Cung Lan viếng thăm chủ tịch VB VTNHK văn thi sĩ Đình Duy Phương và Ban Đại diện VB VTNHK

Ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại Nam California

CTL và VH Huỳnh Nguyệt Ngân
VHTrần Đức Hân và phu nhân

CTL và VH Võ Ngọc Hoa
VH Đình Duy Phương và CTL
CTL và VH Sao Việt Đinh Mộng Lân