Kỷ Niệm Một Tấm Hình- Minh Thuý Thành Nội

Kỷ Niệm Một Tấm Hình


Biết ông bệnh đã lâu, nhưng khi nghe tin ông mất lòng thấy bồi hồi tiếc nuối một nhà văn, một nhân tài đã ra đi.
Lục tấm hình năm nào ông lên San Jose ra mắt sách 2 tập “ Nước Non Ngàn Dặm “ và Quê Hương Khuất Bóng “, ông xã tôi nhìn tựa đề đã bị lôi cuốn liền, ông cũng có thì giờ nói chuyện về quê hương với chồng tôi , và tôi đã chớp tấm hình lưu niệm. Hôm đó có chị Kim Thư ngâm bài thơ cũng như hát bài nhạc của ông, ngoài ra có ca sĩ Ngọc Lan là học trò cũ của ông phụ diễn phần văn nghệ. Những bài viết ngắn của ông tôi thường đọc từ các diễn đàn văn thơ chuyển vòng, rất thích những bài ông viết tả những ngôi Chùa ngày xưa nơi quê nhà. Văn của ông để lại đời, còn ông đã ra đi giữa mùa Xuân đầy nắng ấm. Đôi dòng từ biệt, cuộc gặp gỡ nay chỉ còn là kỷ niệm .
Thành kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương hồn ông sớm về cõi tịnh độ.
Tiễn Biệt Nhà Văn Huy Phương
Tiễn Biệt ông nằm mộ nghỉ ngơi
“ Nước non ngàn dặm “ khóc tình đời
Văn chương suối chảy dài hàm tích
Tác phẩm lời bay rộng tuyệt vời
Cách trở sông nguồn mơ trọn vẹn
Xa lìa lá cội mộng đầy vơi
“ Quê hương khuất bóng “hoài say tưởng
Mãn kiếp mong cầu ngủ thảnh thơi

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 2/26/2022