LÊ THU TUYẾT( Melbourne)

Bút danh: Thu Tuyết, Le Anh Tuyết
Ngày sinh: 20/05
Nơi sinh: Phú Yên
Hiện đang sống: Melbourne, Australia

Email: TuyetleMel@gmail.. Điện thoại: +(61) 451467179
Facebook: https//www.facebook.com/lethutuyetmel
Website: http://thutuyet.com
II/ TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN (Nhà sách Phương Nam phát hành):
 1/ Sách:
–          Thu Trắng (Thơ- Nhạc, NXB Hội Nhà Văn – 2014)
–          Thu Trắng 2 (Thơ -Nhạc, NXB Hội Nhà Văn – 2016)
–          Thu Trắng 3 (Thơ – Nhạc, NXB Hội Nhà Văn – 2019)
2/ Album nhạc và DVD
–          Album Thu Trắng – 2014)
Nhạc sĩ phổ thơ: Quốc Dũng, Duy Cường, Kim Tuấn,Tùng Châu, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Thạch và Lê Quốc Dũng
Ca sĩ: Duy Quang, Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hiền Thục, Xuân Phú, Tú Anh, Diệu Hiền, Nhóm Mặt Trời Đỏ và Thu Tuyết
–          Album Thu Trắng 2 – 2016
Nhạc sĩ phổ thơ: Phú Quang, Quốc Dũng, Vũ Hoàng, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Kim Tuấn, Tùng Châu, Quốc Bảo, Nguyễn Tuấn Khanh, Ngô Tùng Văn và Thu Tuyết
Ca sĩ: Bảo Yến, Cẩm Vân, Tú Anh, Xuân Phú, Tấn Minh, Bích Ngọc, Nhật Hạ, Hoàng Nhật Minh, Minh Chuyên, Diệu Hiền và tác giả
–          Album Thu Trắng 3 – 2019
Nhạc sĩ phổ thơ: Phú Quang, Quốc Dũng, Trần Quang Lộc, Duy Cường, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Tùng Châu, Quốc Bảo, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Ngọc Thạch Viễn Trình và Thu Tuyết
Ca sĩ: Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hiền Thục, Tấn Minh, Tú Anh, Diệu Hiền, Bích Ngọc, JB Thanh Hưng và Thu Tuyết
      –     DVD Thu Trắng 3 – 2019
Nhạc sĩ phổ thơ: Phú Quang, Trần Quang Lộc, Duy Cường, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Tuấn Khanh, Viễn Trình.
Ca sĩ: Duy Quang, Ý Lan, Tuấn Ngọc, Tấn Minh, Tú Anh, Bích Ngọc, Hoàng Nhật Minh, JB Thanh Hưng và Thu Tuyết 
3/ Tác phẩm in chung:
–          Thơ văn giữa đời thường
–          Nghìn năm Thăng Long
–          Duyên thơ 4
–          Hạt bụi vàng II, NXB Văn Học – 2008
–          Âm Sắc Phương Đông (Thi tuyển 10 nhà Thơ Việt 2), NXB Hội Nhà Văn 2017
–          Tình thơ không biên giới (Tuyển tập song ngữ Pháp Việt – Nhiều tác giả) NXB Thuận Hoá – 2021