Họp mặt thân mật của VB VTNHK ngày 10 tháng 9 năm 2021