Chào cờ tại Tượng đài ngày 4/4/21- Trang Ngọc Kim Lang

Chào cờ tại Tượng đài ngày 4/4/21.

Hằng tháng mọi người qui tựu gặp nhau,
Cờ xí Mỹ Việt rực màu thắm tươi.
Phất phơ trước gió reo cười gjữa trưa.
Hai tượng Việt Mỹ đứng giữa lưng đồi,
Bàn thờ nghi ngút sụt sôi hương trầm,
Đoàn thể,dân chúng tưởng niệm trầm ngâm.
Ban nhạc,ca sĩ dần dần đến đông,
Nhiều nhạc hùng tấu tấm lòng người dân.
M.C điều khiển nghiêm chỉnh chào cờ.
Hết dĩch Cộng đồng sẽ tổ chức như xưa.
Dầu vậy vẫn được uy nghi có thừa.
Đồng phục màu cờ,thức ăn khoản đãi.
Lễ nghi tiếp nối dài dài…
Nào là kỷ niêm Phục sinh,và tiết Thanh minh.
Ngày Chúa sống lại,ngày Công giáo ăn mừng.
Tháng ba là TếtThanh minh,con cháu lo Tảo mộ tưởng nhớ Ông bà.
Cũng là dịp để tưởng nhớ bao Anh hùng chiến sĩ.

Dịp nầy đại diện ban T.C. cô Erlinda Thuỳ Linh đã nhắc nhở đến công lao Ông Nguyễn văn Tánh ,người đã hằng năm Tổ chức diễn hành QuốcTế thật nhiều thành tích, nay đã qua đời,và cùng trổi nhạc mặc niêm chia buồn về sự mất mát chung.

         Hằng tháng có lễ chào cờ nầy rất ý nghĩa để cùng nhau họp mặt nhắc nhở lại công lao người quá cố và hy vọng hướng về tương lai tốt đẹp hơn !

                     Canh Tý bước qua đem bao khổ nạn !
                 Tân Sửu về mang lại khắp chốn Bình An !
Trang Ngọc Kim Lang