AUDIO BOOKS + eBOOKS

Truyện Ngắn “Đổi Thay” và ” Nước Mắt Quê Hương của Lê Thị Nhị – Diễn đọc: Kiều Loan và Chân Như

Truyện Ngắn “Mùa Đông Hò Hẹn” của Lê Thị Nhị – Din đọc: Huỳnh Trung Trực và Nam Anh
Truyện Ngắn “Mùa Thu Ngà Ngọc” của Lê Thị Nhị – Din đọc: Huỳnh Trung Trực và Nam Anh
Truyện ngắn Mùa Xuân Gặp Gỡ – Lê Thị Nhị – Nam Anh diễn đọc
https://youtu.be/NVa6Aw9EBRo

Tác phẩm : Hoa Tương Tư – Vấn Vương Tác giả : Hồng ThuỷNgười đọc : Kiều Loan và Chân Như
https://youtu.be/vvT73MAThRo
NGƯỜI LẠ KHÔNG QUEN BIẾT 
của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương

Mẹ Anh và Mẹ Em

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương-Nam Phong và Phượng Dung diễn đọc

Bà Mẹ Vợ 

của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương-Nam Phong và Phượng Dung diễn đọc

Người Đàn Ông Số Vất Vả
của văn thi sĩ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Diễn đọc : Kiều Loan và Chân Như

Truyện Cổ Tính Trên Bến Bình Đông
của nhà văn Nguyễn Minh Nữu
 Với giọng đọc của  Thanh Vinh và Minh Nguyệt
Ebook   NẮNG HẠ MƯA THU 
của Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ
CT Đình Duy Phương
Phó CT Erlinda Thuỳ Linh
Phó CT Đinh Mộng Lân
TTK Lê Nguyễn Nga
TQ. Võ Ngọc Hoa

Ebook Van But Show.ppsx