Hồng Vân

Quân lực Việt Nam Cộng Hòa


    ( 6 mẫu tự đầu của chữ đầu trong một câu cũng là mẫu tự đầu của 6 chữ ” quân lực Việt Nam cộng hòa ” )


      Qua bao nổi thăng trầm cùng sông núi
      Làm anh hùng ngăn giặc giữ quê hương
      vạn thây phơi, vạn hào khí ngất trời
      Non sông Việt mãi ngàn đời ghi nhớ
      Công ơn lớn của người lính cộng hòa
      Hoa đua nở đường anh đi muôn thuở
  Hồng Vân
Nhớ ơn Cha


              Tình cha hơn cả Thái Sơn
          Công cha sâu thẳm còn hơn đất trời
               Dạy con khôn lớn thành tài
          Nêu gương nặng gánh đêm ngày lo âu
                đắp bồi cho cả gia đình
          Năm qua tháng lại một mình không than
                Mẹ cho tiếng hát ngọt ngào
          Cha mang cơm áo làm giàu tương lai
                Không gì có thể đo lường
           Con luôn luôn nhớ trên đường con đi
Hồng Vân
         On the 4th of July

     The Bell
     of freedom rang
     once for us, the people 
     who came with different ethnics,
     the pride


      Light is for liberty;
      Equality is sight
      since without sight we cannot see
      the light


      In God 
      we always trust
      to seek human rights and
      Justice since we are His equal 
      children 


      Beware 
      when oppression 
      and exploitation still
      existing somehow and somewhere.
      Beware.


      Winners 
      are those who win
      the war for their own sake.
      Losers are those whose dreams never 
      come true.
Hồng Vân

              MỪNG NGÀY ĐỘC LẬP

        Cứ mỗi năm lễ Độc lập trở về
        Trong tháng bảy của mùa hè oi ả
        Hồn tôi lại ngập tràn bao hưng phấn
        Cho niềm tin vào độc lập, tự do
        Những yếu tố cuộc đời không thể thiếu
        Độc lập mang ra khỏi sự áp bức
        Của ngoại bang và người khác chủng tộc
        Còn tự do cho đất nước của mình
        Không thể thiếu để bảo tồn Nhân bản
        Những chính kiến mỗi quốc gia đều có
        Cho ngày sinh nhật của quốc gia mình
        Sống nơi đây nhận tổ quốc thứ hai
        Quốc khánh Mỹ nên hân hoan chào đón
   
                 HỒNG VÂN