NGUYỄN HẢI HÀ

NGUYỄN HẢI HÀ
Sinh ngày 13/03/1938
Dạy học.Sĩ Quan QLVNCH.(Khoá 17Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức)
Tỵ nạn tại Hoa Kỳ 1984.
Đã cộng tác với các báo: Đường Sống. Tuổi Hoa. Người Việt (Hoa Kỳ) và Làng Văn (Canada).
Đã xuất bản:
*TRÌNH BÀY (thơ, bút hiệu Hiện Hữu)
Học Thuật xuất bản, Sài Gòn, Việt Nam, 1967.
*HƯƠNG CHIỀU (thơ, bút hiệu Hiện Hữu)
Hồng Lĩnh xuất bản, Sài Gòn, Việt Nam.
*CÒN SÁNG TẠO (thơ)
Người Việt xuất bản, California, USA., 1987.
*Đã góp thơ trong “20 Năm Văn Học Việt Nam Hải Ngoại
1975-1995”
Đại Nam xuất bản, California, USA., 1997.
*TÀN PHAI (thơ)
Học Thuật xuất bản, California, USA., 1997.
*VIỆT NAM THI VĂN HÀI NGOẠI 1975-2003
Trích Tuyển & Chú Thích.
Học Thuật xuất bản, California, USA., 2004.
*CỨU LẤY QUÊ HƯƠNG(thơ, Nguyễn Hải Hà (hn) (hải ngoại))
Học Thuật xuất bản,California,USA., 2015.
*Thơ TRANH ĐẤU Trong Dòng Văn Học Việt Nam Hải Ngoại.