Chúc Mừng Xuân Quý Mão 2023

CHÚC XUÂN QUÝ MÃO
 
QUÝ MÃO chúc nhau vạn sự lành
Xuân về trời nước tụ tinh anh
Hoa Kỳ VĂN BÚT cầu mong trọn
Hải ngoại VIỆT NAM ước nguyện thành
Suốt tháng vận may vào lẹ lẹ
Năm tròn điều tốt đến nhanh nhanh
Văn chương thi phú luôn tràn ngập
Mọi việc trên đời đẹp giống tranh.
 
Phương Hoa
 JAN 19, 2023