Huỳnh Thanh Nhơn

Tiểu sử:
Sinh năm 1936 tại Long An.
1946-1958:Học tại Saigon.Tú tài Triết Pháp.
1959-1962:Hiệu trưởng sáng lập Trung Nghĩa Học Đường,Quận2, Sài Gòn và dạy tại trung học Phan Sào Nam, Duy Tân,Trường Sơn Sài Gòn.
1963: Tốt nghiệp khóa 14 Trường Võ Khoa Thủ Đức.
1964-1975: Phục vụ tại Binh Chủng Lực Lượng Đặc Biệt Nha Kỹ Thuật,Đài Truyền Hình Quân Đội Quốc Gia số 9. Chương trình vai trò trí thức trong thời chiến. Phóng sự chiến trường/tham luận.
Tháng 5/1975-1982: Tù tại trại Suối Máu,Sơn La, Vĩnh Phú-Thanh Hóa.
1983-1992: Dạy học tại nhà- Sài Gòn
1993-2021:HO và định cư tại Orlando,Florida-USA.Học tại Valencia college,Orlando(1994-1998)
Hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Florida
Chủ tịch BCH/Cộng Đồng Việt Nam tại Trung Tâm Florida(2000-2004)
Hội trưởng Hội Người Việt Cao Niên Orlando/Florida
Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại