NGUYỄN VĂN GIỎI

TIỂU SỬ Nhà Văn LS NGUỴỄN VĂN GÌỎI 

Luật Sư Nguyễn Văn Giỏi
Bút Danh Võ Linh Đông
Sinh quán:  Sinh năm 1940 tại Bélem ,Thủ Đức  Gia Định – Việt Nam.
– 1947-1952:  Tiểu Học Việt Pháp L’ ecole de MacFernando Chi Lăng Gia Định
– 1954-1961:  Trung Học Chu Văn An Saigon VN.
– Tốt nghiệp Luật Khoa Saigon.  Hành nghề Luật Sư Toà Thượng Thẩm Saigon từ năm 1972.
– Giáo Sư Trung Học Long Thành, Biên Hoà và các trường TH tư thục Saigon.
– Phục vụ Chương trình Phượng Hoàng/ Phoenix cùng với đoàn quân sự Cố Vấn Hoa Kỳ tại Saigon miền Đông Nam Phần Việt Nam.
– 1976: Vượt biên.  Định cư tại Hoa Kỳ, tiếp tục học các trường đại học Hoa Kỳ Nam CA.
– 1977-2003:  Văn phòng Luật Pháp, di trú, kế toán, khai thuế… Long Beach CA.
– 1997-1999:  Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành đầu tiên tại Đại lộ Bolsa, Westminster, California.  Cờ vàng VN tung bay rợp trời tại Little Saigon từ năm 1997 đến nay.
– 1996-2003:  Công trình Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.  Với vai trò Đồng sáng lập với Thị Trưởng Frank Fry, Phó Chủ Tịch.
–  Được viết và phổ biến về lược sử Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, California với truyền thông báo chí tại Hoa Kỳ và các nơi có Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản trên thế giới…
– Trong BĐD  VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2017-2020.
– Trong Ban Cố Vấn VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2020-2023.
Biography
of  Mr. Joey Gioi Nguyen
     aka  Vo,Van Gioi ( after naturalized ) ; DOB 04/03/1940 at Saigon, S.VN
 
1966- 1968  Bien Hoa High school teacher and many other high schools in Saigon.
–         1968- 1971  served US Advisory team at the III Tactical Zone (S.VN) as a  “Phoenix”  Specialist  ( Intelligence agent ).  and
–         Graduated Saigon Law University and practiced law as an attorney since 1972.
 _   Oct.1976 Arrived USA as a boat people / political refugee.
–         1977  started studying US laws and working with the VN Communities by:
+ traveled many cities, states in USA to report the VN Communists are depredating the S.Vietnamese people in Saigon right after April 30, 1975.
+  helped the VN refugees newly came to the USA. to accommodate to the new way of living.
–         1991-1992  Organized two Tet ( lunar new year ) festivals in the City of Long Beach, CA.
–         1997-1998-1999  Organized 3 first Tet Parades  in Bolsa Ave., Westminster, CA. 92683  also known as Little Saigon Capital.
–         1997 – to present : Started working  the VN War Memorial (VNWM) project  with Westminster Mayor Frank Fry and the VN Community of Southern California to build the monument with the people donations all over the world since 1997 up to the Dedication Day 4-27-2003.
–         As a co-founder/public relation and an attorney (ret.). I am completing/ improving  the History of the VNWM  for the concerned people ,
 tourists ( approx. 1 million/yr.) and also for the next generations.