Đại Hội VBVNHN kỳ XII 16-17/10/2021 Washington D.C

This image has an empty alt attribute; its file name is van-but-viet-nam.jpg
Chúc Mừng Đại Hội Văn Bút XII Thành Công
Người có tài mà lại có lòng
Cùng nhau họp mặt tạo quyết tâm
Giữ gìn tiếng Việt văn hóa Việt
Gởi một chút gì cho non sông
Đời riêng bận bịu còn chưa trọn
Nhưng vẫn đưa vai gánh việc chung
Tang bồng hồ thỉ nhi nữ phụ
Hồng Thủy Cung Lan đáo thành công
Đại Hội Mười Hai đầy ước vọng
Văn Hữu khắp nơi đến chúc mừng

Dương Vũ
Chúc Mừng Đại Hội Văn Bút 2021

…Hoan hô huynh Lão Mã Sơn
Mau tay kể chuyện vuông, tròn Hội ta…
Họp, hơn trăm khách gần, xa,
Chào mừng, trao đổi chuyện nhà, chuyên riêng…
Cung Lan, Hồng Thủy thật siêng,
Tả xung, hữu đột…trống, chiêng chẳng cần !
Tiếp theo, vui tiệc tẩy trần,
Thừa lương, ngắm cảnh…hồng trần, lá bay…
Nối vòng tay lớn, bữa nay
Kỳ sau họp lại, ngày rày năm sau !?

21/10/21.
Dương Huệ Anh
This image has an empty alt attribute; its file name is dh-van-but.jpg
Chủ tịch Cung Thị Lan tường trình Đại Hội Văn Bút VIệt Nam Hải Ngoại kỳ XII tại Hoa Thịnh Đốn ngày 16 tháng 10 năm 2021


This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_223.jpg
Liên hoan Đại Hội VBVNHN
12 giờ trưa ngày 16 /10/2021
tại nhà hàng Little SaiGon
Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Kỳ XII
Ngày 16-17 tháng 10 năm 2021
Hoa Thịnh Đốn

Đại Hội Đồng VBVNHN 10 giờ sáng ngày 16 /10/2021
tại nhà hàng Little SaiGon
This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_228.jpg
Chủ tịch VBVNHN Cung Thị Lan và chủ tịch VB VĐBHK trưởng ban tổ chức Đại Hội VBVNHN kỳ XII Văn thi sĩ Hồng Thuỷ
Tường trình Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ XII- Phóng viên Văn Bút DC Đào Hiếu Thảo

1. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tường thuật về Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại :
Văn học Việt Nam hải ngoại và kỳ vọng cho tương lai

Văn học Việt Nam Hải Ngoại và kỳ vọng cho tương lai Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trong nhiều năm qua đã liên tục thực hiện nhiều chương trình bảo tồn, giới thiệu nhữn…
2. Truyền Hình Hoa Thịnh Đốn tường thuật về Liên hoan Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 12 vào ngày 16-10-2021 vừa qua tại Washington:
3. Đài SBTN tường thuật về Đại Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 12
Ban Chấp Hành VBVNHN năm 2021-2023This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_071-1.jpg
Ban Chấp Hành VBVNHN năm 2021-2023
Từ trái sang: Thủ quỹ Lê Thị Ý, Tổng thư ký Lê Thị Nhị, Phó chủ tịch Erlinda Thuỳ Linh và chủ tịch Cung Thị Lan
This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_078.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 41-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_104.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 44.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_099.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is dhvb_10162021_072-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 51.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 085-1.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is 083-1.jpg