LÊ XUÂN NHUẬN

Tác giả Lê Xuân Nhuận sinh ngày 2 tháng 1 năm 1930 là một nhà thơ và nhà văn người Mỹ gốc Việt.
Từng tham gia Who’s Who in New Poets, được giới thiệu là thành viên của Poers’ Guild, và được Hiệp hội các nhà thơ quốc tế bầu vào Đại sảnh Danh vọng Thi ca Quốc tế dưới bút danh Thanh-Thanh
*Tên thật: Lê Xuân Nhuận.
*Ngày sinh: 02-01-1930.
*Nơi sinh: Huế.
*Quê cha: chính-quán Làng Phượng-Lâu, Phủ Kim-Ðộng, Tỉnh Hưng-Yên; sinh-quán Hà-Nội (Bắc-Việt).
*Quê mẹ: chính-quán Làng An-Cựu, Huyện Hương-Thủy, Tỉnh Thừa-Thiên; sinh-quán Huế (Trung-Việt).
 
BÚT-DANH:
 
*Thanh-Thanh (thơ);
*Kiều-Ngọc (truyện, tùy-bút);
*Nguyệt-Cầm (kịch, kịch thơ);
*Nguời Thơ (thi-thoại, bình+luận thơ);
*Tú Ngông (thơ trào-phúng);
*Lê Chân-Nhân (thời-đàm);
*Đức-Cố Lê (biên-khảo);
*V.v…
 
      **  Ðã góp phần phiên-dịch trong các tuyển-tập thơ Việt-Mỹ tại Hoa-Kỳ:
 
*“The Silence of Yesterday” của “Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn” của Song Nhị ở San Jose, bắc California;
*“Flowers of Love” I, II, III, IV của “Hội Thơ Tài-Tử Việt-Nam” của Như Hoa ở Dallas, Texas;
*“The Old Days” của Như Hoa ở Sacramento, bắc California, 2001;
*“Poems in Rain & Flowers” của Vi Khuê ở Burke, Virginia;
*“Tiếng Hót Loài Chim Di” của Song Nhị ở San Jose, bắc California, 2004;
*“Viet Pen” của “Trung Tâm Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại” qua Yên Sơn ở Spring, Texas, 2010;
*“Ru Thầm Tiếng Gọi Việt Nam” của Ngọc An ở San Jose, bắc California, 2013 ;
*“Còn Lại Chút Tình” của Nguyễn Phú Long ở Glen Allen, Virginia, 2016;
*“Suối Nguồn Tâm Thức” của Thái Tú Hạp ở Rosemead, nam California, 2019;  
    CHÍNH-NGHĨA

Tác-giả tự chuyển-ngữ bài “Just Cause”
 
Em hỏi anh về nước Việt quê anh,
Và gật đầu ra vẻ cảm-thông nhanh;
Nhưng anh biết: em không hề chú-trọng
Mà chỉ hiếu-kỳ vớ-vẩn chuyện xung quanh. 

Anh hỏi thế này (quá đáng không nao?):
Em nghĩ thế nào về cuộc chiến hư hao
Dai-dẳng nhất và đầy mâu-thuẫn nhất
(Dân-ý ngại-ngần, hùng-chí lao-đao)?

Đừng kể gì năm-vạn-tám vong-thân!
Đừng kể gì trăm-tám tỷ phù-vân!
Sự-thể ra sao? trong ngày qua đắng xót:
Hội-chứng di-lưu về xã-hội, tinh-thần…

Em cảm nghĩ gì khi có kẻ rêu-rao:
“Thiếu Chính-Nghĩa!” Em phản-ứng ra sao?
(Trong lúc An-Ninh, Lợi-Quyền nước Mỹ
Dù ở đâu trên thế-giới cũng gồm bao!)

Mỹ tiêu-trừ Phát-Xít Đức, giúp Tây-Dương!
Mỹ chận đường Quân-Phiệt Nhật, cứu Đông-Phương!
Không để Liên-Xô lấn xâm Tây-Đức!
Và Triều-Tiên cho Hoa-Cộng nới biên-cương!

Lẽ tất-nhiên phải tốn kém phần nào
Để đạt cuối cùng Quyền Lợi Tối-Cao!
Nếu họ phân-trần là “Không Chính-Nghĩa”
Chỉ là vì họ đã lỡ-làng bỏ cuộc binh-đao!

Em hãy chờ xem! Mỹ sẽ lại lu-bù
Can-thiệp mỗi Vùng, yểm-trợ từng Khu:
Trung-Đông, Phi-Châu… có phù, có chống,
Hết “Lạ! Xa!”, “Không hiểu rõ quân thù!”

Đấy! Hoa-Kỳ đang chuộc lỗi của ngày qua!
(Cương hay nhu: do chiến-thuật mà ra!)
Thế-Giới Tự-Do phải phục-hồi thể-diện
Để chứng-minh Chính-Nghĩa thuộc về ta!
                            
THANH-THANH
     
QUEN THUỘC
 
 
Có những con đường quen thuộc cũ
Từ ngày đôi lứa mới yêu nhau.
Tóc nàng phủ xõa lên vai gã,
Tiếng nói người thương quá ngọt-ngào.  
 
Những chuyện không đề, không đoán được,
Ðêm này chưa hết, tiếp đêm mai.
Cổng nhà chặng ấy quen không khép
Lũ chó tuôn theo cứ sủa hoài.  
 
Tay nhỏ ngang mày che ánh chói,
Có cô con gái lãng văn-bài,
Bâng-khuâng một phút hồn trinh-nữ,
Chừng mộng ngày mai, mộng với ai…  
 
 
                           *
Lâu lắm, hôm nay về nẻo thuộc,
Chúng mình sống lại tuổi hai mươi;
Sau lưng tiếng chó ùa theo sủa,
Chồng vợ nhìn nhau ngặt-nghẽo cười.  
 
Thuở ấy ân-tình mà gãy đổ,
Lòng nào thanh-thản tối hôm nay:
Ði trên đường cũ đầy quen thuộc,
Trời rộng ghì trong bốn cánh tay…
 
                       
THANH-THANH

                    (trong “Tuần Trăng Mật”)
JUST CAUSE
 
You asked me to tell about my native land,
And you made as if you did all understand;
But, I was aware you gave to it no priority,
Except to amuse yourself with your curiosity.
 
Would it be too demanding if I asked back
Your opinion on the war that became a crack
As the longest and most controversial conflict
To bedevil and cause people to contradict?
 
Do not mention the fifty-eight-thousand lost,
One-hundred-and-eighty-billion dollars cost,
And the way it happened in that painful past,
Its social and mental syndrome thence to last.
 
Just tell me what you feel, think, and react
When they claimed lack of Just Cause a fact
While National Security and Interests’ scope
Is asserted to include anywhere on the globe!
 
Why not to let Europe for the Nazis to take,
And Asia for the Mikado militarists to invade,
And West Germany for the Soviets to fool,
And South Korea for the Red Chinese to rule?
 
Of course, the States had to pay some prices
To win and gain the biggest and best slices!
Thus, they had recourse to “No Just Cause!”
Only because they came to a defamed pause!
 
Wait and see!  I bet, it will be taking actions
To intervene for and against certain factions.
The Middle East, Africa… the cons and pros:
No more “Far! Strange! Misjudging the foes!”
 
Now, you have got it: It is remedying things!
Iron fists? velvet gloves? just tactical swings!
The Free World must win to redeem its pride
And justify that the Just Cause is on our side!
                                
THANH-THANH

  1992
   
FAMILIAR
 
 
There are paths and persons known to each other
Since the couple began to date one another.
Her hair flowing over his shoulder used to rejoice;
And how sweet did sound the sweetheart’s voice!  
 
Unexpected chats though without themes were bright
And thus continued endlessly night after night.
The gates usually were not shut at that section:
Unchained dogs followed us, barking to no objection.  
 
Covering her sight from the dazzle with a small hand,
There was a schoolgirl with homework gone bland;
Stirred in her innermost virginal soul of a gal,
She seemed to dream a moment of some future pal…
                                      
*
Here tonight to this old path familiar since long ago
We are coming back to revive our youth glow.
Husband and wife at dogs barking and running after
Look at one another, convulsed with laughter.  
 
Were our love in those green days let to disappear,
How could we have our easy mind in this night sphere:
We walk on the old path of familiarity permanent
And embrace in our four arms the wide firmament…
        
THANH-THANH

     NẾU
 
Nếu chiếm được nàng, chàng sẽ khoe:
Phục chàng, tình-địch hết ho-he!
Thoả nguyền, chàng sẽ không than tiếc
Rằng bản đàn tim trỗi lạc bè!
 
Nàng, nếu thành-công, sẽ tự-hào
Xứng danh học rộng với tài cao!
Sẽ không thua kém gì nam-giới,
Không thẹn-thùng chi phận má đào!
 
Bạn nếu hoàn-toàn sống hảo-lương,
Chắc mai sau sẽ nhập thiên-đường,
Sẽ chê những kẻ lâm tai-ách
Là vụng đường tu, tội-lỗi vương!
 
Họ nếu tìm ra Chính-Nghĩa rồi
Thì đâu còn quản máu xương phơi!
Hoà-Bình trân quý nên ngưng bắn,
Chứ chẳng vì… hèn, sợ chết thôi!
 
Mỹ nếu tiêu-trừ Việt-Cộng ngay,
Thì vinh biết mấy Quốc+Dân này!
Có đâu mặt-nạ-ma ra* mặt
Tự-thán: “sai lầm khủng-khiếp thay!”                   
THANH-THANH
McNamara, cựu Bộ-Trưởng Quốc-Phòng

 Hoa-Kỳ, tác-giả cuốn hồi-ký “In Retrospect:
 The Tragedy and Lessons of Vietnam.”
SAU NĂM 2000
trong tuyển-tập thơ Outstanding Poets of 1994
Maryland: The National Library of Poetry, 1994.  
 
 
Sau năm hai ngàn, ta vẫn sống an-nhiên;
Loài súc-vật, loài côn-trùng cũng thế.
Cây cỏ mọc mầm, vi-trùng nhiễm thể;
Ðời vẫn thường, mưa+nắng như xưa nay.
 
Quả đất vẫn tròn, và chẳng ngừng quay;
Biển chẳng cạn, khí trời không đặc lại.
“Ngày tận-thế” chỉ hù ai dốt+dại;
Thế-giới, loài người: chẳng mất đi đâu!
 
Chiến-tranh vẫn còn, từ Á sang Âu,
Ðể thử-thách lòng hiếu-hòa nhân-loại.
Bệnh-tật, ngu, nghèo: vẫn còn tồn-tại;
Ích-kỷ, tham, tàn: chẳng sót chừa ai!
 
                             *
Tuy thế, bao giờ trong cảnh thương tai
Cũng vẫn có lương-tâm và thiện-chí:
Bậc tài+đức cứu dân qua vận bí
Cho yên+vui thịnh-vượng đến muôn nhà.
 
Ta còn có nhiều bước tiến thêm xa,
Còn thám-hiểm nhiều hành-tinh viễn+dị.
Ðã bước an-toàn vào tân-thế-kỷ
Ta cần tự mình quyết-định chính đời ta!  
 
                            
THANH-THANH
                         IF
Thanh-Thanh. Best Poems of the ’90s.
Maryland: The National Library of Poetry, 1996.
 
 
If he won her heart, he would brag
That those who courted her he rose above;
Being in glory, he surely would never nag
At having allegedly misplaced his love!
 
If she succeeded in knowledge and talents,
She would find pride of a dignified human,
Between sterner and weaker no imbalance
Worth complaining of being a woman!
 
If you have been living a truly pious life,
You would end being saved by the Savior;
About those not surviving disasters’ strike,
You would assert they paid for ill behavior!
 
If they determined a Just Cause to pursue,
They would sacrifice their lives so dear;
And anti-war movements would peace renew
But not casualties try to dodge, out of fear!
 
If the United States won the Vietnam battle,
It would embellish its history right along
And not be a victim for McNamara* to rattle
In his retrospect, “We were terribly wrong!”
                               
THANH-THANH
 The former Secretary of Defense of the US

 
AFTER THE YEAR 2000
 Thanh-Thanh. Outstanding Poets of 1994.
  Maryland: National Library of Poetry, 1994.
 
 
After the year two thousand, we will be still alive,
And so will other animals and worms.
There still will be vegetables and germs,
And mundane life as ever, rain or shine.
 
Not the earth to stop revolving will tend,
Neither the seas to dry, nor the air to condense;
Each day will be a new one, not the last hence;
And the world – humanity – will face no end.
 
Wars will continue to erupt here and there
As an ordeal to test Man’s thirst for Peace.
Poverty, ignorance, and diseases will not cease
For egoism, greed, and cruelty will not care.
 
                                   *

But, anywhere on the globe, in any event,
There always will be conscience, common sense.
The elites still will vow the innocent’s defense,
For people to be safe, prosperous, and content.
 
We still will have much more progress to make
And many more stars to explore and win.
Having set safe the twenty-first century to begin,
We need self-reliance striving for our own sake.
 
                                       
THANH-THANH
THANK YOU, AMERICA!
Thank you, America! for rescuing us from hell,
Humble humans deprived of all rights to life.
In our old country our enemies cruelly quell
Laborers, intellects, revolutionaries, monks alike.
Thank you, America! for teaching us systematism
By which military is only a part of attribution.
In our late republic existed militarism
Causing dictatorship to erode the constitution.
Thank you, America! for the example to settle
The difference between politics and religion.
In our poor nation the priests did meddle
In worldly powers, and it was mutual demolition.
Thank you, America! for granting us medium
To develop our bodies and expand our minds.
In our left-behind state there is no freedom
To work and enjoy, think and express any kinds.
Thank you, America! for nursing us deep hope
For a near future we can True Virtue attain
So that our Motherland emerge on the globe,
Our People, with your help, Man’s Value regain.
                                      THANH-THANH
TỰ-BẠCH
 
 
Đây là những vần thơ tha-thiết nhất
Tôi đã làm trong đáy ngục trần-gian.
Mẹ Việt-Nam càng khốn-đốn nguy-nan
Càng đau xót lòng con, dân hiếu-tử.
 
Ấy là lúc lương-tâm mình tự-xử
Dù cho mình chẳng có tội-tình chi!
(Thà gian-tham, nhũng-nhiễu, bạo-tàn đi!
Hay dốt-nát, biếng-lười, ham hưởng-lạc!)
 
Nhưng, đại-nghiệp đã lâm thời mục-rạc:
Oán trách gì thì cũng đã long-đong!
Tổ-Quốc ơi! Day-dứt lẽ hưng-vong*
,
Sầu hận ấy biết ngày nào rửa sạch?
“Quốc-Gia hưng vong, thất-phu hữu-trách!”
                          
*

Gửi về đâu, niềm cô-trung thiết-thạch,
Khi biển trời khuất bặt bóng cờ thiêng?
Gác nợ chung, về bám níu tình riêng;
Chính tổ ấm: đường cùng, nhưng lối thoát.
 
Vâng! Giữa cảnh thân tàn, đời dập nát,
May-mắn thay! tôi đạt được thiên-đường:
Một gia-đình với vợ qúy, con thương,
An-ủi, dưỡng nuôi tinh-thần, vật-chất.
 
Nên tôi dệt những vần trìu-mến nhất
Dành cho con, cho vợ, cho người thân,
Để phần nào ghi nhớ mối thâm-ân
Đã nâng đỡ, nếu không thì đã qụy!
                          *
Trong đày-đọa, trong tận cùng thế-lụy,
Giữa đàn cừu dưới móng vuốt sài-lang,
Có những bạn tù khí-phách hiên-ngang
Đã đứng dậy, khinh lờm phường độc giống.
 
Họ đã chết để cho mình được sống,
Được tự-hào mà ngửng mặt, vươn lên.
Thà ở nơi nào, không tuổi, không tên;
Chứ đã biết, làm sao quên họ được?
 
Nên tôi chép một đôi lời tóm lược
Để di-lưu cho họ với gia-đình,
Và để họ dưới mồ đỡ tủi vong-linh
Đã xả thân lót đường cho mình tiến tới!
                          *
Thơ tôi đó: có người xưa, cảnh mới,
Từ trong tù ra đất rộng, trời cao;
Có nghiã mẹ hiền bát-ngát trăng sao;
Có tình chị qúy bao-la đất nước;
Có anh, có bạn, có em… lỡ bước
Theo đường tà rồi mới thấy sa chân;
Có chàng “đối-lập” ngưỡng-vọng thù-quân
Đợi địch đến mới vỡ lòng, sáng mắt;
Có nàng thiếu-phụ, tay bồng, tay dắt,
Tìm Tự-Do mơ ước vượt trùng-dương;
Có chú tu-hành cũng vướng tai-ương
Phải nhập-thế để giành quyền sống đạo;
Và, chế-độ, với ngu đần, ngược-bạo;
Và, đồng-bào, trong kìm kẹp, lầm-than…
                          *
Ở trong tù, có những lúc bầm gan:
Không chỉ giặc, mà còn do phía “bạn”!
Tôi đã dùng thơ mài gươm, đúc đạn…
(Nhưng, hiện-thời xin tạm gác sang bên)
                          *
Có những bài thơ mà trí lụn vùi quên
Nên tiếc mãi, khôn vãn-hồi chính-xác:
Những ý xuất-thần, những vần tuyệt-tác,
Những con yêu phiêu-lạc của tinh-thần…
                          *
Thơ cũng ào vào mạch máu, luồng gân
Với tin-tức về bà-con hải-ngoại:
Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn… thắp sáng lại
Ngọn đuốc soi đường giải-cứu Quê-Hương,
Và có em tôi, Lý Tống thân thương,
Với cuộc vượt ngục lừng danh thế-giới .
                          *
Tôi hãnh-diện là không hề động tới
Hồn Thơ mình khi ở dưới búa, trên đe .
(Sao có người đem Nghệ-Thuật ra khoe
Làm của đút dâng cho loài ghẻ gớm!)
                          *
“Cơn Ác-Mộng” tuy không ra mắt sớm
(Vì thiếu tiền!) song muộn vẫn hơn không.
Nó vẫn là chứng-tích của thuở gai chông
Mà Đất Nước rơi vào trong bất-hạnh.
                          *
Xin cầu nguyện cho trời quang, mây tạnh,
Chôn chuyện buồn theo Thế-Kỷ Hai Mươi …
                            
         THANH-THANH
 
THƯ TÙ
 
Muốn nói cùng em cả vạn điều
Mà rồi chẳng nói được bao nhiêu,
Mặc dù đã định trong tâm trước
Mà  gặp  nhau  là  ý  bạt  phiêu!
Cũng có  vài điều  có nhớ ra
Mà vì  bên cạnh  lắm  người ta,
Và vì thẳng mặt mà phân-tích
Thì quá… sỗ-sàng, quá… khổ-qua…
Nên mượn lời thơ  để giãi-bày
Nỗi lòng ấp-ủ bấy lâu nay …
Em ơi, bình-tĩnh nghe anh nói:
Ta hãy vươn lên khỏi cảnh này!
Ta đã yêu nhau thuở trẻ-trung,
Xây nên tổ ấm  đẹp vô cùng.
Cõi  trần  ví  thử  bình-yên  cả
Thì đã trọn đời hưởng phúc chung.
Với bát cơm ngon, tấm áo lành,
Người đời bắt buộc phải đua tranh.
Phũ-phàng cuộc sống làm lem-lấm
“Hai trái tim vàng, một mái tranh”.
Anh cứ ngây-ngây dại-dại hoài,
Lợi-quyền cấp-chức gác ngoài tai.
Nửa đời mẫn-cán cam cơ-cực,
Đơn độc khư-khư luyện đức+tài (!)
Anh đã (là khôn hay dại đây?)
Nằm ngoài tất cả mọi vòng vây .
Thức trong giấc ngủ, trong mơ tỉnh;
Bảo-bọc hồn hoa trong xác cây.
Anh đã (đương-nhiên là dại rồi!)
Tự mình đày đọa chính mình thôi!
Lại còn ép-uổng con và vợ
Thiếu-thốn quanh năm chật-vật hoài.
Bạn-lứa: đô-la với hạt xoàn!
Chồng người: đại-phú với cao-quan!
Chồng em thủ-phận nghèo, cô-thế;
Chẳng chịu chen chun, chỉ chịu gàn!
Đến lúc đem thân đi ở tù
Anh không để lại một đồng xu!
Một mình mọi việc em lo-liệu;
Viễn-ảnh tương-lai quá mịt-mù.
Em đã lo cho con học-hành
Lại còn lo tiếp-tế cho anh.
Hùn hoài tổ-hợp hàng không chạy;
Bụng hiếm khi no, bệnh khó lành!
Thân-thích lià xa hoặc mạt-thời;
Gia-tài sự-nghiệp hóa ma-trơi!
Nhà không bán được, người ta chiếm!
Thuế nặng, hàng cao, chạy hụt hơi!
Con lớn theo nhau đi lấy chồng,
Còn đàn con nhỏ yếu gia-công.
Em ngày một mệt, đau, gầy, yếu:
Cực-khổ trăm đường, chịu nổi không?
Em ạ! Ngày xưa, gái góa chồng:
Ba năm
*
 tang-chế thế là xong!
Khổng Nho nghiêm-nghiệt chuyên vây thắt
Mà đã buông lơi cả một vòng!
Anh có còn gì để lại đâu?
Cho em: chỉ một khối ưu sầu!
Năm năm
*
 đằng đẵng là thôi hết:
Môi đã phai son, má nhạt mầu!
*Thế mà tác-giả đã bị “cải-tạo” hơn 12 năm!
Anh gửi về em lòng nhớ ơn,
Và lời… tạ tội — Biết gì hơn!
Cầm như anh đã thành thiên-cổ:
Sông đã vơi khô, núi đã sờn!
Hãy gạt anh ra khỏi cuộc đời!
Đừng còn bận-bịu nữa, em ơi!
Vai gầy gánh nợ khôn kham nặng:
Em có toàn-quyền thở, thảnh-thơi!
Có rẽ chia nào không đớn đau?
Lấy lòng mà hiểu chút lòng nhau:
Chấp-kinh đành phải tòng-quyền vậy!
Lỡ một hành-nhân: lọt cả tàu …
Rồi, một ngày kia… em sẽ quên,
Như hơi gió nhẹ thoảng ngoài hiên,
Bớt buồn rưng-rức trong muôn một
Mới vợi trong anh mối muộn phiền!…
                     
“Nhà Trắng” (Thôn 5) 1980
                      
    THANH-THANH
VƯỢT BIỂN
Giữa đêm lén dậy dòm khe hở
Nhìn những can-nhân bị bắt về.
Tiếng khóc thơ nhi làm nghẹn thở;
Trái tim thắt bóp nhói đau tê .
Kìa, người thiếu-phụ bồng con dại;
Đứa lớn lưng đìu, tay dắt em.
Ánh mắt nhìn con đầy ái-ngại:
Một bầu đen tối mấy trời lem…
Cuộc đời như một trò may rủi;
Không được thì thua, lẽ hiển-nhiên:
Vốn sạch, sòng tan, tay trắng phủi;
Hướng lai tâm-sự đối sầu miên…
Ngó người tự thấy mình trong cuộc,
Không khóc mà sao lệ bỗng trào !
Tình-cảm vô-hình mà trói buộc
Cho cùng hạnh-phúc, tận thương-đau !
Hôm kia, nàng soạn xong hành-lý,
Chỉ chọn mang theo cái tối-cần:
Trước mắt, đàn con là của qúy,
Một phần xương thịt chính châu-thân.
Hôm qua, nàng mặc cho con ấm,
Buộc tóc, trùm khăn, kín cả người;
Lũ trẻ mừng như ăn trái cấm
(Không cho ai biết chuyến “đi chơi”)
Hôm nay, tất cả dầm sương giá,
Mũi buốt xuyên thâu tận đáy lòng.
Đám nhỏ ngỡ-ngàng “Sao thế, má?”
Nghẹn-ngào nàng biết nói sao xong!
Nàng đi tìm sống cho ra sống,
Cho bản-thân và cho các con:
Không chỉ cơm canh và áo xống,
Mà còn… chí cả với lòng son…
Những ai cất bước lên đường trước?
Ai gặp duyên may, mộng ước thành?
Ai gửi xương tàn về đáy nước?
Và ai … mai mốt sẽ xuyên ranh?
Thời-gian tưới tắt bao nhiêu lửa,
Quét sạch tàn tro bếp củi rừng…
Nhưng, những hỏa-sơn còn mãi thở:
Lửa lòng âm-ỷ thuở nào ngưng!
Người đi, không nói bằng lời nói,
Mà nói xuyên qua việc dám làm:
Bản án tuyên trên đầu hổ sói!
Vết thương lở giữa óc phu phàm!
Nhưng đàn con dại làm sao hiểu ?
Từ độ đông về, đã mấy xuân!
Đứa mới nhi-nhô hồn ấu-tiểu,
Đứa chưa kết hạt bụi trong trần!
Ngày mai mới thấy thân tù-tội,
Chúng sẽ buồn hơn kiếp chó hoang:
Chấp-nhận đêm đen là dạ-hội,
Biết đâu địa-ngục với thiên-đàng!
Ngày kia, nhiễm thói đời điên-đảo,
Chúng sẽ căm-thù chính mẫu-thân:
Chẳng chịu an-tâm đời “thiện-hảo”,
Kéo con cùng kẹt cảnh gian-truân!
Hỡi người thiếu-phụ không quen biết!
Tôi khóc trong này, nàng biết chi!
Nàng khổ từ đây cùng cốt-huyết,
Từ lâu … tôi khổ… với thê-nhi …
 
Trại Kho Đạn (Chợ Cồn) Đà Nẵng 80-81
                                 THANH-THANH