Hình Ảnh Một Thời Áo Trắng Trưng Vương – Sài Gòn 1958-1965- Đỗ Dung

Hình Ảnh Một Thời Áo Trắng Trưng Vương – Sài Gòn 1958-1965
Xin trình diện Dung Lu của Trương Vương 58-65 với các anh chị đây … hihihi… May quá còn cả một kho hình khi ông bà cụ sang đoàn tụ với con cháu đã đem sang.
Đỗ Dung 1965

Dung Lu – Bé Bự  1965
Ban Đại Diện Trưng Vương niên khoá 1964 – 1965
Từ trái qua phải: Dương Mai -Trưởng ban HọcTập –  Cẩm Tú-Ban Thể Thao  –  Lê Minh Xuân Mai-Ban Xã hội  –  Bà Hiệu Trưởng Nguyễn Thị Phú  –  Đỗ Dung-Ban Báo Chí –   Giáng Tiên- Ban Văn Nghệ
Hình Ảnh: Đỗ Dung