Cảm tạ

PL vừa nhận được tin buồn về thân mẫu của Cung Thị Lan (NTH-75)
   Cụ bà Trần Thị Mai
   Pháp danh NGUYÊN ĐĂNG
   Vừa qua đời ngày 3-3-2022 tại VIỆT NAM.
   Hưởng đại thọ 96 tuổi
PL xin chia buồn cùng CLan và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bác Trần Thị Mai, pháp danh Nguyên Đăng sớm được siêu sinh tịnh độ về cõi Niết Bàn.
Thành kính phân ưu,
PLang

Thầy  Cô xin thay mặt cho Giao Sư và   Học sinh NTHNT  thành thật chia buồn cùng Lan và gia đình .Nguyện cầu cho Hương linh Cụ Ba Trần thị Mai pháp danh Nguyên Đăngđược sớm về theo Phật,xa lìa cõi tạm chốn trần ai, chín phẩm Hoa Sen là Cha Mẹ ,vui thú tiêu dao chốn Phật Đài . 
Ngưỡng nguyện đức Từ Bi phong quang tiếp độ Hương Linh Trần thi Mai pháp danh  Nguyên Đăngđược sớm vãng sanh Cực Lạc quốc .
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật  . 
 Thy Cô Bùi Ngoạn Lạc 

Cung Lan thân mến
Nhận được hung tín, bà cụ đã lìa trần. Xin thành kính chia buồn với Cung Thi  Lan va tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm về cõi vĩnh phúc..
Thành kinh phân ưu
Ngô Đức Diễm
Thành kính phân ưu cùng Cung Lan, Anh Hiệp và tang quyến .
Thành tâm cầu nguyện Bác an nghỉ cõi tịnh độ 🙏🙏🙏
Phương Lan & gia đình 
Cung Lan,
Được tin thân mẫu của CL vừa quá vãng qua email thông báo của Pham Phan Lang.
Vĩnh Điện xin thành kính chia buồn Lan-Hiệp cùng tang quyến.
Xin nguyện cầu Linh hồn cụ bà được an lạc nơi miền miên viễn.
Vĩnh Điện
Em xin chia buồn cùng chị Cung Lan và gia đình , chị Cung Lan cố giữ gìn sức khỏe nha.
Em , Nhatrang.

Xin chia buồn cùng Cung Lan và tang quyến
Nguyện cầu hương linh Bác sớm tiêu diêu miền Cực lạc
Kiều Đạm
Xin chia buồn cùng Cung Lan và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bác sớm siêu sinh Tịnh Độ.
Bích Khuê 
Xin chia buồn cùng Cung  lan và anh Hiệp Mong Lan giữ gìn sức khỏe 
Thanks
Loan Che
Thành kính chia buồn cùng Lan  & Hiệp, nguyện cầu hương linh của Bác gái sớm được tiêu diêu miền lạc cảnh.
Dave Duong
Chân thành chia buồn cùng Lan Hiệp và gia đình. Nguyện cầu hương linh  cụ bà Trần thị Mai siêu thăng tịnh độ, bình an trên cõi Vĩnh hằng.
NTTấm và Quỳnh


Thành kính phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh bác Nguyên Đăng sớm siêu sanh tịnh độ. Cung Lan hãy cố gắng vượt qua nổi đau buồn này, mà cầu siêu cho hương linh bác gái được Đức Phật A Di Đà mau chóng đưa đón về miền cực lạc.A Di Đà Phật 
Thy Lộc 
Xin chia buồn cùng Cung Thị Lan và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bác sớm siêu sinh tịnh độ.
Phạm Khắc Long
Xin chia buồn với Cung Lan và đại gia đình, nguyện cầu Cụ Bà sớm vãng sanh.
Thuần Thuy Sydney