LỄ TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG

Lễ tưởng niệm Nhị Vị Trưng Vương năm 2018 do Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức tại Alexandria, Virginia.

  
KÍNH DÂNG HAI VỊ NỮ ANH HÙNG

TRƯNG NỮ VƯƠNG, TRƯNG NỮ VƯƠNG
Muôn thưở nêu cao chí quật cường
Dân VIỆT cùng nhau noi chí hướng
Đồng tâm thề chết giữ quê hương


Hồng Thuỷ

                                                        
TƯỞNG NIỆM HAI BÀ TRƯNG.
  

Bốn mươi năm thủa đầu Công Nguyên
Tô Định nhà Đông Hán tập quyền
Áp bức Giao Châu, trăm họ Việt 
Hai bà Trưng Trắc, Nhị vùng lên


Sáu lăm thành Lĩnh Ngoại trong tay
Trưng Trắc xưng vương tự thủa này
Đế phủ Mê Linh vang khắp cõi
Hán triều đưa thái thú qua thay


Quân đông Mã Viện đánh Cẩm Khê
Binh mã Trưng Vương chẳng não nề
Cố thủ nhưng rồi đành chiến tử 
Lưu danh thiên cổ , sử Việt ghi 


Ngã ba sông Đáy với Hồng Hà
Cổ mộ đền thờ liệt nữ xa
Mùng sáu tháng hai trên nguyệt lịch 
Là ngày kỵ giỗ của Hai Bà …


                  
 CAO MỴ NHÂN
 
KỶ NIỆM HAI BÀ TRƯNG
(Điệp từ)


Việt Sử khuôn vàng Việt Sử chương 
Nhị Trưng danh rạng Nhị Trưng Vương
Tàu phù Tô Định Tàu phù xếp
Soái hiệu Lạc Hồng soái hiệu dương
Lãng Bạc trận tàn Lãng Bạc nhớ
Hát Giang hồn lịm Hát Giang thương 
Nhân ngày kỷ niệm nhân ngày kỵ
Phụng kính Hai Bà phụng kính hương


Phương Hoa – MAR 16th 2021
TRƯNG NỮ VƯƠNG
Sơn hà nghiêng ngửa dậy cuồng phong
Tổ quốc nguy nan giống Lạc Hồng
Quật khởi Trưng Vương giành đất nước  
Kiên cường Lạc Tướng giữ non sông 
Thanh bình no ấm người trông ngóng
Thạnh trị yên lành kẻ đợi mong
Dòng Hát trầm mình gương liệt nữ  
Hậu sinh ngưỡng phục chí tang bồng


                          Thanh Song Kim Phú
                              CA  Mar/15/2021
BIỆT CHÂU PHONG.  

Theo anh về bái biệt Châu Phong
Đất Tổ lênh đênh giữa sóng Hồng
Nước lớn bâng khuâng sương với khói
Đò đầy ngần ngại gió và sông
Hai ngàn năm trước mơ hồ nhớ
Mười mấy ngày nay thấp thoáng mong
Cánh hạc vàng xưa trên Lãng Bạc 
Còn nghe dòng Hát chảy phiêu bồng …
                           
Tặng Hồng Thuỷ, em gái “Trưng Vương”
                                  CAO MỴ NHÂN
 Nhị Nữ Vương
 
Khởi nghĩa dấy quân tựa nộ phong
Uy danh nức tiếng khắp trời hồng
Cưu mang nợ nước mài gươm báu
Nặng mối thù nhà dẹp trống bồng (*)
Truy diệt xâm lăng giành tổ quốc
Quét càn quân địch giữ non sông
Hai ngàn năm trước còn vang tiếng
Vạn đại đời sau vẫn tưởng mong
                                     THUÝ MESSEGEE
* Trống bồng: Nhạc cụ dùng trong những buổi 
nhạc lễ, thường do Phụ nữ trình bầy

BÀI HỌA
TRƯNG TRẮC TRƯNG NHỊ 

Sử truyền nơi đất tổ Châu Phong 
Nức tiếng lừng danh hai bóng hồng
Phát hịch vùng lên dành tự chủ 
Phất cờ khởi nghĩa cứu non sông 
Xưng vương toại chí ngàn năm đợi 
Dựng nước mãn lòng vạn tháng mong
Lãng Bạc anh hùng sau thế kiệt
Hát Giang tuẫn tiết thỏa tang bồng

Nhất Hùng
NGỌC ĐẮM HÁT GIANG 
(Kính họa bài Biệt Châu Phong của chị Cao Mỵ Nhân)


Trưng Vương dù khuất vẫn oai phong
Nhị Nữ danh lưu rạng giống Hồng
Tô Định đối đầu gìn tổ quốc
Giặc Tàu đánh đuổi giữ non sông
Thù nhà trả được tròn câu thệ 
Nợ nước đã đền vẹn nỗi mong
Dầu chốn Hát Giang nơi ngọc đắm
Quần thoa đà thỏa chí tang bồng


Phương Hoa – MAR 15th 2021

                 HAI BÀ TRƯNG
Nữ hào kiệt Việt từ ngàn năm trước
Chưa có ai sánh được với hai Bà
Chị là Trưng Trắc, em là Trưng Nhị
Con viên Lạc Tướng ở Huyện Mê Linh
Khởi nghĩa đánh Tướng Tàu, Tô Định

Cứu quê hương, trả thù chồng, Thi Sách.
Từ đó, hai Bà oai danh hiển hách
Trung Trắc lên ngôi Vương được ba Năm.

Tướng Tàu Mã Diện đem mấy vạn quân
Đánh bại hai Bà trả thù (cho) Tô Định.

Sống tại Mê Linh, chết tại Mê Linh

Mượn dòng sông Hát hai Bà tuẩn tiết.
Dân Việt thương tiếc hai Bà (tận) ngàn sau.
Tháng Hai hàng năm, vào ngày mồng Sáu
Cúng giỗ hài Bà, tưởng nhớ công lao.

Ngày giỗ hai Bà là ngày Quốc sử

Mà cũng là”Ngày Phụ Nữ Việt Nam”.

Hoa Đô, Ngày 06-02-2021.
Lão Mã Sơn

VỌNG TƯỞNG TRƯNG NỮ VƯƠNG

Tiếng trống Mê Linh thay chiếu hịch
Núi rừng cô tịch chợt hồi sinh
Nữ Vương TRƯNG TRẮC cùng TRƯNG NHỊ
Cưỡi voi xung trận khiển hùng binh


Giang sơn giành lại từ tay giặc
Thiên hạ ba năm hưởng thái bình
Lũ gịăc hung tàn từ phương Bắc
Lại sang thôn tính nước non mình


Nợ nước thù nhà thân liễu yếu
Hai Bà quyết chiến dẫu hy sinh
Thế cô lực kiệt đành thua trận
Gieo mình Sông Hát…rạng uy danh


Lịch sử oai hùng nòi giống VIỆT
Ngàn sau vọng tưởng đấng hùng anh


                             Thanh Song Kim Phú


Tưởng Niệm Hai Bà TrưngHai Bà nữ kiệt cõi trời đông
Làm rạng danh nòi giống Lạc Hồng
Nợ nước vùng lên bài bị trị
Thù nhà nổi dậy phá xiềng gông
Trung trinh dũng cảm dầu thân bại
Tiết liệt anh hùng dẫu mạng vong
Quốc tổ dày công gìn xã tắc
Chúng ta phải gắng giữ non sôngChúng ta phải gắng giữ non sông
Đừng bán rẻ xương máu tổ tông
Luôn cảnh giác nguy cơ lệ thuộc
Phải đề phòng thảm họa nô vong
Lấy đoàn kết, phá quân thù lớn
Dựa quyết tâm, đương lũ giặc đông
Hào khí hai Bà luôn tạc dạ
Sống cho xứng cháu Lạc con RồngSống cho xứng cháu Lạc con Rồng
Chớ nhẹ dạ tin tưởng viển vông
Lời “tốt”, Hán che tâm xảo trá *
Chữ “vàng”, Tàu dấu dạ cuồng ngông *
Cộng nay nhượng biển hòng gầy điểm
Đảng lại hiến rừng cốt lập công
Nối chí hai Bà mau nổi dậy
Đập tan lũ phản bội cha ông


Đập tan lũ phản bội cha ông
Làm ố danh con cháu Lạc Long
Bán nước cầu vinh loài “sáu mặt” **
Buôn dân trục lợi thứ “hai lòng”
Lom khom thờ giặc rồi tàn mạng
Khúm núm lạy thù tất bại vong
Nhi nữ ngày xưa còm đảm lược
Nay nam tử há kém quần hồng


Nhất Hùng
* Khẩu hiệu Bốn Tốt và 16 Chữ Vàng
**Con xúc sắc (xí ngầu) có sáu mặt
         Hát Môn Khởi Nghĩa
 
Đất Mê Linh nhân lành trái ngọt
Sinh nữ lưu yêu nước thương nhà
Đưa vai gánh vác sơn hà
Dẹp tan đô hộ gian tà Bắc Phương
 
Vang tiếng trống dập dồn vó ngựa
Nơi Hát Môn khởi nghĩa anh hào
Rạng ngời vai khoác chiến bào
Uy nghi khí thế dâng trào nước Nam
 
Giữa trời đất lời vàng nguyện ước *
Rửa mối hờn nhục quốc vong nô
Họ Hùng dựng lại nghiệp xưa
Thù chồng oan ức trước giờ xuất binh
 
Với sức mạnh lòng dân nổi dậy
Hai bà Trưng voi cưỡi xông pha
Sáu lăm thành đã đi qua
Tàn quân Đông Hán chạy xa kinh hoàng
 
Nền độc lập hoàn toàn tự chủ
Sau gần hai thế kỷ gông xiềng
Vẻ vang chiến thắng đầu tiên
Nữ anh hùng kiệt lưu truyền ngàn sau
 
Dương Việt-Chỉnh   3-15-2021

 
* Lời thề cuả Bà Trưng Trắc  trước khi xuất trận:
 Một xin rửa sạch nước thù
 Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng
 Ba kẻo oan ức lòng chồng
   Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này
Tưởng Nhớ Trưng Vương


Trưng Vương hai vị nữ anh hùng
Phất cờ khởi nghĩa chống giặc Trung
Thù nhà, nợ nước quyết tâm trả
Oai phong  voi, ngựa  tiến  trùng trùng
 
Đuổi quân Đông Hán lên Vương nữ
Mê Linh dựng lại nghiệp vua Hùng
Ba năm Âu Lạc trời một cõi  
Rèn chí quyết tâm giữ đến cùng
 
Chỉ tiếc sức người trong giới  hạn
Quần thoa không đấu lại gian hùng
Bất phục bạo tàn trầm sông Hát
Nghìn đời  rạng sử tấm lòng trung
 
Cung Thị Lan 
  HAI BÀ TRƯNG

Lẫm liệt hai bà Trưng Trắc , Nhị 
Mê Linh đất bản vị vua Hùng 
Bên chàng Thi Sách hiệp cùng 
Chống giặc Đông Hán quyết vùng dẹp tan Tô Định giết chồng, càng quyết liệt 
Thêm đầy máu nữ kiệt cuồng phong 
Hát Môn khởi nghĩa quyết mong 
Lũng Khê chiếm đóng giặc cong đuôi nhường 


Tiếng trống ba hồi dương khí thế 
Không tang phục giữ thể bên ngoài 
Thù nhà nợ nước vững oai
Tràn quân Lãng Bạc trong ngoài tiến lên 


Mã Viện lùa quân thêm lực lượng 
Hăng say chống trả cưỡng hung thần 
Xem thường sinh tử liều thân 
Trầm mình sông Hát hiến dâng lời thề 


Đại Việt toàn thư kê Sử Ký 
Trưng Vương sáng tỏ ví hàng đầu 
Tấm gương truyền thống chống Tàu 
Tinh thần yêu nước nối nhau giữ bờ 
             Minh Thuý Thành Nội 
                 Tháng 3/16/2021
Kính mời quý vị lắng nghe: Nam Anh phóng viên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn( Viet Washington Radio) và Cung thị Lan
thảo luận về đề tài  CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG