THẢ NGAY LẬP TỨC
12 tháng 10 năm 2022
(NEW YORK) —VĂN BÚT Hoa Kỳ hôm nay lên án việc chuyển nhà văn và nhà báo Việt Nam Phạm Đoan Trang đến một trại giam xa xôi, hành động này được xem là sự trả đũa cho việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của cô. VĂN BÚT Hoa Kỳ kêu gọi các nhà chức trách Việt Nam duy trì các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế trong việc đối xử với các tù nhân bị bỏ tù oan.
“Từ việc Phạm Đoan Trang bị giam giữ bất hợp pháp kéo dài đến bản án chín năm tù hoàn toàn không cân xứng và vô lý trong vụ án của cô ấy vào năm ngoái, không có gì ngạc nhiên khi cô ấy phải đối mặt với một biện pháp tư pháp trả đũa khác từ chính phủ Việt Nam,” Karin Deutsch Karlekar, giám đốc Chương trình Tự Do Bày Tỏ trong tình trạng Nguy Hiểm tại VĂN BÚT Hoa Kỳ. “Đảng cầm quyền đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sử dụng hệ thống pháp luật như một vũ khí để hình sự hóa, trừng phạt và bịt miệng những tiếng nói chỉ trích. Khi chúng tôi tiếp tục lên án việc bỏ tù oan Phạm Đoan Trang và kêu gọi trả tự do cho cô ấy, chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng của Việt Nam duy trì cam kết đối với các tiêu chuẩn quốc tế và tôn trọng các quyền cơ bản của công dân được đối xử công bằng và nhân đạo theo pháp luật. ”
Là một tác giả xuất sắc và có tiếng nói hàng đầu trong xã hội dân sự Việt Nam, Phạm Đoan Trang đã được quốc tế công nhận với những bài viết về chính trị và nhân quyền. Cô bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị kết án chín năm tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2021 theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Điều khoản bị cho là tùy tiện bởi Nhóm Công Tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện. Sau khi bị bác đơn kháng cáo vào tháng 8 này, Trang bị chuyển vào ngày 1 tháng 10 đến Nhà tù An Phước ở tỉnh Bình Dương, miền nam Việt Nam, một cơ sở nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 100 km. Chuyển tù nhân chính trị đến các cơ sở xa xôi đã nhiều lần được sử dụng như một biện pháp trừng phạt để cắt đứt liên lạc với các thành viên trong gia đình và thế giới bên ngoài. Theo Chỉ số Tự do Viết năm 2021 của VĂN BÚT Hoa Kỳ, Việt Nam bỏ tù số lượng nhà văn và trí thức cao thứ tám trên toàn cầu trong năm 2021.
Về VĂN BÚT Hoa Kỳ
VĂN BÚT Hoa Kỳ ở vị trí giao điểm của văn học và nhân quyền nhằm bảo vệ quyền diễn đạt mở rộng ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Chúng tôi đấu tranh cho quyền tự do viết, công nhận sức mạnh của chữ để biến đổi thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi là đoàn kết các nhà văn và các văn hữu của họ để tôn vinh sự sáng tạo và bảo vệ quyền tự do giúp nó trở nên khả thi.
Tìm hiểu thêm tại pen.org.
Liên hệ: Suzanne Trimel, STrimel@PEN.org, 201-247-5057
LETTER OF OBJECTION Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution of Author and Journalist PhạmĐoan Trang
Kháng thư Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội trong việc khởi tố và kết án Tác giả Phạm Đoan Trang 9 năm tù
                                                             

December 14,2021
Bulletin
HS: 2021/KT6 

LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution of
Author and Journalist PhạmĐoan Trang
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly objects to the detention and prosecution of Author and Journalist Phạm Đoan Trang by the Vietnamese government.  Today December 14, 2021, the court in Hanoi, Vietnam, unjustly sentenced Phạm Đoan Trang to 9 years imprisonment for exercising her Constitution-protected freedoms including the freedoms of expression and association.

Ms. Phạm Đoan Trang is an author, journalist and democracy activist.  Her works include Chính trị bình dân (Popular Politics), Cẩm nang nuôi tù (Handbook on Supporting Prisoners), Phản kháng phi bạolực (Non-Violent Opposition), Politics of a Police State and various publications on election and voting rights.
 
In 2007 Ms. PhạmĐoan Trang received the Homo Homini Award from People In Need which cited her as “one of the leading figures of the contemporary Vietnamese dissent.”
 
In our Centre’s Submission to the United Nations High Commissioner for Human Rights during the Universal Periodic Review of Vietnam 32nd SESSION (January – February 2019), the Vietnamese Abroad PEN Centre called world’s attention to the on-going persecution that Ms. Ms. PhạmĐoan Trang has suffered as follows:
 
In February 2018, the unapproved book entitled “Chínhtrịbìnhdân” (Popular Politics) by Đoan Trang Pham was prohibited from distribution, and subsequently Ms. Doan Trang Pham had to go into hiding from Vietnam’s security force.
 
On October 6, 2020 Ms. PhạmĐoan Trang was detained and charged by the Vietnamese government under Section 88 of the 1999 Criminal Code for propagating views against the state and under Section 117 of the 2015 Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Ms. PhạmĐoan Trang, who simply exercised her constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.
 
Vietnamese Abroad PEN Centre


CungThi Lan
President

 
 
Email:  PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
____________________________________________________________________

USA:  2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904, USA

 
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 ___________________________________________________________________
 
Attached: Letter of Author and Journalist PhạmĐoan Trang
JUST IN CASE I AM IMPRISONED
Saigon, Vietnam
May 27th, 2019
Dear friends,
No one wants to sit in prison. But if prison is inevitable for freedom fighters, if prison can serve a predetermined purpose, then we should happily accept it.
Therefore, I have set several goals for my imprisonment (should it happen). Going to prison may help to accomplish some of these goals, but achieving all of them can only be done with your help.
Thus, I would like to share these goals with you, friends, and rely on you to help fulfill them after I am taken into custody. Thank you so much in advance for your support.
1. Advocate for new laws to reform how Vietnam conducts elections and forms its National Assembly.
I would like you to link my imprisonment with new laws to change how Vietnam conducts elections and forms its National Assembly. Let the public know that I research political rights, especially ones regarding voting and elections. I am among those who have suggested new pieces of legislation to reform elections and the National Assembly, and I am imprisoned partly because of these previous efforts.
A large social movement calling for the adoption of these new laws, whose drafts I have made contributions to, would be ideal.
2. Encourage people to read my books.
I want my imprisonment to spur greater readership for my books; make them accessible and make them available in all forms: electronic, printed, or audio.
These are the titles that I want to promote most:
a) ChínhTrịBìnhDân (Politics for the Masses / Politics for the Common People);
b) Cẩm Nang NuôiTù (A Handbook for Families of Prisoners);
c) PhảnKháng Phi BạoLực (On Non-violent Resistance Techniques);
d) Politics of a Police State;
e) Họclàmbáo (Citizen Journalism);
f) All of my publications on voting and elections
3. Take advantage of my imprisonment.
The Vietnamese government has always used prisoners of conscience (POC) as pawns to trade with foreign governments. By releasing a POC and deporting him or her, the government benefits in several ways: they gain trade deals, neutralize a rallying symbol for the people, and falsely appear to respect human rights, which hedges calls for political reform.
I would hate to see myself become a pawn for the government to trade. Instead, I want my imprisonment to be used not just by foreign governments, but by Vietnamese democracy activists to negotiate with the Vietnamese government, with a focus on new legislation for elections and formation of the National Assembly. It is imperative that Vietnamese democracy activists sit at the negotiating table. Bear in mind: the lengthier the prison term, the more leverage you have to negotiate with the Vietnamese government and pressure them into doing what we request.
In other words, I don’t want a campaign that calls on the Vietnamese government to simply “free Trang”. I want a comprehensive social movement that pushes the government to “free Trang and pass new election laws”, “free Trang and ensure free and fair elections”, “free Trang, free  lections”, and so on.
Summary of (1), (2) and (3):
In case I am imprisoned, please tell the public to focus less on freeing me and more on spreading these simple messages:
“I’ve read Trang’s books, and I support new election laws,” or
“I support Trang, I’ve read her books, and I support new election laws,” or
“Free and fair elections for Vietnam,” or
“Support independent candidates for the National Assembly.”
A few more reminders and requests:
1. Please take care of my mother. Let her know that she and her daughter are not alone. Make sure the police do not harm my mother, my brothers, or my sisters-in-law; they have often been threatened by police.
2. I will not admit guilt, confess, or beg for leniency; do not believe police if they say or indicate otherwise.
3. (However,) I will always assert that I am the author of the books ChínhTrịBìnhDân, Cẩm Nang NuôiTù, PhảnKháng Phi BạoLực, and other works published under my name, and I will always assert that I want to abolish dictatorship in Vietnam. I’d like to be described as an author and journalist who writes to raise public awareness regarding democracy and human rights, and who advocates for social change.
4. If possible, send me my guitar and try to have the wardens accept it. For me, the guitar is like my Bible.
5. I don’t care about prison terms, so I don’t expect defense lawyers to help reduce my sentence, which may be impossible anyway. I would prefer defense lawyers who can work as communication channels between me and the outside world.
6. Do not give me any priority over other prisoners of conscience. Advocate for the others first, then me.
7. If you’d like to advocate for my release, please start a campaign from the third or fourth year and keep in mind the requisite goals I stated above. Ideally, I’d like to be freed and allowed to stay in Vietnam instead of being expelled, with the goals above achieved.
I don’t want freedom for just myself; that’s too easy.
I want something greater: freedom for Vietnam.
It might seem like some grand goal, but it’s totally possible–with your support.
Pham Doan Trang
  ________________________________ Ω __________________________________
 
NOTICE : This is an e-mail (including any attachments) intended solely for the use of the addressee(s) and may contain confidential information. If you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this e-mail or its attachments is prohibited. If you have received this e-mail in error, please inform the sender immediately and delete this e-mail from your computer. You acknowledge that any e-mail may be corrupted and its integrity is not warranted. The sender disclaims its liability for any modification, alteration, falsification or omission in the content of this message which arise as a result of e-mail transmission.
                                                                
Ngày 14 tháng 12 năm 2021   
Bulletin
HS: 2021/KT6

                                                                
Kháng Thư
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội
trong việc khởi tố và kết án Tác giả Phạm Đoan Trang 9 năm tù

 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam trong phiên tòa 14-12-2021 kết án nhà hoạt động nổi tiếng Phạm Đoan Trang 9 năm tù.
 
Cô Phạm Đoan Trang là nhà báo bất đồng chính kiến có nhiều tác phẩm được xuất bản như:
 
i.   Chính trị bình dân.
ii.  Cẩm nang nuôi tù.
iii. Phản kháng phi bạo lực.
iv. Politics of a Police State (Anh ngữ).
v.  Và các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
 
Năm 2017 tác giả Phạm Đoan Trang được giải Homo Homini hiển dương cô là một trong các nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay (“one of the leading figures of the contemporary Vietnamese dissent”).
 
Năm 2019 Quan điểm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại qua Submission kiến nghị Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong chương trình kiểm định CHXHCN Việt Nam [32nd SESSION (January – February 2019] đã trình bày về tình trạng Hà Nội đàn áp tác giả Phạm Đoan Trang như sau:
 
 
Tháng 2 năm 2018, cuốn sách mang tên “Chính trị bình dân” (Chính trị bình dân) của Đoan Trang Phạm chưa được kiểm duyệt  đã bị cấm phát hành và sau đó Phạm Đoan Trang phải trốn thoát sự  vây bắt của lực lượng an ninh Việt Nam.
 
 
Ngày 6-10-2020 tác giả Phạm Đoan Trang đã bị công an bắt giữ và khởi tố về “hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho nhà báo/nhà hoạt động Phạm Đoan Trang vô điều kiện ngay lập tức vì cô chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

Cung Thị Lan
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Email:  PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 ___________________________________________________________________

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904 U.S.A

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 _________________________________ Ω __________________________________
ĐÍNH KÈM:  Thư ngày 27-5-2019 của Tác giả Phạm Đoan Trang
NẾU TÔI CÓ ĐI TÙ….
 
Sài Gòn, ngày 27/5/2019
 
Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi,
 
Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù.
Tôi có một số mục đích định trước như vậy.Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất cần sự tiếp sức của các bạn.
Tôi trông cậy vào các bạn.Xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau, nếu tôi có phải vào tù.
Trân trọng cảm ơn tất cả.
1. Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới Mong các bạn làm mọi cách để gắn việc tôi đi tù (nếu có) với luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Làm sao để công luận biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần là vì lý do đó. Tôi muốn có một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc thông qua hai luật này.
2. Quảng bá các cuốn sách tôi viết Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hoặc gặp bất kỳ điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn, dưới bất kỳ hình thức gì dù là bản in hay bản điện tử hay sách nói. Tôi viết nhiều sách nhưng đây là những cuốn tôi mong muốn phổ biến nhất:
a) Chính trị bình dân;
b) Cẩm nang nuôi tù;
c) Phản kháng phi bạo lực;
d) Politics of a Police State (tiếng Anh);
e) Các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
3. Biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Nhà nước CHXHCN Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả, trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi: ký được một hiệp định kinh tế nào đó, đánh bóng hình ảnh “tôn trọng nhân quyền”, vô hiệu hóa một biểu tượng đấu tranh vì tự do, và phớt lờ tất cả các yêu cầu cải cách thể chế.
Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung, nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới.
Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta.
Nói cách khác, tôi không muốn có một phong trào kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do cho Trang”. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn, thúc đẩy việc “trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới”, “trả tự do cho Trang và bảo đảm bầu cử tự do, công bằng”, v.v. Tóm tắt ba mục (1), (2) và (3) Nếu tôi bị bắt, tôi mong muốn các bạn làm truyền thông theo hướng vận động mỗi người, nếu ủng hộ tôi thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào “tự do cho Trang”, mà chỉ cần truyền bá thông điệp sau:
“Tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang”, hoặc “Tôi ủng hộ Đoan Trang, nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Trang”, hoặc “Yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam”, hoặc “Ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội”. * * *
Vài điểm xin các bạn lưu ý thêm:
1. Xin chăm sóc mẹ tôi giùm, đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc. Công an cũng đã đe dọa các anh trai và chị dâu tôi rất nhiều; xin bảo vệ họ.
2. Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì đều là bịa đặt, lừa dối.
3. (Nhưng) tôi nhận hành vi: Tôi luôn khẳng định tôi là tác giả của các cuốn “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”, cũng như tất cả các sách và báo cáo khác tôi từng viết và để tên thật.
Tôi cũng khẳng định là tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ, và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội.
4. Nếu có thể, xin vận động để tôi được nhận cây đàn guitar của tôi. Đối với tôi, đàn guitar quan trọng như Kinh Thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo.
5. Tôi không quan tâm đến số năm tù theo bản án, do đó tôi không cần luật sư bào chữa để giảm án – một điều hẳn nằm ngoài khả năng của các luật sư trong tình hình hiện nay ở Việt Nam. Thay vì thế, tôi mong các luật sư có thể làm một kênh truyền tải thông tin giữa tôi và mọi người bên ngoài.
6. Không ưu tiên tôi hơn các tù nhân lương tâm khác.
7. Nếu có vận động để trả tự do cho tôi, xin các bạn bắt đầu từ khoảng năm thứ ba hoặc thứ tư (tính từ thời điểm bị bắt), và xin hết sức lưu ý gắn mọi chiến dịch vận động với việc thực hiện các mục đích tôi đã nêu trên.
Kịch bản lý tưởng là tôi được trả tự do mà vẫn ở Việt Nam (không bị tống xuất ra nước ngoài) và những mục đích tôi đề ra đều được hoàn thành.
Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ.
Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn.
Phạm Đoan Trang
 

___________________________________ Ω __________________________________
 
NOTICE : This is an e-mail (including any attachments) intended solely for the use of the addressee(s) and may contain confidential information. If you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this e-mail or its attachments is prohibited. If you have received this e-mail in error, please inform the sender immediately and delete this e-mail from your computer. You acknowledge that any e-mail may be corrupted and its integrity is not warranted. The sender disclaims its liability for any modification, alteration, falsification or omission in the content of this message which arise as a result of e-mail transmission.
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu  Phó Tổng Thống Hoa Kỳ K.D. Harris đòi hỏi
Việt Nam tôn trọng nhân quyền và thả các tù nhân lương tâm

Vào hôm 18-8-2021 Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại gửi công thư yêu cầu Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala D. Harris đòi hỏi Nhà nước CHXNCH Việt Nam tôn trọng nhân quyền và lập tức thả các tù nhân lương tâm trong chuyến công du Đông Nam Á vào cuối tháng 8-2021.

Phối Hợp Viên Văn Bút Quốc Tế về Á Châu (Programmes Coordinator for the Asia) Ross Holden nhanh chóng bày tỏ ý kiến khâm phục công thư của VBVNHN [“It is great to see such a strong letter”] và hy vọng Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala D. Harris có thể giúp một số tù nhân lương tâm Việt Nam được trả tự do trong chuyến công du này.  [“I very much hope that she can secure some releases as part her state visit.”]
_______________________________________________________________________________________________________________________


Kính thưa quý Văn hữu VBVNHN,
Sáng nay, Ban Chấp Hành đã gửi thư đến phó tổng thống Kamala D. Harris trước chuyến thăm Việt Nam với nội dung sau:
 
The Honorable Kamala D. Harris
Vice President of the United States of America
The White House
Office of the Vice President
1600 Pennsylvania Ave NW
 Washington DC 200500
 
August 17, 2021
Dear Madam Vice President,

As American citizens and members of Vietnamese Abroad PEN Centre, a member Centre of PEN International, we respectfully ask you to demand the government of Vietnam to observe and respect human rights during your trip to Southeast Asia.
Furthermore, as poets and writers of Vietnamese heritage across the United States of America, we urge you to request the government of Vietnam to immediately release imprisoned Publisher Pham Doan Trang, Reporter Tran Thi Tuyet Dieu, Journalists Nguyen Thanh Nha, Nguyen Phuoc Trung Bao, Doan Kien Giang and other prisoners of conscience, who simply exercised their constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government has agreed to adhere.
We wish you a great and successful trip to Vietnam and other countries in the region and truly hope human right issues and the freedom of the aforementioned prisoners of conscience will be advanced rigorously by you.
Respectfully,
Vietnamese Abroad PEN Centre

CungThi Lan (Mrs.)
President
 
 cungthilan@penvietnam.org
PENVietnam.org
Chân thành cảm ơn quý Văn hữu quan tâm đến những hoạt động của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 Kính chúc quý Văn hữu luôn mạnh khỏe và an vui
 Cung Thị Lan
Chủ tịch cùng  BCH Văn Bút VNHN 2021-2023
Phó chủ tịch Erlinda Thuỳ Linh
Phó chủ tịch Nguyễn Tường Cường
Thủ quỹ Lê Thị Ý
Tổng Thư Ký Lê Thị Nhị
 

Journalist Pham Doan Trang Can Still Be Freed In Vietnam. And The US Could Help Win Her Release.

Vietnam: Immediately release dissident writer
Việt Nam: Hãy trả tự do cho nhà văn bất đồng chính kiến ngay lập tức
Tin này đã đăng trên trang website của Văn Bút Quốc Tế( Vui lòng nhấp vào link dưới đây)
https://pen-international.org/news/vietnam-immediately-release-dissident-writer
PEN International and the Vietnamese Abroad PEN Centre call for the immediate and unconditional release of Pham Chi Thanh (also known as Phạm Thành), who was sentenced to five years and six months imprisonment in retaliation for his writing, which criticised Nguyen Phu Trong, the General Secretary of Vietnam’s ruling Communist Party. The organisations further call for his conviction and sentencing to be quashed.
On 9 July 2021, Pham Chi Thanh was found guilty of ‘making, storing, distributing or disseminating information, documents and items against the Socialist Republic of Vietnam’ under Article 117 of Vietnam’s Penal Code, legislation that has been frequently used by Vietnamese authorities to criminalise peaceful dissent and critical expression. During his trial, which lasted less than three hours, Thanh was accused of printing and disseminating writing that was critical of the Vietnamese government.
‘Vietnam’s long history of curbing dissent has reached a new low with the sentencing of Pham Chi Thanh. Criminalising dissent is bad enough; ill-treating a writer in jail and prosecuting him reveals an insecurity on the government’s part. Vietnam must take immediate steps to restore Thanh’s freedom – he has the right to free expression and Vietnam must overturn legislation that penalises peaceful expression of criticism’, said Salil Tripathi, Chair of PEN International’s Writers in Prison Committee.
Pham Chi Thanh was initially arrested on 21 May 2020 at his home during a morning raid conducted by around 40 officers from Hanoi’s Public Security Department, who reportedly confiscated his computers and copies of his latest book. For the first year of his pre-trial detention, Thanh was prevented from seeing his lawyer and in May 2021 he reportedly suffered an injury after falling, resulting in a marked deterioration of his health.
A prominent journalist and writer, Pham Chi Thanh is well known for his pro-democracy blog Bà Đầm Xòe [Statue of Liberty]. Prior to the establishment of his blog, Thanh was employed at the country’s national broadcaster, Voice of Vietnam (VOV), where he rose to the position of deputy director of VOV’s print newspaper before he resigned in 2012 to focus on pro-democracy activism. In 2014, Thanh helped to establish the Independent Journalists Association of Vietnam, a grass-roots organisation dedicated to the promotion of press freedoms. Thanh is also the author of several self-published books that criticised Vietnam’s political system; in 2019, Thanh published a book criticizing the General Secretary of the Vietnamese Communist Party, Nguyen Phu Trong.
Thanh’s imprisonment is the latest example of the Vietnamese authorities escalating crackdown on critical expression in the country. Numerous writers and bloggers have been detained for their writing, including Pham Doan Trang, who was arrested in October 2020 under Art. 117 and now faces up to 20 years imprisonment.
PEN International and the Vietnamese Abroad PEN Centre call for the immediate and unconditional release of Pham Chi Thanh and for his sentencing and conviction to be quashed. All those who have been wrongfully detained for their peaceful expression should be freed.
For further information please contact Ross Holder, Asia Programme Coordinator at PEN International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel.+ 44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen-international.org
Văn Bút Quốc Tế và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà văn Phạm Chí Thành (còn được gọi là Phạm Thành), người bị kết án năm năm sáu tháng tù để trả đũa cho bài viết của mình, trong đó chỉ trích Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản cầm quyền Việt Nam. Các tổ chức tiếp tục kêu gọi kết án và tuyên án của anh ta phải được dập tắt.
Vào ngày 9 tháng 7 năm 2021, nhà văn Phạm Chí Thanh bị kết tội ‘đưa ra, tàng trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu, vật phẩm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam, đạo luật mà các cơ quan chức năng của Việt Nam thường xuyên sử dụng để hình sự hóa biểu hiện bất đồng chính kiến ​​hòa bình và phê phán. Trong phiên xử kéo dài chưa đầy ba giờ đồng hồ, Thanh bị cáo buộc đã in và phổ biến những bài viết có nội dung chỉ trích chính phủ Việt Nam.
‘Lịch sử lâu dài kiềm chế bất đồng chính kiến ​​của Việt Nam đã xuống mức thấp mới với việc tuyên án nhà văn Phạm Chí Thành. Hình sự hóa bất đồng chính kiến ​​là đủ tồi tệ; đối xử tệ bạc với một nhà văn trong tù và truy tố anh ta cho thấy sự bất an từ phía chính phủ. Việt Nam phải thực hiện các bước ngay lập tức để khôi phục quyền tự do của Thanh – anh ấy có quyền tự do ngôn luận và Việt Nam phải lật ngược luật trừng phạt biểu hiện chỉ trích ôn hòa ‘, Salil Tripathi, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn trong tù của Văn Bút Quốc Tế cho biết như thế.
Lúc đầu, nhà văn Phạm Chí Thành bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2020 tại nhà riêng trong một cuộc đột kích buổi sáng do khoảng 40 cán bộ thuộc Sở Công an Hà Nội tiến hành, những người này được cho là đã tịch thu máy tính và bản sao cuốn sách mới nhất của anh ta. Trong năm đầu tiên bị tạm giam trước khi xét xử, nhà văn Phạm Chí Thành không được gặp luật sư của mình và vào tháng 5 năm 2021, ông ta được báo cáo là bị chấn thương sau khi ngã, dẫn đến sức khỏe suy giảm rõ rệt.
Là một nhà báo và nhà văn nổi tiếng, Phạm Chí Thành được biết đến với blog ủng hộ dân chủ Bà Đầm Xòe [Tượng Nữ thần Tự do]. Trước khi thành lập blog của mình, nhà văn Phạm Chí Thành đã làm việc tại đài truyền hình quốc gia của Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), nơi anh đã lên giữ chức vụ phó giám đốc báo in của VOV trước khi từ chức vào năm 2012 để tập trung vào hoạt động ủng hộ dân chủ. Năm 2014, Thành giúp thành lập Hiệp hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức cơ sở hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tự do báo chí. Nhà văn Phạm Chí Thành cũng là tác giả của một số cuốn sách tự xuất bản chỉ trích hệ thống chính trị của Việt Nam; năm 2019, nhà văn Phạm Chí Thành xuất bản cuốn sách chỉ trích Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng.
Việc nhà văn Phạm Chí Thành bị bỏ tù là ví dụ mới nhất về việc nhà cầm quyền Việt Nam leo thang trấn áp các biểu hiện phê phán trong nước. Nhiều nhà văn và blogger đã bị giam giữ vì hành vi viết lách của họ, trong đó có Phạm Đoan Trang, người bị bắt vào tháng 10 năm 2020 vì mục đích Nghệ thuật. 117 và hiện phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm.
Văn Bút Quốc Tế và Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho nhà văn Phạm Chí Thành, đồng thời xóa bỏ bản án và lời kết tội đối với ông ta. Tất cả những người đã bị giam giữ sai trái vì biểu hiện ôn hòa của họ nên được trả tự do.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ross Holder, Điều phối viên Chương trình Châu Á tại PEN International, Unit A, Koops Mill, 162-164 Abbey Street, London, SE1 2AN, Tel. + 44 (0) 20 7405 0338, email: ross.holder@pen -international.org
Kính mời quý vị xem thêm trong các links sau:
Here is a link to the post on Twitter: https://twitter.com/pen_int/status/1417425493285130246?s=20

Here is a link to the post on Facebook: https://www.facebook.com/peninternational/posts/4328517067211347
LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution of
Writer Phạm Chí Thành
Kháng Thư
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam
trong việc bắt giữ nhà văn Phạm Chí Thành

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                              July 10, 2021
Bulletin
HS: 2021/KT5

LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution of
Writer Phạm Chí Thành
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly objects to the detention and prosecution of writer Phạm Chí Thành by the Vietnamese government.

On July 9, 2021,Writer Pham Chi Thanh (PEN name Pham Thanh), owner of the blog Ba Dam Xoe, author of a book criticizing the Vietnamese Communist Party and General Secretary Nguyen Phu Trong, was sentenced to 5 years and 6 months in prison.
 
Writer Pham Thanh was found guilty of “making, storing, distributing or propagating information, documents and items aimed at opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of writer  Phạm Chí Thành, who simply exercised his constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought, and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre persistently condemns and opposes the actions of the Vietnamese communist state to brutally repress, arbitrarily arrest and imprison social activists who use their constitutional freedoms.
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre will continue to lobby governments and international organizations that love freedom and democracy to speak out against the current serious human rights violations in Vietnam.
 
Vietnamese Abroad PEN Centre


Cung Thi Lan
President

 
 
Email:  PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
________________________________________________________________

USA:  2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904, USA

 
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                                          Ngày 10 tháng 7 năm 2021   
Bulletin
HS: 2021/KT5

                                                                
Kháng Thư
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam
trong việc bắt giữ nhà văn Phạm Chí Thành
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam trong việc bắt giữ nhà văn Phạm Chí Thành.

Nhà văn Phạm Chí Thành (bút danh Phạm Thành), chủ trang blog Bà Đầm Xòe, là tác giả cuốn sách chỉ trích Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bị tuyên án 5 năm 6 tháng tù giam và 5 năm quản chế.
 
Trong ngày 9/7/2021 tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội nhà văn Phạm Thành bị kết tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam”

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho nhà văn Phạm Thành vô điều kiện ngay lập tức vì ông chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định. 
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.
 
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
 
Cung Thị Lan
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 
Email:   PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
__________________________________________________________________

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904 U.S.A

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 
_______________________________ Ω __________________________________
 
Phạm Đoan Trang là một nhà văn, nhà xuất bản và nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Việt Nam. Là tác giả của nhiều cuốn sách, Trang cũng là đồng sáng lập của một nhà xuất bản từng đoạt giải thưởng, là thành viên sáng lập tạp chí trực tuyến độc lập Luât Khoa, và là thành viên ban biên tập của tiếng Việt.
Vào tháng 10 năm 2020, Phạm Đoan Trang bị bắt vì tội chống phá nhà nước sau khi bị đột kích vào nhà riêng của cô ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, cô bị khởi tố về tội lưu trữ và truyền bá thông tin, tài liệu nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện nay Trang vẫn bị giam và không được tiếp cận với gia đình hoặc người đại diện hợp pháp. Cô có thể bị kết án 20 năm tù nếu bị kết tội.
Phần tóm lược trên được dịch từ trang Văn Bút Anh Quốc ( English PEN) trong link dưới đây. Kính mời quý vị nhấn vào link để xem chi tiết

Các chương trình vận động đòi trả tự do cho PHẠM ĐOAN TRANG

Hãy gửi thông điệp hy vọng đến Phạm Đoan Trang
Văn Bút hiện đang mở rộng sự hỗ trợ cho Phạm Đoan Trang, một nhà văn, nhà xuất bản và nhà hoạt động nổi tiếng từ Việt Nam. Là tác giả của nhiều cuốn sách, Trang cũng là đồng sáng lập của một nhà xuất bản từng đoạt giải thưởng, thành viên sáng lập của tạp chí trực tuyến độc lập Luât Khoa, và là thành viên ban biên tập của Người Việt.
Vào tháng 10 năm 2020, Phạm Đoan Trang bị bắt vì tội chống phá nhà nước sau một cuộc đột kích vào nhà riêng của cô ở Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ đó, cô bị khởi tố về tội ‘đưa ra, lưu trữ và truyền bá thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’ theo Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hơn sáu tháng sau, cô tiếp tục bị giam giữ mà không được tiếp cận với gia đình hoặc cơ quan đại diện hợp pháp, và có thể phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
Cảm ơn sự tiếp tục ủng hộ của bạn

Hãy gửi thông điệp đến Phạm Đoan Trang

Quản lý chương trình các nhà văn trong tình trạng nguy hiểm
PEN Anh Quốc

https://www.englishpen.org/pen-writes/penwrites-phamdoantrang/
Send a message of hope to Pham Doan Trang
PENWrites now extends its support to Pham Doan Trang, a renowned writer, publisher, and activist from Vietnam. The author of numerous books, Trang is also the co-founder of an award-winning publishing house, a founding member of independent online magazine Luât Khoa, and is on the editorial board of The Vietnamese.

In October 2020, Pham Doan Trang was arrested on anti-state charges following a raid on her home in Ho Chi Minh City. She has since been charged with ‘making, storing, and spreading information, materials, and items for the purpose of opposing the State of the Socialist Republic of Vietnam’ under Article 117 of the 2015 Penal Code. More than six months later, she continues to be held without access to her family or legal representation, and could face up to 20 years in prison if found guilty.
Thank you so much for your continued support. 
SEND A MESSAGE TO PHAM DOAN TRANG

Writers at Risk Programme Manager
English PEN


https://www.englishpen.org/pen-writes/penwrites-phamdoantrang/
If you can spare a few more minutes, here are two ways you can support writers at risk around the world:

1. Write to the other writers featured in the PENWrites campaign at http://www.englishpen.org/penwrites

2. Share the campaign with your friends and networks on social media
Nếu bạn có thể dành vài phút, đây là hai cách bạn có thể hỗ trợ các nhà văn đang ở trong tình trạng nguy hiểm trên khắp thế giới:
1. Viết thư cho các nhà văn khác được giới thiệu trong chiến dịch PENWrites tại http://www.englishpen.org/penwrites
2. Chia sẻ chiến dịch vận động với bạn bè và mạng của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội
Từ nguồn tin của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới
NEWS
April 7, 2021RSF laureates support jailed Vietnamese journalist Pham Doan Trang

Từ nguồn tin của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới

https://rsf.org/en/news/rsf-laureates-support-jailed-vietnamese-journalist-pham-doan-trang

Phạm Đoan Trang, người Việt nhận Giải thưởng Tự do Báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) năm 2019, trải qua tháng thứ sáu bị cầm tù, Phóng viên Không Biên giới(RSF) đã yêu cầu một số người đoạt giải RSF khác bình luận về trường hợp của Phạm Đoan Trang . Tất cả đều kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang ngay lập tức và vô điều kiện.
https://twitter.com/englishpen/status/1379404797669998594
Chúng tôi đã biết về vụ bắt giữ nhà báo Việt Nam này đúng sáu tháng trước. Cảnh sát mặc thường phục đã bắt Pham Đoan Trang tại nhà riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh vào đêm ngày 6 tháng 10 năm 2020. Từ đó, không có tin tức gì về cô . Cô ấy đã không được phép nói chuyện với luật sư hoặc gia đình của cô ấy. Cô phải đối mặt với 20 năm tù theo điều 117 của bộ luật hình sự với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”.
Để giúp thu hút sự chú ý của công chúng quốc tế đến số phận của Trang, RSF đã yêu cầu những người nhận Giải Tự do Báo chí khác trước đây gửi tin nhắn video bày tỏ sự ủng hộ đối với người bạn đồng Việt cùng chính kiến với họ.
Daniel Bastard, trưởng bộ phận Châu Á – Thái Bình Dương của RSF cho biết: “Sự gia tăng tình đoàn kết trong trường hợp Phạm Đoan Trang cho các nhà chức trách Việt Nam thấy rằng thế giới đang theo dõi họ, và rằng một nhà báo mà họ không thích không thể bị bỏ tù mà không bị trừng phạt”. Đảng Cộng sản Việt Nam và những người lãnh đạo chính quyền Việt Nam phải hiểu là lịch sử sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp tự do báo chí mà họ phát động những năm trước đây. Họ có thể giữ thể diện bằng cách trả tự do cho Phạm Đoan Trang và tất cả các nhà báo bị giam giữ oan ức khác “
The Letters of Objection
KHÁNG THƯ

     
                                                           Ngày 29 tháng 4 năm 2021   
Bulletin
HS: 2021/KT4

                                                                
Kháng Thư
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội
trong việc bắt giữ nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu và
các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo và Đoàn Kiên Giang của nhóm Báo Sạch
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam trong việc bắt giữ nhà báo Trần Thị Tuyết Diệu vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 và các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo và Đoàn Kiên Giang của nhóm Báo Sạch vào ngày 20 tháng 4 năm 2021
 
 
Cô Trần Thị Tuyết Diệu (33 tuổi) cựu phóng viên báo Phú Yên tốt nghiệp khoa Báo Chí và Truyền Thông Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TP.HCM vào năm 2011. Sau khi ra trường, Trần Thị Tuyết Diệu làm việc cho tòa soạn báo Phú Yên trong sáu năm. Từ tháng Bảy năm 2011 đến tháng Mười Hai năm 2017, Trần Thị Tuyết Diệu nhiều lần đăng bài  phê bình những hành động tiêu cực nên bị tòa án tỉnh Phú Yên tuyên phạt 8 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự CSVN với tội danh “Làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin, tài liệu chống nhà nước.” 
Các nhà báo Nguyễn Thanh Nhã (41 tuổi), Nguyễn Phước Trung Bảo (39 tuổi) và Đoàn Kiên Giang (36 tuổi)  của nhóm Báo Sạchra đời năm 2019 sau vụ việc của doanh nghiệp Asanzo (tập đoàn điện tử được cho là gỡ nhãn hiệu Trung Quốc thay bằng nhãn hiệu ghi xuất xứ từ Việt Nam). Ngoài ra, nhóm Báo Sạchđưa nhiều tin liên quan đến các vụ tham nhũng, đụng chạm tới chính quyền Cộng Sản Việt Nam với những lý luận sắc bén đã thu hút được một số lớn độc giả. Để dập tắt sức ảnh hưởng của nhóm Báo Sạch, cơ quan an ninh điều tra thành phố Cần Thơ bắt giam tất cả những nhà báo này.
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho các nhà  báo Trần Thị Tuyết Diệu, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo và Đoàn Kiên Giangvô điều kiện ngay lập tức vì các nhà  báo này chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.
 
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
 
Cung Thị Lan
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 


                    April 29, 2021
                                                                                                                          HS: 2021/KT4 
LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention of journalist Tran Thi Tuyet Dieu and journalists Nguyen Thanh Nha, Nguyen Phuoc Trung Bao and Doan Kien Giang of Clean Newspaper group
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly condemns the human rights violation committed by the Vietnamese communist government in arresting journalist Tran Thi Tuyet Dieu on April 23, 2021 and journalists Nguyen Thanh Nha, Nguyen Phuoc Trung Bao, and Doan Kien Giang of the Clean Newspaper group on April 20, 2021.
 
Ms. Tran Thi Tuyet Dieu (33 years old), former reporter of Phu Yen newspaper, graduated with degree of Journalism and Communication from University of Social Science and Humanities at Ho Chi Minh City in 2011. After graduation, Tran Thi Tuyet Dieu worked for the Phu Yen newsroom for six years. From July 2011 to December, 2017, Tran Thi Tuyet Dieu repeatedly published critical articles to the government, so the Court of Phu Yen province sentenced her to 8 years in prison for violation of Article 117 of the Penal Code of Vietnam. “Making, storing, distributing and disseminating anti-state information and documents.”
 
Journalists Nguyen Thanh Nha (41 years old), Nguyen Phuoc Trung Bao (39 years old), and Doan Kien Giang (36 years old) of the Clean Newspaper group established in 2019 after the incident of the Asanzo Enterprise  which is an electronic corporation is known to remove the Chinese labels which were replaced by the ones originally from Vietnam. In addition, the Clean Newspaper group had many articles that related to the corruption cases, which opposed the Vietnamese Communist government with sharp arguments that created an attraction for a great number of readers. In order to quell the influence of the Clean Newspaper, Can Tho City’s security agency detained these young journalists.
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of journalists Tran Thi Tuyet Dieu, Nguyen Thanh Nha, Nguyen Phuoc Trung Bao, and Doan Kien Giang, who simply exercised their constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.
The Vietnamese Abroad PEN Centre persistently condemns and opposes the actions of the Vietnamese communist state of brutal repression, arbitrary arrest, and imprisonment of social activists who exercise constitutional freedoms. The Vietnamese Abroad PEN Centre will continue to mobilize governments and international organizations that love freedom and democracy to speak out against the current serious human rights violations in Vietnam.
 
Vietnamese Abroad PEN Centre

Cung Thi Lan
President

 
May be an image of text that says 'LEANMAMESE TUJDO VIỆT NAM BUT NGOW VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE'
https://vietpen.org/

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                              January 11, 2021
Bulletin
HS: 2021/KT3 

LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution of
Author and Journalist Phạm Đoan Trang
 
The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly objects to the detention and prosecution of Author and Journalist Phạm Đoan Trang by the Vietnamese government.

Ms. Phạm Đoan Trang is an author, journalist and democracy activist.  Her works include Chính trị bình dân (Popular Politics), Cẩm nang nuôi tù (Handbook on Supporting Prisoners), Phản kháng phi bạo lực (Non-Violent Opposition), Politics of a Police State and various publications on election and voting rights.
 
In 2007 Ms. Phạm Đoan Trang received the Homo Homini Award from People In Need which cited her as “one of the leading figures of the contemporary Vietnamese dissent.”
 
In our Centre’s Submission to the United Nations High Commissioner for Human Rights during the Universal Periodic Review of Vietnam 32nd SESSION (January – February 2019), the Vietnamese Abroad PEN Centre called world’s attention to the on-going persecution that Ms. Ms. Phạm Đoan Trang has suffered as follows:
 
In February 2018, the unapproved book entitled “Chính trị bình dân” (Popular Politics) by Đoan Trang Pham was prohibited from distribution, and subsequently Ms. Doan Trang Pham had to go into hiding from Vietnam’s security force.
 
On October 6, 2020 Ms. Phạm Đoan Trang was detained and charged by the Vietnamese government under Section 88 of the 1999 Criminal Code for propagating views against the state and under Section 117 of the 2015 Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Ms. Phạm Đoan Trang, who simply exercised her constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.
 
Vietnamese Abroad PEN Centre


Cung Thi Lan
President

 
 
Email:  PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
___________________________________________________________________

USA:  2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904, USA

 
The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 
__________________________________________________________________
 
Attached: Letter of Author and Journalist Phạm Đoan Trang
JUST IN CASE I AM IMPRISONED
Saigon, Vietnam
May 27th, 2019
Dear friends,
No one wants to sit in prison. But if prison is inevitable for freedom fighters, if prison can serve a predetermined purpose, then we should happily accept it.
Therefore, I have set several goals for my imprisonment (should it happen). Going to prison may help to accomplish some of these goals, but achieving all of them can only be done with your help.
Thus, I would like to share these goals with you, friends, and rely on you to help fulfill them after I am taken into custody. Thank you so much in advance for your support.
1. Advocate for new laws to reform how Vietnam conducts elections and forms its National Assembly.
I would like you to link my imprisonment with new laws to change how Vietnam conducts elections and forms its National Assembly. Let the public know that I research political rights, especially ones regarding voting and elections. I am among those who have suggested new pieces of legislation to reform elections and the National Assembly, and I am imprisoned partly because of these previous efforts.
A large social movement calling for the adoption of these new laws, whose drafts I have made contributions to, would be ideal.
2. Encourage people to read my books.
I want my imprisonment to spur greater readership for my books; make them accessible and make them available in all forms: electronic, printed, or audio.
These are the titles that I want to promote most:
a) Chính Trị Bình Dân (Politics for the Masses / Politics for the Common People);
b) Cẩm Nang Nuôi Tù (A Handbook for Families of Prisoners);
c) Phản Kháng Phi Bạo Lực (On Non-violent Resistance Techniques);
d) Politics of a Police State;
e) Học làm báo (Citizen Journalism);
f) All of my publications on voting and elections
3. Take advantage of my imprisonment.
The Vietnamese government has always used prisoners of conscience (POC) as pawns to trade with foreign governments. By releasing a POC and deporting him or her, the government benefits in several ways: they gain trade deals, neutralize a rallying symbol for the people, and falsely appear to respect human rights, which hedges calls for political reform.
I would hate to see myself become a pawn for the government to trade. Instead, I want my imprisonment to be used not just by foreign governments, but by Vietnamese democracy activists to negotiate with the Vietnamese government, with a focus on new legislation for elections and formation of the National Assembly. It is imperative that Vietnamese democracy activists sit at the negotiating table. Bear in mind: the lengthier the prison term, the more leverage you have to negotiate with the Vietnamese government and pressure them into doing what we request.
In other words, I don’t want a campaign that calls on the Vietnamese government to simply “free Trang”. I want a comprehensive social movement that pushes the government to “free Trang and pass new election laws”, “free Trang and ensure free and fair elections”, “free Trang, free  lections”, and so on.
Summary of (1), (2) and (3):
In case I am imprisoned, please tell the public to focus less on freeing me and more on spreading these simple messages:
“I’ve read Trang’s books, and I support new election laws,” or
“I support Trang, I’ve read her books, and I support new election laws,” or
“Free and fair elections for Vietnam,” or
“Support independent candidates for the National Assembly.”
A few more reminders and requests:
1. Please take care of my mother. Let her know that she and her daughter are not alone. Make sure the police do not harm my mother, my brothers, or my sisters-in-law; they have often been threatened by police.
2. I will not admit guilt, confess, or beg for leniency; do not believe police if they say or indicate otherwise.
3. (However,) I will always assert that I am the author of the books Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản Kháng Phi Bạo Lực, and other works published under my name, and I will always assert that I want to abolish dictatorship in Vietnam. I’d like to be described as an author and journalist who writes to raise public awareness regarding democracy and human rights, and who advocates for social change.
4. If possible, send me my guitar and try to have the wardens accept it. For me, the guitar is like my Bible.
5. I don’t care about prison terms, so I don’t expect defense lawyers to help reduce my sentence, which may be impossible anyway. I would prefer defense lawyers who can work as communication channels between me and the outside world.
6. Do not give me any priority over other prisoners of conscience. Advocate for the others first, then me.
7. If you’d like to advocate for my release, please start a campaign from the third or fourth year and keep in mind the requisite goals I stated above. Ideally, I’d like to be freed and allowed to stay in Vietnam instead of being expelled, with the goals above achieved.
I don’t want freedom for just myself; that’s too easy.
I want something greater: freedom for Vietnam.
It might seem like some grand goal, but it’s totally possible–with your support.
Pham Doan Trang
 
 __
 
 
May be an image of text that says 'LEANMAMESE TUJDO VIỆT NAM BUT NGOW VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE'
https://vietpen.org/

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                                          Ngày 11 tháng 1 năm 2021   
Bulletin
HS: 2021/KT3

                                                                
Kháng Thư
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội
trong việc bắt giữ và khởi tố Tác giả Phạm Đoan Trang
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam trong việc bắt giữ và khởi tố tác giả Phạm Đoan Trang vào ngày 6-10-2020.

Cô Phạm Đoan Trang là nhà báo bất đồng chính kiến có nhiều tác phẩm được xuất bản như:
 
i.   Chính trị bình dân.
ii.  Cẩm nang nuôi tù.
iii. Phản kháng phi bạo lực.
iv. Politics of a Police State (Anh ngữ).
v.  Và các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
 
Vào năm 2017 tác giả Phạm Đoan Trang được giải Homo Homini hiển dương cô là một trong các nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay (“one of the leading figures of the contemporary Vietnamese dissent”).
 
Vào năm 2019 Quan điểm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại qua Submission kiến nghị Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong chương trình kiểm định CHXHCN Việt Nam [32nd SESSION (January – February 2019] đã trình bày về tình trạng Hà Nội đàn áp tác giả Phạm Đoan Trang như sau:
 
 
Vào tháng 2 năm 2018, cuốn sách mang tên “Chính trị bình dân” (Chính trị bình dân) của Đoan Trang Phạm chưa được kiểm duyệt  đã bị cấm phát hành và sau đó Phạm Đoan Trang phải trốn thoát sự  vây bắt của lực lượng an ninh Việt Nam.
 
 
Vào ngày 6-10-2020 tác giả Phạm Đoan Trang đã bị công an bắt giữ và khởi tố về “hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự 1999 và tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho tác giả Phạm Đoan Trang vô điều kiện ngay lập tức vì cô chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.
 
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

 
Cung Thị Lan
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 
Email:   PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
_________________________________________________________________

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904 U.S.A

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 
________________________________ Ω _________________________________
 
ĐÍNH KÈM:  Thư ngày 27-5-2019 của Tác giả Phạm Đoan Trang
 
NẾU TÔI CÓ ĐI TÙ….
 
Sài Gòn, ngày 27/5/2019
 
Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi,
 
Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù.
Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất cần sự tiếp sức của các bạn.
Tôi trông cậy vào các bạn. Xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau, nếu tôi có phải vào tù.
Trân trọng cảm ơn tất cả.
1. Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới Mong các bạn làm mọi cách để gắn việc tôi đi tù (nếu có) với luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới. Làm sao để công luận biết rằng tôi đã tham gia nghiên cứu và đưa ra luật mới về bầu cử và tổ chức quốc hội, và tôi bị bắt một phần là vì lý do đó. Tôi muốn có một phong trào xã hội rộng lớn thúc đẩy việc thông qua hai luật này.
2. Quảng bá các cuốn sách tôi viết Tôi mong rằng việc mình bị bắt, đi tù hoặc gặp bất kỳ điều gì khác, nhất là đi tù, sẽ là cơ hội để quảng bá các cuốn sách tôi viết, giúp sách được nhiều người đọc hơn, dưới bất kỳ hình thức gì dù là bản in hay bản điện tử hay sách nói. Tôi viết nhiều sách nhưng đây là những cuốn tôi mong muốn phổ biến nhất:
a) Chính trị bình dân;
b) Cẩm nang nuôi tù;
c) Phản kháng phi bạo lực;
d) Politics of a Police State (tiếng Anh);
e) Các ấn phẩm liên quan tới bầu cử.
3. Biến việc đi tù thành cơ hội để tận dụng. Nhà nước CHXHCN Việt Nam lâu nay luôn coi tù nhân lương tâm là một công cụ để mặc cả, trao đổi với nước ngoài. Khi trả tự do cho một tù nhân lương tâm và tống xuất người đó ra nước ngoài, nhà nước thu được rất nhiều cái lợi: ký được một hiệp định kinh tế nào đó, đánh bóng hình ảnh “tôn trọng nhân quyền”, vô hiệu hóa một biểu tượng đấu tranh vì tự do, và phớt lờ tất cả các yêu cầu cải cách thể chế.
Tôi rất không thích bị coi là món hàng để nhà nước trao đổi. Thay vì thế, tôi muốn rằng nếu mình có đi tù thì giới hoạt động dân chủ phải là một lực lượng đàm phán với nhà nước, trong đó tập trung, nhấn mạnh vào việc đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới.
Bản án càng dài, xin các bạn càng tận dụng nó vào việc đàm phán và gây sức ép lên chính quyền Việt Nam, buộc chính quyền phải thực hiện các yêu cầu của chúng ta.
Nói cách khác, tôi không muốn có một phong trào kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do cho Trang”. Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn, thúc đẩy việc “trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới”, “trả tự do cho Trang và bảo đảm bầu cử tự do, công bằng”, v.v. Tóm tắt ba mục (1), (2) và (3) Nếu tôi bị bắt, tôi mong muốn các bạn làm truyền thông theo hướng vận động mỗi người, nếu ủng hộ tôi thì không cần làm gì nhiều, cũng không cần hô hào “tự do cho Trang”, mà chỉ cần truyền bá thông điệp sau:
“Tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Đoan Trang”, hoặc “Tôi ủng hộ Đoan Trang, nên tôi ủng hộ luật bầu cử mới và tôi đọc sách của Trang”, hoặc “Yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam”, hoặc “Ủng hộ ứng viên độc lập vào Quốc hội”. * * *
Vài điểm xin các bạn lưu ý thêm:
1. Xin chăm sóc mẹ tôi giùm, đừng để mẹ tôi nghĩ là hai mẹ con đang đơn độc. Công an cũng đã đe dọa các anh trai và chị dâu tôi rất nhiều; xin bảo vệ họ.
2. Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm mà có thể khiến dư luận tưởng như vậy thì đều là bịa đặt, lừa dối.
3. (Nhưng) tôi nhận hành vi: Tôi luôn khẳng định tôi là tác giả của các cuốn “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Phản kháng phi bạo lực”, cũng như tất cả các sách và báo cáo khác tôi từng viết và để tên thật.
Tôi cũng khẳng định là tôi luôn muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam. Tôi muốn được mọi người nhắc đến như một người viết, luôn cố gắng để góp phần khai dân trí về các giá trị tự do, dân chủ, và luôn đấu tranh để thay đổi xã hội.
4. Nếu có thể, xin vận động để tôi được nhận cây đàn guitar của tôi. Đối với tôi, đàn guitar quan trọng như Kinh Thánh đối với tín đồ Thiên Chúa giáo.
5. Tôi không quan tâm đến số năm tù theo bản án, do đó tôi không cần luật sư bào chữa để giảm án – một điều hẳn nằm ngoài khả năng của các luật sư trong tình hình hiện nay ở Việt Nam. Thay vì thế, tôi mong các luật sư có thể làm một kênh truyền tải thông tin giữa tôi và mọi người bên ngoài.
6. Không ưu tiên tôi hơn các tù nhân lương tâm khác.
7. Nếu có vận động để trả tự do cho tôi, xin các bạn bắt đầu từ khoảng năm thứ ba hoặc thứ tư (tính từ thời điểm bị bắt), và xin hết sức lưu ý gắn mọi chiến dịch vận động với việc thực hiện các mục đích tôi đã nêu trên.
Kịch bản lý tưởng là tôi được trả tự do mà vẫn ở Việt Nam (không bị tống xuất ra nước ngoài) và những mục đích tôi đề ra đều được hoàn thành.
Tôi không cần tự do cho riêng mình; nếu chỉ vậy thì quá dễ.
Tôi cần cái lớn hơn thế nhiều: Tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Đó là một mục tiêu nghe có vẻ vĩ đại và xa vời, nhưng thật ra là khả thi, nếu có sự góp phần của tất cả các bạn.
Phạm Đoan Trang
 
_________________________________ Ω ________________________________
 

 
 
 
 
KHÁNG THƯ

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Hiển dương những Tiếng Nói của Lương Tâm và các Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt Nam khắp thế giới
http://penvietnam.org
 
Ngày 05 tháng 1, 2021
Thông Báo
HS: 2021/KT 01
 
KHÁNG THƯ
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội
trong việc bắt giữ và kết án Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ và Phóng viên Lê Hữu MinhTuấn


Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam trong việc bắt giữ Tiến sĩ Kinh tế Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập, vào ngày 21-11-2019   và  kết án 15 năm tù trong ngày 05 -01-2021 về tội chống phá Nhà nước

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là nhà báo bất đồng chính kiến có nhiều tác phẩm được xuất bản như “Những bông hoa hoang dã” (1993), “Tự thú” (1994), “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005), “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005), “Ngài nghị sĩ” (2006), “Tự sự chứng Khoán – Những gam màu ám ảnh” (2007).  Ông có nhiều bài viết giá trị phân tích tình hình Việt Nam với dự đoán nhà nước CHXNCN Việt Nam sẽ đối đầu nhiều khó khăn khi trữ lượng dầu hỏa trong các giếng ngoài khơi cạn dần và đang sắp hết.  Các bài viết của ông được phổ biến trên nhiều hệ thống truyền thông quốc tế như BBC, Voice of America, Đài Á châu Tự Do RFA.

Vào ngày 21-11-2019 Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Vào ngày 05-01-2021 tại toàn án nhân dân TP Hồ Chí Minh Tiến sĩ Phạm Chí Dũng bị  kết án 15 năm tù  trong khi Nguyễn Tường Thuỵ  và  Lê  Hữu Minh Tuấn  cùng bị kết án 11 năm tù.
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho Tiến sĩ Phạm Chí Dũng vô điều kiện ngay lập tức vì ông chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.

TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
 

Cung Thi  Lan
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Nhiệm kỳ 2021-2023
 ______________________________ Ω __________________________________
 
_
 
 
 
LETTER OF OBJECTION

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                                  January 05, 2021   
Bulletin
HS: 2021/KT1

 
LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution
of independent journalist Dr. Phạm Chí Dũng, independent journalist Nguyễn Tường Thuỵ và Repoter Lê Hữu MinhTuấn


The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly objects to the detention and prosecution of Dr. Phạm Chí Dũng by the Vietnamese government.

Dr. Phạm Chí Dũng, an economist, is a novelist and journalist, who co-founded and currently is President of the Association of Independent Journalists (Hội Nhà báo độc lập).  His novels include “Những bông hoa hoang dã” (1993), “Tự thú” (1994), “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005), “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005), “Ngài nghị sĩ” (2006), “Tự sự chứng Khoán – Những gam màu ám ảnh” (2007).

Dr. Phạm Chí Dũng has published many articles on BBC, VOA, RFA criticizing official corruption in Vietnam.  On November 21, 2019 he was detained, his home was searched.  He was charged later under Section 117 of the Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, and materials against the government of Socialist Vietnam.”
On January 5, 2021 at the People’s Court in Ho Chi Minh City Dr. Pham Chi Dung was sentenced to 15 years in prison while independent Journalist Nguyen Tuong Thuỵ and Reporter Le Huu Minh Tuan were both sentenced to 11 years in prison.

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Dr. Phạm Chí Dũng, journalist Nguyễn Tường Thuỵ and reporter Lê Hữu Minh Tuấn who simply exercised his constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.


Vietnamese Abroad PEN Centre


Cung Thi Lan
President
 
 
______________________________ Ω __________________________________

 
 VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                                          January 11, 2021
Bulletin
HS: 2021/KT2

 
LETTER OF OBJECTION
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution
of V
ietnamese human rights activist Trần Huynh Duy Thuc

The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly objects to the detention and prosecution of Trần Huỳnh Duy Thức by the Vietnamese government.

Trần Huỳnh Duy Thức is a human rights activist.  He was the president of EIS and an international internet service provider. In 2003, EIS provided Voice over IP services in Vietnam then developed subsidiaries (One –Connection Singapore, USA, Malaysia then provided internet access and international telephone lines.)
 As a successful businessman in Vietnam, Trần Huỳnh Duy Thức criticized the barriers from telecommunications regulators. In 2005, he and a number of figures such as Le Thang Long established the Chan Research Group through studying the political, economic and social situation in Vietnam.
In November 2008, Trần Huỳnh Duy Thức created two blogs on the internet: Change We Need and Tran Dong Chan, which issued about 49 articles with comments on Vietnam’s leadership and politics. He cooperated with Mr. Le Cong Dinh and Nguyen Si Binh to write the book The Path of Vietnam, in which Le Cong Dinh wrote the judicial reform section, Nguyen Si Binh wrote on the social reform section, and he writes about economic reforms under the PEN name Trần Đông Chấn. The book criticized the current policies in Vietnam and recommended   focusing on human rights. By these actions, he was accused of establishing Vietnam Social Party.
The Department of Information and Communications of Ho Chi Minh City forced One-Connection Vietnam to stop providing phone – to – phone services and sanctioned, confiscated machinery and equipment for translation. Trần Huỳnh Duy Thức did not accept this condemnation. One-Connection Vietnam complained to the Ministry of Information and Communications. However, on May 24, 2009, Trần Huỳnh Duy Thức was suddenly arrested with accusation of telecom theft then later on Propaganda.
In 2010, on a long day trial with other dissidents Lê Công ĐịnhNguyễn Tiến Trung and Le Thang Long, Trần Huỳnh Duy Thức was sentenced 16 years in prison.

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Trần Huỳnh Duy Thức who simply exercised his constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.


Vietnamese Abroad PEN Centre


Cung Thi Lan
President
 
PENVietnam@mail.com; cungthilan@penvietnam.org
 
________________________________ Ω ________________________________
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904 U.S.A


The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 

 
 VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE

Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
http://penvietnam.org
                                                                                   Ngày 11 tháng 1 năm 2021   
Bulletin
HS: 2021/KT2

                                                                
Kháng Thư
Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội
trong việc bắt giữ  nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam Trần Huỳnh Duy Thức
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại cực lực phản đối việc chính phủ Việt Nam bắt giam và truy tố Trần Huỳnh Duy Thức.
 
Trần Huỳnh Duy Thức là một nhà hoạt động nhân quyền. Ông là chủ tịch của EIS và một nhà cung cấp dịch vụ internet quốc tế. Năm 2003, EIS cung cấp dịch vụ Thoại qua IP tại Việt Nam, sau đó phát triển các công ty con (One – Connection Singapore, Mỹ, Malaysia sau đó cung cấp dịch vụ truy cập internet và đường dây điện thoại quốc tế.)
 
 Là một doanh nhân thành đạt tại Việt Nam, ông Trần Huỳnh Duy Thức đã chỉ trích những rào cản từ các cơ quan quản lý viễn thông. Năm 2005, ông cùng một số nhân vật như Lê Thăng Long thành lập Nhóm nghiên cứu Trần Đông Chấn thông qua việc nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam.
 
Tháng 11 năm 2008, Trần Huỳnh Duy Thức lập hai blog trên mạng: Change We Need và Tran Dong Chan, đăng khoảng 49 bài với những bình luận về lãnh đạo và chính trị Việt Nam. Ông đã hợp tác với ông Lê Công Định và Nguyễn Sĩ Bình viết cuốn Con đường Việt Nam, trong đó Lê Công Định viết phần cải cách tư pháp, ông Nguyễn Sĩ Bình viết phần cải cách xã hội, và ông viết về cải cách kinh tế theo VĂN BÚT tên Trần Đông Chấn. Cuốn sách chỉ trích các chính sách hiện hành ở Việt Nam và khuyến nghị tập trung vào nhân quyền. Bằng những việc làm này, ông bị buộc tội thành lập Đảng Xã hội Việt Nam.
 
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM buộc One-Connection Việt Nam ngừng cung cấp dịch vụ điện thoại và xử phạt, tịch thu máy móc, thiết bị phục vụ công tác dịch thuật. Trần Huỳnh Duy Thức không chấp nhận sự lên án này. One-Connection Việt Nam đã khiếu nại lên Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, vào ngày 24 tháng 5 năm 2009, Trần Huỳnh Duy Thức bất ngờ bị bắt với cáo buộc trộm cắp viễn thông sau đó là tội Tuyên truyền chống phá Nhà Nước.
Năm 2010, trong một phiên tòa kéo dài nhiều ngày với các nhà bất đồng chính kiến ​​khác là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung và Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức bị kết án 16 năm tù.
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kêu gọi chính phủ  Việt Nam trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho Trần Huỳnh Duy Thức, người chỉ thực hiện các quyền hiến định của mình một cách hòa bình, bao gồm quyền tự do lập hội, tự do tư tưởng và tự do ngôn luận được bảo đảm bởi Hiến pháp hiện hành của Việt Nam cũng như Tuyên ngôn chung của Nhân quyền và Công Ước Quốc Tế về các quyền dân sự và chính trị mà chính phủ Việt Nam đã đồng ý tuân thủ.
 
Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.
 
TM. Ban Chấp Hành VBVNHN
 
Cung Thị Lan
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
 
Email:   PENVietnam@mail.comcungthilan@penvietnam.org
 
____________________________________________________________________

VIETNAMESE ABROAD PEN CENTRE
Promote the Voices of Conscience and the Echoes of Compassion of Vietnamese across the Globe
2 Stratford Garden Ct Silver Spring MD 20904 U.S.A

The Vietnamese Abroad PEN Centre is an organization of writers, poets and literary composers, etc., from across the globe and has been an official member Centre of PEN International since 1979.  The Vietnamese Abroad PEN Centre has many members in Canada and the United States of America.  In August 2016 the Vietnamese Abroad PEN Centre held a successful summer camp for members in Houston. Mayor S. Turner issued a Proclamation declaring August 19-20/8/2016 as the Vietnamese Abroad PEN Centre Days in Houston, Texas.  In December 2017 the Vietnamese Abroad PEN Centre’s 11th Congress received many congratulatory notations, among which is the official communiqué from the government of Ontario authored by Premier K. Wynne.
 
_________________________________ Ω ________________________________
 
 

KHÁNG THƯ

Kháng Thư : Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội trong việc bắt giữ và khởi tố Tác giả Phạm Đoan Trang


Hiển dương Tiếng Nói của Lương Tâm và Tiếng Lòng Vang Vọng của người Việt khắp thế giới
http://www.PENVietNam.org
                                                                                                            November 8, 2020

Bulletin
HS: 2020/TB/KT11
 
Tường Trình
Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th
“Freedom of Expression in the Time of Pandemic”
London 2-6.11.2020

Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th  được tổ chức vào thượng tuần tháng 11, 2020 qua hình thức video trực tuyến vì tình hình Covid-19 khá phức tạp tại châu Âu.

Chủ tịch VBVNHN Vịnh Thanh đã tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế kỳ 86th  và hội luận với các đại biểu trên thế giới.

Chủ tịch Vịnh Thanh đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên: Phó Chủ tịch VBQT Jens Lohmann (Danish PEN), Thành viên Hội Đồng Quản Trị David Francis (PEN America), Thủ Quỹ Eric Lax (PEN Canada), Thành viên Search Committee (UB Đề cử ứng cử viên) Milagros Socorro (PEN Venezuela).

Song song, Chủ tịch Vịnh Thanh cũng bỏ phiếu tán thành Nghị quyết thâu nhập ba tân Trung tâm Văn Bút là PEN Chiapas (bảo vệ và phát huy ngôn ngữ thổ dân Mễ Tây Cơ), PEN Ecuador và PEN Greece.  Trung tâm Văn Bút Hy Lạp (PEN Greece) chấm dứt sinh hoạt từ năm 2010 sau khi vụ khủng hoảng kinh tế vào năm 2008 đã đẩy Hy Lạp vào vực thẳm nợ nần khiến nền kinh tế suy sụp suốt nhiều năm.  Trong hai năm vừa qua Văn Bút Quốc Tế đã cố gắng vận động một số văn thi sĩ Hy Lạp tái lập PEN Greece và trong Đại Hội VBQT kỳ 86th được đệ trình với Đại Hội Đồng VBQT xin phê chuẩn trở thành một tân Trung tâm Văn Bút.

Trong cuộc họp 2 ngày của Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù (Writers in Prison Committee), Chủ tịch Vịnh Thanh đã trình bày về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.  Trường hợp của Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Phạm Đoan Trang được chú ý đặc biệt.


Tình hình nhân quyền tại Việt Nam gần đây trở nên tồi tệ hơn.  Lý do là trước thềm Đại hội Đảng CSVN XIII chính quyền Hà Nội mạnh tay bắt bớ và truy tố các nhà vận động tự do dân chủ trong đó có nhiều nhà văn và nhà báo.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đã lên tiếng can thiệp trong hai trường hợp đặc biệt liên quan đến Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Phạm Đoan Trang.

Vào năm 2019 Quan điểm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại qua Submission kiến nghị Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc trong chương trình kiểm định CHXHCN Việt Nam [32nd SESSION (Jan.-Feb. 2019] đã trình bày về tình trạng Hà Nội đàn áp nhà báo Phạm Đoan Trang như sau:


In a recent case, in February 2018, the unapproved book entitled “Chính trị bình dân” (Popular Politics) by Đoan Trang Pham was prohibited from distribution, and subsequently Ms. Doan Trang Pham had to go into hiding from Vietnam’s security force.


Vào ngày 6-10-2020 nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị công an  bắt giữ và khởi tố về “hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  theo Điều 88 Bộ luật Hìnhsự 1999 và tội “làm, tang trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó vào ngày 21-11-2019 Công an Việt Nam bắt giữ Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập và là nhà văn có nhiều tác phẩm được xuất bản.  Ông bị khởi tố về tội “Làm, tang trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Văn BútViệt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và nhà báo Phạm Đoan Trang vô điều kiện ngay lập tức vì họ chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước CHXNCN Việt Nam đã cam kết tôn trọng.


Remarks on Vietnam’s Human Rights Situation
during Writers in Prison Committee’s November 4, 2020 Meeting
by Vietnamese Abroad PEN Centre’s President Lloyd Duong


The human rights situation in Vietnam in 2020 is worsen as the Communist Party is preparing to hold its 13th National Convention in January 2021.  As in all past quinquennial conventions the Vietnamese government rounded up dissidents and anyone it deems to be trouble makers before the said National Convention.  Since last year the Vietnamese government began to arrest many individuals and, among those detained on criminal charges, are journalists and writers.

Our Centre is working on two cases.  The first case concerns Dr. Phạm Chí Dũng, an economist, a novelist and journalist, who co-founded and currently President of the Association of Independent Journalists (Hội Nhà báo độc lập).   On November 21, 2019 he was detained, and his home was searched.  He was charged later under Section 117 of the 2015 Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The second case concerns Ms. Phạm Đoan Trang, an author, journalist and democracy activist.  She had received the 2017 Homo Homini Award and the 2019 Press Freedom Award from Reporters Without Borders.  She was arrested and detained briefly in February 2018.

In our Centre’s Submission to the United Nations High Commissioner for Human Rights during the Universal Periodic Review of Vietnam 32nd SESSION (January – February 2019), the Vietnamese Abroad PEN Centre called world’s attention to the on-going persecution that Ms. Ms. PhạmĐoan Trang has suffered as follows:


In a recent case, in February 2018, the unapproved book entitled “Chính trị bình dân” (Popular Politics) by Đoan Trang Pham was prohibited from distribution, and subsequently Ms. Doan Trang Pham had to go into hiding from Vietnam’s security force.


On October 6, 2020 Ms. Pham Doan Trang was arrested and charged by the Vietnamese government under Section 88 of the 1999 Criminal Code for propagating views against the state and under Section 117 of the 2015 Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Ms. Phạm Đoan Trang and Dr. Phạm Chí Dũng, who simply exercised their constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.

We shared this urgent situation with Salil Tripathi, WiPC Chair, and PEN International quickly responded with a firm demand for Pham Doan Trang’s immediate release.  Thanks Salil and everyone at PEN International.

Our Centre is lobbying various governments on these two cases and others.  In Hanoi, the US Embassy stated that it is “monitoring the situation closely” (Rachael Chen, spokesperson for the U.S. Embassy).

To conclude, I’d like to share portions of Ms. Pham Doan Trang’s letter.


“JUST IN CASE I AM IMPRISONED
Saigon, Vietnam
May 27th, 2019
Dear friends,
No one wants to sit in prison. But if prison is inevitablefor freedom fighters, if prison can serve a predetermined purpose, then we should happily accept it.

I don’t want a campaign that calls on the Vietnamese government to simply “free Trang”.  I want a comprehensive social movement that pushes the government to “free Trang and pass new election laws”,  “free Trang and ensure free and fair elections”,  “free Trang, free elections”, and so on.
..
I don’t want freedom for just myself; that’s too easy.
I want something greater: freedom for Vietnam.
It might seem like some grand goal, but it’s totally possible – with your support.

Pham Doan Trang”


TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

Vịnh Thanh
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Email:  LloydDuong@PENVietnam.org

KHÁNG THƯLETTER OF OBJECTION

Lên án hành động vi phạm nhân quyền của Hà Nội
trong việc bắt giữ và khởi tố Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Tiến sĩ Phạm Chí Dũng

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại lên án hành động vi phạm nhân quyền của nhà nước cộng sản Việt Nam trong việc bắt giữ và khởi tố Tiến sĩ Kinh tế Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập, vào ngày 21-11-2019.

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng là nhà báo bất đồng chính kiến có nhiều tác phẩm được xuất bản như “Những bông hoa hoang dã” (1993), “Tự thú” (1994), “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005), “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005), “Ngài nghị sĩ” (2006), “Tự sự chứng Khoán – Những gam màu ám ảnh” (2007).  Ông có nhiều bài viết giá trị phân tích tình hình Việt Nam với dự đoán nhà nước CHXNCN Việt Nam sẽ đối đầu nhiều khó khăn khi trữ lượng dầu hỏa trong các giếng ngoài khơi cạn dần và đang sắp hết.  Các bài viết của ông được phổ biến trên nhiều hệ thống truyền thông quốc tế như BBC, Voice of America, Đài Á châu Tự Do RFA.

Vào ngày 21-11-2019 Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 – Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu nhà nước CHXNCN Việt Nam trả tự do cho Tiến sĩ Phạm Chí Dũng vô điều kiện ngay lập tức vì ông chỉ sử dụng quyền tự do hiến định trong đó có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do lập hội được Hiến pháp CHXHCNVN công nhận và được Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Công Ước QuốcTế Về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị xác định mà nhà nước cộng sản Việt Nam đã cam kết tôn trọng.

Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kiên trì lên án và phản đối các hành động của nhà nước cộng sản Việt Nam đàn áp thô bạo, bắt bớ tùy tiện, cầm tù những nhà hoạt động xã hội sử dụng quyền tự do hiến định.  Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại sẽ tiếp tục vận động các chính quyền và các tổ chức quốc tế yêu chuộng tự do dân chủ lên tiếng phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam hiện nay.


TM. Ban Chấp Hành VBVNHN

Vịnh Thanh
Chủ tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại
Protesting Socialist Vietnam’s Detention and Prosecution of Dr. Phạm Chí Dũng, an independent journalist
The Vietnamese Abroad PEN Centre strongly objects to the detention and prosecution of Dr. Phạm Chí Dũng by the Vietnamese government.

Dr. Phạm Chí Dũng, an economist, is a novelist and journalist, who co-founded and currently is President of the Association of Independent Journalists (Hội Nhà báo độc lập).  His novels include “Những bông hoa hoang dã” (1993), “Tự thú” (1994), “Những chiếc bồn tắm định mệnh” (2005), “Cuộc phiêu lưu của linh hồn cầm cố” (2005), “Ngài nghị sĩ” (2006), “Tự sự chứng Khoán – Những gam màu ám ảnh” (2007).

Dr. Phạm Chí Dũng has published many articles on BBC, VOA, RFA criticizing official corruption in Vietnam.  On November 21, 2019 he was detained, his home was searched.  He was charged later under Section 117 of the Criminal Code for “Creating, possessing, circulating or distributing information, data, materials against the government of Socialist Vietnam.”

The Vietnamese Abroad PEN Centre calls for the unconditional and immediate release of Dr. Phạm Chí Dũng, who simply exercised his constitutional rights peacefully including the freedom of association, freedom of thought and freedom of speech as guaranteed by Vietnam’s current Constitution as well as the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights to which the Vietnamese government agreed to adhere.


Vietnamese Abroad PEN Centre

Lloyd DUONG
President