HOÀNG QUÂN(Ngọc Thuý)

Tiểu Sử:
Hoàng Quân sinh ngày 14.03.1960.
Tên thật Hoàng Thị Ngọc Thúy. Gia đình người Huế. Đã sống ở Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Sài Gòn.
Từ năm 1982 định cư ở Đức Quốc. Sống ở Duisburg, Munich, Berlin, Wolfhagen, Bad-Nauheim…
Sinh viên khoa Anh Văn, Đại Học Sư Phạm, Sài Gòn. Tốt nghiệp đại học Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, ban Quản Trị Kinh Doanh. Làm việc trong lãnh vực tài chánh từ năm 1995 đến nay.
Cộng tác với các báo: Văn Nghệ Trẻ (Măng Non), Viên Giác (Đức Quốc); Viết & Đọc (Na- Uy); Tin Văn (Pháp); Làng Văn (Gia-Nã-Đại); Thế Kỷ 21, Phụ Nữ Diễn Đàn, Ngôn Ngữ, Văn Hữu…  (Hoa-Kỳ), và các trang mạng văn học: Diễn Đàn Thế Kỷ, T.Vấn & Bạn Hữu, Sáng Tạo, Saigonocean, Cái Đình…
Thành viên Văn Bút Lưu Vong trực thuộc Văn Bút Quốc Tế, Exil-P.E.N. (Zentrum der Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Exil deutschsprachiger Länder), thành viên nhóm Cô Gái Việt
Tác Phẩm:
Đã xuất bản:
Bông Hoa Trên Phím (truyện ngắn, 2015, nxb Thanh Hóa, Viet Nam), tái bản dưới dạng ebook, tủ sách TV&BH(2017)
Nhớ Tiếng À Ơi (truyện ngắn, 2016, nxb Nhân Ảnh, Hoa Kỳ), tái bản dưới dạng ebook, tủ sách TV&BH(2018)
Đứng Ngẩn Trông Vời (truyện ngắn 2018, nxb Nhân Ảnh, Hoa Kỳ), tái bản dưới dạng ebook, tủ sách TV&BH(2020)
Long Lanh Màu Trời (truyện ngắn 2020, nxb Nhân Ảnh, Hoa Kỳ)
Góp bài trong
“44 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại 1975-2019” do Nguyễn Vy Khanh, Luân Hoán, Khánh Trường thực hiện, Hoa Kỳ.
“Đặc San Văn Hóa Phật Giáo- Phật Giáo & Đời Sống”, Viên Giác Tùng Thư, Đức quốc.
“Tuyển Tập Cô Gái Việt 2020” Hoa Kỳ
Thêm tác phẩm của nhà văn Hoàng Quân( Hoàng Thị Ngọc Thuý) trong website Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ

Vui lòng bấm vào đây